Tarih İle İlgili Sözler - Tarih Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Tarih İle İlgili Sözler

Tarih İle İlgili Sözler

Geçmişimiz, tarihimiz ile alakalı olarak söylenmiş en güzel ve en harika sözleri bu yazımızda toparladık.

Sayfa İçeriği: Tarih Sözleri, Kısa Tarih Sözleri, Tarih İle İlgili Sözler, Anlamlı Tarih Sözleri, Tarihle Alakalı Sözler, Tarih Sözleri Facebook, Güzel Tarih Sözleri, Tarih Sözleri Twitter

Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz derler. Bu güzel sayfamızda tarih ile ilgili sözleri derledik. Beğendiğiniz tarih sözlerini Facebook, İnstagram, Whatsapp, Twitte gibi sosyal hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Tarih İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Çekiç olmak istemeyen, tarihin örsü olacaktır. (Adolf Hitler)


Tarih, insanların düşlerinin en aydınlık olanlarını gerçekleştirmek için giriştikleri, umutsuz bir çabadan başka bir şey değildir.


Tarihte her hareket, hep bir kişinin ayağa kalkmasıyla başlar.


Aydınlatıcı çalışmaların en iyisi, tarihtir. Sallust


Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.


"Tarih,sınıfların mücadelesidir."Jack London


Tarih, sayısız yaşam öyküsünün özüdür. Thomas Carlyle


Dünyanın tarihi, özgürlük bilincinin gelişmesinden başka bir şey değildir. HEGEL


Tarih kâinâtın vicdanıdır.


Tarih, başka başka insanlara ve zamanlara rastlayan vak’aların tekrarlamasından başka bir şey değildir.    Chateaubriand


“Tarihi insanlar değil, Allah yazar. İnsanlar sözleriyle, tavırlarıyla nerede durduklarını gösterirler.”


Tarihi yazmak, tarihi yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana bağlı kalmazsa değişmeyen gerçek. İnsanlığı şaşırtacak bir nitelik alır. (1931)”


Herkes tarih yapabilir ancak sadece büyük bir adam tarih yazabilir. Oscar Wilde


Tarihten hiçbir şey öğrenilemeyeceğini, tarihten öğreniriz.


İnsan, tarihe her istediğini söyletebilir; çünkü ölüler itiraz edemezler.


Tecrübe ve tarihin öğrettiği şudur: İnsanlar ve hükümetlerin hiçbir zaman tarihten bir şey öğrenemedikleri veya onlardan çıkarılan prensiplere göre davranamadıklan.


Tarih; milletlerin tarlasıdır. Her toplum geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer.


Tarih; okuyana kendi gözünün görme derecesine göre yol gösteren bir kılavuzdur.


Tarih, yinelemeyen şeylerin bilimidir


Bir avuç insandılar, tarihi kanlarıyla yazdılar. Çanakkale Şehitleri İçin


Dünya hakkında hükmü, tarih verir. Schiller


Evvela millete tarihini, asil bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu öğretmeliyiz.


Bir çınar için toprak altındaki kökleri ne ise -ve bu kökler kurudukça çınar nasıl kurumaya başlarsa- bir millet için de tarih odur. Tarihini bilen millet, kökü sağlam çınar gibidir. Zamanla eski adet ve ananesini, yaşayış tarzını unutan, tarihini bilmeyen, ecdadının neler yapmış olduğundan haberi olmayan bir millet, kendini ayakta tutan köklerinden birkaçını kurutmuş demektir. Tarih okuyarak onu sulamak lazımdır.


Tarih, sinirli hayatlarımızda görüşebileceğimizden daha ilginç insanlarla bir çeşit tanışma gibidir, bu fırsatı kaçırmayalım.


Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir.Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir hal alır.


