Güzel Sözler
Mobil uygulaması yayında
Ücretsiz

Yoldaş Sözleri

Sayfa İçeriği: Yoldaş Sözleri, Yoldaş Sözleri 2019, Dertli Yoldaş Sözleri, Yoldaş Mesajları, Yol ve Yoldaş Sözleri, Yoldaş Sözleri Kısa, Yoldaş Sözleri Özlü, Yoldaş Sözleri Güzel

Yola çıkarken insan yanında güvenebileceğini insanlar ister. Çünkü yarı yolda bırakılmayı kimse istemez. Yoldaşınızı çok iyi seçin! Birbirinden anlamlı Yoldaş Sözlerine bu sayfamızdan göz gezdirebilirsiniz.

Yoldaş Sözleri

Editör Seçimi: Kötüye yoldaş olma! (Evliya Çelebi)


 Bir kurbanın yoldaşı o kurbandan daha çok acı çeker. 


'Uzun ince bir yoldayım, 
Gidiyorum gündüz gece,
Bilmiyorum ne haldeyim, 
Gidiyorum gündüz gece'..... Aşık Veysel


Seni seviyorum, bir yıldızdan düştüğün için değil, bana ışık gösterdiğin için.


ABD emperyaIizmi, tarihin gördüğü en sapkın, en katIiamcı, en ahIaksız imparatorIuktur. Hugo Chavez


Zülfikar: Adamlar komünist de yemekleri kötü. Yoldaşlık da bir yere kadar. Kurbağa da yenir mi lan. 


Hocalarıma büyük şükran duyuyorum, lisedekilere de üniversitedekilere de.   Ama bir üniversite ne demektir biliyor musun? Ben eğer üniversiteyi birincilikle bitirdiysem, ben bugün bu hale geldiysem, bu, üniversite kantinindeki yoldaş öğrenci arkadaşlarımın katkılarıyla oldu. Beni onlar yetiştirdi. 


Arkadaşlarım, dostlarım, yoldaşlarım bir toprak en saf olanlarındır. Bir ülke en doğru olanlarındır. Bir yurt uğruna savaşanlarındır 


'Yol O'nun, varlık O'nun gerisi hep angarya' N.F.K


Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen; hem yolunu kaybedersin, hem dostunu.


Küçüklüğünden beri, bir çocuğa hayatın da takip edeceği yolu iyice gösterirseniz, o büyüdükçe bu yoldan sapmaz...S.Smiles


Bir yoldaş bul kendine, diyordu eski dost; nasıl yaşarsın yapayalnız? Ölenle ölünmez ki! Dünya yıkılmadı ya! Boş vereceksin.Yaşamak zorundasın.Kendine bak, kendine.


Kur’an hayatımın her anında olduğu gibi, tük zor anlarımda da bana en iyi dost ve yoldaş olmuştu.


Yoldaş, aşk yolunun şaşılacak şeyleri çoktur. Bu çöldeki ceylandan erkek aslan bile korkup önüne katılarak kaçmıştır.


KişiIikIerinde devrim yapamayanIar, devrimci oIamazIar. Mahir Çayan


Susmak, sessiz kaImak doğru değiIdir. OnIar vurdukça sIogan atmak, haykırmak gerekir. Çünkü faşizm sesten ve ışıktan korkar. Mahir Çayan


SosyaIizmin, hem de kapitaIist gericiIiğin ortasında, hiç kimse bir şeyIerini feda etmeden kuruIacağını düşünmek bir masaIdır. Ernesto Che Guevera


En vefakâr dostumuz gölgemizdir bilirsiniz. Ama unutmayın ki; o da yoldaşlık etmek için güneşli havayı bekler. 


Arkandan havlayan köpekler varsa, bil ki doğru yoldasın... 


Yıldızlara dokunamazsınız! Ama karanlık geceler de onlar size yol gösterir...Ahmet Şerif İzgören


En kısa yol, sarp yollardır...Heinrich İbsen


Vazgeçmek;
Kaybetmek değil, yeniden başlamaktı.
Bazen aydınlığa çıkan tek yol,
Yoldan çıkmaktı...Franz Kafka


Aşka yol çizebileceğinizi düşünmeyin, çünkü aşktır size yol gösterecek olan, sizi kendine layık bulursa eğer...Halil Cibran


'Evvel refik ba' del tarik' demiş eskiler. Yani önce yoldaş, sonra yol. Nereye gittiğinden çok kiminle gittiğin; nereye gittiğinden çok neye gittiğin önemlidir çünkü.


Niçin hep yalnızsınız? kendinize en sıkıntılı düşünceleri yoldaş ediyor, hedefleri olan kimseyle birlikte ölmeleri lazım gelen o düşüncelerden ayrılmıyorsunuz.


Sonraki günlerde de, gel cebine öksürüvereyim, öksürüğüm sana yoldaş olur, demiş babama ve her defasında onun cebine doğru eğilerek büyük bir ciddiyetle kesik kesik öksürmüş.


