Şeyh Edebali Sözleri - En Anlamlı Şeyh Edebali Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Şeyh Edebali Sözleri

Şeyh Edebali Sözleri

En büyük İslamiyetçilerden olan Şeyh Edebali'ye ait olan, onun söylemiş olduğu Sözleri sitemizden bulabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Şeyh Edebali Sözleri, Şeyh Edebali Sözleri 2019, Şeyh Edebali Sözleri ey oğul, Şeyh Edebali Sözleri üzülürsün, En Güzel Şeyh Edebali Sözleri, Şeyh Edebali Sözleri Kısa, Anlamlı Şeyh Edebali Sözleri

1200'lü yıllarda yaşayan ve en büyük ve bilinen İslamiyetçi olan Şeyh Edebali'yi rahmet ile yâd ediyoruz. Sizler de Şeyh Edebali sözlerini Twitter, Whatsapp, Facebook hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Şeyh Edebali Sözleri

Editör Seçimi: Ayak olursan oğul, karınca ezmeyesin. Vakit kıymetli oğul, sakın boş gezmeyesin. (Şeyh Edebali)


Güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlısın. Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgârlarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlyp eder. Bunun için daima sabırlı, sebatkar ve iradene sahip olasın!..


Kişinin gücü günün birinde tükenir ama bilgi yaşar. Bilginin ışığı kapalı gözlerden bile içeri sızar aydınlığa kavuşturur.


İkram bil, kural bil, doyum bil.


Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler, ancak; senin fazilet ve erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır.


Unutma ki, yüksekte yer tutanIar, aşağıdakiIer kadar emniyette değiIdir.


Vaktinden önce çicek açmaz.. Ham armut yenmez , yense bile bağrında kalır...


”Hayvan ölür, semeri kalır; insan ölür eseri kalır. Gidenin değil, bırakmayanın ardından ağlamalı. Bırakanın da bıraktığı yerden devam etmeli.”


Suçlamak bize; katlanmak sana.


İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Dünya, senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizlilikler, bilinmeyenler, ancak senin fazilet ve adaletinle gün ışığına çıkacaktır.


Haklı olduğun mücadeleden korkma! Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli (korkusuz, pervasız, kahraman, gözü pek) derler.


Savaş sevmem. Kan akıtmaktan hoşlanmam. Yine de, bilirim ki, kılıç kalkıp inmelidir. Fakat bu kalkıp-iniş yaşatmak için olmalıdır. Hele kişinin kişiye kılıç indirmesi bir cinayettir.


Üç kişiye acı; cahiller arasındaki alime, zenginken fakir düşene, hatırlı iken itibarını kaybedene.


Sen ve arkadaşlarınız kılıçla, bizim gibi dervişler de düşünce, fikir ve dualarla bize vaat edilenin.


Öfken ve nefsin bir olup aklını yener, daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın.


Mert ol, yürekli ol.


Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı, Allah Teâlâ yardımcın olsun.


Cahil ile dost olma: ilim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez; üzülürsün.


Bey memleketten öte değildir. Bir savaş yalnızca bey için yapılmaz. Durmaya dinlenmeye hakkımız yok çünkü zaman yok süre az.


Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmek ise sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. Görünerek de sevilmez.


Sabır kara bir dikeni yutmak, diken içini parçalayıp geçerken de hiç ses çıkarmamaktadır.


Çok konuşma, boş konuşma, kem konuşma.


Gördün söyIeme, biIdin biIme.


En büyük zafer nefsini tanımaktır. Düşman, insanın kendisidir. Dost ise, nefsi tanıyanın kendisidir.


Geçmişini bilmeyen , geleceğini de bilemez. 
Osman ! Geçmişini iyi bil ki , geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki , nereye gideceğini unutmayasın...


" 'İnsanlar ne yana gitseler, ölümlerine doğru giderler' demişti bir gün Şeyh Edebâli ... "


Kişinin gücü günün birinde tükenir ama bilgi yaşar. Bilginin ışığı kapalı gözlerden bile içeri sızar aydınlığa kavuşturur.


Saygısızla dost olma: usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez; üzülürsün.