"Tarih;hükümetler,fatihler,diplomatlar ve liderlerin bakış açısından anlatılıyor."Howard Zinn


"Yani tarih daima kazananlar tarafından yazılır.İki kültür çarpıştığında,kaybeden silinir ve tarih kitaplarını kazanan taraf yazar...Kendi davalarını yücelten ve kaybeden düşmanı küçük düşüren bir tarih."Dan Brown 


"Tarih her zaman sadece başarılılyı över."Stefan Zweig


Tarihçiler kimsenin sormadığı soruları yanıtlayıp duran sağırlara benzerler. Lev Tolstoy


Tαrih. Çoğu hilekâr olαn hükümdαrlαr ve çoğu αhmαk olαn αskerlerin yol αçtıklαrı çoğu önemsiz olαn olαylαrın çoğu αsılsız olαn hikâyesi. Ambrose Bierce


Tarih hükümdarlar ve komutanları yok ettikleri için, sanat ise insanları var ettikleri için anımsar. William Morris


Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar, hiç ibret alınsaydı, tekerrür eder miydi?


İçinde yalan olmayan bütün tarih kitapları sıkıcı ve usandırıcıdır.
Anatole FRANCE


Tarih, başka başka insanlara ve zamanlara rastlayan vak'aların tekrarlamasından başka bir şey değildir.


"Tarih"i "tekerrür" diye târif ediyorlar


Baştan başa cihânı tutmuş ecdâdın ünü.


Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzaradan
Bahseder gerçi duyanlar o onulmaz yaradan.
Derler ki: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük
Budur âlemde hudutsuz ve hazin öksüzlük.


Tarih; okuyana, kendi gözünün görme derecesine göre, yol gösteren bir kılavuzdur.    J.J.Rousseau


Tarih ile efsânenin amacı birdir: Geçici insanda ebedî insanı anlatmak.    V. Hugo


Batı ülkelerinde bir lise öğrencisi eski metinleri okur ve anlar. Siz bir harf devrimi yaptınız, eski metinler kütüphanelerde kaldı. Eski metinler, zamanında çok ağdalı idi. Binâenaleyh Türk tarihçisine çok önemli vazife düşmektedir. Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer.    B.  Lewis    


Tek övüneceği ecdadın şerefli tarihi olanlar, kendilerini avutarak yerlerinde sayarlar.


Saatlerden ve günlerden kaçış yoktur. Ne yarından ne dünden. Dünden kaçış yoktur, çünkü dün bizi çarpıtmıştır, ya da biz onu.


İnsan, tarihinin anlamını ancak olgun bir yaşa eriştikten sonra anlıyor. Ve tarih ancak bu yaştan sonra yazılabilir. Çok arzu ederim ki, birkaç arkadaşla beraber yaşamımızdan geri kalan zamanı tarih yazmakla geçirelim 


Bu memleket tarihte Türk’tü,halde Türk’tür ve sonsuza kadar Türk olarak yaşayacaktır.


Dünya hakkında hükmü, tarih verir. Schiller


Gelecekte bizi nelerin beklediğinin en iyi falcısı, geçmişte başımıza gelenlerdir. John Sheran


Büyük ve tarihi olayları, ancak büyük uluslar yaşayabilir. Mustafa Kemal Atatürk


Tarih; cinâyetlerin ve felâketlerin bir tutanağıdır. Voltaire


İnsanlık tarihi, giderek eğitimle felaket arasında, bir yarışa dönüşmektedir.


Tarih, geçen zamanların şahididir, onun gerçeklerini aydınlatır, anıları meydana çıkarır, günlük yaşamımıza yol gösterir ve eski zamanlardan bilinmeyen olayları anlatır.


Büyük ve tarihi olayları, ancak büyük uluslar yaşayabilir.


Tarih, muazzam bir erken uyarma sistemidir.


Geçmişte gerçek olan tarih olayları, gelecekte de gerçek olabilir.


Tarihi bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer. Her ikisinde de karaya oturmak tehlikesi vardır


İnancı için ölen insan ölmüş sayılmaz. Tarih gelecek için kavga verip, yitmiş olsa, insanlık uğruna vuruşanları, asla affetmez.


Dünyanın tarihi; halkın düşünceleriyle, iktidarın savaşından başka bir şey de ğildir. İktidar halkın düşüncesine uyduk ça sağlamdır, ondan ayrılınca yıkılır. Alfred de Vigny


Hak istendiği anda alınsaydı, tarih olmazdı.


İnancı için ölen insan ölmüş sayılmaz. Tarih gelecek için verip, yitmiş olsa, insanlık uğruna vuruşanları, asla affetmez.


Tarih okumak; insanları bilge, şiiri esprili, felsefeyi derin düşünceli, ahlakı ciddi yapar. Mantık ve belagatta tartışma niteliği sağlar.