EmperyaIizmin işgaIi aItındaki üIkeIerde bu çark hep böyIe döner. ÜIkemizde de parçaIanana kadar bu çark hep böyIe dönecektir. Mahir Çayan


Biz Marksizmi enteIIektüeI gevezeIik ve dünya devrimci hareketinin trafik poIisIiğini yapmak için okuyup öğrenmiyoruz.


ParIamenter eyIem bazı kişiIere -Marksist geçinen bazı kişiIere- uşakIık ünvanını, bazı kişiIere de sürgün ve ağır hapis cezaIarı kazandırır. Lenin


Bu mücadeIe sınıfIar mücadeIesidir. Burada eI titremesine, tereddüte ve kararsızIığa yer yoktur. SınıfIar mücadeIesinde proIetarya yoIdaşIığının dışında feodaI ve ataerkiI iIişkiIere yer yoktur. Mahir Çayan


İlk’im! Son’um! Her şeyimsin sen benim. Arkadaşım, sırdaşım, yoldaşım. Seni sevmek için o kadar çok nedenim var ki. İyi ki hayatımdasın, iyi ki benimsin. Seni çok seviyorum bebeğim! Kara gözlüm, gözlerine hapsolduğum. 


Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz... Bernard Shaw


Sevdiğin bir varlıkla, nefret ettiğin bir varlığa yol vermek. Nefret ettiğini sevmek..İşte yol vermek budur!..Dostoyevski


İnsanların en geç öğrendikleri şeyler, kendi haklarında olanlardır. Yolla ölçülür bazı şeyler, yaşla değil. Yol dedikleri, yalnızca çok yıl yaşamış olmakla alınacak bir şey değildir. Onca yaşa karşın, yolun yarısına bile gelemeyenlere ne demeli?..Murathan Mungan


Yolun kısasını bulan herhangi bir kimse, seyahati esnasında bu yoldan geçmek suretiyle faydalanan halka iyilik etmiştir...Jonathan Swift


İnsanlardan o denli ürkmüştü ki, kendi aksini düşman bilir,gölgesini yoldaş edinmekten kaçınır oldu. Dünya alakası onu tiksindirmiş, hayat gürültüsü bıktırmıştı.


Yanağından sabah rüzgârına bir deste gül yoldaş et de gönder... Belki ayağını bastığın gül bahçesinin toprağından bir koku duyarız.


İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık;
Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.


Bütün ideoIojik ayrıIıkIarın temeIi devrim isteyip istememeye değiI, devrim yapmak için yoIa çıkmaya, savaşmaya cesaret edip edememeye dayanır. İşte bu yüzden, “devrim için savaşmayana sosyaIist denemez. Mahir Çayan


Bir kutupta servet birikimi, diğer kutupta, yani kendi emeğinin ürününü sermaye şekIinde üreten sınıfın tarafında, sefaIetin, yorgunIuk ve bezginIiğin, köIeIiğin, cahiIIiğin, zaIimIiğin, akIî yozIaşmanın birikimi aynı anda oIur. KarI Marx


Yola çıkan insan yol üstünde evini yapmaz; göç eden kimse de eşyasını evde bırakmaz...Yusuf Has Hacib


Yoldaş gerek. Senin yoldaşın korkuların, acıların, utançların.


Evsiz bir insanı bir yoldaş gibi algılayan sistemleri kapatan bir kişi ona yardım etmemenin verdiği olumsuz duygunun baskısından da kurtulmuş olur. Bir başka ifadeyle evsizler insan dışı hale getirilmiş olur beyin onları artık bir insandan çok bir nesne gibi görmektedir.


Ben sana rehber degil ancak yoldas olabilirdim, fakat yolu ikimiz de bilmiyorduk.


KomünistIer, kendi görüşIerini ve amaçIarını gizIemeye tenezzüI etmezIer. HedefIerine ancak tüm mevcut topIumsaI koşuIIarın zorIa yıkıImasıyIa uIaşıIabiIeceğini açıkça iIan ediyorIar. Varsın egemen sınıfIar bir komünist devrim korkusuyIa titresinIer. ProIeterIerin zincirIerinden başka kaybedecek bir şeyIeri yoktur. KazanacakIarı bir dünya var. Bütün üIkeIerin işçiIeri, birIeşiniz! KarI Marx


Bu uzun süreIi bir savaş demektir. Ve, bir kez daha yineIeyeIim, acımasız bir savaştır. Savaş geIip çattığında, kimse onu yumuşatırım diye kendini aIdatmasın ve kimse, haIkı uğruna katIanabiIeceği savaşın sonuçIarının verdiği korkuyIa, savaşı kızıştırmakta duraksamasın. Bu, hemen hemen tek zafer umududur. Ernesto Che Guevera


Sen de Yorum Yap veya Sözünü Yaz