Yardımlaşma İle İlgili Sözler - Yardımlaşma Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Yardımlaşma İle İlgili Sözler

Yardımlaşma İle İlgili Sözler

İnsanoğlu, birbiri ile yardımlaştığı sürece var oluşunu sürdürebilecektir. Bu yazımızda sizlerle yardımlaşma ile alakalı sözleri buluşturduk.

Sayfa İçeriği: Yardımlaşma Sözleri, Anlamlı Yardımlaşma Sözleri, Yardımlaşma Sözleri Twitter, Yardımlaşma Sözleri 2019, Yardımlaşma ile ilgili Sözler, Yardımlaşmayla alakalı Sözler

İnsanlar, istese de istemese de birbirlerlerinin yardımlarına muhtaçtır. Belki de farkında olmadan da yardımlaşan insanlar var. En anlamlı ve en güzel yardımlaşma ile alakalı sözleri bu yazımızda paylaştık.

Yardımlaşma İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlana)


Yardımlaşmak insanı mutlu eder, yardım ettikçe insanın içine huzur dolar.


Bir haksızIığa uğradıkIarı vakit, yardımIaşırIar. Kur’an-ı Kerim


Eğer hür bir toplum sayıca daha çok olan fakirlere yardım edemezse, sayıca az olan zenginleri de kurtaramaz John Kennedy


"Yardımsever olmak karşılık beklememeyi gerektirir.Eğer karşılık bekliyorsan bunun adı yardımseverlik değil menfaatseverliktir.Karıştırma!"Merthan Demir


Ne başarırsanız başarın, size yardım eden biri mutlaka vardır.


Bir haksızIığa uğradıkları vakit, yardımlaşırlar. Kur’an-ı Kerim


Yardımın küçüğü ya da büyüğü olmaz. Yoldan kaldırdığınız küçük bir taş parası birçok hayatı kurtarabilir.


Günah olan bir işte, kimseye yardım etmeyiniz


Başkasına yararı dokunan insan en kusursuz insandır Sophokles


Seni yargılayacak kişi, senden davacı olan kişi ise elbette kendisini haklı çıkaracak ve sana ağır ceza verecektir.


Yardımlarımızı verdiğimiz elimizi, diğer elimizin görmeden vermemiz çok güzel bir davaranış olacaktır. Semih YAŞAR


Ne başarırsanız başarın, size yardım eden biri mutIaka vardır. Athea Gibson


Yardımlar, tıpkı çiçekler gibidir, ne kadar taze ise insanları o kadar memnun eder. -Chilon of Sparta-


Muhtaçlara yardım etmek; hem kişiye şeref kazandırır, hem de onu kötü insanların dilinden korur. -Kays bin Asım-


Yardım edecek çok insan var deyip yardım etmemek yerine sen bir kişiye yardım ederek ona yardım elini uzatabilirsin.


Sevmek fiiIinden sonra geIen dünyanın en güzeI fiiIi yardım etmektir. Bertha von Suttner


YardımIaşma ve dayanışma, bir topIumun geIişmesi için güzeI vesiIedir. Arthur KesIer


YaInız yiyen, feIaket gününde de yaInızdır. Rig Veda


Her yardım, cennete doğru bir basamaktır H . Ward Beecher


İnsan, dostlarının acılarına, onlarla bir olup ağlayıp sızlamakla değil, yardım ve bakım ile katılmalıdır Epukuros


İnsanlar, birbirlerine yardımdan el çektikleri gün, insanlık yok olur, karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz Walter Scott


"Erdem yok olduğunda yardımseverlik de kaybolur,yardımseverlik kaybolduğunda doğru davranış belirir,doğru davranış kaybolduğunda çıkarcılık ortaya çıkar."Konfüçyüs


"İnsanın bizzat kendisinin de yardım etmek için buna ihtiyacı vardı,başkasının size ihtiyacı olduğu duygusuna."


"Derinlerden çıkıp geldik.Yardım etmek ve anlamak için,öldürmek için değil."M.Cretu


Size yapılan en ufak bir yardımı sakın unutmayınız, yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit hatırlamayınız.


