Sakalla İlgili Sözler

Başlık: Sakalla İlgili Sözler

Sakal ile alakalı olarak söylenebilecek en harika, en etkileyici sözleri sitemize ziyarette bulunarak göz atabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Sakal İle İlgili Sözler, Sakal İle İlgili Sözler 2019, Sakal Sözleri, Sakal İle İlgili Sözler Twitter, Sakal İle İlgili Anlamlı Sözler, Sakal İle İlgili Güzel Sözler, Sakal İle İlgili Mükemmel Sözler

Sakal erkeğin makyajıdır denir halk arasında Sakal ile ilgili sözleri sizler için bir araya getirdik Sosyal medya hesaplarınızdan siz de sakal sözlerini sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz.

Sakal İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Biz, sakalları şiir ile karışık, yüreği Allah ile barışık adamları sevdik (Cahit Zarifoğlu)


Marx gibi çalışılacak.. istersen sakal da bırakırım.


Bir kimse her kimle şakalaşırsa, onun gözünde küçülür ve heybetsiz olur. 


Ne sakala minnet ne bıyığa..


Sakallarından çocuk kokusu akıyor genzime….


Herkes sakal bırakır ama sakal adamda güzel durur, geri kalanda kıl yumağı gibi görünür.


Ben sana sakaIIarın kadar bağIıyım, ta ki sen kesmeyene kadar…


“Siz İnebahtı’da bizim sakalımızı, biz ise Preveze’de sizin kolunuzu kestik

Kesilen kol bir daha yerine gelmez, lakin tıraş edilen sakal daha gür çıkar.”


Bıyık kısaltmak ve sakal uzatmak sünnettir.


''Biz Kıbrıs Adası'nı almakla sizin bir kolunuzu kestik, siz donanmamızı mağlup etmekle bizim sakalımızı tıraş ettiniz.. Tıraş olan sakal daha gür biter,fakat kesilen kol yerine gelmez...''


Ben şaka yaparken gerçekleri söylerim, çünkü gerçekler dünyanın en gülünç şakalarıdır George Bernard Shaw


Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, sakalımı kökünden keserim. 


Hakim sakalı uzamış necip fazıl'a "maymuna dönmüşsün necip" demiş Necip fazıl duvara dönerek "şimdi de duvara döndüm. 


Bizim parasızlıktan kesemediğimiz sakalımız serseriye moda olmuş. 


Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer.


Sakallarından çocuk kokusu akıyor genzime..


KızIar kirIi sakaI seviyor diye ortaIığı eI kaideye cevirdiniz…


Sakalında salıncak kurup sallanmak ıstıyorum sevgilim


Her sakaIIıyı deden sanma, kim vurduya gidersin sonunda.


Sɑkɑlimiz yok ki sözümüz dinlensin birtek bunu biliyorum


Sırrıma sakalımın bir tek telinin vakıf olduğunu bilsem, sakalımı kökünden keserim Fsm.


Sakalla müslümanlık ölçümü yapılmaz, paranın önünde, kadının önünde, gözlerin görmediği yerlerde ne durumdayız? işte gerçek ölçü bu.


Her sakalı olana şiir yazılmaz adamım

Lakin söz konusu sakal ‘senin’ ise, değil bir tane vurgun olduğum o sakallarına binlerce şiir yazarım….


Bizim fakirlikten kesemediğimiz kirli sakallarımız şimdi zengin çocuklarına imaj olmuş….


Adam sakal bıraktı başka kadın dokunmasın diye, kadın saçlarını kestirdi başka adam öpmesin diye.


Sen çok seviyorsun diyedir böyle saç sakal içinde kalmam, seni çok sevdiğim içindir her an seni düşünmem.


Adam sakal bıraktı başka kadın dokunmasın diye, kadın saçlarını kestirdi başka adam öpmesin diye


Sakalımız var ama yine de sözümüzü dinleyen yok, siz bilirsiniz bizim için sıkıntı yok.


Her sakalın arkasında adam bulunmaz, bazıları suratlarındaki yüzsüzlüğü saklamak için sakal bırakır.


Kiminin sakalı çok kesmeye vakti yok, kiminin de hiç sakalı yok.


KızIar kirIi sakaI seviyor diye ortaIığı eI kaideye cevirdiniz…


Adam sakaI bıraktı başka kadın dokunmasın diye, kadın saçIarını kestirdi başka adam öpmesin diye


Her sakaIı oIana şiir yazıImaz adamım Lakin söz konusu sakaI ‘senin’ ise, değiI bir tane vurgun oIduğum o sakaIIarına binIerce şiir yazarım…


SakaIIa MüsIümanIık öIçümü yapıImaz, paranın önünde, kadının önünde, gözIerin görmediği yerIerde ne durumdayız? İşte gerçek öIçü bu.


Benim aklım serseri aklı
Cebimde pıçaklar saklı 
Sakal koyvermiş bir de babacığım var
Evlat yüzünden ağlamaklı.


Uzakta Ta burada 
Ünlü bir can sıkıntısını 
Ufalar bir zümrüt sakal


Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. 


Adam sakaI bıraktı başka kadın dokunmasın diye, kadın saçIarını kestirdi başka adam öpmesin diye


KuI oImɑk çɑğdışıyken, soyunmɑk çɑğdɑşIık, din kɑrdeşIiğini bırɑktık biz, ecnebiyIe kɑynɑştık Sünnet sɑkɑI yobɑzIık, top sɑkɑI medeni, unuttun sen ey vefɑsız, ehIisünnet dedeni.


KıIɑ tüye endeksIedim ɑşkımı, sɑIdım senin için sɑçı sɑkɑIı, kör oIdu gözIerim sɑnɑ bɑktım bɑkɑIı, veresiye birikti peşimi bırɑkmıyor gâvurun bɑkkɑIı…


Sen çok severdin diye o günden beri, ekmeğin ucunu yemiyor, çaya tek şeker atıyor, hep kirli sakalla geziyorum Yağmurda cama çıkıyor, arabayı yavaş kullanıyor, içinde sen geçen şiirler okuyorum

Sen bilmezsin ama kendime kızdığım anlarda bile sen severdin diye, kendimi bile hoş görüyorum Bedirhan gökçe.


Ben sana sakalların kadar bağlıyım, ta ki sen kesmeyene kadar….


Allah Resulü, kıl değil akıl bıraktı! Kitabı, aklı ve akıl etmeyi bıraktı Kıla, sakala, cübbeye kutsiyet atfeder olduk İslam ümmeti, hikâyeler içinde boğuldu gitti Hakikat efsaneler içinde boğuldu gitti

-Emre Dorman-


Vefasız kalan insanlıktan uzak kalmıştır İnsanlıktan uzak kaldıktan sonra ne tesettür ne de sakal Müslümanlık mührü değildir artık -Nureddin Yıldız-


Sakal insanı değiştirmez Degişken olan fikirlerdir -Ahmed Günbay Yıldız-


Her sakaIIıyı deden sanma, kim vurduya gidersin sonunda.

SöZLER
YORUMLAR