Tembellik İle İlgili Sözler

Başlık: Tembellik İle İlgili Sözler

Sizler için bu sayfamızda hazır etmiş olduğumuz Tembellik İle İlgili söylenmiş olan Sözleri buluşturuyoruz.

Sayfa İçeriği: Tembellik İle İlgili Sözler, Tembellik İle İlgili Komik Sözler, Tembellikle Alakalı Söylenmiş Sözler, Tembellik Sözleri, Tembellik İle İlgili Atasözleri, Atatürkün Tembellik İle İlgili Sözleri, Tembellik İle İlgili Resimli Sözler

Her insan çalışkandır Sadece bazı insanlar kendini tembel olarak nitelendirmektedir Tembellik İle İlgili Sözleri sizler için hazırladık Sosyal medya hesaplarınızdan Tembellik sözlerini paylaşabilirsiniz.

Tembellik İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: İçimizde şeytan yok İçimizde aciz var, tembellik var

İradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç birşey, haikatleri görmekten kaçma itiyadı var (Sabahattin Ali)


”Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir adamın tembelliğinden çok daha değerlidir.” (Baltasar Gracian)


FakirIik ayıp değiI, tembeIIik ayıp Türk Atasözü


"Çalışanlar kötülük düşünmeye zaman bulamaz,tembeller ise kötülükten kurtulamaz." 


İnsanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa, o da tembelliktir Hz.Ali


Tembelliğin altın kuralı: Bir şeyi yapmak istemiyorsan beceremiyormuş gibi yap Off bırak ya, sen beceremiyorsun ben yaparım!  diyen biri kesin çıkar.


Tembellik o kadar yavaş hareket eder ki, yoksulluk çok geçmeden ona erişir. 


Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp yoksulluk utanılacak bir şey değildir, çalışmamak en büyük ayıptır.


İyi bir iş gerçek bir mürebbi ve terbiyecidir

Tembellik hem bedeni, hem ruhu, hem de şuuru tamamen ifsat eder Dünyadaki kötülüklerin ve sefaletlerin onda dokuzu tembellikten kaynaklanır Çalışmadan hayatın ve insanın gelişme kaydetmesi imkansızdır Samuel Smilles


Tembellik, o kadar yavaş hareket eder ki yoksulluk, çok geçmeden ona erişir.


Çoğumuz, bir derenin kenarında, bir köprü kursalar da karşıya geçsek, diye bekleyen zavallılarız. 


TembeIIik, yoruImadan önce dinIenme aIışkanIığından başka bir şey değiIdir JuIes Renard


Zamanında bir adım atmayan tembeI, sonradan yüz adım atmak zorunda kaIır

P Giovio


TembeI bir dimağ, şeytanın çaIışma odasıdır SamueI SmiIes


"Acaba her oturan adam tembel,her koşan adam çalışkan mıdır?"Peyami Safa 


"İnsanlar temelinde 4 özelliğe sahiptir;zeki veya aptal,hırslı veya tembel.Aptal ve hırslı olanlar tehlikelidir,ben onlardan kurtulurum.Aptal ve tembel olanlara önemsiz görevler veiririm.Zeki ve hırslı olanlarını ekibime kararım.Zeki ve tembel olanları ise kumandam yaparım." 


Tembellik, iki çocuklu anadır Kızının adı açlık, oğlunun adı hırsızlık Victor Hugo


Tembellik; o kadar yavaş hareket eder ki, yoksulluk çok geçmeden ona erişir

B.Frankli


Bugünün işini yarına bırakmışsam, bu gün yapacaklarımı sonra yaparım demişsem, televizyonun kumandasını kalkıp almaktan üşendiğimden 5 saat belgesel izlemişsem tembel mi oluyorum.


Aslında ben tembellik yapıp geç kalkmıyorum güneş erken doğuyor o kadar.


Dinlenen birisini görünce otur, ona eşlik et Tembel Atasözü


Tembellik vücudun ahmaklığıdır Ahmaklık da kafanın tembelliği.