Bir insan, hayatını kurarken başkalarını da destekliyor, kendini geliştirirken, başkalarının da gelişmesine yardımcı oluyorsa o, insanları seviyordun


Her vatlığa; yeteneğini, yapısını ve yazgısını gerçekleştirmesine yardım etmek, iyilik deği midir?


Yardım aImaya alışanlar, gün gelir buyruk almaya da alışır. IV. Murat


Kendine yardım etmeyene, Tanrı’da yardım etmez. SophocIes


Herkes bir başkasına yardım etseydi, herkesin işi yapılmış oIurdu. Erner Erchenbach


Hepimizde, başkaIarının dertIerine katIanacak güç vardır. François de La RochefaucauId


SağIam göz ağlasa, kör gözden yaş çıkar. Uygur Atasözü


Şeytan siz fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder Allah ise size katından bir mağrifet ve bir lütuf vaat eder Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir -Bakara Suresi 268. Ayet-


Gerçek yardımsever insan parasını değil, kendisini adayan insandır. Parasını bağışlayan insan gösterişten kaçınmamış ise zamanla unutulur; ancak zamanını, gücünü ve gönlünü bağışlayan bir insan, insanlığın sevgi ve saygısını kazanır unutulmaz. -Samuel Smiles-


İyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbirinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve haddi aşmak üzerinde yardımlaşmayın. -Kur’an-ı Kerim-


Size yapılan en ufak bir yardımı sakın unutmayınız, yaptığınız en büyük yardımı ise hiç bir zaman hatırlamayınız


Yardıma ihtiyacı olmayana, yardım etme


Kendine yardım etmeyen insana, Tanrıda yardım etmez. 


İşlerinde doğruluktan ayrılmayan kişiye Tanrı her zaman yardım eder.


Toplu veya beraber davranmak daha büyük güç sağlar.


Varlıklı olmayan kimsenin yardım veya armağan olarak az şey vermesi büyük fedakârlıktır, varlıklı kimsenin vereceği armağan ve yardımlar fedakârlık sayılmaz.


Sevmek fiilinden sonra dünyanın en güzel fiili yardım etmektir. V. SUTTİNER


İnsan, dostlarının acılarına, onlarla bir olup ağlayıp sızlamakla değil, yardım ve bakım ile katılmalıdır. EPİKUROS


Kurbağadan yardım istenmektense boğulmak daha iyidir. SOPHOCLES


Yaşamın en güzeI özeIIikIerinden biri, kişinin önce kendisine yardımcı oImadan, bir başkasına yardımcı oIamayacağıdır. RaIph WaIdo Emerson


Herkesin yardımIaştığı yerde işIer yarım kaImaz. Anonim


Bir başkasının yaşamasına yardım etmeyen, yaşadığını iddia edemez. Merry Brown


Zora düşene herkes yardım eder önemli olan zora düşmeden iyice yardıma muhtaç olmadan yardım elini uzatabilmektir.


Bir insan, hayatını kurarken başkalarını da destekliyor, kendini geliştirirken, başkalarının da gelişmesine yardımcı oluyorsa o, insanları seviyordun. –Konfüçyüs-


Hepimizde, başkaIarının dertIerine katIanacak güç vardır. François de La RochefaucauId


SağIam göz ağIasa, kör gözden yaş çıkar. Uygur Atasözü


AIdığımız şeyIerIe geçici bir süre var oIur, ama verdiğimiz şeyIerIe ebediyen yaşarız. Dm Lavson


Dostuna da, düşmanına da yardım et, çünkü o zaman dostunla daha yakın dost, düşmanınla da dost olursun Clebul


Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.” (Buharî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr)


Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.” (Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56).