Tarihin en çekici ve esrarengiz tarafı, değişen çağlarla birlikte her şeyin tamamen farklılaşması, fakat hiçbir şeyin değişmemesidir.


Tarih ile efsanenin amacı birdir: Geçici insanda ebedi insanı anlatmak.


Ecdadını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler.


"İnsanları eğitmek ve kötüyü yok etmek için gereklidir tarih."Jostein Gaarder


"Okullardaki tarih kitapları önemli;çünki milletin fertlerinin büyük kısmı okullardan sonra tarih okumaz."İlber Ortaylı


"Tarih boyunca neredeyse akla gerecek her konuda bölünüp taraf olduk birbirimize karşı...Ve tarih boyunca bu süregelen kapışmalar sonucu bu gün her zamankinden daha çok insan  öldürülüyor,her zamankinden daha çok insan intihar ediyor,her zamankinden daha çok insan aç."Gündüz Vassaf


İlerleme, değişmekten geçer ama, bellek gücüne dayanır. Geçmişi anımsayamayanlar onu tekrarlamaya mahkûmdur. George Santayana


Tarihçi, tarihçi olmayan insanların nasıl davrandıkları konusunda az çok bir fikir sahibi olmalıdır. Yoksa bir ölüler dünyasında dolanıp durur. E.M. Forster


Soylu değerler önünde sonunda mutlaka yenilgiye uğrar; tarih, soylu değerlerin durmadan bozguna vardır. Bunlardan biri de siyasal iktidarın tarihidir. Siyasal iktidarın tarihi, dünya tarihinin yerini almıştır. Karl Popper


Cesaretle yüzleşilirse tarihin yeniden yaşanması gerekmez. Maya Angelou


Tarih okumak insanları bilge, şiir esprili, matematik zeki, felsefe derin düşünceli, ahlak ciddi yapar. Mantık ve güzel konuşma sanatı da tartışma niteliği sağlar.


Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz; bugünü anlamayan yarını göremez, yarını inşâ edemez; hattâ dünden gelen hamlelerin nedenlerini bile düşünemez.


Bir çınar için toprak altındaki kökleri ne ise -ve bu kökler kurudukça çınar nasıl kurumaya başlarsa- bir millet için de tarih odur. Tarihini bilen millet, kökü sağlam çınar gibidir. Zamanla eski âdet ve anânesini, yaşayış tarzını unutan, tarihini bilmeyen, ecdâdının neler yapmış olduğundan haberi olmayan bir millet, kendini ayakta tutan köklerinden birkaçını kurutmuş demektir. Tarih okuyarak onu sulamak lâzımdır.


Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer.


Tarih şuuru, sâdece geçmişin geçmişliğini bilmek değil; onun hâlde de var olduğunu anlamak demektir.     T. S. Eliot


Tarih, ihtiyatsızlar için merhametsizdir.     Dozy’nin İslâm Tarihi (Anıt. Küt. Atatürk bu sözün altını çizmiş.)


Türk tarihini Cumhuriyet’le başlatmak isteyen sapıkları; mâzi, din, an’ane, ecdâd tanımayan bizim mâhut nihilistleri düşündükçe İgnatus Donnely (1831-1901) adlı bir Amerikan politikacının Demokrat partililer aleyhinde söylediği bir nutkunun şu cümlesi aklıma geliyor: “D. Partililer bir katıra benzerler; ne ecdâdlarıyla iftihar edebilirler, ne de adlarını devam ettirebilecek evlâtlarının ümitleriyle yaşarlar.”     Nejat Muallimoğlu            


Türk Milleti tarihinle öğün,çünkü senin ecdadın,medeniyetler kuran,devletler,imparatorluklar yaratan bir mevcudiyettir.


Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar


Büyük hadiseler,fikirlerde büyük inkılaplar yapar.


Suyu her gün artan sonsuz bir kuyu vardır; Tarih. R.Necdet Kestelli


Tarih; imansızlık ve ahlâksızlık harabeleriyle doludur. A. Şeref Güzelyazıcı


Tarih, başka başka insanlara ve zamanlara rastlayan vak’aların tekrarlamasından başka bir şey değildir. Chateaubriand

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!