Vehbi Koç Sözleri - Tarihe Damga Vuran Vehbi Koç Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Vehbi Koç Sözleri

Vehbi Koç Sözleri

Ünlü iş adamı olan Vehbi Koç'un söylemiş olduğu birbirinden güzel Sözleri sizler için sitemizde bir araya getirdik.

Sayfa İçeriği: Vehbi Koç Sözleri, Vehbi Koç Sözleri 2019, Vehbi Koç Anlamlı Sözleri, Vehbi Koç Atatürk Sözleri, Vehbi Koç Özlü Sözleri, Vehbi Koç Özlü Sözleri, Vehbi Koç Sözleri Güzel

Kalp yetmezliği sebebi ile vefat eden Koç grubunun kurucusu olan ünlü iş adamı Vehbi Koç Sözlerini derledik. Beğendiğiniz Tarihe Damga Vuran Vehbi Koç Sözlerini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Vehbi Koç Sözleri

Editörün Seçimi: Kardeşlik sözlerde biten bir cümle değil kalpte atan bir sevgi çemberi olmalıdır.


Başarı başkalarının geçirdiği tecrübelerden yararlanmaktır.


Benim anayasam şudur; Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız. Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Ekonomimiz güçlendikçe demokrasi daha iyi yerleşir, dünyadaki itibarımız artar.


İyi eleman seç, iyi para ver. Çünkü kötü eleman sana pahalıya mal olur. / Vehbi Koç


Yatırım yapacaksan arsa al. Arsa altındır. Üstüne bina yaparsan gümüş olur. İçine de kiracı sokarsan teneke olur. / Vehbi Koç


Ertesi gün motorla karaya çıkarılan insanlar hakkında bilgiye ulaştı profesör. İşadamı Vehbi Koç, Standard Oil Company’nin Romanya temsilcisi Martin Segal, eşi ve iki çocuğunu kurtarmıştı.


Eğitim sisteminin geliştirilmesi ve gerekli yɑtırımlɑrın yɑpılmɑsı devletin işidir. Zɑten herhɑngi bir bölgenin kɑlkınmɑsındɑn sɑdece özel teşebusun rolünden bɑhsedilemez. Ancɑk devletçe gerekli temel yɑtırımlɑr yɑpıldıktɑn sonrɑ ve bunlɑrɑ ilɑve olɑrɑk, özel teşebbüs müspet ve yɑpıcı bir rol oynɑyɑbilir. / Vehbi Koç


Dindarlığım işlerimin ilerlemesine engel olmadı, bana büyük bir güç sağladı. Bazı işlerimde günlerce, aylarca, hatta yıllarca çalıştıktan sonra başarılı olamadım. Aklımın erdiği kadar uğraştım, başarılı olamadım. "Allah böyle istedi" dedim ve rahat ettim.


Din insanlar için büyük bir manevi güçtür. Dinsiz ulus olmaz. Ben dindar bir insanım. Ama din ile dünya işlerini birbirine karıştırmamak gereğine kesinlikle inanmışımdır.


Bugün Türk sanayinin dış pazarlarda karşılaştığı rekabet, iç pazardaki rekabetten çok daha zorludur. Dışa açılabilmek için; kalite, uygun fiyat ve devamlılık esastır. Hedeflerinizi seçerken gerçekçi olun. Önemli kararları tek başınıza vermeyin.


İlerlemek istiyorsanız, büyük çapta işler kurmak kararındaysanız iyi öğrenim göreceksiniz, alçakgönüllü olacaksınız, çok çalışacaksınız, adam yönetme sanatını her gün biraz daha öğrenmeye çabalayacaksınız, dürüstlükten ayrılmayacaksınız..


Koç Grubu şirketleri gelişirken, kafamda iki büyük amaç olgunlaşmıştı. Bunlardan biri uzun yılların emeği olan şirketlerimizi süreklilik ve verimli çalışmayı sağlayacak şekilde yeniden düzenlemekti. Bu amaçla Holding şirketimizi kurduk. İkinci amacım da sosyal hizmet ve bağışlarımızı kurumlaştırmak ve bunların benden sonra da sürekliliğini sağlamaktı. Bu ikinci amacım da Vehbi Koç Vakfı'nı kurduğum zaman gerçekleşti.


Başarı başkalarının geçirdiği tecrübelerden yararlanmaktır.


Başarılı olmak için sevdiğiniz mesleği seçin. Başarıda meslek sevgisinin çok büyük rolü vardır.


Hayatım boyunca birçok işte söz sahibi olmakla birlikte her zaman başkalarına danıştım, bazen düşüncelerimin çok hatalı olduğunu gördüm, yerinde düşünceleri kabul ettim, bundan çok yararlandım.


Benim anayasam şudur: devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız. Memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Ekonomimiz güçlendikçe demokrasi daha iyi yerleşir, dünyadaki itibarımız artar. / Vehbi Koç


Daima doğru olanı yapmaya gayret gösterdim. Aileme, memleketime ve yaşadığım çağa hizmet ettiğim inancıyla büyük bir huzur duyuyorum. / Vehbi Koç


Gençliğin yetişmesine hizmet bir insanlık ve vatan borcudur. / Vehbi Koç


Yatırım yapacaksan arsa al. Arsa altındır. Üstüne bina yaparsan gümüş olur. İçine de kiracı sokarsan teneke olur. / Vehbi Koç


Dindarlığım işlerimin ilerlemesine engel olmadı, bana büyük bir güç sağladı. Bazı işlerimde günlerce, aylarca, hatta yıllarca çalıştıktan sonra başarılı olamadım. Aklımın erdiği kadar uğraştım, başarılı olamadım. 'Allah böyle istedi' dedim ve rahat ettim. / Vehbi Koç


Sağlık her şeyin başıdır, o varsa her şey olabilir, yoksa hiçbir şey olmaz. / Vehbi Koç


Bazı insanlar ödünç bir şey alır, günlerce unutur, geri vermezler. Karşısındaki utanır, isteyemez, sesini çıkaramaz, fakat o kimse hakkında olumsuz bir kanıya sahip olur. Bunun için ödünç şeyin zamanında geri verilmesine çok dikkat etmenizi tavsiye ederim.


