Sadakat Sözleri

Başlık: Sadakat Sözleri

Sadakatli insanları kaybetmeyin. Sadakat ile alakalı olarak söylenmiş en anlamlı sözlere sitemizden göz atabilirsiniz..

Sayfa İçeriği: Sadakat İle İlgili Güzel Sözler, Sadakat İle İlgili Sözler Ramiz Dayı, Sadakat İle İlgili Sözler Facebook, Sadakat İle İlgili Sözler Tumblr, Sadakat Sözleri, Sadakat Sözleri 2019

Sadakatli insanlar zor bulunur Sadakati olan insanları kaybetmeyin Sadakat ile ilgili sözleri derleyip bir araya getirdik Hoşunuza giden Sadakat sözlerini sosyal medya hesaplarınızdan sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

Sadakat İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: İyi bir karakteri oluşturan parçalar sadakat ve merhamettir (Carl Hilty)


 ”Sadakat uçurumdur, sadakatsizlik hiçlik.” (Albert Camus)


"İyilik sadakat getirir." 


DostIarımdan hangisinin vefaIı, hangisinin vefasız oIduğunu, artık ne vefaIıIara, ne vefasızIarına karşıIık veremeyeceğim bir zamanda öğrendim

M T Cicero


Sözler verilir sözler unutulur gün gelir ihanet eden sadakat ister Tuncel Kurtiz


Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol – Dale Carnegie


En vefakar dostumuz gölgemizdir, o da yoldaşlık etmek için güneşli havayı bekler

Cenap Şehabeddin


Sâlik, vâridat ve ilhamlarını anlatmamalıdır Bu, hem vâridatın tesirini azaltır hem de onun Hakk’a karşı sadâkatine mani olur. 


Sadakat, yalancı ağızlardaki kadar doğru olamaz.


Sadakatsizlik, nankörlerin işidir, nankörlük ise Allah'ın sevmediği huylardandır.


”İyi bir karakteri oluşturan parçalar sadakat ve merhamettir.” (Carl Hilty)


”Sadakat Kalu-Bela’da verdiğin sözün arkasında durmaktır.” (Zeki Doğan)


”Neden insan sevgilisine kocasından daha fazla sadık olsun.” (Jean J.Rousseau)


”Sevdiğine bağlı kalmak için uğraşmak sadakatsızlığın ta kendisidir.” (La Rochefaucauuld)


"Sadık bir arkadaş,on bin akrabaya bedeldir." 


"Sadakat çoğu zaman ahlakla ilgilidir."Rita Hunter 


"Bu dünyada en zor şey,kendi kendine sadık kalmaktır."Dostoyevski 


Sadakat erdem değiIdir asIında, sevgiden kör oImaktır Hep kaçtığın şeye eninde sonunda yakaIanmaktır sadakat Yemin etmeden bir daha düşün çünkü sadakat iIe başIayan her şey ihanetIe biter.


ÖIüm gibidir sadakat Bir kere çizgiyi geçtin mi, geri dönüş yoktur.


İyi bir karakteri oIuşturan parçaIar sadakat ve merhamettir

CarI HiIty


Bu dünyadaki en zor şey kendi kendine sadık olmaktır Dostoyevski


Gençler sadık olmak ister yapamazlar Yaşlılar sadık olmamak ister yapamazlar Atasözü


Sadakat ya birine doğru koşmaktır ya birinden kaçmaktır sadakat erdem değildir aslında Tuncel Kurtiz


Öyle bir seveceksin ki, yüreğinden kimse ayıramayacak

Ve öyle birini seveceksin ki, seni gözleriyle bile aldatmayacak – Can Yücel


Sevdiğine bağlı kalmak için uğraşmak, sadakatsizliğin ta kendisidir – François de La Rochefaucauld


Emanetin en faziletlisi, ahde vefa etmektir – Hz Ali (r.a.)


Sevdiğini başkasına uğurlamak mı daha zor, yoksa başkasından gediğini bile bile onu karşılamak mı? Louis Aragon


Dostlarımdan hangisinin vefalı, hangisinin vefasız olduğunu, artık ne vefalılara, ne vefasızlarına karşılık veremeyeceğim bir zamanda öğrendim

M T Cicero


Para ile alınan sadakat daha fazla para ile de satılır Seneca


Ancak en az ve en fazla bir kere ihanet eden sadakatin daimi sahibidir. 


Her şeyden önce, erkeğin doğası gereği aşkta vefasızlığa, kadının ise sürekli sadakate eğilimli olduğu gerçeği bu incelemeye girer Erkeğin aşkı, doyum bulduğu andan itibaren belirgin bir biçimde azalır..

Hemen hemen bütün öteki kadınlar onu, sahip olmuş olduğu kadından daha fazla çekerler.. Erkek değişiklik özler Kadının aşkı ise, özellikle o andan sonra artmaya başlar. 


"İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah
Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah”


.. sadakat nedir ki?
Zaten benim olmayan bir bedene ve ruha sahip olma duygusu mu?


Sevdiğine bağlı kalmak için uğraşmak, sadakatsizliğin ta kendisidir.


Bu dünyada birbirinize sadık kalırsanız, iki vücutta bir ruh olursunuz ve o zaman insanların mutluluğunda sizin de payınız olur.


Dostlarımdan hangisinin vefalı, hangisinin vefasız olduğunu, artık ne vefalılara, ne vefasızlarına karşılık veremeyeceğim bir zamanda öğrendim.


”Sadakat insanı bazen aşkla sınar, bazen para ile sınar, bazen de kaybetme korkusu ile sınar.”


”Hayat ne kadar güzel olurdu; İnsan hem “aşık”, hem de “sadık” olmayı becerebilseydi.” (Can Dündar)


”Sadakat ya birine doğru koşmaktır, ya birinden kaçmaktır sadakat erdem değildir aslında.” (Tuncel Kurtiz)


"Acı olan şu ki,pek az insan,insana sadâkati önemsiyor." 


"Eğer varsa aranızda sadakatsiz kadını yargılayacak kadar olan,kocasının yüreğini de tartsın terazide ve ruhunu ölçülerle vurursun ölçüye.İnciteni kınayacak olan varsa,incinenin de ruhuna baksın."Halil Cibran  


"Umut sadakatsiz bir dümencidir."Soren Kierkegaard 


ÖyIe bir seveceksin ki, yüreğinden kimse ayıramayacak Ve öyIe birini seveceksin ki, seni gözIeriyIe biIe aIdatmayacak

Can YüceI


Sadık dost akrabadan yeğdir Atasözü


Sadakat endam değiIdir asIında sevgiden kör oImaktır, hep kaçtığın şeye eninde sonunda yakaIanmaktır sadakat.


Sevdiğine bağlı kalmak için uğraşmak sadakatsizliğin ta kendisidir François de La Rochefaucauld


Bu dünyada birbirinize sadık kalırsanız iki vücutta bir ruh olursunuz ve o zaman insanların mutluluğunda sizin de payınız olur Hans Christian Andersen


Aşk bile salt fizyolojik bir sorundur Bizim öz irademizle hiç ilişiği yoktur

Gençler sadık kalmak isterler kalamazlar yaşlılar sadakatsizlik etmek isterler edemezler Söylenecek söz bundan ibaret Oscar Wilde


Dostlarımdan hangisinin vefalı, hangisinin vefasız olduğunu, artık ne vefalılara, ne vefasızlarına karşılık veremeyeceğim bir zamanda öğrendim – M T

Cicero


“Seni seviyorum” diyen, seni gerçekten seven değildir Seni gerçekten seven; “Seni seviyorum” demeye çekinendir Cemal SÜREYA


Sevgiliye verilen en güzel hediye, sadakâttir – Hz Ali (r.a)


Herhalde sana bey’at edenler ancak Allah’a bey’at etmektedirler

Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur Kim de Allah’a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir (fetih 10)


Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Cebrail aleyhisselâm yanıma gelerek elimden tuttu ve bana ümmetimin gireceği cennet kapısını gösterdi” Hz Ebu Bekr atılıp: “Ey Allah’ın Resulü! Ben o sırada seninle olmayı ne kadar isterdim, ta ki ona ben de bakayım!” dedi Aleyhissalatu vesselam: “Ey Ebu Bekr, ümmetimden cennete ilk girecek kimse olman sana yetmez mi!” karşılığında bulundular”


Bir Koç sadece kendisine sadık olan insanlara sadık kalır Bir Koçtan sadakat bekliyorsan önce sen ona sadık kalmalısın. 


Ebu Sa’id radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (bir gün) halka hitap ederek buyurdular ki: “Allah Teâla Hazretleri bir kulunu, dünya ile nezdindekini tercihte muhayyer bıraktı O kul, Allah’ın nezdindekini tercih etti”

 

“O halde Müslümanlar dinin hükümlerine ve dinin doğduğu kaynaklara sadakat göstermekle bütün sorumluluklarını yerine getirme imkânını ellerinde tutuyorlar

Müslümanlar “Biz yalnızca dinimize bağlıyız” demekle bütün İslâm düşmanlarının batağa saplanmalarını temin edebilirler.”


Beyaz bir güvercin yolluyorum sana kanatlarında mutluluk yüreğinde sevgi ve sadakatkar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü yanağını uzat mucuk. 


.. insanları da düşüncesizce mahvediyorsunuz ve sayenizde çok geçmeden yeryüzünde ne sadakat, ne iffet, ne de özveri kalacak.


Sadakat göster !


Yenilen efendisine sadık kalan, efendisini yeneni yendi demektir.

SöZLER
YORUMLAR