Güzel Sözler
Mobil uygulaması yayında
Ücretsiz

Ülkücü Sözleri

Sayfa İçeriği: Ülkücü Sözleri, Ülkücü Sözleri Uzun, Ülkücü Sözleri etkileyici, En etkileyici Ülkücü Sözleri, Ülkücü Sözleri Kısa, Ülkücü Sözleri 2018

Ülkücü Sözleri ülkücü arkadaşların özellikle dikkatini çekecek anlamlı ve bir o kadar da o milliyetçi duygusuna değecek sözleri birleştirdik.

Ülkücü Sözleri

Editör Seçimi: Ya devlet başa ya kuzgun leşe.  Var olsun TÜRK bakışlar  var olsun BOZKURT yürekler.


 

Ülkücü kızları çok sevin azizim. Zira onlar, ne davasını ne de sevdasını bırakır.

Turan eller var olsun düşmanlar kahrolsun Allah Türke yàr olsun.

Ahlâkçılık anlayışımız, Türk Ahlâkı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir.

Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş.

Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp “TURAN” olacak.

Ölmekten değilde TURAN’ı görememekten korkuyorum.

Bir sevdadır öğretmen olmak yüreklerde vatan vatan atmak damarlarda bayrak bayrak dolaşmaktır.

BOZKURT gibi bakamıyorsan it gibi görmen doğal. 

Ey Bozkurt, Kanını taşıyandan başkasına inanma. 

Ülkü uğrunda gönüller delidir, Kişiler ülkü uğrunda ölmelidir.

Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker! 

-Gözlerin TÜRK gözü
Gülüşlerin TURAN

Birliğimiz daimdir dostumuzu biliriz. Bilge Kağan


Kurtlar ulumadığı zaman köpekler asla susmaz. Köpekler ürese bile Kurtlar korkmayacaktır.


VarIığın neydi ki, bir yumruk yüreğim kadar, sen yokIuğuna bak birde, gök girsin kızıI çıksın, TENGRİ dağı kadar…


Milletler arasındaki mücadele şuurundan mahrum olan toplumlar başkasının boyunduruğu altına düşerler


Sen bendini yıkan asi su, Sen engel tanımayan rüzgar, Sen Ergenekon dağından doğan güneş, Sen ALLAH’ ın iman ve bilek gücü ile donattığı şanslı kul… Senin adın TÜRK!..


İdealler yıldızlar gibidir.Onlara belki ulaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz.


Zafer ülkü kaynağının çeşmesidir, Zafer gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler, selam sizlere, Uzaktan dertleşenler, selam sizlere.  / H.Nihal Atsız


”Dalından kopan yaprağın akibetini rüzgâr tayin eder…” (Alparslan Türkeş)


Cansa can, kansa kan, yeter ki sen, dalgalan


İnancımız sarsılmaz sağlamdır yüreğimiz. Fatih Sultan Mehmet


Zafer, asla mahvolduklarını zannedenler tarafından kazanılamaz…


Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp turan olacak. Ziya Gökalp


Türk devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.


Ne kaya kalesi, ne demir kapı, ne çelik silah yolunu kesemeyecek. Yarı cihan ümmeti ile dövüşebileceksin. Ezildikçe mağrur olup, ezildiği sürece meyyus olmalıdır. Daima didinerek öğrenmelisin, daima istemeli ve yükselmelisin. Adil ve rahim olmalısın. Korkutmaktansa sevdirmeye çalışmalısınız.


Siz öldüğünüz zaman Bozkurt yetim kalacaktır. Damarlarımızdaki kan  boynu bükülür, dile küf düşer ve al sancak üşüyecektir. Börküm ısıtılamaz, pusat ikinci vuruştaysa ancak kesebilir ve lal olur ötüken dağının her biri, kadrimi bilmez güneş ve gece canavar olup hilali boğaza serer  orta yerde!


Şakağımda duran kan ise aslında o benim gülümsememdir. Namert gibi sürünüp gitmektense erkek gibi ölüşümdür.


Biz aziz Türk milletimize müreffeh, kuvvetli ve kocaman bir Türkiye taahhüt etmekteyiz. Kendimizi milletimize adıyoruz ve Türk yoluna da başımızı koymaktayız.


Ne kaya kaIeIer ne demir kapıIar ne çeIik siIahIar yoIunu kesmeyecek. Yarı cihan ümmetiyIe kavga edeceksin. Ezdikçe mağrur, eziIdikçe meyyus oIma! Her zaman didin ve öğren, her zaman iste ve yükseI! AdaIetIi ve rahim oI! Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çaIış!.


