Yenilik İle İlgili Sözler

Başlık: Yenilik İle İlgili Sözler

Yenilik ile alakalı birbirinden özlü anlamlar içermekte olan sözlere sitemizden göz atabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Yenilik İle İlgili Sözler, Yenilik İle İlgili Sözler Kısa, Yenilik İle İlgili Özlü Sözler, Yenilik Sözleri, Yenilik İle İlgili Sözler Güzel, Yenilik Sözleri 2019, Atatürkün Yenilik İle İlgili Sözleri

Yenilikçi olun ve yenilikliklere her zaman açık olun Yeniliklere açık olmayan insan her zaman geride kalmaya mahkûmdur Hoşunuza giden Yenilik İle İlgili Sözleri Whatsapp, Facebook ve Twitter gibi hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Yenilik İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Hayat yenilik getiriyor ama biz yine hep eskisi gibi yaşıyoruz.


İnsanoğlu yüzyıllardan beri sürüler ve sürülere uymayı reddedenler arasındaki savaşlarla ilerlemiştir Ne zaman sürüler kazanmışsa, o zaman ilerleme durmuş, ne zaman yenilikçilerin sesi kısılmışsa, o zaman insanlık geriye gitmiştir.


”Yenilik , ekonomik refah içinde merkezi bir konudur.” (Michael Porter)


"Yaratıcılık" yeni şeyler düşünmek, "Yenilik" yeni şeyler yapmaktır.


Her an değiştirmeliyiz Yenilenmeli, gençleştirmeliyiz kendimizi; yoksa katılaşırız.Goethe


İnsanoğlu, yabancısı olduğu şeyi, barbarca, kendi aklına uyduramadığı şeyi akıldışı, diye tanımlar.


Sonbahar rüzgarı bizi yeniliklere götürür. 


"Avrupa'da Rönesans, Reform, felsefede yenilik, romantizm gibi ahlak, din, bilim ve estetik sahalarındaki değişiklikler Orta Çağ hayatına son verdi

İslam dünyasında bu yenilikler gerçekleşmediği için biz hala Orta Çağ'dan kurtulamamışızdır."


Yenilik hiçbir zaman eskimez.


Her kim değişimi reddederse çürümeye mahkumdur Harold Wilson


Yenilik beyne canlılık getirir Canlı nöronlar, sıcak beyin demektir Sıcak beyin, fikir fokurdatır Etkin düşünceler, canlı duygular, yaratıcı fikirler üretir.


Eğitim, bilime dayandırılmaz ve yeniliklerden uzak kalırsa, yıkanmayan bir ayağa dönüşür ve içine sokulduğu terliği de kokutur.


Ne kazandığın başarılarda takılı kal ne de hatalarında ısrar et

Bunların yerine tekrar başla; şimdinin her değerli anında yeniden başla…


”Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.” (Mustafa Kemal Atatürk)


”Hiçbir şey bütün bütün yeni değildir Özgünlük bir etkiden doğar.” (Pierre Gxotte)


”Hiçbir iyi inkılap, hakikati görenler dışında ekseriyetin reyine müracaatla yapılamaz.” (Mustafa Kemal Atatürk)


Yalnız unutulmuş şeyler; yenidir.


Her şeyin hayırlısı yenidir; fakat dostun hayırlısı, eski olanıdır.


Yenilik vardır ki sağlam, eskiler vardır ki çürük değildir.


Kendini yenileyemeyen, mazide kalmaya mahkûmdur A.F.Y.


Yaşayacak yenilikler, ancak eskiyi bilenlerden çıkar Cenap Şahabettin


Yenilik, reform yapmak değildir Edmond Burke


Canlı varlıklardan doğan yavruların biçimi ilkin nasıl bozuksa, zamanın doğurduğu yenilikler de böyledir.


İnsanların en çok korktuğu şey yeni bir adım atmak, yeni bir söz söylemektir.


Yeni bir günün doğması için, bir çok yıldızın batması gerekir.


Her gün olan yenilik, benim geleneklerime bir ihanet ve hakarettir. 


Çünkü yenilik yeniliği çekmiştir her zaman.


"Talim, terbiye, iyi örnek bunların hepsi geçici şeylerdir

Ve çevre değiştirmedikçe, insanın değişmesine imkan yoktur Bu küçük mülahazadan, Türkiye'deki yenilik ve garpçılık hareketlerinin, neden başarısızlığa uğradığı sorununa kadar çıkabiliriz."


