Yaşlılık İle İlgili Sözler - Yaşlılık Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Yaşlılık İle İlgili Sözler

Yaşlılık İle İlgili Sözler

En harika Yaşlılık İle İlgili Sözleri sizler için hazır ettik. Siz de en güzel yaşlılık sözlerini sitemizden irdeleyebilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Yaşlılık İle İlgili Sözler, Yaşlılık İle İlgili Sözler Twitter, Yaşlılık İle İlgili Özlü Sözler, Yaşlılık Sözleri, Yaşlılık İle İlgili Anlamlı Sözler, Yaşlılık İle İlgili Sözler 2019, Yaşlılık İle İlgili Sözler Kısa, Yaşlılık İle İlgili Etkileyici Sözler

Yaşlılık üzerine söylenmiş olan, ünlü düşünürlerimizin söylemiş olduğu en anlamlı ve etkileyici sözleri hazırladık ve sizlere sunduk. Whatsapp, Tumblr, Twitter hesaplarınızdan Yaşlılık sözlerini paylaşabilirsiniz.

Yaşlılık İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Yaş sadece bir sayıdır, olgunluk senin tercihindir.


”Bir genç, bir ihtiyara yaşlı olmasından dolayı ikramda bulunursa; yaşlandığı zaman, kendisine ikramda bulunacak bir kimseyi, kendisine hazırlar.” (Hz. Muhammed sav.)


Yaşlılar için, öğrenme mevsimi her zamandır.


Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir, çıktıkça yorgunluğunuz artar nefesiniz daralır ama görüş açınız genişler. (Ingmar Bergman)


Çok garip doğrusu, herkes uzun yaşamak istiyor ama kimse yaşlanmak istemiyor.


Yaşlılık ölümden çok daha korkunçtur.


Yaşlılık şaka değil yavrucuğum!


Yaşlanınca, kolay heyecanlanılmaz.


Yaşlılıktaki mutlululuğumuz veya mutsuzluğumuz, gençlikte yaptığımız işlerin ödülüdür.


Hayat uğraşı insana sağlamlık verir, insan yaşlandıkça fırtınaların dövdüğü eski kayaların yalçın görüntüsüne benzer. 


YaşIıIığa karşı en mükemmeI iIaç, biIgiIi ve erdemIi oImaktır. Cicero


”Gençlerin aynada gördüklerinden daha fazlasını, ihtiyarlar bir tuğla parçasında görürler.” (Mevlana)


”Tanıdıklarınız ne kadar genç göründüğünüzü söyledikleri vakit, ne kadar yaşlı olduğunuzu ima ederler.” (Garry Grant)


”Gençler, ihtiyarların aptal olduklarını sanırlar; ama ihtiyarlar; gençlerin aptal olduklarını bilirler.” (George Chapman)


”İnsanın başına gelebilecek en acıklı durumlardan biri, bir gün ansızın ağaran saçlarımız ve kırışıklıklarla dolmuş yüzümüzle kısır bir çalışma yaşamının sonuna geldiğimizi görüp, geçmiş yıllar boyunca tüm beceri ve yeteneklerimizin yalnızca çok küçük bir bölümünü kullanabildiğimizin farkına varmaktır.” (V.W. Burrow).


Gençler; ileriye, ihtiyarlar geriye bakarlar.


Yaşlılık kötü bir alışkanlıktır, çalışkan bir insan böyle bir huy edinmeye vakit bulamaz.


Sevilen bir yaşlı, çiçek açmış kır gibidir.


Akıl yaşta değil baştadır; fakat aklı başa yaş getirir.


Yaşlılık gençliğin kıymetini bilmektir.


Bazı yaşlılar yaşlandıkça çenesi gençleşiyor sanki.


Akıl yaşta değil baştadır; fakat aklı başa yaş getirir. (Cenap Şehabeddin)


İnsanoğlu gençliğinde öğrendiklerini, yaşlanınca çok daha iyi anlıyor.


En kötü yaşlılar, bizden uzaklaşıp giden şeye takılmaktır. Andre Maurois


Hizmet ve eğitim gücünü kaybetmedik çe, insan yaşlanmış sayılmaz. Graefe


İhtiyar; “Neye yarar?” diye düşünen kimsedir. Çünkü “Mücadele etmek neye yarar?” sorusuna sıra gelecek, nihayet son sözü söyleyecektir.”Yaşamak niye yarar?”


