Tasavvufi Sözler

Başlık: Tasavvufi Sözler

En anlamlı ve en dini Tasavvufi Sözleri bu güzel sözler sayfamızın altında sizler için hazır ettik.

Sayfa İçeriği: Tasavvufi Sözler, Tasavvufi Sözler Facebook, Tasavvufi Sözler 2019, Tasavvufi Sözleri, Tasavvufi Mesajlar, Dini Tasavvufi Sözler, Tasavvufi Sözler Güzel, Tasavvufi Sözler Kısa

Tasavvufi sözleri sizleri bu içeriğimizde buluşturuyoruz Birbirinden anlamlı Tasavvufi Mesajlara sitemizden ulaşabilirsiniz Beğendiğiniz Tasavvufi Mesajları Whatsapp, Twitter, İnstagram hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın!

Tasavvufi Sözler

Editör Seçimi: Kimseyi kınama! Günahından haberin olabilir ama tövbesinden haberin olmaz!


Allah sizin kalıbınıza ve suretinize değil, kalbinizin temizliğine bakar.


Kim namaz kılar da o namaz kendisini hayasızlıktan ve kötülükten alıkoymazsa, o namaz olsa olsa onun Allah’tan daha fazla uzaklaşmasını sağlar.


Allah alemi bir kere 'kün' (ol!) demekle yaratmaya gücü yetmez miydi? Bundan şüphen mi var? - Hz Mevlana 


Asra yemin olsun ki, hiç şüphesiz insan hüsran içerisindedir Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.


Sen seni seveni sev


Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin

Hz.Muhammed (s.a.v)


Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı fakat onları belirli bir süreye kadar erteler Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.


Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir (Hz Osman)


Bütün maşuktur, aşık perdedir Diri maşuktur, aşık ölüdür.


Eğer bir müminin kalbini kırarsan Hakk’a eylediğin secde değildir.


Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin Üst tarafın kemik ve A’sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir.


Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.


Ey boş yere kendini gamlara kaptıran, elde edemediği dünya malı için üzülüp duran gafil.

Kuran’ı aç da; “Sizden önce gelen insanlar nice akarsular nice bahçeler terk edip gittiler.” Ayetini oku.


İnsan şöyle der: ‘Ben öldüğüm zaman, ileride gerçekten diri olarak (mezardan) çıkarılacak mıyım?’ O insan, daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi hatırlamaz mı?”


Dünyaya gönül kaptıran onun şu üç zararına uğrar; Tükenmeyen gam, gerçekleşmeyecek arzu, ulaşılmayacak ümit.


Şeytanla her savaşa korkusuzca varım İnsan şeytanlaşırsa, işte ondan korkarım.


Sen bir şeyler verdikçe dost görünen çok olur Birde sen iste gör, hepsi birden yok olur - Hz Mevlana 


İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur

- Hz Mevlana 


Yüzde ısrar etme, doksan da olur İnsan dediğin, noksan da olur Bir ben varım deme, yoksan da olur Hatasız dost arayan, dosttan da olur

- Hz Mevlana 


Üzülme! Çünkü Yaradan umudu en çaresiz anlarda yollar Unutma; Yağmurun en şiddetlisi, en kara bulutlardan çıkar.


Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı Muhakkak ki O sana istediğini verecek ve sen de hoşnut olacaksın.


Oruç günahlara karşı bir kalkandır Sizden biriniz oruç tuttuğu zaman kötü söz söylemesin ve kavga etmesin

Şayet biri kendisine söver ya da sataşırsa: ‘Ben oruçluyum’ desin.


Umutsuzluk yok! Gün gelir Gül de açar Bülbül de öter. 


Allah müsaade ettiği şeyin hesabını da sorar.


"Fukaraya, kendine lâyık gördüğünü ver, çünkü insan sevdiğini vermedikçe sevdiğine nâil olamaz."


