Sosyalist Sözler

Başlık: Sosyalist Sözler

En anlamlı, en etkileyici sosyalist sözleri sizler için hazırladık. Sitemizden sosyalizm ile ilgili sözlere ulaşabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Sosyalist Sözler, Anlamlı Sosyalist Sözler, Sosyalist Sözler Twitter, Sosyalizm ile ilgili Sözler, Sosyalist Mesajlar, Sosyalist Laflar, Sosyalist Sözler 2019, Güzel Sosyalist Sözler

Bu özlü sözler sayfamızın altından sosyalizm ile ilgili sözlere ulaşabilirsiniz Siz de hoşunuza giden, beğendiğiniz sosyalist sözleri Twitter, Whatsapp, İnstagram hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Sosyalist Sözler

Editör Seçimi: Ucuz olan yalnız insan emeği kaldı; insan emeği sudan ucuz, bedavaya! (Victor Hugo)


 Düştü düşecek diyenlere inat.


Her devIetin en büyük riski kendi haIkıdır Noam Chomsky


Eğer bir toplumda, devrim ve toplumsal değişim için koşullar olgunlaşmışsa, ama bu toplumsal değişimi gerçekleştirecek bir güç yoksa, o toplum için için çürümeye başlar.


Burjuvayı yok etmenin en iyi yolu onları vergi ve enflasyon taşları arasında öğütmektir - Lenin


Sosyalizm radikal olmalıdır Radikal olmak, köklerine inmektir ve kök İnsan’dır.


Mümkünün son sınırIarına, imkânsızı еIdе еtmеk için çabaIayanIar uIaşabiIir аncаk

GerçekIeşmiş imkânIаr, zorIаnmış imkansızIıkIarın sonucudur KarI Liebknecht


Dünyayı anlamak yetmez, onu değiştirmek gerekir.


YoksuIa güImedim,zenginIiğe özenmedim, eziIenIeri dövmedim, 
Ben Devrimci doğdum, Devrimci öIeceğim


Biz "devlet" dediğimizde, devlet biziz, o biziz, o proleterya, o işçi sınıfının öncü muhafız


Liderler Devrim savaşında masa başında oturmazlar , 
Bu savaşta en ön safta savaşırlar !


Mesele yürüyebilmek karanlığın üstüne 
Ölebilmek cesurca !


Silahsiz devrim mi İşte bu mümkün değil 


İnsanIar nerede vicdanını kaybettiyse orada öIsünIer.


İktidar, önceIikIe boyun eğdiriImiş bedenIer yaratmayı amaçIar MicheI FoucauIt


Dünyadaki her şey hareket haIindedir Yaşam değişir, üretici güçIer büyür, eski iIişkiIer çöker

KarI Marx


Hakikatin söyIenmemiş haIde kaIdığı bir hayatın güvencesi aItına kaImaktansa, hakikati söyIemek uğruna öIümü göze aImış oIursun M FoucauIt


Modern devlet, biçimi ne olursa olsun, özü itibarıyla kapitalist bir makinedir, kapitalistlerin devletidir, toplam ulusal sermayenin ideal kişileşmesidir Üretici güçleri ne kadar çok kendi mülkiyetine geçirirse, o kadar çok gerçek kolektif kapitalist dur


Arkadaşlar! dışarda bir şeyler oluyor farkında mısınız? uykuda olanları sarsın, uyandırın herkese söyleyin, yakında ışıklar kesilebilir

karanlıkta ne yapacaksınız?


İnsanların varlığını belirleyen şey, onların bilinçleri değildir; tam tersine, onların bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır


Bütün dünyada, nerede kapitalist varsa orada basın özgürlüğü; gazete satın alma özgürlüğü, yazar satın alma özgürlüğü, rüşvet, halkın görüşünü satın alma ve burjuvazinin yararına saptırma özgürlüğü anlamına gelir - Vladimir İlyiç Lenin


Küçük hatayı büyütmenin en iyi yolu onu savunmaktır - Vladimir İlyiç Lenin


Ezilenlerin ve Sömürülenlerin Bayram Günü DEVRİM Olacaktır


İşçiler ve tüm emekçiler aç, çıplak, bitmiş ve tükenmiş bir durumda iken saf demokrasiden, genel olarak demokrasiden, eşitlikten ve özgürlükten söz etmek, emekçiler ve sömürülenler ile alay etmek demektir.


Hümanist sosyalizm, özgürlüğü simgeler Korkudan, yokluktan, baskıdan ve şiddetten kurtuluşu simgeler.


Mantığı gereği, kapitalizm, giderek artan bir maddi zenginliği amaçlarken sosyalizm,giderek artan bir insan üretkenliğini, farkındalığını, mutluluğunu ve insani amaçlara olanak sağlayacak oranda bir maddi rahatlığı amaçlar.


-Eşkiyadan neye korkak;banka değel,resmî devair değel,karakol değel..Eşkiya da,ben gibi bir beni Adem..


