Utanma Sözleri

Başlık: Utanma Sözleri

Utanmak ile ilgili sözleri derlediğimiz bu sayfamızdan en anlamlı utanma sözlerine ulaşabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Utanma Sözleri, Sevgiliye Utanma Sözleri, Utanma Sözleri 2019, Etkileyici Utanma Sözleri, Utanma Sözleri Tumblr, En Güzel Utanma Sözleri, Utanma Sözleri Facebook

Hayatta bazı anlarda, yaptığınız şeylerden utanır insan doğru ya da yanlış olsa da Utanma sözleri derleyip hazır ettik Siz de beğendiğiniz utanmak ile ilgili sözleri sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Utanma Sözleri

Editör Seçimi: Düşünmekten utanmıyorsan, söylemekten de utanma! (Montaigne)


Bir çeşit utanç vardır ki, bu umutsuz luklar karşısında mutlu olmakla duyulur La Bruyére


”Utanmadığın zaman, dilediğini yap.” (Hz.Muhammed)


Utanmak güzeIdir, fakat kadınIarda oIursa daha güzeI oIur Hz.Muhammed


Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. 


Lay Lay Lom Galiba Sana Göre Sevmeler Hopa Şinanay Sana Göre Sevilmeler Uğramaz mı Semtine Ayıplar Utanmalar Duysa El alem Ne der...


İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum.


Aşık olmaktan, sınırlı aşk hayatlarını yalnızca bir dizi acı ve utanç olarak hatırlayanların kuvvetli içgüdüsüyle ölesiye korkardı Ka

Orhan Pamuk – Kar


Utanç, bir yarasa gibi yüze yapışır ve alnımızın ortasından kanımızı emmeye başlar Vücut o kadar zaafa düşer ki, âdeta bir posa halini alır Pespaye ve sefil bir şey olur Onun için utanmak, kendi kendinden nefret etmenin eşigidir.


İnsan ne kadar fazla şeyden utanırsa, o kadar şeref ve onur sahibi olur.


Bir kimse yaptığı yanlışlıktan bir kere utanmadı ise, bir daha utanacak sebep bulamaz Mencius


İki düşman arasında öyle konuş ki, barıştıkları zaman utanmayasın

Şeyh Sadi


İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum Goethe


Utanç; gençlerin süsü, yaşlıların yüz karasıdır Aristoteles


”Utancı giden kimsenin, kalbi de gider.” (H.Gmott)


”Kanunların yasaklamadığını,ar,utanma kontrol eder.” (Lucius A.Seneca)


”Bir adam ne kadar çok utanırsa,o kadar saygı değerdir.” (G.Bernard Shaw)


”Utanan kimsenin alnından dökülen terler, ondaki faziletin eseridir.” (Ebu Bekir Vasiti)


İnsan, kendi kendinden utanmayacak şekiIde davranmasını biImeIidir BaIthasar Gracian


Utanma, insanın ruhunda asıIdır, insanı insan oIarak, muhafaza eden de budur Nasr-ı Hüsrev


YapıIan bir kusurdan doIayı utanmamak, yapıImış oIan kusuru bir kat daha katmerIeştirir

P.Syrus


Davranışlarından utanıp, sıkılma; hayatın tümü bir denemedir. 


Aşk; utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır. 


Yağmur yağıyor Olric, ıslanıyor etraf ağlasak kimse anlamaz değil mi? Anlamaz efendimiz Anlasa ne olur? Utanırız efendim Sevmeyi göze alan utanır mıymış Olric.! 


Öyle bir yaşa ki, Hayat seni kıskansın öyle bir Sevki, ölüm sana acısın, öyle bir dost ol ki, Dostun olmayan utansın...


Dünyada en çok sevdiğin kişi, sana en çok değer veren olmalı Bir gün kalbini utanıp kendinden HESAP sormalı !!!


Kadınlara büyük saygı duyan ve onları herşeyin üstünde tutan erkekler, kadınlar arasında popüler olmayı nadiren başarabilirler

(J.Addıson)


İnsan, kendi kendinden utanmayacak şekilde davranmasını bilmelidir.


Yoksulluktan utanmak aptallıktır Aptallıktan utanın


Bir kimse yaptığı yanlışlıktan bir kere utanmadı ise, bir daha utanacak sebep bulamaz. 