İnsanı vaktinden evvel yıpratan bir şey varsa o da tembelliktir.


Boş oturmak pas gibidir, insanı çalışmaktan daha çabuk eskitir Franklin


Tembellik, o kadar yavaş hareket eder ki, yoksulluk ona mutlaka yetişir Benjamin Franklin


İnsanı yıpratan ihtiyarlık değil, zihni ve bedeni hareketsizlik, yani tembelliktir

Paul Dudley White


Tembellik, kişinin hayatını herhangi bir işten daha çok doldurur ve onu, kendi kendisinin kölesi kılar.


Her iş için uygun olan zamanı kollamak ve akıllı dostlara danışmak iyidir, insan, tam iş göreceği sırada tembellik ederse, o uygun zamanı bir daha bulamaz.


Bir kere tembelliklerini tatmin ettikten sonra, gayretli görünmek için başkalarını en çok acele ettiren tembellerdir.


İnsan tam iş göreceği sırada tembellik ederse o uygun zamanı bir daha bulamaz. 


Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır. 


”Bütün hatalarımızdan en kolay affettiğimiz tembelliktir.” (François de La Rochefoucauld)


”Tembellik tatlıdır ve sonuçları acımasızdır.” (John Quincy Adams)


”Çalışmak, insanın gerçek terbiyesidir, tembellik; hem vücuda, hem ruha, hem de bilince zarar verir.” (Samuel Smiles)


TembeI insanIar, daima yapacak bir şey ararIar Luc de CIapices


Bir kere tembeIIikIerini tatmin ettikten sonra, gayretIi görünmek için başkaIarını en çok aceIe ettiren tembeIIerdir François de La RochefaııcauId


AtaIet; vücut içinde dem, hayat içinde mevttir Soy ise vücudun hayatı, hem hayatın yakazasıdır B.Said-i Nursî


"Ben çocukken bazılarına göre çok tembel,bazılarına göre ise çok çalışkandım

Okulda derslere hiç çalışmazdım.Fakat geceli gündüzlü yaptığım bir şey varsa,o da kitap okumaktı."Ziya Gökalp 


"Bir insan hem işine sadık hem de tembel olabilir."Antoine De Saint-Exupéry 


"Hızla degişen koşullara uyum sağlamaya gönülsüz tembel zihinler için tutuculuk hep benimsenmiş bir bahane olmuştur." 


Tok bir öküzün rahatlığını isteyenler, muhteşem birer tembeldir R.Necdet Evrimer


Tembellik vücudun aptallığı, aptallıkta zihnin tembelliğidir H.Melville


Ben mükemmel değilim kusurlarımı seviyorum; bazen küserim, bazen tembellik yaparım, sakarım, darılınca surat asarım Ben kendimi çok seviyorum Beni seven böyle sevsin.


Can sıkıntısı, dünyaya tembellikle birlikte gelmiştir.


İş göremeyen kişiye tembel denmez, tembel kişi iş görmeye zorlandığında elinden bir şeyler gelendir.


Atalet; vücut içinde dem, hayat içinde mevttir

Soy ise vücudun hayatı, hem hayatın yakazasıdır Bediüzzaman Said-i Nursî


Yaptığım incelemelerden sonra şu gerçeğe inandım; tembellik, insanın benliğini öyle bir sarar ve etkiler ki gerçekten çalışan insanın, tembelliğin kurbanı olmuş kişiden, daha çok dinlenme zamanı vardır Edmund Burke


Tembel adam her zaman yapacağım der, halbuki yapıyorum demesi lazımdır; Çünkü istikbali doğuran iştir Alain


Tembellik, dünyada en büyük şeyin israfıdır; hayatın israfı.


Teıiıbellik, ölümün küçük kardeşi, sefalet hayatın büyük düşmanıdır.


Ekin ekmiş olanlar harman zamanı ürünlerini alırlarken, ekmemiş olanlar da tembellik ettiklerini anlayacaklardır. 

SöZLER
YORUMLAR