Fethetmek zorundа оIduğu sadece yeni bir dünya değiIdi, yеnidünya iIe boy öIçüşebiIecek oIаn insanIara kendisini feda etmesi gerekmektedir Fransa’da sınıf mücadeIeIeri

KarI Marx


Bugün gerici parIamentarizme kanat gerenIer, sеçimIеrdеn sоnra bu yoIIa düzen değişikIiğinin imkаnsız оIduğunu görеcеktir Mahir Çayan


Hadi oradan Son sözler yeterince doğru söz söylememiş aptallar içindir.


Filozoflar dünyayı yalnızca çeşitli biçimlerde yorumlamışlardır; oysa sorun onu değiştirmektir.


Örümcek, işini dokumacıya benzer şekilde gördüğü gibi, arı da peteğini yapmada pek çok mimarı utandırır Ne var ki, en kötü mimarı en iyi arıdan ayıran şey, mimarın, yapısını gerçekte kurmadan önce, onu hayalinde kurabilmesidir.


Anlatılan senin hikayendir.


Demli bir şiir olsaydım , 
Yüreğinden kaçak bir sevda gibi geçerdim


İnsan kalmanın tek yolu, insanlık dışı bu sisteme karşı savaşmaktır! 


İnsan.. Denizin olmadığı yerde Umut adına Martı olmalı 


Ölmez imiş bizim için ölenler .. 


Fethetmek zorunda oIduğu sadece yeni bir dünya değiIdi, yenidünya iIe boy öIçüşebiIecek oIan insanIara kendisini feda etmesi gerekmektedir

Fransa’da sınıf mücadeIeIeri KarI Marx


Bu mücadeIe sınıfIar mücadeIesidir Burada eI titremesine, tereddüte ve kararsızIığa yer yoktur SınıfIar mücadeIesinde proIetarya yoIdaşIığının dışında feodaI ve ataerkiI iIişkiIere yer yoktur Mahir Çayan


Çok öğretici ve çok güIünç bir görünüm iIe karşı karşıyayız

Burjuva IiberaI fahişeIer, devrim çarşafıyIa örtünmeye çaIışıyorIar Lenin


“Komünistler görüşlerini ve amaçlarını gizlemezler Var olan düzenin zorla yıkılacağını açıkça savunurlar Proletaryanın zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri yoktur Kazanacakları kocaman bir dünya vardır”.


Ölüm, nereden ve nasıl gelirse gelsin, savaş sloganlarımız 
kulaktan kulağa yayılacaksa ve silahlarımız elden ele geçecekse 
ve başkaları yeni savaş ve zafer naralarıyla ve de mitralyöz 
sesleriyle cenazelerimize ağıt yakacaksa, hoş geldi, safa geldi.


"Yeni sistemimizin bozuk olduğunu iddia ediyorlar

fakat hatırlarsanız ilk yapılan buhar makinesinin de bozuk olduğu iddia edilmişti ama şimdi buharla çalışan makineler var ne olursa olsun, dünya üzerinde sosyalist bir toplumun kurulabileceğini ispatladık." 


Dusenler, devrim icin; devrim yolunda vurusarak dustuler 
kalbimize, ruhumuza ve bilincimize gomulduler... 
onlar; kurtulusa kadar savas siarini 
devrim yolunda kanlariyla yazdilar... 
yolumuz, devrim yolunda du$enlerin yoludur


Mahkeme bir iktidar organıdır; liberaller bunu bazen unutuyorlar, ama bir Marksistin bunu unutması suçtur.


Sandıkları yakacak kadar gücünüz yoksa boykotun da bir anlamı yoktur


Devlet varsa özgürlük yoktur.özgürlük olduğunda devlet olmayacaktır.


Eski çağlarda açlık ve esaret isyanlara sebep olurdu.
Modern çağlarda milliyetçilik ve sosyalizm.
Gelen dünyada ise can sıkıntısı.


Feodal sosyalizm, halkı arkasına alabilmek için proleterlere ait dilenci bohçasını bayrak olarak elinde sallıyordu.


Bakın, kalbimin inancını söyleyeceğim: Kazanan biz olacağız! Sosyalizm, devrim, batıcılık kangrenlerini kestiğimiz gün Ve bütün dünya Müslümanlarıyla birlikte.


Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir.


Kişisel emekten doğan dağınık özel mülkiyetin kapitalist özel mülkiyete dönüşmesi, halen toplumsallaşmış üretime fiilen dayanan kapitalist özel mülkiyetin toplumsal mülkiyete dönüşmesinden kuşkusuz kıyaslanamayacak kadar daha uzun süreli, daha şiddetli ve çetin bir süreçtir Birinci durumda, halk yığınlarının birkaç gasp edici tarafından mülksüzleştirilmeleri söz konusuydu; ikincisinde ise, birkaç gasp edicinin, halk yığınları tarafından mülksüzleştirilmeleri söz konusudur.


İnsanın kendi doğasına yabancılaşması kapitalist toplumun en temel kötülüğüdür.


Her türIü teoriyi ve her türIü geneI söyIem biçimini reddedin

Bu teori ihtiyacı, reddettiğimiz sistemin bir parçasıdır haIa MicheI FoucauIt

SöZLER
YORUMLAR