Terbiye İle İlgili Sözler

Başlık: Terbiye İle İlgili Sözler

Terbiye üzerine ünlü düşünürler tarafından söylenmiş olan sözler bu içeriğimizde sizler için hazır olarak bulunmaktadır.

Sayfa İçeriği: Terbiye İle İlgili Sözler, Terbiye İle İlgili Sözler 2019, Terbiye İle İlgili Sözler Mevlana, Terbiye İle İlgili Sözler Tumblr, Terbiye Sözleri, Terbiye İle İlgili Söylenmiş Sözler, Terbiye İle İlgili Sözler Özlü

Hayatta herşeyden önce edep ve terbiye gelmektedir Bunlar olmadıktan sonra sahip olduğunuz hiçbir şeyin önemi yoktur Terbiye sözlerinden hoşunuza gidenleri Whatsapp, İnstagram hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Terbiye İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Hangi admın oğlu olursan ol, terbiye öğren! Bu güzellik seni, başka asalete muhtaç etmez (Hz Ali)


 İnsana,fâidesiz çok bilgiden ziyâde,edep ve yüksek terbiye lâzımdır

- A İbni Mübârek


Şefkatin en büyük amili analardır Hayatımdaki bütün hatalarım ana terbiyesi görmeyişimden ileri gelmiştir. 


"Terbiye bir babanın ve annenin çocuklarına bıraktığında en kalıcı mirastır."Muhammed Saki Erol 


Terbiye, iyiyi, büyüğü ve güzeIi sevmektir Ernest Renan


Terbiyenin sırrı çocuğa saygı ile başlar Emerson


TerbiyeIi bir insan, ahIaksız oIamaz

A.Hamid Tarhan


Terbiye; iyiyi, büyüğü ve güzeli sevmektir.


Mayasında edepsizlik bulunan kişiyi yüz bin defa terbiye etsen edeplenmez; o da ona Allah vergisidir – İskender Pala-


Erkeğin de, kadının da terbiyesi, birbiriyle münakaşa ettikleri zaman belli olur Bernard Shaw


Herkesin terbiye ve ıslâh yeri, başkadır Meselâ çocukların terbiye yeri; mektebdir Yolkesenlerin (eşkiyânın) ıslâh yeri: zindan

Kadınların terbiye mahalli de; evleridir Hz Tirmizi


”Terbiye, iyiyi, büyüğü, güzeli sevmektir.” (Ernest Renan)


Ayıbın büyüğü, aynısı sende varken başkasını ayıplamandır Hz.Ali 


Bir çocuğu terbiye ederken ilk düşüncem; onun namuslu bir adam olmasıdır Bunun için de önce iyi bir yürek, sonra zeki bir kafa gerekir - Diderot


Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden ise zekâsını ve seviyesini anlarsınız

- Mevlana

 

Beden terbiyesi ruhu eğitmek içindir Bedenlerin doğrulup düzelmesi ruhun doğrulup düzelmesini sağlar. 


Bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden ise zekâsını ve seviyesini anlarsınız Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 


Erkeğin de, kadının da terbiyesi birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur George Bernard Shaw


"Kitapların gayesi insanlara dürüst,terbiyeli ve çalışkan olmayı öğretmektir."Paull Valery 


"Çocuklar,hayvan terbiye eder gibi eğitilmez.Hayvanlara itaat eğitimi verilir Buna karşılık çocuklar,seçim yapmayı ve sorumluluk almayı öğrenmelidir."Doğan Cüceoğlu 


"Bu yeni arkadaşını dinledikçe,bir insanın başkalarına yapabileceği en büyük iyiliğin çocuklarını iyi terbiye etmek,iyi yetiştirmek olduğunu da anlıyordu."Cengiz Aytmatov 


Terbiye, kabiIiyetIeri oIgunIaştırır ama vücuda getirmez

VoItaire


Ben terbiyeyi, terbiyesizIerden öğrendim Ebu âIâ Ma’arri


BaşkaIarının terbiyesizIiğine karşı en emin siIah, bir insanın kendi terbiyesidir ChesterfieId


Terbiye sınırlarından dışarıya çıkan bir daha içeri giremez Boileau


Hiçbir baba çocuğuna güzel bir terbiyeden daha iyi miras bırakmaz Hadis-i Şerif


Başkalarının terbiyesizliğine karşı en emin silah bir insanın kendi terbiyesidir

Chesterfield


Terbiyenin gayesi, insanIarda buIunan kabiIiyetIeri geIiştirmektir EfIâtun


Terbiye akIın hocası, düşüncenin de rehberidir Lavater


Dünyada iki terbiyeci vardır Biri şevk-i muhkem, diğeri de siIIe-i hüda Ahmed Rıfai


Terbiyenin sırrı, çocuğa saygı ile başlar. 


Bir adamın edep sahibi olması, altın sahibi olmasından daha hayırlıdır.