"Bilgi bize yenilik katmıyorsa, pek önemi yoktur.. bize faydası yoktur Ne kadar okursak okuyalım."


Benim maksadım kargaşa yaratmak değildir ben sadece zamanı değiştirme çabasındayım -Aamir Khan-


Açık görüşlü bir insan, eskinin düşmanı değildir; yeniliğin taraftarıdır

-Lyle E.Schaller-


Klişeler dahiyanedir bayım Tek kusurları, yenilik vasfını yitirmiş olmalarıdır -Murat Menteş-


Beğenilen şeyler ya yeni, ya da gerçekten yüksektir Hollanda Özdeyişi


Yaşayacak yenilikler, ancak eskiyi bilenlerden çıkar Cenap Şahabettin


Yenilik vardır ki sağlam, eskiler vardır ki çürük değildir

M.Selahattin Şimşek


Ayak takımı olmayan ve isyankar bireyleri bulunmayan bir ulus sakin, düzenli, hoş ve nezihtir, fakat doğacak yeniliklerin tohumundan yoksundur.


Yeni bir günün doğması için, bir çok yıldızın batması gerekir.


Bir devleti hiç bir şey yenilik kadar rahatsız etmez: değişiklik hep kötülüğe ve zorbalığa yol açar.


Adımlarını, attığımız uygarlık ve yenilik adımlarına uydurmak istemeyenler ne talihsizdirler! Bu gibiler hâlâ milleti aldatacaklarını ümit ediyorlarsa bu ümitleri, kendilerinin zarara uğramalarından başka bir sonuç vermeyeceğine şimdiden emin olabilirler.


Aynı ürünlerle aynı markette on yıl kalınabileceğini varsayan bir girişim pek yaygın değildir…


”Hayatında hiç hata yapmamış bir insan hiçbir zaman yeni bir şey denememiş demektir…” (Albert Einstein)


”Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım.” (Mevlana)


”Yenilik beyne canlılık getirir Canlı nöronlar, sıcak beyin demektir Sıcak beyin, fikir fokurdatır Etkin düşünceler, canlı duygular, yaratıcı fikirler üretir.” (Mümin Sekman)


Açık görüşlü bir insan, eskinin düşmanı değildir; yeniliğin taraftarıdır.


Beğenilen şeyler ya yeni, ya da gerçekten yüksektir.


Olağanüstü olan, hep yaygın olana yenilmiştir; ama yaygın olan da hep olağanüstüne uymak zorundadır.


Bir şeyin ilginç olabilmesi için, onun henüz hiç söylenmemiş olması ya da başkaları tarafından vurgulanmamış bir yanından, ele alınması yeter.


"Hiçbir zaman bir yenilik olmazdı zaten ya da bir şeyler olursa, onu da tam olurken fark edemezdi insan."


Çoktan yaşanmış, kafa süzgecinden geçip posaları çıkmış şeyleri yenilik diye satıyorsun bana!.....


Günümüzde birtakım moda akımlar yaratılıyor, onu da yenilik sanıyoruz Bu uydurmalar yenilik değildir

Her yenilik insanlığın bir birikimi, bir aşamasıdır Cervantes’in Don Kişotu bir moda ortamında doğmadı O, Avrupa insanlığının birikimi, aşamaları sonucu ortaya çıktı Cervantes’ten önce kim bilir ne kadar yazar gelmiş geçmiştir o topraklardan.


İnsanlardan yenilik beklemek saçmaydı.


Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline değiştirmektir -Mustafa Kemal Atatürk-


Yenilik beyne canlılık getirir

Canlı nöronlar, sıcak beyin demektir Sıcak beyin, fikir fokurdatır Etkin düşünceler, canlı duygular, yaratıcı fikirler üretir -Mümin Sekman-


Yeni bir günün doğması için, birçok yıldızın batması gerekir Muhammed İkbal


Yaşama gücünü yitirmeyen her eskiyi severiz ama bizi tüm gücüyle yaşatacak tek unsur; yeniliktir

L Fontane


Hiçbir iyi inkılap, hakikati görenler dışında ekseriyetin reyine müracaatla yapılamaz Mustafa Kemal Atatürk

SöZLER
YORUMLAR