İnd-i Sâni'de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; Kâinâtın cümlesi bu, NOKTA da bir NÜKTEDİR! Ken'ân Rifâi


Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz Evet, kuvvet haktadır ve ihlastadır Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar

Said-i Nursi


Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir Cüneyd-i Bağdadi 


“Allah’ın dışında kimseye borç verme.” – A.F.Y


“Zamanı gelmiş bir fikrin karşısına dikilme gücüne hiçbir ordu sahip değildir.” – V.Hugo


“Adem’in Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez O mevkii erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir.” – Hz Muhammed


Kim faydası olmayan lüzumsuz şeylerle ilgilenirse, kendisini ilgilendiren faydalı şeyleri zayi eder

(Zünnûn-i Mısrî)


Yolumuzun temeli sohbettir Halktan uzaklaşmakta şöhret, şöhrette afet vardır Hayır, cemiyete girip insanlara yardım etmektedir (Şah-ı Nakşibend)


Zikirde kalbin huzurlu değil diye tamamen zikri terk etme Çünkü hiç zikirsiz gafil olmak, zikrin içinde gafil olmaktan daha kötüdür

(İbn Atâullah el-İskenderî)


Allah'ı bilenler ise, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak' tan geldiğini müşahade ettiler..


Bütün maşuktur, aşık perdedir Diri maşuktur, aşık ölüdür.


Hakk'ın Rahmeti bizim günahlarımızdan büyüktür.


Kimi aşık görürsen, onu maşuk bil Zira o aşka nisbetle hem aşıktır, hem de maşuktur.


Namazın güzelliğini, Kur'an-ı Kerim okumanın verdiği huzuru ve duânın ferâhlığını ömrümüzden eksik etme Allah’ım.


Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.


Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da ve elbette âhiret, önceki dünyâdan da hayırlıdır sana.


"Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud’dur." - Ahmed Hulûsi


Olsun be aldırma yaradan yardır Sanma ki zalimin ettiği kardır

Mazlumun ahı indirir şahı, Her şeyin bir vakti vardır - Yunus Emre


İşitin ey yarenler! Aşk bir güneşe benzer Aşkı olmayan gönül misal-i taşa benzer - Yunus Emre 


Kitabına eğilmiş çocuk aşını pişiren kadın tarlasını süren çiftçi tezgahtaki sanatkar fenalık düşünmeye vakit bulamaz - Ahmet Yesevi


Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, inanmazlar

Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir Gözleri üzerinde de bir perde vardır Onlar için büyük bir azap vardır.


Esas kirlilik, dışta değil içte, kılık kıyafette değil, kalpte olur… Onun dışındaki her leke ne kadar kötü görünürse görünsün, yıkandı mı temizlenir, suyla arınır. Yıkanmakla çıkmayan tek pislik, kalplerde yağ bağlamış haset ve art niyettir.


Kendisinden yüz çevirenin bile rızkını kesmeyen Allah, Kendisine yönelenlere neler yapmaz ki.


Ben mutluluğu Allah' tan isterim! Veriyorsa yüceliğinden, vermiyorsa imtihandır Seninle ilgisi yok yani!


Allah bir insana, sadece bir insan olduğunu unutturmasın!


Alime sormuşlar: Üstün başın niçin perişan? Alim yanıt vermiş: İçimi düzeltmekten fırsat bulup da dışımı düzeltemiyorum.


“Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin

Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim.” – Hz Muhammed


“Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez.” – Hz.Muhammed


Bir kimse abdestli olarak uykuya yatarsa ruhu sabaha kadar Rahmân’ın arşını tavaf eder (Osman Bedreddin)


Manen sağır olanlar, kendilerine bir uyarı yapıldığında bu uyarıyı işitmezler Onlar sadece başlarına korkunç âfetler gelince pişman olurlar

(İbn Acîbe el-Hasenî)


Allâh-ü Teâlâ’nın verdiği iman ve İslam nimetini hatırla, bu nimeti elinden kaçırmamak için onu şükür bağı ile bağla (Ebü’l Hasan eş-Şâzelî)

SöZLER
YORUMLAR