Vatan ile İlgili Sözler

Başlık: Vatan ile İlgili Sözler

Vatanımız, toprağımız, milletimiz ile ilgili en güzel ve en etkileyici vatan ile ilgili sözleri sizler ile buluşturuyoruz.

Sayfa İçeriği: Vatan İle İlgili Sözler, En Güzel Vatan İle İlgili Sözler, Vatan İle İlgili Anlamlı Sözler, Vatan İle İlgili Kısa Öz Sözler, Vatan İle İlgili Uzun Sözler, Vatan İle İlgili Sözler 2019, Vatan İle İlgili Sözler Facebook

Bu vatan bizimdir ve tektir Bundan başka vatanımız yoktur Sonuna kadar vatanımızı savunmaya devam etmeliyiz Vatan ile ilgili sözleri sizler için derleyip bir araya getirdik.

Vatan İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: VATAN için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.


Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz Hz

Ali (r.a)


Vatan sevgisi imandan gelir Hz Muhammed


Benden eyerimi isteyiniz vereyim, atımı isteyiniz vereyim fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin veremem.  Mete Han


“Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir”


Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz.


İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir Namık Kemal


Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz Hz

Ali (r.a)


Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır Bu satıh, aziz vatanın bütün topraklarıdır.


Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor; bir hilal uğruna, ya rab, ne güneşler batıyor Mehmet Akif Ersoy


Vatanı için ölmüş bir insan mesut insandır Virgilius


Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir

Orhan Şaik Gökyay


Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim Hamilton 


Bu memleket tarihte Türk’tü Bugün de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak kalacaktır Atatürk


Alelade ve sıradan olmayın, ülkemizin kaderi, alelade olmayan erkek ve kadınların sayısının çok olmasına bağlıdır Suna Kıraç


O da gazi olmak istedi; fakat ona anlatmak gerekti ki şehit olmayı göze alamayan, gazi olamazdı

Arif Nihat Asya


Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır Atatürk


Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır.


Vatan aşkı maya gibidir Sütü bozuklarda tutmaz Muhsin Yazıcıoğlu


Şahsınıza kötülük edenleri affediniz; vatan ve milletinize kötülük edenleri asla!


Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır.


Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.  Mustafa Kemal Atatürk


Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak, neler yapmış bu millet, en yakın tarihe bir sor bak.  Süleyman Nazif


Bu memleket tarihte Türk’tü Bugün de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak kalacaktır.  Atatürk


Vatan, bize kılıcımızın ekmeğidir.  Namık Kemal


“Bizim milletimiz, vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakar bir halktır


“Gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir “


“Yurt toprağı, sana herşey feda olsun Kutlu olan sensin.”


” Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez”


Vɑtɑnı terk etmek kɑdɑr üzücü bir şey yoktur / John Jewel


Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?


Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır,
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır.


Vatan ve toprak sevgisi anne baba sevgisi kadar doğaldır.Gabriel Harvey


Vatan sevmenin sağı solu olmaz Yüreği olur, o da varsa!


Vatanımızı sevelim; orası babalarımızın da ülkesidirSchiller


Vatansever kadar değerli bir insan göremem.Ernst Toller


Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.Mustafa Kemal Atatürk


Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz

Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.


Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusudur Bu ordulardan her ikisi de aynı derece gerekli, kıymetlidir, her ikisi de hayatidir

Ancak bilim ordusunun kıymet ve kutsallığını anlatmak için şunu söyleyeyim ki, bilim ordusu, ölen ve öldüren birinci orduya, niçin ölüp, niçin öldürdüğünü öğreten ordudur.


İnsanları yükselten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur, kadının iffetli olması Bu iki meziyetin yanıbaşında her iki cins,k adınla erkeği şereflendiren tek bir fazilet vardır: Vatana -icabında her şeyi tereddütsüz feda edecek kadar- bağlı olmak Bu meziyetler ve bu fazilet en büyük kahramanlığı; hayatın elemine, kederine karşı fütursuz kalmayı ve ağır hadiselerin acılıklarına göğüs germeyi doğurur İşte Türkler bu çeşit kahramanlardandır ve ondan dolayı Türkler öldürülebilirler, lakin mağlup edilemezler. 

 

Vatanı vatan yapan, ölülerin külleridir Ernest Renan


Vatanım için verecek, birden fazla canım olmadığı için üzgünüm

Nathan Hale


Millete hizmet etmek istiyorsan, elinden gelen işle başla İsmail Bey Gaspıralı


Yüksel Türk senin için yüksekliğin hududu yoktur İşte parola budur M Kemal Atatürk


Vatan aşkını artırmak için en emin yol, bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır

William Shenstone


Vatan bir milletin evidir Ahmet Mithat 


Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur Voltaire


En yüksek vatan ve hayırseverlik, kanunları değiştirmek ve müesseseleri ıslah etmekle değil; insanların serbestçe kendilerini ıslah etmelerine ve kendi kendilerini yetiştirmelerine, yardım etmekle elde edilir Samuel Smiles


Vatanperverlik duygusunu yaşamayan toplum, tarihte yok olmaya mahkûmdur.


Sahipsiz vatanın batması haktır Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır

Mehmet Akif Ersoy


İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir Namık Kemal


Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur Mustafa Kemal Atatürk


Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi

Bedr’in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi.


Gerektiğinde vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir.


Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur İstiklâl harbinde benim de milletime ettiğim bir takım hizmetler olmuştur zannederim Fakat, bunlardan hiçbirini kendime mal etmedim Yapılanın hepsi milletin eseridir, dedim; aranacak olursa, doğrusu da budur.


Bu millet kılı kıpırdamadan dava uğruna ve benim uğruma, canını vermeğe hazır olmasaydı ben hiçbir şey yapamazdım Ben bin bir müşkül karşısında yılacak bir insan olsa idim büyük işlerin rehberliğinde, milletim beni yaya bırakırdı

Milletimin iyi niyetine daima minnettarım Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.


Millete hizmet etmek istiyorsan, elinden gelen işle başla / İsmail Bey Gaspıralı


“İstemem dünyanın saltanatını  Süslü giyimini, Arap atını  Bilirsem Türklüğün var kıymetini  Vatanım milletim bana kafidir…” /  Âşık Veysel


Bizde vatan sevgisi imandandır…


Ana gibi yar vatan gibi diyar oImaz.


Toprak, devletin temelidir, hiç kimseye verilmez.


Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor;
Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor.


Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır.
Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.


Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir.


Toprak, devletin temelidir, hiç kimseye verilmez.Mete Han


Vatanı terk etmek kadar üzücü bir şey yoktur.John Jewel


İnsanin kendi vatanı için yalan söylemesi bir vatanseverlik sanatıdır Buna diplomasi denilir.


Her şeyi affedin ama vatanına ihanet edeni asla affetmeyin.


İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir Namık Kemal


Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir

Thomas Henry Huxley


Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağIar gibi duranIarındır Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenIerindir Orhan Şaik Gökyay

SöZLER
YORUMLAR