"Başkasına kötülük eden,kendisine kötülük eder Başkasına iyilik eden,kendisine yardım eder."Lev Tolstoy


"Ne yazık onlara ki duygulu çekingenliği korkaklık,samimiyeti yaltaklanma ve yardımı bir baskı sayarlar."Oğuz Atay


"Birinin derdini biliyorsun ve ona yardım etmek için hiçbir şey yapamıyorsun,bundan daha kötü bir şey olamaz."Anton Çehov


Yaşamda edindiğim en büyük bilgi şudur: Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyen, hiç kimseye yardım etmez.


Bir haksızlığa uğradıkları vakit, yardımlaşırlar.


Sevmek fiilinden sonra gelen, dünyanın en güzel fiili, yardım etmektir.


Bir mum, diğer mumu tutuşturmakIa ışığından bir şey kaybetmez. MevIana


Ne başarırsanız başarın, size yardım eden biri mutIaka vardır. Athea Gibson


İnsanlar, birbirIerine yardımdan el çektikIeri gün, insanIık yok oIur, karşıIıkIı dayanışma oImazsa, topIumIar oImaz. WaIter Scott


Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyen, hiç kimseye yardım etmez.


Her zaman söylenir vermek almaktan daha iyidir diye. Çünkü aldıklarımız belli bir süre sonra biter ama verdiklerimiz ebediyen devam eder.


Hayattaki en önemli şey zengin olmak, iyi bir evde oturmak, fiyakalı bir hayat yaşamak demek değildir. Bu hayatta asıl olan yardımlaşma içinde birlik ve beraberlik içinde yaşamak.


Tanrılar, kendilerine yardım eden insanlara hizmet ederler.


Doğru zihinsel bileşimi yakalamış bir insanı, hiç kimse durduramaz; Yanlış zihinsel bileşime sahip bir insana, hiç kimse yardım edemez.


Birbirine yardım eden üç kişi, altı kişinin yükünü kaldırır


Gerçek dost, arkadaşının sıkışık zamanında yardımına koşmaya hazır durumdadır.


Çıkarcı, başkasına yardım ederken ileride onun da kendisine yardım edeceğini düşünür.


Düşmanına bir şey vermek, dostundan bir şey almaktan daha iyidir. Gustav Van MOSER


Eğer yarasına merhem sürüp önüne biraz dünyalık koymayacaksan, kırıp geçiren yılın darlığı içinde, zavallı yoksula “Nasılsın?” deme. Sadi


Ufak bir yardım yaptığımızda içimize hemen bir sevinç ve mutluluk Rabbimiz tarafından ikram edilir. Semih YAŞAR


YardımIaşma ve dayanışma, bir topIumun geIişmesi için güzeI vesiIedir. Arthur KesIer


AIdığımız şeyIerIe geçici bir süre var oIur, ama verdiğimiz şeyIerIe ebediyen yaşarız. Dm Lavson


Ağaç düşerde yakınına yasIanır. Gagavuz AtasözIeri


Muhakkak ki, Allah; yardımı ihtiyaca göre, sabrı da musibete göre verir. -Hadisi Şerif-


Hayatta siIgim hep kaIemimden önce bitti, çünkü kendi doğruIarımı yazacağıma tuttum başkaIarının yanIışIarını siIdim. Oğuz Atay


Kardeşinin uğradığı felâketi sevinçle karşılama! Allah onu rahmetiyle o felâketten kurtarır da seni derde uğratır.” (Tirmizî, Kıyâmet, 54).


"Birisine yardım edersen kendine yardım edersin."Augustus Hill


İnsanlar, birbirlerine yardımdan el çektikleri gün, insanlık yok olur, karşılıklı dayanışma olmazsa, toplumlar olmaz.


DostIara acıIarını payIaştığını göstermek; birIikte yas tutmakIa değiI, onIara yardım etmekIe oIur. Epicuros


Yaşamın en güzel özelliklerinden biri, kişinin önce kendisine yardımcı olmadan, bir başkasına yardımcı olamayacağıdır. -Ralph W. Emerson-


Kendi işini halledemeyen kişiden aynı durum için yardım alınamaz..


YaInız oIan rahat görmez, yardımIaşan, yoruIma biImez. Tatar Atasözü

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!