İhtiyarlık; gençliği ve yeniliği çekemedi ğimiz, yeniliklerin zevkine varamadığı mız, kadın için artık enteresan olamadığımız ve fedakârlıkları göze alamadığımız zaman başlar. R.Halid Karay


Yaşlılık bütün hastalıkların limanıdır. Bion


Yaşlanmadan akıllanmayı çok isterdim. Bernard Shaw


Gençliğin güzel bir yüzü ihtiyarlığın güzel bir ruhu vardır. İsveç Atasözü


Yaşlanmadan önce iyi yaşamak yaşlandıktan sonra da iyi ölmek istedim. Seneca


"Dünya ahirete göre birinizin denize parmak batırması gibidir. Baksın bir ; parmağın da ne kadar yaşlılık var kalıyor. Dünya o ıslaklık, ahiret ise deniz gibidir"


"Yaşlılık ne saçın ağarması
Ne de belin bükülmesiymiş.
İnsanın hayat gayesinin bitmesi
Umudunun tükenmesiymiş..."


Yaşlılar, bütün bireyleri birbirine benzeyen bir ırktı adeta. Belki de, yaşlılığın kendisinin de bir hastalık olmadığını birilerinin bana hatırlatması gerekiyordu.


Yaşlılık ve hastalık sizi tüketir, ama ne kadar çok enerji yitirdiğinizin, ölüme hazırlanmak için ne kadar çok zihinsel hazırlık yaptığınızın asla farkına varmazsınız.


Seninle bütün çaresizlikleri yenip birlikte varacağımız daha yaşlılık günlerimizi özlüyorum. İnan kimse ihtiyarlığı benim kadar özlememiştir...


Yaşlılar vardır ki, bütün bir neslin sesini duymazlıktan gelirler. İnsan sağır oldu mu, dilsiz de olmalı ki, hak yerini bulsun; Çünkü duymadığımız bir şey üzerinde söz söylemeye hakkınız yoktur.


Yaşlı kişi, samimi kişidir.


Sıkıntı vermeyen bir yaşlı, dostsuz kalmaz.  


Sevilen bir yaşlı, çiçek açmış kır gibidir.  


Dedem “bunamaktan korkma” derdi, “bunadığın zaman bunun farkında bile olmayacaksın”.


Yaşlılığa karşı bilgi ve erdem, en kusursuz silahtır.


Yaşlılık, sonlanmasını istemeyeceğiniz tek hastalıktır.


Şu çarpıcı nokta bana gençlikle yaşlılık arasındaki farklardan biri olabilirmiş gibi geliyor: gençken, kendimiz için farklı gelecekler yaratırız; yaşlandığımızdaysa, başkaları için farklı geçmişler uydururuz.


Gençliğin bakış açısından bakıldığında hayat sonsuz derecede uzun bir yolculuktur: yaşlılıktan bakınca çok kısa bir geçmişe benzer. Gemiyle uzaklaştığınızda kıyıdaki nesneler daha küçük, tanınması ve ayırt edilmesi daha zor hale gelirler, aynı şekilde olaylar ve etkinliklerle dolu geçmiş yıllarınızı da tanıyamazsınız.


İnsan, ihtiyar olmaya karar verdiği gün ihtiyarlar.


Yaşlılık sanatı, gelecek nesillere bir engel değil, bir destek; bir rakip değil, bir fikir ortağı gibi görünme sanatıdır. 


İnsanın kırk yaşına kadar geçen yılları bir kitap, geri kalan yılları da o kitabın eleştirisidir. 


İhtiyarlarda maziyi görürüz, hâlbuki iyi baksak istikbalimizi görürdük. 