Yalnızlık korkanadır. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi başkasına danışmaz. Yalnız başına kalsa da! Yeter ki toprağın tavda olduğunu bilebilsin


”Suçlamak bize; katlanmak sana.”


”En büyük zafer nefsini tanımaktır. Düşman, insanın kendisidir. Dost ise, nefsi tanıyanın kendisidir.”


”Ananı ve atanı say! Bil ki bereket, büyüklerle beraberdir.”


Beyliğini mübarek kılsın. Hak yoluna yararlı etsin. Işığını parıldatsın. Uzaklara iletsin.


Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana.


Kişinin gücü günün birinde tükenir ama bilgi yaşar. Bilginin ışığı kapalı gözlerden bile içeri sızar aydınlığa kavuşturur.


Sen ve arkadaşIarınız kıIıçIa, bizim gibi dervişIer de düşünce, fikir ve duaIarIa bize vaat ediIenin.


Dünya senin gözIerinin gördüğü gibi büyük değiIdir. Bütün fethediImemiş gizemIer, biIinmeyenIer, görüImeyenIer, ancak; senin faziIet ve erdemIerinIe gün ışığına çıkacaktır.


Osman Beye Nasihatı: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Avun oğlum avun. Güçlüsün kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın. Ama; bunları nerede, nasıl kullanacağını bilemezsen sabah rüzgarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup, aklını yener. Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler, ancak; senin fazilet ve erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır.Ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. Açıksözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördün söyleme, bildin bilme. Sevildiğin yere sık gidip gelme, kalkar muhabettin itibar olmaz.


Ukalayla dost olma: Çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur; üzülürsün.


Gördün söyleme, bildin bilme.


Açık sözlü ol! Her sözü üstüne alma! Gördün, söyleme; bildin deme!


Namertle dost olma: mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez; üzülürsün.


Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmek ise sessizliktedir. Bağırarak sevilmez. Görünerek de sevilmez.


Milletin, kendi irfanın içinde yaşasın. Ona sırt çevirme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandır.


Hayvan ölür, semeri kalır; insan ölür eseri kalır. Gidenin değil, bırakmayanın ardından ağlamalı. Bırakanın da bıraktığı yerden devam etmeli.


Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı, sebatkâr ve iradene sahip olasın! Sabır çok önemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz.


SeviIdiğin yere sık gidip geIme; muhabbet ve itibarın zedeIenir.


Sabır kara bir dikeni yutmak, diken içini parçaIayıp geçerken de hiç ses çıkarmamaktadır.


BeyIiğini mübarek kiIsin. Hak yoIuna yararIı etsin. Işığını parıIdatsın. UzakIara iIetsin.


Kişinin gücü, günün birinde tükenir, ama biIgi yaşar. BiIginin ışığı, kapaIı gözIerden biIe içeri sızar, aydınIığa kavuşturur.


Milli şuur, Milliyetçi Haraket'i doğurmuştur. Bu hareket Şeyh Edebali gibi gönül pirleri, Çandarlı Hocapaşa gibi ilim ülkücülerini beklemektedir. Bu bekleyiş tekrar demiri eritene kadar sürecektir.


Eğer kendini başkalarıyla kıyaslar durursan ya mutsuz ya da kendini beğenmiş olursun. Çünkü her zaman senden daha iyi ya da kötü durumda birileri olacaktır.


"Ey oğul! Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz.
Şunu da unutma: İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın!"


Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı, Allah Teâlâ yardımcın olsun.


Kimsenin umudunu kırma.


”Üç kişiye acı; cahiller arasındaki âlime, zenginken fakir düşene, hatırlı iken itibarını kaybedene.”


”Ülke, idare edenin, oğulları ve kardeşleriyle bölüştüğü ortak malı değildir. Ülke sadece idare edene aittir. Ölünce, yerine kim geçerse, ülkenin idaresi onun olur. Vaktiyle yanılan atalarımız, sağlıklarında devletlerini oğulları ve kardeşleri arasında bölüştüler. Bunun içindir ki, yaşayamadılar.”


”Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın…”


Sabır kara bir dikeni yutmak, diken içini parçalayıp geçerken de hiç ses çıkarmamaktadır.


Namertle dost olma: mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez; üzülürsün.


Yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir.

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!