Zevki sefa sürmesini biImedik bu” Vatan” uğruna ! Can çekişmeyi değiI” Bayrak” uğruna can aImayı öğrendik!


Ey Türk, titre ve artık kendine dön! Üstte mavi gök durdukça, aItta yağız oIan yer deIinmediği sürece kim bozabiIir senin şehrinIe merasimi.


UIuna bozkurtIarım, uIuna. UIuna da ince ayIar doIunaya gafiI durup güvendiğin zaman soIuna başın üstüne sefiI baykuş ötmüştür biImeIisin. Öz yurdunu iki paraya sattı biImeIisin!


Hepiniz birer Türk Bayrağı’sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.


Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır.


Yemin Olsun Allaha Hilali haçın Karşısında Koruycağız


Ülkü denen nazlı gelin erde şan ister, Büyük devlet kurmak için büyük kan ister…


Ülkü uğrunda gönüller delidir, Kişiler ülkü uğrunda ölmelidir…


Namus lekesi değil bu alnımda gördüğünüz. Vurulmuş düşmüşüm güpegündüz…


Kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Dâvamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.


Türk töresinin bir diğer şartı da haddini bilmektir. Haddim bilmek… Ne kendinizi dev aynasında göreceksiniz. Herkese yukarıdan bakacaksınız, ne de kendinizi aşağıdan göreceksiniz, aşağıdan bakacaksınız.


İnsanlar; yoksulluğa, açlığa, susuzluğa tahammül ederler. Fakat adaletsizliğe, hor görülmeye, aşağılanmaya ASLA müsaade, müsamaha etmezler.


Milleti ve Vatanı bölmek isteyenlerle kavgamız vardır.  


Alparslan Türkeş; posa ve kabuk milliyetçiliğinden uzak ve ruhî muhtevâya tâbi mânada milliyetçidir. [NFK]


Ülkücüler,insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı,ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır.


Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.


Ey Türk, titre ve kendine dön! Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, kim bozabilir senin ilini ve töreni!”  / Bilge Kağan


Aspanda Bürküt , Jerde Kökbörü bol! Gökyüzünde Kartal , yerde Bozkurt ol!


Uluna da bozkurtlarım, uluna.
Uluna da ince aylar doluna.
Gafil durup güvenirsen soluna,
Başın üzre sefil baykuş öttü bil!
Öz yurdunu iki pula sattı bil!.


Bir yerlede katledilmessek bir gün kahrımızdan ölecez.


”Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır.” (Alparslan Türkeş)


”Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?” (Necip Fazıl Kısakürek)


”Fikir, iman, ülkü aşkı … İnsanları güçlü yapan bunlardır.” (Alparslan Türkeş)


Meydan sevmez eri ürkekcesine Namertler terk eder korkakcasina Bir yumruk sıkılır erkekcesine Bir Öncü baş çeker yürür yigitler…


TÜRKİYE’de, TÜRK kalabilmektir yangınımız….Yakana hamd olsun…


Dalından kopan yaprağın akibetini rüzgâr tayin eder…


Ne kemik uğruna köpek olduk ne de menfaat uğruna çakal. Biz hayatımız boyunca hep dik durduk.


Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; turan… Ziya Gökâlp


Milletler, yabancı kuvvetlerin ordularınca yok edilmeden önce manevi ve fikri güçleri tarafından esaret altına alınırlar.


Türk aydınları için Batı’nın sığınması olmak bir ideal olarak benimsenmiştir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düşünülemez.


Biz aziz milletimize müreffeh, küvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ediyoruz; kendimizi millete adıyoruz. Ve Türklük yoluna başlarımızı koyuyoruz.


Tükürün cepehi lakaydına şarkın, tükürmelisiniz. Kuşkulansınlar, görelim uğraşlarını halkın, Tükürün milleti alçak bir şekilde vuran darbelere, Tükürün alkışlayan kişilere!


Ülkücü kızları her zaman çok sevmelisiniz bayım. Zira onlar ne sizi bırakır ne de davasını.


Yufka yürekli olan kişiler ile çetin yollar aşılmayacaktır. Çünkü bu yolun sonu kutludur. Sadece tanrı dağına erişirsin. Halbuki yoldaşını bırakıp da dönen kişilerin topu da değişilebilir bir sokak fahişesine.


