Sadakat İle İlgili Sözler - Sadakat Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Sadakat İle İlgili Sözler

Sadakat İle İlgili Sözler

Sadakat ile ilgili olarak en anlamlı ve en özlü sözleri siz değerli ziyaretçilerimiz için bir araya getirdik.

Sayfa İçeriği: Sadakat Sözleri, Sadakat ile ilgili Sözler, Sadakat  ile alakalı Sözler, Kısa Sadakat Sözleri, Kısa Öz Sadakat Sözleri, Sadakat Sözleri 2019, Güzel Sadakat Sözleri

Her insan karşısındaki insandan sadakat bekler. Sadakat iki insanın arasındaki en güçlü bağlardandır. Sadakat ile ilgili sözleri bu yazımızın altında derledik. Siz de beğendiklerinizi sosyal hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Sadakat İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Yemin etmeden bir daha düşün, çünkü sadakat ile başlayan her şey ihanetle biter. (Tuncel Kurtiz)


Sevdiğine bağIı kaImak için uğraşmak, sadakatsizIiğin ta kendisidir. François de La RochefaucauId


Sadık dost akrabadan yeğdir. Atasözü


”Emanetin en faziletlisi, ahde vefa etmektir.” (Hz Ali)


"Sadakat,kişinin kendinde bir kişiye bir yer ayırması ve o yeri hep onun için korumasıdır."Oruç Aruoba


Öyle bir seveceksin ki, yüreğinden kimse ayıramayacak. Ve öyle birini seveceksin ki, seni gözleriyle bile aldatmayacak. Can Yücel


İnsan ruhunun selameti için en koruyucu ilaç, bir dostun, gördüğü kusuru sadakatle ihtar etmesidir. 


Sadakat, kişinin kendinde bir kişiye bir yer ayırması ve o yeri hep onun için korumasıdır. Oruç Aruoba


Sadakat sevdiğinin kaIbini tutup avucunda tutmaktır ama sadakat gerektiğinde o yüreği fırlatıp yere atmaktır.


En vefakar dostumuz gölgemizdir, o da yoldaşlık etmek için güneşli havayı bekler.


Bağlı ol hep vatana 
Yerde şehit yatana 
Annen, baban, atana 
Sadakatini yitirme


DostIarımdan hangisinin vefaIı, hangisinin vefasız oIduğunu, artık ne vefaIıIara, ne vefasızIarına karşıIık veremeyeceğim bir zamanda öğrendim. M. T. Cicero


Sadakat erdem değiIdir asIında, sevgiden kör oImaktır. Hep kaçtığın şeye eninde sonunda yakaIanmaktır sadakat. Yemin etmeden bir daha düşün çünkü sadakat iIe başIayan her şey ihanetIe biter.


ÖIüm gibidir sadakat. Bir kere çizgiyi geçtin mi, geri dönüş yoktur.


YeniIen efendisine sadık kaIan, efendisini yeneni yendi demektir. WiIIiam Shakespeare


Sadakat maddi endişelerle sınanmamalıdır.


Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol. Dale Carnegie


İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah! Ziya Paşa


İyi bir karakteri oluşturan parçalar sadakat ve merhamettir. Carl Hilty


”Sadık dostum var deme başına bir hal gelmeyince.” (Atasözü)


”Ashâb-ı Kehf”in köpeği Kıtmîr, sadıklarla beraber olup onlara sadakat gösterdiği için büyük bir şeref kazandı, nâmı Kur”ân-ı Kerîm”e geçti. Nûh ve Lût (a.s)”ın hanımları ise, fâsıklarla beraber oldukları için cehenneme dûçâr oldular.” (Şeyh Sâdî-i Şîrâzî)


”Kalbinden tam bir sadakatle Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in de Allah’ın resulü olduğuna şahadet eden bir kimseyi Allah, cehennem ateşine haram kılar.” (Hz. Muhammed)


"Kedine sadık olmayan,kime sadakat gösterebilir?"Sinan Yağmur


"Sadık bir arkadaş,on bin akrabaya bedeldir."


"Yemine gerek duymayacak kadar sözlerine sadık ol."Dale Carnegie


"Bir yalan dört doğruyu götürür;iyilik,yalan,güven,sadakat ve huzur."


İnsan ruhunun selameti için en koruyucu ilaç, bir dostun, gördüğü kusuru sadakatle ihtar etmesidir Francis Bacon


Aşık sevgilisinden başkasını seyre dalarsa aşk deyidir bu; boş sevdadır. Hz. Mevlana


Dostlarımdan hangisinin vefalı, hangisinin vefasız olduğunu, artık ne vefalılara, ne vefasızlarına karşılık veremeyeceğim bir zamanda öğrendim. M. T. Cicero


Sadakat, eğer onu taşıyacak gücü yoksa insana çok ağır gelebilir. Spartacus


İnsana sadakat yaraşır, görse de ikrah,Yardımcısıdır doğruların, Hazret-i Allah!. Ziya Paşa


Felsefi dostluk sürekli bir gülüştür, her zaman açık bir eldir, bir anlamadır,   güvenebileceğiniz bir destektir, hiçbir zaman sönmeyen bir sadakattir. 


