Yusuf Has Hacib Sözleri - Dini Yusuf Has Hacib Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Yusuf Has Hacib Sözleri

Yusuf Has Hacib Sözleri

Türk-İslam tarihinin en önemli isimlerinden olan Yusuf Has Hacib'e ait olan Sözlerine sitemizden göz atabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Yusuf Has Hacib Sözleri, Yusuf Has Hacib Aşk Sözleri, Yusuf Has Hacib Adalet Sözleri, Yusuf Has Hacib Devlet Sözleri, Anlamlı Yusuf Has Hacib Sözleri, Dini Yusuf Has Hacib Sözleri, Yusuf Has Hacib Sözleri 2019

Türk-İslam tarihinin ve kültürünün en önemli ve en iyi isimlerinden olan 1000'li yıllarda yaşayan Yusuf Has Hacib'i rahmet ve sevgi ile yâd ediyoruz. Bu içeriğimizde Yusuf Has Hacib Sözlerinden beğendikleriniz sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Yusuf Has Hacib Sözleri

Editör Seçimi: Her sözü söz diye ağzından çıkarma. Lüzumlu olan sözü düşünerek ve ihtiyatla söyle.


 Bu dünya bir bataklıktır. Bataklığa giren dibe batar ve bir daha çıkamaz; orada sevinç arama. Oradan kendini yukarı çek, ibadet ile kulluk görevlerini yerine getir.


İnsan nadir değil, insanlık nadirdir. İnsan az değil, doğruluk azdır.


Kitabıma, okuyana mutluluk getirsin, ona doğru yolu getirsin diye Kutadgu Bilig adını koydum. Ben sözlerimi söyledim,düşüncelerimi yazdım. Bu kitap her iki dünya için de doğruyu gösteren bir rehberdir,yardımcı bir eldir. Dosdoğru bir söz söyleyeyim size: Her iki dünyayı da devletle elinde tutabilecek kişiden daha mutlu kimse yoktur. Önce Gündoğdu'yu tanıtayım. O hükümdardır, doğru yasayı (töre) temsil eder. Aydoldu ile mutluluk güneşi doğar, o da mutluluğun(kut)temsilcisidir. Öğüdülmüş aklı, Odgurmuş akıbeti temsil eder. Ben sözlerimi bu dört değer (doğru yasa,mutluluk,akıl,akıbet) üzerine kurdum.


İnsan süsü, yüz; yüzün süsü, göz; aklın süsü, dil; dilin süsü, sözdür.


Öfke ve gazapla işe yaklaşma; eğer yaklaşırsan, ömrü heder edersin.


Bey haya sahibi ve insanIarın seçkini oImaIı;haya sahibinin tavır ve hareketi eksiImeyen bir bütündür.


Beyler örf ve kanuna nasıl riayet ederlerse, halk da aynı şekilde örf ve kanuna itaat eder.


Bu dünya renkli bir gölge gibidir, onun peşine düşersen kaçar; sen kaçarsan o seni kovalar. / Yusuf Has Hacib 


Gönül sırrını açma değme insana
Acı çekersin eğer açtınsa


Kötüler iyilikte kimi kusurlar bulurlar, Derler ki, kötü olmasa iyi yapacak iş bulamaz. Oysa iyi kötüye bakmaz. İyilik yapmak isteyen daima iyilik eder. Sadece bugünlük rahatını düşünen kötülük işler, fakat yarın sıkıntı çeker. Sen daima iyilik et, o senin ayrılmaz bir arkadaşın olsun. Bugün yaptığın iyiliğin sana bir zararı dokunmaz, fakat inan ki yararını görürsün. Kötülük bugün yararlı, kârlı gibi görünse de yarın mutlaka zararını görürsün.


Senin bütün erdemlerini, kusurlarını anladım, dedi hükümdar. Şimdi bana adının anlamını söyle. Ne demektir Aydoldu?
Benim adım benin karakterimle ilgilidir. Bilgeler benim tabiatımı aya benzetmişler. Ay doğarken inceciktir, bilirsiniz. Sonra gitgide büyür, dolunur; ışık saçar. Dolunay olup en geniş halini aldıktan sonra yine eksilmeye başlar; güzelliği azalır gider, sonunda kaybolur. Sonra yine doğar. Ben böyleyim işte. Bazen doğar, bazen kaybolurum.


Yalnız kendi menfaatini gözeten dosta gönül bağlama. Fayda görmezse, sana düşman olur, ondan vazgeç.


Kimin sana biraz emeği geçerse, sen ona karşılık daha fazlasını yapmalısın.


İnsan, binlerce yaşasa, arzu ettiği şeylere kavuşsa bile, yine dileği bitmez.


Huzur istersen zahmet ile birlikte gelir. Sevinç istersen kaygı ile birlikte bulunur.


"Sen insanın dışına değil onun içine, gizli emellerine bak. Bir kavunun dışının güzelliği, rengi ve kokusu ne kadar güzel ve çekici olursa olsun içinde tadı yoksa kaldırıp atmaktan başka neye yarar. Her nesneyi yükselten ve yücelten kuvvet onun içinden gelir. İçi yoksa dışı hiçbir işe yaramaz...


