Savaş İle İlgili Sözler

Başlık: Savaş İle İlgili Sözler

Bu yazımızdan savaş ile alakalı sözlere bakabilirsiniz. Sizler için en güzellerini derleyip hazırladık.

Sayfa İçeriği: Savaş Sözleri, Anlamlı Savaş Sözleri, Kısa Savaş Sözleri, Savaş Sözleri 2019, Savaş ile ilgili Sözler, Savaş Sözleri Twitter, Savaş Sözleri 2019, Savaş ile alakalı Sözler

Bu yazımızda savaş ile alakalı olan en anlamlı ve en güzel olan sözleri hazırladık Siz de bu sözlerin arasından beğendiklerinizi Facebook, İnstagram, Whatsapp, Twitter gibi sosyal mecralarınızdan paylaşabilirsiniz.

Savaş İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Bir insan, hakları için değil, çıkarları için daha büyük savaş verir (Napoleon Bonaparte)


 Dünyaya bir daha gelsem; ne kadar tank, tüfek ve silah varsa hepsini eritip saz, cümbüş ve zurna yapacağım Aram Tigran


Savaşta, yasalar susar.


Savaşı yaşIı adamIar iIan eder, genç adamIar öIür.


”Savaş, hiledir, hileden ibarettir.” (Hz Muhaenmmed)


"Bir insan hakları için değil,çıkarları için daha büyük bir savaş verir."


Savaş alanı insanların delilikleri ile umutsuzluklarını ortaya çıkarır ve zafer felsefecilerle budalaların hayalidir.


İNSAN SEVDİĞİ İçİN SAVAŞMIYORSA SEVDİĞİNİ HAK ETMİYOR DEMEKTİR...


Savaş herkesle yapılır, barış ancak onurlu insanla yapılır

Fatih Sultan Mehmet


Savaş politikanın diğer araçlarla devam ettirilmesidir Clausewitz


Savaş, ne işe yarar? Kesinlikle hiçbir işe Edwin Star


Savaşta bütün gecikmeler tehlikelidir.


Savaşı yaşlı adamlar ilan eder, genç adamlar ölür.


Ben, barış İçin savaşmak istiyorum Albert Einstein


Savaş, ordunun hayatıdır.


Savaşta bütün gecikmeIer tehIikeIidir.


İstediğiniz zaman başIatabiIirsiniz savaşı, ama anacak gücünüz yettiği zaman sona erdirebiIirsiniz.


”Savaşta askerler ölür, krallar konuşulur.” (Troy)


”Savaş, cehennemin oğludur.” (W.Shakespeare)


”Savaşta en önemli şey hızdır.” (Sun Tzu)


”Savaşın zevkini almak isteyen, Türklerle savaşmalıdır.” (Tausend)


"Voltaire,bütün savaşların tek amacının hırsızlık olduğunu söylerken tamamiyle haklıydı."Arthur Schopenhauer


"Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır."


"Sacaşı hırsızlar yaratır,barış da o hırsızları asar."George Herbert


"Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir Bozgunculuğa,tembelliğe,ahlaksızlığq,cehalete,yalancılığa karşı büyük bir savaş."Alparslan Türkeş


Savaş uluslar arasında değil, baştaki yöneticilerle yönetilenler arasındadır

Amaç, ülkenin ele geçirilmesine engel olmak değil, toplumun yapısını olduğu gibi korumak ve sürdürmektir.


Savaşçı balıkçılla düşüp kalkmaya cesaret eden şahini, tehlike bekler.


İhtiyar adamlar, savaş ilan ederler; fakat savaşan ve ölen gençlerdir ve her türlü meşakkat ve sıkıntıyı çeken de gençlerdir.


Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cahillik güçtür.


Sözüm yok Söyleyecek Hecelerim kelimelerimle Savaşıyor, Sonunda Biticek Seninle yaşadığım Bir Hikayeydi Bitti Ayrılık geliyor gibi Yine tek kaldım Sevgilim Lütfen Bırakma Beni...


Dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü canı gönülden kutlar ellerinden öperim Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlar zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir (Atatürk)


Ben Nice Duygu Savaşlarından galip Çıktım Nice Kalpleri feth Ettim ޞimdi özgürlüğümü Almaya çalışma benden Ben özgürce Severim iStersem.


Kötü bir barış, savaştan daha iyidir Gaius Cornelius Tacitus


Pasifistler nesnel olarak faşizm yanlısıdır

George Orwell


Savaşta bütün gecikmeler tehlikelidir John Dryden


Savaşta gerilenmez; ya ilerlenir, ya ölünür.


Hazırlıksız insanları savaşa götürmek, onları ölüme sürüklemektir.


Savaşta zaferin ilk anahtarı, düşmanın niyetini anlamaktır.


Bir anlam ifade edecek kadar büyük, kazanacak kadar küçük savaşları seçin.


Savaş zorunIu ve kaçınıImaz oImaIıdır, miIIetin hayatı tehIikeyIe karşı karşıya kaImadıkça, harp bir cinayettir Mustafa KemaI Atatürk


Savaşan insanIar, bir şehrin kaIeIeridir.


Erkek savaş için yaratıImıştır; kadın ise savaşçının dinIenmesi için.