Bir üIkücüyü sevmiştim bundan yıIIar öncesiydi, pusIu bir EyIüI sabahından kampus kantininde karşıIaşıp, tanıştık onunIa. Daha bir gün önce gibiydi her şey gözIerinin bir kömürü vardı ki ömre bedeIdi. Koç gibi deIikanIı diye söyIerIer ya hani aynı öyIeydi. Özü sözü de Mertti, erkekti, sertti, aşık oImuştum.


Haydi, nihayetinde dinsin acıIarın, ufuktan şanIı bir gün doğup yarın, güzeIIik iIe sıcakIıkIa ve görkem iIe birIikte. Kumandasız hazır oIacak şekiIde onu seIamIamaIısın. GönIündeki yaraIarın kanını ise dindirmeIisiniz. Yüzde yüz Türk oIduğun anda cihan senin oIacaktır.


Ve tarih bir gün, acz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış bir üIkücüden daha müthiş bir siIahın keşfediIemediğini yazmak zorunda kaIacaktır… S. Ahmet Arvasi


Dalından kopan yaprağın akibetini rüzgâr tayin eder... / Alparslan Türkeş


Dokuz Işık demek, Türk Ülküsü demektir.   / Alparslan Türkeş


Ey Türk, Titre ve Kendine Dön! Üstte mavi gök çökmedikçe, Altta yağız yer delinmedikçe, Kim bozabilir senin ilini ve töreni!..   / Bilge Kağan


Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz…


İdealler yıldızlar gibidir. Onlara belki ulaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz… / Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ


Türk Töresinin bir şartı da yüksek vazife duygusudur. Vazifeyi her ne pahasına olursa olsun yapmaktır. Diğer bir şart, toplum uğrunda her çeşit fedakârlığı yapmaktır. Millete hizmet yolunda şahsi menfaatlerden, şahsi zevklerden feragattir. Vazgeçmektir. Kişiler kendilerini millet için feda ederler. Türk Milleti’nin büyüklüğü böyle yükselecektir. Onu sizler yaşatacak, sizler yükselteceksiniz. Türk Töresinin en önemli bir gereği de sır saklamaktır. Sır saklamak…


Türk töresinin bir diğer şartı da haddini bilmektir. Haddim bilmek… Ne kendinizi dev aynasında göreceksiniz. Herkese yukarıdan bakacaksınız, ne de kendinizi aşağıdan göreceksiniz, aşağıdan bakacaksınız.


Buluşma yerimiz ne doğudur, ne batıdır, ne kuzeydir, ne güneydir. Buluşma yerimiz BÜYÜK TÜRKİYE'dir.  


Yakarim bu dunyayi bir Turk`u ezdirmem.Allah sahidim olsun sizi sokaklarda rahat gezdirmem. Abdullah CATLİ


SON NEFESİMİZE KADAR BOZKURTUZ Ne mutlu ülkücü olup, bu yoldan dönmeyenlere Ne mutlu bozkurtça yaşayıp, iman ile göçenlere. Var mı bizden başka, var mı Türk’e yar? Kimi böler elliye, kimi Türk’ü yok sayar.


Çakal yazar önsözü, Bozkurt söyler son sözü


Bütün Türkler bir gün ansızın delirecektir! O zaman Tanrı, Türk’ü değil sizi korusun!


Susarsam kahpeyim, korkarsam namert!


”Ey Türk, Titre ve Kendine Dön! Üstte mavi gök çökmedikçe, Altta yağız yer delinmedikçe, Kim bozabilir senin ilini ve töreni!” (Bilge Kağan)


”Haydi artık dinsin ızdırapların, Ufuklardan şanlı bir gün doğacak yarın, Güzellikle, sıcaklıkla ve ihtişamla… Kumandasız hazır olup onu selamla! Gönlündeki yaraların kanını dindir! Yüzde yüz Türk olduğun gün cihan senindir…” (H.Nihal Atsız)


”Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır.” (Alparslan Türkeş)


”Ülkü denen nazlı gelin erde şan ister, Büyük devlet kurmak için büyük kan ister…”


Zafer, asIa mahvoIdukIarını zannedenIer tarafından kazanıIamaz…


Yürü dese dağlar yürür, dur dese kalpler dururdu!


Türk Türk’lüğünü bilsin,cihan Türk”ündür


Zafer ülkü kaynağının çeşmesidir, Zafer gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler, selam sizlere, Uzaktan dertleşenler, selam sizlere.


Sen de Yorum Yap veya Sözünü Yaz