Yalakalık İle İlgili Sözler

Başlık: Yalakalık İle İlgili Sözler

Yalaka insanlara söylenebilecek en etkili, ağır ve kapak sözleri bu yazımızda derleyip hazırladık.

Sayfa İçeriği: Yalakalık Sözleri, Yalakalık İle Alakalı Sözleri, Yalakalık ile ilgili Kapak Sözler, Kısa Yalakalık Sözleri, Yalaka İnsanlara Sözler

Herkesin hayatında olduğu gibi sizin hayatınızda da muhakkak yalaka insanlar vardır Bunlar tüm işlerini yalakalık yaparak başarmaya çalışırlar Böyle insanlara söylenebilecek en kapak sözleri sizler için hazırladık.

Yalakalık İle İlgili Sözleri

Editör Seçimi: Yalaka koyun, kasabın keskin bıçağını övermiş.


Bir ülkede yalakalığın getirisi, dürüstlüğün getirisinden fazla ise, o ülke batar.


Yalakalık, devlet adamlarının çevresini sarmış bir çemberdir Montesquieu


Her yalaka bir alığın sırtından geçinir.


Dost gibi görünen yalakalar, farklı olmaya çalışan basit insanlar arkamızdan kurulan oyunlar Kural hep; gül ve geç.


YaIakaIıkIa popüIer oImaktansa, karakterinIe adım adım iIerIe yoIunda.


İkiyüzlü ve kötü bir arkadaş vahşi bir yaratıktan daha fazla korkulmalıdır; vahşi bir yaratık vücudunuzu yaralayabilir ancak kötü bir arkadaş aklınızı yaralar

- Buda 


Yalakalık sizi hiçbir yere götürmez, ama zaten daha önce her yerde olduğunuz için, bu konu tartışılabilir.


Her sistem gelirken kendi gazetecisini, kendi sanatçısını, kendi yalakasını beraberinde getirir.


Varsın hayat yalakalara şans tanısın;ben onuruma fiyat biçmem! Yaşadığım kadar daha yaşasam asla tükürülecek eli öpmem.


Yalakalardan sakınınız Çünkü onlar insanları boş kaşıkla besler Casino De Gregrio


Dost yalakalık yapmaz, lafı dolandırmaz, diplomasi falan bilmez, çat diye söyler meramını, sözünü sakınmaz Onun yergisinde iltifat, siteminde sevgi saklıdır Elif Şafak


Sürekli güçlünün yanında yer almak adamı yalaka, dalkavuk yapar

Çünkü güç dengeleri sürekli değişir Uğur Mumcu


Ülke bölünsün istiyorum, yandaş, yalaka ve yavşaklar bir tarafa Onurlu, şerefli, emekçi ve vatansever insanlar bir tarafa. 


Her sistem gelirken kendi gazetecisini, kendi sanatçısını, kendi yalakasını beraberinde getirir.


Gerçekten büyük olmayan “büyük adamlar” çevrelerini küçük adamlarla(yalakalarla)  doldururlar.


En tehlikeli insanlar hiçbir bilgi ve becerisi olmadan yalakalık yaparak yüksek mevkilere gelmiş kişilerdir.


Her nerde olursan ol, her ne iş yaparsan yap ama hiçbir zaman yalaka olma.


İnsanIarın gerçek yüzIeri, menfaatIeri söz konusu oIduğu zaman ortaya çıkar.


Üç “y” den uzak durun YaIancıdan, yavşaktan, yaIakadan.


ÜIke böIünsün istiyorum, yandaş, yaIaka ve yavşakIar bir tarafa OnurIu, şerefIi, emekçi ve vatansever insanIar bir tara

Can YüceI


Hayatımın hiçbir döneminde yalaka olmadım Bu sebeple yaşayacağım kayıplardan, üzüntü değil ancak gurur duyarım


Sürekli güçlünün yanında yer almak adamı yalaka, dalkavuk yapar Çünkü güç dengeleri sürekli değişir - Uğur Mumcu 


Eğer yeni bir Tanrı oluşturacak olsaydım, mevcut Tanrı'da olmayan bazı özelliklerle donatırdım onu Hiç kimsenin iltifatını, övgüsünü, yağcılığını beklemezdi ve bunları zorla elde etmek istemeyecek kadar gururlu olurdu

Bu bakımdan kendine saygılı biri olurdu - Mark Twain


Dost yalakalık yapmaz, lafı dolandırmaz, diplomasi falan bilmez, çat diye söyler meramını, sözünü sakınmaz Onun yergisinde iltifat, siteminde sevgi saklıdır.


Gerçekten büyük oImayan “büyük adamIar” çevreIerini küçük adamIarIa doIdururIar.


YaIakaIardan sakınınız Çünkü onIar insanIarı boş kaşıkIa besIer.


Yalakalık sizi hiçbir yere götürmez, ama zaten daha önce her yerde olduğunuz için, bu konu tartışılabilir E.L

James 


Yalakalıktan hiç haz etmem Çünkü bilirim ki ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır Anonim


Gerçekten büyük olmayan “büyük adamlar” çevrelerini küçük adamlarla doldururlar Steve Reich 


Yalakalıkla popüler olmaktansa, karakterinle adım adım ilerle yolunda.


İktidar dalkavukluktan hoşlanmaya başladığı zaman, onur daima ayaklar altında ezilmiştir William Shakespeare


İki dakika sonrasına garantisi olmayan bir hayat için yalaka olmaya gerek yok.


YaIakaIık, devIet adamIarının çevresini sarmış bir çemberdir

Montesquieu


YaIaka ve daIkavukIar şöyIe düşünürIer Yeterince eI öpersen sonunda yararIı bir tane yakaIarsın Atakan Korkmaz


Bizi tenkit ederek kurtaran dosttan, kaybımıza sebep pIan yaIaka çok zaman daha itibar görür DeIavigne


İnsanın kendi karakterini en açık biçimde ele verdiği zaman başkalarını tarif ettiği zamandır - Jean Paul Richter 


Diogenes, bir gün kendisine "Krala iltifat etmeyi, onu övmeyi bir öğrensen karnını mercimekle doyurmak zorunla kalmazsın" diye çıkışan Hristippus'a "Karnını mercimekle doyurmayı bir öğrensen, kralın yanlışlarını da övmek zorunda kalmazsın" der


Eğer düşmanlarınızı gülünç gösterip mahvetmek isterseniz, etrafını yalakalarla doldurun

- Edmond Jaloux


SürekIi güçIünün yanında yer aImak adamı yaIaka, daIkavuk yapar Çünkü güç dengeIeri sürekIi değişir.


Kahpesi lider olur yalakası milyarder Bizim gibiler hep mücadele eder Diyeceğim şu ki küçüğüm: ''büyüme hayat seni de siler'' Yusuf Hayaloğlu


Varsın hayat yalakaların şansını döndürsün

Ben onuruma fiyat biçmem!


Her şeyi öğrendim de; üç şeyi öğrenemedim Adam satmak, insan ayrımı yapmak ve yalakalık yapmak Cahilliğime verin.


Mütevazi oI yavrum fakat sakın aIçaIma HoşIanma gösterişten Iakin siIikte kaIma İyiIiği aIkışIa yaItakIık etme sakın Her şey de öIçüIü oI aşırı gitme sakın.


Yalaka insanlar bu kadar iğrenç ve itici görünmelerine rağmen hala bu huylarından vazgeçmiyorlar

Yalaka dediğimizde de kızıyorlar İlginç.

SöZLER
YORUMLAR