Sıkıntı vermeyen bir yaşIı, dostsuz kaImaz. Andre Maurois


İnsan, damarIarı kadar yaşIıdır. Thomas Sydenham


YaşIıIar dakikaIarı yavaş, saatIeri hızIı yaşarIar; çocukIar saatIeri çiğner, dakikaIarı yutarIar. MaIcoIm de ChazaI


YaşIanmadan akıIIanmayı, çok isterdim. Bernard Shaw


Yaş da sevgi gibidir, sakIanamaz. Thomas Bekker


”Hoş bir biçimde yaşlanmanın sırrı, yeni insanlar tanıma ve yeni şeyler görme coşkusunu asla kaybetmemektir. ” (Jackson Brown)


”Yaşlılığın en belirgin alameti, şimdiki zaman pahasına geçmiş zamanı övmesidir.” (Sydney Smith)


”Yaş da sevgi gibidir, saklanamaz.” (Thomas Bekker)


”Yaşlılar her şeye inanırlar, orta yaşlılar her şeyden kuşkulanırlar, gençler ise her şeyi bilirler.” (Oscar Wilde)


Yirmi yaşındaki insan, dünyayı değiştirmek ister, yetmiş yaşına gelince yine dünyayı değiştirmek ister; ama yapamayacağını bilir.


Taşkınlıklara insanın gençlikte gücü yeter; ama bunun acısı ihtiyarlıkta çıkar.


Tanıdıklarınız ne kadar genç göründüğünüzü söyledikleri vakit, ne kadar yaşlı olduğunuzu ima ederler.


Gençler umut ile yaşlılar ise anılarla yaşar.


Gençliğin güzel bir yüzü, ihtiyarlığın güzel bir ruhu vardır. (İsveç Özdeyişi)


Yaşlılığı kötü gösteren dört sebep vardır: Birincisi, insanı işlerden uzaklaştırması, ikincisi vücudu zayıflatması, üçüncüsü insanı hemen hemen her zevkten mahrum etmesi ve dördüncüsü ölüme yakın oluşu. (Cicero)


İnsan iki şeyle kendini ihtiyarlamaktan kurtarır; Biri iyi iş, diğeri iyi söz. Yusuf Has Hacib


Yaşlanma, sevdiklerini kaybetme ve dostlarından fazla yaşamdaki asıl acının, sizi inceleyen gözlerin olmamasıdır. Josef Breuer


Yaşlanmak isteriz ama yaşlılıktan kor karız; Bu hayatı ne kadar sevip, ölüm den nasıl kaçmak istediğimizi gösterir. La Bruyére


Yaşlı olmasını bilen, pek az insan vardır. La Rochefoucauld


Gençlerin istekleri aşk para sağlık yaşlıların istedikleri sağlık para aşk. Paul Geraldy


Yalnızca oynamayacak kadar yaşlıyım arzusu olacak kadar da gencim. Wolfgang Van Goethe


Yaşlılar dakikaları yavaş saatleri hızlı yaşarlar çocuklar saatleri çiğner dakikaları yutarlar. Malcolm de Chazal


İnsan değişiyor gençlikte en çetin cevizleri kıran dişler bile yaşlılıkta ekmek kabuğu kemiriyorlar. Ebner von Eschenbach


Ne kederli bir alın yazısıydı bu!


Yaşlılık, kısa mesafelerin haddizâtında ne kadar uzun olduğunu görme vakti.


Fakat neyse ki zaman çok güçlü ve yaşlılık, duygularımızın etkisini zayıflatarak bizi tedavi ediyor.


İnsan değişiyor, gençlikte en çetin cevizleri kıran dişler bile, yaşlılıkta ekmek kabuğu kemiriyorlar.  


Yaşlılar, yeni şeylere meraklıdırlar. Gençler tarih; yaşlılar gazete okurlar.  


Bir genç, bir ihtiyara yaşlı olmasından dolayı ikramda bulunursa; yaşlandığı zaman, kendisine ikramda bulunacak bir kimseyi, kendisine hazırlar.  


Yani bugün veya yarın bütün bu zevkleri yıkabilecek olan hastalık, yaşlılık ve ölümün kaçınılmazlığını unutma.


Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir, çıktıkça yorgunluğunuz artar nefesiniz daralır ama görüş açınız genişler.


Bence ihtiyarlıktaki en acı şey o yaşa gelen insanın, başkalarına sıkıntı verdiğini hissetmesidir.


Gençler; ileriye, ihtiyarlar geriye bakarlar.


Yaşlılık, manen yükselmektir. 


İnsanlar yaşadıkça yaşlandıklarını sanırlar, oysa yaşamadıkça yaşlanırlar. 


Umutlarını ve rüyalarını bırakarak pişmanlığa kapılan adam, artık yaşlanmıştır. 

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!