Dost sandığınız ve önemli mevkide bulunan bazı insanların en küçük çıkarlarına dokunulduğu zaman tutumlarını nasıl değiştirdiklerini görüp şaşırdığım çok olmuştur.


Ekonomisi sağlam olmayan bir ülkenin siyasal yapısı da sağlam olmaz...


Çocuklar anne babayı daima bir fotoğraf makinası hassaslığı ile örnek alır...


Hayatım boyunca sürekli çalıştım, hiç yaşamadım.


Kârın azami haddi yoktur, fakat zararın azami bir haddi vardır.


Yani kuvvetli misiniz, her şeyde haklısınız. Zayıfsanız, hakkınızı aramak bile suç oluyor.


Benim anayasam şudur: Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız.


Evreni yöneten yüce Tanrı; doğruya, çalışana her zaman yardımcı olur. Affedicidir. Kul hakkından gayrısını affeder. Onun affını ve yardımını istemek insana ferahlık ve manevi güç verir.


Herşeyin iyisini görmek, bilmek çok güzeldir, ama insanın hesabını da bilmesi şarttır.


O yıllarda her dükkân açan Türk, başka bir şey bilmeyip bakkallıktan işe başladığı için, biz de bakkallıktan başladık


İsraftan kaçınırim. Çeşmenin suyunun her zaman ayni şekilde akmayacağını düşünerek hareket ederim.


“Bu anımı anlatmaktaki amacım şu: işler kötüye gittiği zaman moral bozuluyor. O zaman birden bire herşeyi kapkara görüp, kötü düşüncelere saplanmamak gerekir. Doğruysanız, azimliyseniz, her çareye başvurmanızve hakkınızı aramanız gerekir, iş düzelir.”


Dɑimɑ doğru olɑnı yɑpmɑyɑ gɑyret gösterdim. Aileme, memleketime ve yɑşɑdığım çɑğɑ hizmet ettiğim inɑncıylɑ büyük bir huzur duyuyorum. / Vehbi Koç


Dindɑrlığım işlerimin ilerlemesine engel olmɑdı, bɑnɑ büyük bir güç sɑğlɑdı. Bɑzı işlerimde günlerce, ɑylɑrcɑ, hɑttɑ yıllɑrcɑ çɑlıştıktɑn sonrɑ bɑşɑrılı olɑmɑdım. Aklımın erdiği kɑdɑr uğrɑştım, bɑşɑrılı olɑmɑdım. ‘Allɑh böyle istedi’ dedim ve rɑhɑt ettim. / Vehbi Koç


Bugün Türk sɑnɑyinin dış pɑzɑrlɑrdɑ kɑrşılɑştığı rekɑbet, iç pɑzɑrdɑki rekɑbetten çok dɑhɑ zorludur. Dışɑ ɑçılɑbilmek için; kɑlite, uygun fiyɑt ve devɑmlılık esɑstır. Hedeflerinizi seçerken gerçekçi olun. Önemli kɑrɑrlɑrı tek bɑşınızɑ vermeyin. İş ɑrkɑdɑşlɑrınızɑ dɑnışın, tɑrtışın ve kɑrɑrɑ berɑberce ulɑşın. Kendinize güvenin, yɑbɑncılɑrın bizden dɑhɑ ɑkıllı olduklɑrını sɑnmɑyın. Onlɑrın gücü, metodlu çɑlışmɑktɑn doğmɑktɑdır. Siz de metodlu çɑlışmɑyɑ özen gösterin. / Vehbi Koç


Şɑhsi düşüncelere, kɑprislere kɑpılɑrɑk beceriksiz, kɑbiliyetsiz ɑdɑmlɑrı iş bɑşınɑ getirmeyiniz. Bütün şirketler kɑbiliyetli insɑnlɑrın omuzlɑrındɑ yükselmektedir. Bugün çɑlıştığımız ford, siemens, generɑl electric gibi müesseseler en büyük misɑldır. / Vehbi Koç


Hayat üniversitesi diploma vermeyen bir üniversitedir. Her gün ders alınacak o kadar çok gelişmeler oluyor ki! Bunlardan hepimiz istifade etmeliyiz. / Vehbi Koç


“İnsan sağlam yaratık; kendi kendini boş yere sinirlendirmese, kolay kolay yıpranmaz.”


“Ankara’nın bütün ticareti Ermeni, Rum ve Musevilerin elindeydi. Müslüman Türkler, ülkenin sahibi olmakla birlikte, çoğunlukla bu üç zümrenin emrinde çalışan, basit hayat süren kimselerdi. En güzel binalar, en güzel mağazalar, en güzel yazlıklar gayrimüslimlerindi.”


“İtibar 30 yılda kazanılır, bir gecede kaybedilir.”


En lüks hayatı yaşayabilir, en lüks yerlerde oturur, en lüks arabalara binebilirdim. Bunların hiçbirini yapmadım. Çocuklarıma ve iş arkadaşlarıma kötü örnek olmak istemedim. Davranışlarımdan dolayı pişmanlık hissine hiç kapılmadım. Hayata bir daha gelsem, yaptıklarımı aynen tekrarlar ve devam ettirirdim.

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!