”Türkler barışta melek savaşta ifrit gibidir.” (B Gazzi)


”Savaşı bilmeyen, barışı da bilmez.” (Japon Atasözü)


”İnsanlar eğer yalnız inandıkları zaman savaşsalardı, savaş çıkmazdı.” (Tolstoy)


"Bu dünyada en büyük savaş insanın kendisiyle olan savaşıdır;bencilliğini yenen insan en büyük zaferi kazanmış demektir."Orhan Gencebay


"Bilim din arasındaki savaş hala sürüyor Bay Langdon."Dan Brown


"Bir çok insan savaştaki başarıların,barıştaki başarılardan daha önemli olduğunu düşünür ancak bu bu düşüncenin kırpılması gerekir.Zira birçokları şöhret arzusuyla savaş peşinden koşar."M.T.Cicero


Savaşı kazanacak kadar kuvvetli, savaştan kaçacak kadar akıllı olmalıyız.


Bütün savaşları, dövüşemeyecek kadar korkak olan, bu yüzden de kendileri adına dövüşmek için dünyanın gençlerini cepheye süren hırsızlar çıkarır.


Harp sanatı, öyle bir ilimdir ki onda hesap edilmeyen ve düşünülmeyen bir şey muvaffak olamaz.


Biz sokaklarda koşmayı öğrendik gülüm, ekmek parası için savaşmayı öğrendik, sevgimiz için cinayetleri ezberledik...


Bizim neslimiz Büyük Depresyon'u ya da Büyük Savaş'ı yaşamadı Bizim savaşımız ruhsal bir savaş

Bizim depresyonumuz kendi hayatlarımız...


Şimdi Fatih kalksa mezarından ne ben onu tanırım ne o beni tanır Ama İstanbul'u Bizanslılar almış deyip tekrar savaşır!   Necip Fazıl Kısakürek


Savaşta Askerler ölür, Krallar konuşulur.   Troy (2004)


Savaş; korku ve sefaletten başka bir şey veremez Yakar, yıkar, öldürür, yok eder.  Nazım Hikmet


Savaşta başarı kazanmak için manevi gücün rolü; dörtte üç, maddi gücün ise dörtte birdir.


Savaş da bir barıştır bir bakıma Şöylesine ki, onda ikincilik yoktur Özdemir Asaf


Savaşta, karar ve azim; yenilgide, meydan okuma; zaferde, bağışlayıcılık; barışta, iyi niyet

William Churchill


Üçüncü dünya savaşında hangi silahlar kullanılacak bilmiyorum; ama dördüncüsü taş ve sopa ile yapılacak Albert Einstein


Hazır oI cenge, eğer ister isen suIhu saIâh.


Savaşın zevkini aImak isteyen, TürkIerIe savaşmaIıdır.


Savaşta geriIenmez; ya iIerIenir, ya öIünür.


Barışta oğuIIar babaIarını, savaşta da babaIar oğuIIarını gömerIer Krezüs


”Tüm savaşlar iç savaştır, çünkü tüm insanlar kardeştir.” (François Fenélon)


”Kaybedilmiş bir savaş, kazanılmış bir savaşın yarısı kadar hüzün vermez.” (Duke Of Wellington)


”Hazırlıksız insanları savaşa götürmek, onları ölüme sürüklemektir.” (Konfüçyus)


"Savaş kazanmak amacıyla yapılmaz,aksine savaşın sürekli olması istenir.. Toplumdaki hiyerarşinin sürmesi ancak yoksulluk ve cehalet temeli üzerinde sağlanabilir.Savaş başlatma çabası her zaman için,asıl olarak,toplumu açlığın eşiğinde tutmak için planlanır.Savaş,egemen grup tarafından kendi vatandaşlarına karşı yürütülür ve bu amacı zafer kazanmak değildir...aksine tolumun mevcut yapısını sağlam tutmaktır."George Orwell


"Savaş hakkında bildiklerimiz barış hakkında bildiklerimizden,öldürme hakkında bildiklerimiz ise yaşama hakkında bildiklerimizden daha fazla."


"Nefsini öldür,budur savaş Budur olgunluğun son durağı."Sadık Hidayet


Savaşta kullanacaklarımızı, barışta hazırlamalıyız.


Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem (dünya) doğmalıdır, doğar

Yoksa başlı başına bir zafer, boşa gitmiş bir gayret olur.


Yurtta sulh, cihanda sulh.


Bu dünyada herhangi bir şey kesinse, tarih bize bir şey öğretebildiyse, o da istediğin - herkesi öldürebileceğindir.  The Godfather (1972)


Savaş zorunlu ve kaçınılmaz olmalıdır, milletin hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça, harp bir cinayettir Mustafa Kemal Atatürk


Savaşta başarı kazanmak için manevi gücün roIü; dörtte üç, maddi gücün ise dörtte birdir.


”Propagandayla zehirlenmedikleri sürece kitleler asla savaş düşkünü değildirler.” (Albert Einstein)


"Barış bir hayal değildir;barış bir seçenektir!Ya barışı seçer,akıllı ve meleksi olduğunu ispat edersin ya da savaşı seçer,aptal ve şeytani olduğunu kanıtlarsın! Haruki Murakami

SöZLER
YORUMLAR