Ey akıl ve gönül sahibi ! Bu dünyaya gönül verme, hiç ummadığın anda zararını görürsün. Bu dünya bir zindandır, ona gönül bağlama; sen yüce bir sarayı, yüce bir ülkeyi iste, orada huzura ve sükuna kavuş. Fani dünyayı bırak, ukbayı dile. Sen dünyayı bırakmazsan o seni bırakır. Dünya cefakardır, sen de ona cefa et; ona ne kadar cefa edersen sana o kadar köle olur..


Bey memleket ve kanunu siyaset ile düzene koyar; halk hareketini onun siyasetine bakarak tanzim eder.


Bak, doğan ölür; ondan, eser olarak, söz kalır; sözünü iyi söyle! Ölümsüz olursun.


Kara toprak altındaki altın, taştan farksızdır. Oradan çıkınca, beylerin başında tuğ tokası olur.


İnsanı dil kıymetlendirir ve insan onunla saadet bulur. İnsanı dil kıymetten düşürür ve insanın dili yüzünden başı gider.


İşe acele ile girme, sabır ve teenni ile hareket et. Acele yapılmış olan işler yarın pişmanlık getirir.


Gönlünü ve dilini doğru tut!


HaIk için beyin çok seçkin oIması Iazımdır. Beyin gönIü, diIi ve tabiatı düzgün oImazsa, saadet memIekette doIaşamaz, kaçar. Avam tabiatının beye yakın oIması uygun düşmez; bu tabiat yakIaşırsa, bey itibarını derhaI kaybeder.


Hükümdar tok gözlü olmalıdır. Eğer hükümdar aç gözlü olursa halkına zulüm yapar ve onların elinde olanları da almak ister.


Ey bilgili insan, her işte itidalden ayrılma.


Halk için beyin çok seçkin olması lazımdır. Beyin gönlü, dili ve tabiatı düzgün olmazsa, saadet memlekette dolaşamaz, kaçar.


İnatçılık insan için ağır bir yüktür; inatçılıktan kendini kurtar ve onunla savaş.


Ey bilgin ve bilge insan ! Bu dünya sadece yiyip içmekten mi ibarettir ?


Kötüler başıboş olursa bak iyiler yiter
İyiler üstün olursa kötüler gider


Halkın dili bozuktur, çekiştirir seni,
İnsanın doğasında vardır kıskançlık, yerler etini.


Ne benzersiz şeysin ey kötü ölüm
Çare olmaz sana silahta binlerce dolum


Fenalık cahillikten doğar, hastalıklar kötülükler hep aynı noksanlıktan ileri gelir. Fakat tedavi ile hastalara şifa verilebilir; terbiye ile kötüler iyi edilebilir; okumak yoluyla da bilgisizlere bilgi verilmiş olur.


İnsanın bunca zahmet çekmesi hep boğazı ve sırtı içindir. Mal toplar, yiyemez; öldükten sonra da vebalı altında kalır.


Ey asil insan! insanlığı elinden bırakma; insanlığa karşı daima insanlıkla muamele et.


Gurur faydasızdır, o insanları kendinden soğutur. Alçak gönüllülük ise insanı yükseltir.


İnsanın gönlü dipsiz bir deniz gibidir, Bilgi, onun dibinde yatan bir incidir. İnsan inciyi denizden çıkarmadıkça, Fark etmez inci de olsa, çakıl da. Taştan farksızdır altın kara toprak altında, Ortaya çıkınca taç olur beylerin başında. Bilgin bilgisini diline yansıtmazsa, Bilgisi aydınlatmaz çevresini yıllarca yaşasa da.


Halkın dili bozuktur, çekiştirir seni, İnsanın doğasında vardır kıskançlık, yerler etini...


Bu dünya bir tarladır. Burada bugün ne ekilirse, yarın o biçilecektir. İyilik tohumu ekersen iyilik çıkar, kötülük tohumu ekersen kötülük çıkar. İyilik insana azık, kötülük ise yük olur...


Çok mal açgözlüyü doyurmaz. Ecel gelince pişman olur, fakat artık işini yoluna koyamaz.


Büyüklük taslayan, kibirli ve küstah adam, tatsız ve sevimsiz olur; kibirli insanın itibari günden güne azalır.


İnsan, binlerce yaşasa, arzu ettiği şeylere kavuşsa bile, yine dileği bitmez.


İnsanın bunca zahmet çekmesi hep boğazı ve sırtı içindir. Mal toplar, yiyemez; öldükten sonra da vebalı altında kalır.


Hangi işe girersen, önce sonunu düşün; sonu düşünülmeyen işler, insana zarar getirir.


Doğan ölür, ondan eser olarak söz kalır. Sözünü iyi söyle, ölümsüz olursun.


Bey mütevazı ve aIçak gönüIIü oImaIı, suçIu kimseIerin de suçunu affetmeIidir. Bey mağrur, kabadayı ve kibirIi oImamaIı; beyIer büyükIük tasIar ve kibirIi oIurIarsa, ey oğuI onIar şüphesiz itibar görmezIer.


İnsandan insana miras olarak söz kalır. Vücudun nasibi hep ağızdan girer; ruhun nasibi ise sözdür ve kulaktan girer.

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!