Bir adam ne kadar çok utanırsa,o kadar saygı değerdir G.Bernard SHAW


Bizi, bizden başka kimse utandırmaz J.G.Holland


En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir ~ Friedrich Nietzsche


En güzel hareketlerimiz bile, eğer onları meydana getiren bütün sebepler herkesçe bilinmiş olsaydı, bize çok kere utanç verirdi

François de La Rochefoucauld


Bir çocuğun içine bir utanmak kabiliyetini vermediniz mi, alafranga olsun, alaturka olsun, hiçbir terbiye usulünün faydası yoktur.


Büyük bir utanç dalgası kalabalığı kapladı Sanki birden erisi gitti insanlar.


"Halka söylemekten utanacağın bir işi yapmaktan nasıl utanmazsın? Sen herkesten alçak mısın ki yaptığın bir işi ötekinin berikinin bilmesinden utanmak gereksin de yalnız sen bildiğin için utanmayasın."


“Utanma, utanmak anlamsız bir şey”


Yoksulluktan utanmak aptallıktır Aptallıktan utanın.


Utanan adam, zalim değildir.


İnsanoğlu, kendinden utanmayı bilseydi, gizli kalmış değil herkesin içinde açıkça işlenmiş, nice suçlar işlenmemiş olurdu.


Yasaların yasaklamadığını, utanma kontrol eder.


Utanç verici bir iş yapan ve aradan birkaç yıl geçtikten sonra pişman olmaya başlayan kişi, borcunu dolaşımdan kalkmış, geçmez parayla ödemek isteyen adama benzer Resul Hamzatov


Utanmadığın zaman, dilediğini yap Hz.Muhammed


Utanması olmayanın, kendiside yoktur

Plautus


Yapılan bir kusurdan dolayı utanmamak, yapılmış olan kusuru bir kat daha katmerleştirir P.Syrus


”Utanma, insanın ruhunda asıldır, insanı insan olarak, muhafaza eden de budur.” (Nasr-ı Hüsrev)


”İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor; fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce, hayretler içinde kalıyorum.” (Jonathan Swift)


”Setreter aybını insanın hep, Ne güzel câme imiş,sevb-i edeb Edep elbisesi insanın ayıbını göstermeyen ne güzel elbise imiş.” (Sümbül-Zâde)


”İnsanların ne kadar kötü olduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum.” (Geothe)


Utancı giden kimsenin, kaIbi de gider H.Gmott


Utanç; yoksuIIarda, pervasızIık; zengin Ierde buIunur Hesiodos


İnsanIarın ne kadar kötü oIduğunu görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıkIarını görünce hayretIer içinde kaIıyorum

Geothe


Utanç; gençIerin süsü, yaşIıIarın yüz karasıdır AristoteIes


Gülmek için yaratılmıştır bir Yengeç Ağlamak hiç yakışmaz Gülmek için yaratılmış bir varlığı güldürmek yerine ağlatanlar utansın. 


Utanırım sana gel demeye Ben çağırmasam ama sen yine de gelsen. 


Hepimiz kaybettiğimiz ya da ulaşamadığımız her şey için zamanı suçlarız

Oysa biliriz ki; zaman konuşsa, hepimiz utanırız 


Rabbim sen unutan kullarından etme bizi,dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi cumanız mübarek olsun


Umarimki, iyi ana baba olma ihtiyacinizdan oturu utanc duymayacaksiniz ve bunu elde etmede etkili yontemler bulmak icin yeterince mutevazi ve azimli olacaksiniz » HENRI T CLOSE


Hayatı öyle bir yaşaki, hayat seni kıskansın öyle bir sevki, ölüm sana acısın öyle bir dost olki, dostun olmayanlar utansın


Utanan adam, zalim değildir


Eski zaman genç kızı, utanınca kızarırdı; Şimdiki genç kız, kızarınca utanıyor.


Hala kendinizden herhangi bir şekilde utanıyorsanız bizden değilsiniz

~ Friedrich Nietzsche


...kendimizi sevmekle sevgimizden utanmak arasında bocalayıp duruyorduk.


Utanmak dünyadan kalktı mı?


Utanma, insanın ruhunda asıldır, insanı insan olarak, muhafaza eden de budur.


Utanmamak kadar, utanç verici bir şey yoktur.

SöZLER
YORUMLAR