Ramazan İle İlgili Hadisler

Başlık: Ramazan İle İlgili Hadisler

Ramazan ayı ile ilgili Peygamber Efendi'mizin söylemiş olduğu hadisleri sizler için bu sayfamızda derledik.

Sayfa İçeriği: Ramazan Ayı İle İlgili Hadisler, Ramazan İle İlgili Hadisler, Ramazan Ayı Hadisleri, Ramazan Ayı İle İlgili Anlamlı Hadisler, Ramazan Ayı İle İlgili Dini Hadisler, Ramazan Ayı İle İlgili Hadisler 2019, Ramazan Ayı İle İlgili Güzel Hadisler

Ayların en hayırlısı olan Ramazan Ayı ile ilgili Peygamber Efendimiz Hz Muhammed'in(S.A.V) söylemiş olduğu sözleri, hadisleri bu sayfamızda sizler ile paylaştık Siz de Ramazan Ayı Hadislerini Whatsapp, İnstagram aracılığı ile sevdiklerinize yollayabilirsiniz.

Ramazan İle İlgili Hadisler

Editör Seçimi: Ramazan ayı öyle bir aydır ki, başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennem ateşinden kurtulmadır.


Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı (Bakara Sûresi 183)


"Oruçlunun susması tesbihtir"


Hz Muhammed: “İnsan, Ramazan ayının faziletini bilseydi, yılın hepsinin Ramazan olmasını isterdi.”


İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah"tan başka ilah olmadığına ve Muhammed"in O"nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe"ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak

(Tirmizi, İman 3, (2612))


Resulullah (s.a.a): “Cennet, her yıl ramazan ayının gelişiyle süslenip ziynetlenir.“


Ey iman edenler! oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı Umulur ki korunursunuz Bakara( 2) 183


Ramazan ayının gelmesiyle sevinenin cesedini Allah cehenneme haram kılar.


(Bir Arabi dedi ki) Allah benim üzerime oruç tutmaktan neyi farz kıldı, bana haber ver.(Rasulullah)  “Ramazan ayını farz kıldı, ancak senin kendiliğinden bir miktar oruç tutman olabilir.” buyurdu… (1)


Sayılı günlerde olmak üzere (oruç size farz kılındı) Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa (tutamadığı günler kadar) diğer günlerde kaza eder (İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar fidye gerekir

Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa, bu kendisi için daha iyidir Eğer bilirseniz (güçlüğüne rağmen) oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. 


Oruçlunun uykusu ibadettir Susması tesbihtir, amelleri misliyle kabul edilir, duası makbuldür, günahı affedilir 


Ramazan ayı girdiği zaman Peygamberimiz (s.a.v) şöyle dua ederdi: Allahım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır.


Bir mü’minin bir mü’mini öldürmesi olacak şey değildir Ancak yanlışlıkla olması başka Kim bir mü’mini yanlışlıkla öldürürse, bir mü’min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir

(Öldürülen kimse) mü’min olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mü’min bir köle azad etmek gerekir Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mü’min bir köle azad etmek gerekir Bunlara imkân bulamayanın, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ard arda oruç tutması gerekir Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir (Nisâ Sûresi 92)


Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin

Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır (Bu ceza), Kâ’be’ye ulaştırılmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki âdil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir Allah, geçmiştekileri affetmiştir Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır
Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir (Mâide Sûresi 95)


“Ye, iç, gözün aydın olsun İnsanlardan birini görecek olursan, “Şüphesiz ben Rahmân’a susmayı (oruç) adadım Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım” de (Meryem Sûresi 26)


“İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.” (Müslim, İman 22 )


“ 'Ramazan' demeyin

Zira, Ramazan Aziz ve Celil olan Allah'ın isimlerinden bir isimdir Lakin 'Ramazan ayı' deyin” (Hz Ebu Hureyre (r.a.))


“Allah Ramazanın her gecesi iftar zamanında bir milyon kişiyi Cehennemden azad eder Cuma'nın her saatinde de, hepsi cehennemlik olan yine bir milyon kişiyi Cehennemden azad eder.” (Hz

Ibni Abbas)


Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri,orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir (Buhari, Savm, 2)


Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz! (Et-tergib ve'Terhib, 2:83)


"Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, "Ben oruçluyum" deyin.[Buhari, Savm, 9]


Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir


Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir


Resulullah (s.a.a): “Ramazan ayı bütün ayların, Kadir gecesi ise bütün gecelerin efendisidir.”


Resulullah (s.a.a): “Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir ve haramlardan ve iftiradan sakınırsa, Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar.”


Resulullah ( s.a.a.): “Oruç sabrın yarısıdır.”


Resulullah (s.a.a): “Üç amel Allah’ın rahmetindendir: Gece namazı kılmak, mu’min kardeşin halini sormak ve oruç tutmak.”


"Ye, iç Gözün aydın olsun! Eğer insanlardan birini görürsen de ki: Ben, çok merhametli olan Allah'a oruç adadım; artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım." Meryem( 19) 26


Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha iyi kendini Allah a veren, inanan, sebatla itaat eden, tevbe eden, ibadef eden, oruç tutan, dul ve bâkire eşler verebilir Tahrim( 66) 5


“Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine ALLAH’ın hiçbir ihtiyacı yoktur.” [Buhari, Savm, 8.] 