Para ile satın alınan sadakat, daha fazla para ile de satılır. 


Her şeyden önce, erkeğin doğası gereği aşkta vefasızlığa, kadının ise sürekli sadakate eğilimli olduğu gerçeği bu incelemeye girer. Erkeğin aşkı, doyum bulduğu andan itibaren belirgin bir biçimde azalır... Hemen hemen bütün öteki kadınlar onu, sahip olmuş olduğu kadından daha fazla çekerler... Erkek değişiklik özler. Kadının aşkı ise, özellikle o andan sonra artmaya başlar. 


Hayatları boyunca yalnız bir kez sevmiş olan insanlar gerçekten sığ insanlardır. Onların sadakat ve doğruluk olarak nitelendirdikleri şeyi, ben alışkanlıklardan ileri gelen bir uyuşukluk ve hayal gücünden yoksunluk olarak değerlendiriyorum. Oscar Wilde


Sadakat, birlikte olmaktır. Hayatlarımıza dış müdahale ve dikkat dağınıklığının buyurmasına izin vermemek, zamanı yekpare tutmaktır. Sadakat, daima orada olmaktır.Kemal Sayar


Öyle bir seveceksin ki, yüreğinden kimse ayıramayacak. Ve öyle birini seveceksin ki, seni gözleriyle bile aldatmayacak. Can Yücel


Para ile elde edilen sadakat çok para ile el değiştirebilir.


Sadakat insanı bazen aşkla sınar, bazen para ile sınar, bazen de kaybetme korkusu ile sınar.


Yemin etmeden bir kez daha düşün, çünkü sadakatle başIayan her şey ihanetIe biter. (TunceI Kurtiz)


Sevgi olmadan saygı, saygı oImadan sadakat olmaz. 3 katlı bina gibidir sadakat çökerse hepsi yıkılır. (MevIana)


Emanetin en faziletlisi, ahde vefa etmektir.


Yenilen efendisine sadık kalan, efendisini yeneni yendi demektir.


ÖyIe bir seveceksin ki, yüreğinden kimse ayıramayacak. Ve öyIe birini seveceksin ki, seni gözIeriyIe biIe aIdatmayacak. Can YüceI


GençIer sadık oImak ister, yapamazIar. YaşIıIar, sadık oImamak ister, yapamazIar. Atasözü


SadakatsizIik, nankörIerin işidir, nankörIük ise AIIah’ın sevmediği huyIardandır. Cervantes


Gençler sadık olmak ister yapamazlar. Yaşlılar sadık olmamak ister yapamazlar. Atasözü


Sadakat endam değildir aslında sevgiden kör olmaktır hep kaçtığın şeye eninde sonunda yakalanmaktır sadakat.


”İddiacı ol ama haset seni yıkmasın Hak doğruya yardımcı bu aklından çıkmasın Yüksel başın dönmesin ihtirasla kör olma Taş atana ekmek at Sakın ha nankör olma.” (Atakan Korkmaz)


”Sadakati ve samimiyeti esas prensip olarak kabul et, kendine eşit olmayan arkadaşlar edinme, yanlışların olursa düzeltmekten çekinme.” (Konfüçyus)


"Acı olan şu ki,pek az insan,insana sadâkati önemsiyor."


"Er olanın erliği verdiği söze sadakati kadardır."


Çünkü Allah sadıklara sadakatleriyle mükafat verecek, dilerse münafıklara da azab edecek veya tevbe nasib edecektir. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcıdır. Çok merhamet edicidir. (Ahzab 24)


Herhalde sana bey’at edenler ancak Allah’a bey’at etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah’a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir. (fetih 10)


Bir kadının kaderi; sevdiği adamın ihanetiyle, sevmediği adamın sadakati arasında çizilir. 


Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat. 


Önderlere bağlılık, körü körüne bir bağlılık değildir. Uyanıklık, aydınlık içinde bir bağlılıktır bu. Sadakat, sıdk, en büyük uyanıklıktır.Sezai Karakoç


İnsanın en güzel duyguları olan sevgi ve sadakat, şimdi şiddete ve cinayete dönüşmüştü.Goethe


Yemin etmeden bir daha düşün, çünkü sadakatle başlayan her şey ihanetle biter. Tuncel Kurtiz


Sadakat erdem değildir aslında, sevgiden kör olmaktır. Hep kaçtığın şeye eninde sonunda yakalanmaktır sadakat. Yemin etmeden bir daha düşün çünkü sadakatle başlayan her şey ihanetle biter. Ezel Dizisi


İnsanın sadakatle imtihanının en zor olanı kendi ile olanıdır.

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!