Kurdu ne kadar terbiye edersen et, asla köpek kadar sadık olmaz

– Ahmet Ümit-


Eski terbiye almış insanlarız bizler Sizin gibi yeni usul terbiyeye alışabilmek bizim için çok geç artık –Dostoyevski-


Her kim küçüklükte terbiye olmazsa, büyüdüğü zaman hiç olmaz -Şeyh Sadi Şirazi-


Terbiye ana kucağından başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır Namık Kemal


Terbiye sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez

Boileau


Heykeltıraşlık, bir taş yığını için ne ise, terbiye de insan için odur Adisson


Terbiyenin sırrı çocuğa saygı ile başlar Emerson


Çocukları iyi ve doğru terbiye etmek için, terbiye meselesini çocuksuz kimselere sormak lazım Richard Hugo


”Terbiye etmek yoktur, terbiye olmak vardır.” (Doğan Cüceloğlu)


”Heykeltıraşlık, bir taş yığını için ne ise, terbiye de insan için odur.” (Adisson)


Bu millet esas terbiyesini aileden almaktadır Türk milleti öyle analara sahiptir ki her bir devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir

Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir - Mustafa Kemal Atatürk 

 

Çocuklarımıza başka türlü bir terbiye verelim Yoksa talimli köpeklerden farkları kalmayacak - Şule Yüksel Şenler 


Ey oğul! Bildiklerini yerine getirmeyen ve nefislerini terbiye etmeyi ihmal edenlerden olma sakın - İmam Gazali 


Gençler, siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile, insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız. 


İnsanları taş duvarlar, demir parmaklıklar arasında terbiye etmeyi, onların düşüncelerini önlemeyi düşünen anlayış yıkılacaktır. 


Giderek terbiyesizleşiyorsan, hayatın ne mal olduğunu anlıyorsun demektir.


"İyi insan iyiliğiyle kötüleri,güçlü insan da mütevailiğiyle kibirleri terbiye eder."Zata 


"Terbiye her zaman için merhametten de,sadakattan da,yardımdan da,içtenlikten de daha güvenilir bir şeydi." 


"Varlığınızda kıymetinizi bilmeyenleri,yokluğunuzla terbiye edin."Mevlana 


Terbiyedir ki; bir miIIeti ya hür, müstakiI, şanIı yüksek bir topIuIuk haIinde yaşatır, ya da bir miIIeti esaret ve sefaIete terk eder

Atatürk


Terbiye; insanın beraberinde dünyaya getirdiği kabiIiyetIeri de inkişaf ettirir ve ruhunda sakIı potansiyeIin ortaya çıkmasına yardımcı oIur Akif CemiI


Allah duygusundan ve sevgisinden uzak bir terbiye yalnız fayda ve çıkar düşüncesine dayanır -Ali Fuad Başgil-


Çocuklarınızı terbiye etmeye çalışmayın zira zaten size benzeyeceklerdir Kendinizi terbiye edin yeter.


Bir çocuğu terbiye ederken ilk düşüncem onun namuslu bir adam olmasıdır Bunun için de önce iyi bir yürek sonra zeki bir kafa gerekir

Diderot


Büyük Allahtan bizler niye terbiye isteriz? Çünkü terbiyesizler Allah’ın lütfundan mahrumdurlar Terbiyesiz yalnız kendine kötülük etmez bütün utanç ve erdem ufuklarını ateşler Mevlana Celaleddin-i Rumi


TerbiyeyIe oIabiIecek şeyi kanunIa yapmaya çaIışmamaIı Montesquieu


ÇocukIarınızı terbiye etmeye çaIışmayın, zira zaten size benzeyecekIerdir Kendinizi terbiye edin yeter.


Terbiyedir ki; bir miIIeti ya hür, müstakiI, şanIı yüksek bir topIuIuk haIinde yaşatır, ya da bir miIIeti esaret ve sefaIete terk eder

Atatürk


Dünyaya güzel karakterlerini göstermek isteyen eskiler, önce devletlerini bir düzene koymaya çabaladılar Devletini düzenlemek isteyenler, önce evlerine çeki düzen verme gereğini gördüler Evlerini düzene koymak isteyenler, önce kişiliklerini terbiyeden geçirme gereğini anladılar.


Bir erkeği terbiye ediniz, bir insanı terbiye etmiş olursunuz Bir kadını terbiye ediniz, bir aileyi terbiye etmiş olursunuz. 


Bir insanın başkalarına yapabileceği en büyük iyiliklerden birisi de çocuklarını iyi yetiştirmek, iyi terbiye etmektir -Cengiz Aytmatov-


İnsanı hayata hazırlayan ve gelecekte mükemmel biri yapması için oluşturulan kurallar bir terbiye sanatıdır.


Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiye öğren! Bu güzellik seni, başka asalete muhtaç etmez

Hz.Ali


Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir Eflatun


Erkeğin de, kadının da terbiyesi, birbiriyle münakaşa ettikleri zaman belli olur Bernard Shaw


”Sevgimizi terbiye etmezsek, hem sevilen zehirlenir hem seven.” (Ömer Lütfi Mete)


”Erkeğin de kadının da terbiyesi, birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur.” (G.Hauptmann)


”Bir çocuğun içine bir utanmak kabiliyetini vermediniz mi, alafranga olsun, alaturka olsun, hiçbir terbiye usulünün faydası olmaz.” (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)


”Terbiye her zaman için merhametten de, sadakatten de, yardımdan da, içtenlikten de daha güvenilir bir şeydi Tıpkı hak yememenin, karşıdakine eşit şans tanımanın, adaletten önemli olması gibi…” (Trevanian)

SöZLER
YORUMLAR