“Her kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir gecesi’nde kalkar ibadet ederse, geçmiş günahları mağfiret olunur Her kim de Ramazan orucunu inanarak ve mükafatını ancak Allah’tan umarak tutarsa, onun geçmiş (küçük) günahları mağfiret olunur.


” Ramazan ayı geldiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapatılır, şeytanlar da bağlanır.”


”Her kim bir oruçluyu iftar ettirirse; sevabı noksanlaştırılmadan orucu tutanın sevabının bir misli,  iftar ettiren için vardır."


“Ademoğlunun her amelinin karşılığı kat kat verilir

Bir iyilik on katından yedi yüz katına kadar mükâfatlandırılır.”  Allah Tealâ buyuruyor ki: “Ancak oruç müstesna, zira oruç, doğrudan doğruya bana edilen (riya karışmayan) bir ibadettir Onun mükâfatını ben veririm Oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını benim için bırakmıştır…” 


Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin

Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah’ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. 


Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir Meğer ki ölünün ailesi o diyeti bağışlamış ola (Bu takdirde diyet vermez)

Eğer öldürülen mümin olduğu halde, size düşman olan bir toplumdan ise mümin bir köle azat etmek lâzımdır Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumdan ise ailesine teslim edilecek bir diyet ve bir mümin köleyi azat etmek gerekir Bunları bulamayan kimsenin, Allah tarafından tevbesinin kabulü için iki ay peşpeşe oruç tutması lâzımdır Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. 


(Buna imkân) bulamayan kimse, hanımıyla temas etmeden önce ardarda iki ay oruç tutar Buna da gücü yetmeyen, altmış fakiri doyurur

Bu (hafifletme), Allah’a ve Resûlüne inanmanızdan dolayıdır Bunlar Allah’ın hükümleridir Kâfirler için acı bir azap vardır. 


“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, dogrunun ve dogruyu egriden ayırmanın açık delilleri olarak kendisinde Kur’an’ın indirildigi aydır Sizden her kim bu ayda bulunursa oruç tutsun” 


Ay 29 gündür Dolayısıyla siz (Ramazan Ayına ait) hilali görmedikçe oruç tutmayın

Yine (Şevval Ayına ait) hilali görmedikçe bayram yapmayın Eğer hava bulutlu olursa ayı takdir edin (otuza tamamlayın)


Kişi büyük günahlardan kaçındığı takdirde, beş vakit namazlar, cumadan cumaya ve Ramazan'dan Ramazan'a, aralarında işlenen günahlara kefarettir.


Oruç (sahibini koruyan) bir kalkandır Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlaksızca konuşmasın Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, 'Ben oruçluyum' desin.


Yüce Allah şöyle buyurmaktadır ' Adem oğlunun her ameli kendisinindir

Yalnız oruç müstesna, o benimdir Onun mükafatını verecek olan da benim.' Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah indinde misk kokusundan daha güzeldir.


Nice oruçlu vardır ki onun orucu sadece açlık (ve susuzluktur) Nice gece ibadete kalkan vardır ki onun bu kalkışı sadece uykusuzluktur.


Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona, sizden daha hayırlı, Müslüman, inanan, sebatla itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir (Tahrim Sûresi 5)


“İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhârî, Îmân 1, 2, Tefsîru sûre(2) 30; Müslim, Îmân 19-22)


Aziz ve celîl olan Allah “İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir

Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim” buyurmuştur.


“Cennette reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir Oruçlular nerede? diye çağrılır Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse  girmez.” (Buhârî, Savm 4; Müslim, Sıyâm 166.)


“Size Ramazan ayı geldi O bereket ayıdır

O ayda tam hayır vardır ve Rahmetini indirir, hataları siler, duaları kabul eder Sizin gayretinize bakar ve sizinle meleklerine iftihar eder Onun için Allah'a kendi tarafınızdan hayır ödeyin.” (Hz Ubade (r.a.))


“Ramazanda Allah'ı zikreden mağfiret olunur Ve o ayda Allah'tan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez.” (Hz

Cabir (r.a.))


"Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır." [Deylemi]


Ramazan'da orucunu tutup da Şevval'den de altı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir (Müslim,Sıyam, 203)


"Oruç tutanın uykusu ibadet, susması tesbih, ameli kabul ve duası müstecab olur.”


“Oruç tutan bir kimse, kendisine hakaret edildiği vakit “Allah’ın selamı üzerine olsun ben bugün oruçluyum” derse, Alla-u Teala buyurur: “Oruçlu kulum bana sığındı, onu cehennem ateşinden koruyup cennetime yerleştirin.”


Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir (Müslim, Müsafirin 174, (769); Ebu Davud, Salat 318, (1371); Tirmizi, Savm 83)


Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur (Müslim, Sıyam 2, (1079))


Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez


Her kim bir oruçluya iftar verirse, kendisine onun sevabı kadar sevap verilir; oruçlunun ecrinden de hiçbir şey eksilmez.


Hz Peygamber (s.a.v) Efendimiz iftar açtığı zaman şöyle buyururdu; ' Susuzluk gitti, damarlar suya kavuştu

İnşallah orucun ecri de hasıl olmuştur.'


Allah'ın resulü (s.a.v) kesin bir şekilde emretmeksizin insanları Ramazan geceleri namaz kılmaya teşvik eder ve şöyle buyururdu; ' inanarak ve karşılığını Allah'tan umarak Ramazan gecelerini namazla ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.'


Hz Peygamber (s.a.v) fıtır sadakasının insanlar bayram namazına çıkmadan önce verilmesini emretti.

SöZLER
YORUMLAR