Ziya Paşa Sözler - Ziya Paşa Şiirleri - Ziya Paşa Beyitleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Ziya Paşa Sözleri

Ziya Paşa Sözleri

1800'lü yıllarda Osmanlı Devleti'nin en önemli isimlerinden Ziya Paşa'nın sözleri sizler için bir araya getirdik.

Sayfa İçeriği: Ziya Paşa Sözleri, Ziya Paşa Sözleri Özlü, Ziya Paşa Sözleri Kısa, Ziya Paşa Mesajları, Ziya Paşa Sözleri 2019, Ziya Paşa Beyitleri, Ziya Paşa Şiirleri

Osmanlı Devleti adına önemli bir isim olan ve aynı zamanda Türk yazar, şair olan Ziya Paşa'yı sevgi ile anıyoruz. Bu yazımızdan Ziya Paşa Beyitlerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz Ziya Paşa Şiirlerini sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşımda bulunabilirsiniz.

Ziya Paşa Sözleri

Editör Seçimi: İdrak-i mââli bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi o kadar sikleti çekmez. (Ziya Paşa)


“Ne günlere kaldık ey Gâzi Hünkâr,
Katır mühürdâr oldu, eşek defterdâr!”


”Eşek alim olmaz su taşımakla tekkeye, insan adam olmaz gitmek ile Mekke’ye.”


İnsana sadakat yakışır görse de ikrah / Yardımcısıdır doğruların hazreti Allah.


Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir


Nüsh ile uslanmayanı etmeli tekdir tekdir ile uslanmayanın hakkı kotektir.


Sadık görünür kisvede erbab-ı hıyanet. Mürsîd sanılır vehlede eshab-ı delalet. 


Talihsiz olanın bahçesine bir damlası düşmez,
Yağmur yerine inci ve mücevher yağsa gökten.


Cânan gide rindân dağıla mey ola rîzan
Böyle gecenin hayr umulur mu seherinde


Vefasızın mecÎisinde bade içiÎmez.


Bi-baht olanın bâğına bir katresi düşmez; Bârân yerine dürr-ü güher yağsa semâdan.


Zannetmeyin ki ben Amasya’da paşalık yaptım; Gördüğüm yetimleri babalık yaptım.


Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efrâz. Birkaç kuruşu mürtekibin câyi kürektir.


”İncinmemek istersen eğer mülk-i fenada / Bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et.”


”Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?”


”Kalkın ey Fellah-ı Vatan dediler, kalktık; Herkes oturdu biz ayakta kaldık.”


Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi. Hainlere ammâ ki riâyet yeni çıktı.


Allah’a sığın şahs-ı halimin gazabından. Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir.


Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.


Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde


Âsûde olam dersen eğer gelme cihâna
Meydâna düşen kurtulamaz seng-i kazâdan


Dehrin ne safâ var acaba sîm ü zerinde
İnsan bırakır hepsini hîn-i seferinde


İnsana sadakat yakışır görse de ikrah yardımcısıdır doğruların hazreti allah


Pek rengine aldanma felek eski felektir. Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir. 


Bir yerde ki yok nağmeni takdîr edecek gûş,
Tazyî-i nefes eyleme, tebdîl-i makâm et.


İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hz.ALLAH...


Bilmem ki dünyanın düzeninin gereği midir
Hayatta hep cahiller saadet içindedir


Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-i fenâdan
Başın alamaz bir dahi bârân-ı belâdan


Ayinesi iştir kişinin Îâfa bakıÎmaz. Şahsın görünür rütbe-i akÎı eserinde.


MiÎyonÎa çaÎan mesned-i izzette şer-efrâz. Birkaç kuruşu mürtekibin câyi kürektir.


İnsana sadakat yakışır görse de ikrah / Yardımcısıdır doğruÎarın hazreti Allah


Her şahs-ı harîmi Hak’a mahrem mi sanırsın. Her tac giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın.


”En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun / Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın.”

 

Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın. Adem görünen harları âdem mi sanırsın.


İç bade, güzel sev var ise akl u şu’ûrun
Dünya var imiş ya ki yoğ olmuş ne umûrun


Onlar ki verir lâf ile dünyaya nizâmât
Bin türlü teseyyüp bulunur hânelerinde


Afv ile mübesser midir eshâb-i meratib;kânun-i cezâ âçize mi hâs demektir. 


Eşek adam oImaz şu taşımakIa tekkeye, insan adam oImaz gitmek iIe mekkeye.


Âdeme âdem gerektir âdem etsin âdemi
Âdem âdem olmayınca âdem netsin âdemi.”


Yakdı nice canlar o nezaketle tebessüm
Şirin dahi kasd etmesi cana gülerektir


"Dehri arasan binde bir âdem bulamazsun,
Âdem görünen harları âdem mi sanursun?
En ummadığın keşf eder esrâr-ı derûnun,
Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanursun?"

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!