Ramazan Duası - Ramazan Duaları - Ramazan Duası Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Ramazan Duası

Ramazan Duası

Mübarek Ramazan ayında Allah'a dua edebileceğiniz Ramanaz Dularına sitemizden göz gezdirebilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Ramazan Duası, Ramazan Duası Çeşitleri, Ramazan Duaları, Ramazan Duası 2019, Ramazan Duası Sözleri, Ramazan Duası Anlamlı, Ramazan Duası Dini

Mübarek Ramazan Ayı'nız mübarek olsun. Bu mübarek ayda Yaradan'a edebileceğiniz en güzel dualar bu sayfamızdadır! Sizler de Ramazan Dualarına bu dini sözler sayfamızda bulabilirsiniz.

Ramazan Duası

Editör Seçimi: Rabbim!  Haddini aşan duygulardan ve gece olunca çöken hüzünlerden sana sığınıyorum.


İftardan önce, Euzü ve Besmele çekilip, (Allahümme yâ vâsi'al-mağfireh iğfirlî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil-müminîne vel müminât yevme yekûmülhisâb) denir. Mânâsı şöyledir:
(Ey mağfireti çok geniş olan Allah'ım! Kıyamet günü hesaba çekilirken, beni, ana babamı, hocamı, erkek ve kadın bütün müminleri affet!)


Evveli rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Mübarek Ramazan-ı Şerifi tamamladığımız şu bayram sabahında, sıcak yataklarından kalkarak, sana el açan bu mü’min kulların sana iltica ediyor, yalnızca Senden yardım diliyor, dualarımızı kabul eyle.


Allâhümme inni es’elüke bismikel hüsna. Yâ Allâh, fa’lem ennehû lâ ilâhe illellâh. Yâ Rahmân, errahmânü allemel Kur’an.Yâ Rahim, ve kânellâhü Ğafûrar Rahıymâ.Yâ Mâlik, mâliki yevmiddin.Yâ Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs Selâm.Yâ Müteâl, fe teâlellâhül melikü hakk.Yâ Selâm, vâllahü yed’û ilâ dâris selâm.Yâ mü’min, el Mü’minül Müheyminül Aziyz. Yâ Aziyz ve kânellâhü Aziyzen Hakiymâ.Yâ Cebbâr, el Cebbârül Mütekebbir.Yâ Hâlik, fe tebârekellâhü ahsenül hâlikıyn.Yâ Musavvir, hüvellezi yüsavviruküm fil erham.


"Allahummec'al siyamî fîhi siyam'es-saimîn ve giyamî fîhi giyam'el-gâimîn ve nebbihnî an nevmet'il-ğâfilîn ve heb lî curmî fîhi ya ilâh'el-âlemin ve'fu annî ya âfiyen an'il-mucrimîn."


İnşallah ayağınız kayar da cennete düşersiniz.


"El-hamdülillahillezi etamena hazettaame ve rezekana min gayrı havlin minna ve la kuvveh" duasını okuyanın günahları affolur.)


Ya ilahel alemin! Senin sevgili peygamberin, Oruç tutanlar için bir cennetten bahsetti bizlere, O öyle bir cennet ki, sadece oraya oruçlular girecek. Bizler de oruç tuttuk. Bu bayram sabahı bayram namazını kılarak, bayram yapmaya hak kazandık. Bizleri vad ettiğin Reyyan ismindeki cennetine girenlerden eyle.


“Eğer duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versindi” (Furkan 77) Ayet-i Kerimesine sığınarak, Vahyinin, senin kulun ile konuşman olduğunu bilerek, ellerimi açtım Rahmetine Yârab! Huzurunda boynumu büküyor, aczimi yüreğimde hissediyor, Sen Rab, ben ise kulunum diyorum!


Yâ Bâriül Musavvir.Yâ Evvel, hüvel evvelü vel âhiru vez Zâhiru vel Bâtin.Yâ Şekûr, inne Rabbenâ le Ğafûrun Şekûr.Yâ Vedûd, ve hüvel Ğafûrul Vedûd.Yâ Zâhir, vez Zâhiru vel Bâtin.Yâ Kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hû.Yâ Hayy, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.Yâ Aliym, Yâ Basıyr, innellâhe basıyrun bil ıbâd .Yâ Haliym innehû le aliymün haliym.Yâ Hakiym, ve kânellâhü aziyzen hakiymâ.


Yâ Hallâk, vehüvel hallâkul aliym.Yâ Muhsin, vellâhü yuhibbül muhsiniyn.Yâ Kadiyr, vellâhü alâ külli şey’in kadiyr.Yâ Mufaddil, vellâhü zül fadlil azıym.Yâ Mütimm, ve yütimmü ni’metehû aleyk.Yâ Müızz, tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ.Yâ Refiy’u, refiud deracâti zül arş.


Allah’ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi.


Allah'ım! Bu günde bana zekâ ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!


Zamanla değil, duayla gelir beklenen!


Allah’ım! Zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız…


Allah’ım bizleri ilminle zengin kıl, hiliminle zinetlendir, takva ile mükerrem kıl.


Bu bayram sabahında Kabe’de, tavafta olup, gönlü seninle olanların, Mültezemde yaşlı gözlerle sana sığınanların, Ravza’da Yeşil Kubbe önünde sevgilinin huzurunda sana el açanların dualarına kat bu acizin dualarını!


Sen “sevdalılar” arasına kat bu aciz yüreği de Yarabbi. Sen SEVGİNİN ESAS KAYNAĞI olan Rabbim!


Sen sinelerimizi sevgine ve sevgiline, VEDÛD isminin tecellileriyle aç Allah’ım!


Sevginle yol göster Rabbim!


Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.


Yâ Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd.YâMennân, be lillâhü yemünnü aleyküm.Yâ Bâki, ve yebkâ vechü rabbike zül celâli vel ikrâm.Yâ Vâhid, kul hüvellâhü ehad.Yâ Metiyn, innellâhe, hüver razzâku zül kuvvetil metiyn.Yâ Hâdi, innellâhe yehdi men yeşâ’.YÂ Bedi’, bediy’as semâvâti vel ard.Yâ Aliym, âlimül ğaybi veş şehâdeh.


Ey Rabbim! Yüce Esmai Hüsnan hürmetine senden istiyorum. Ey Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Ey Merhametli Rabbim! Yüce Kitabımız Kur’an’ı öğreten, affeden ve acıyan sensin. Ey mülkün ve kıyamet denilen dehşet verici günün sahibi ve hâkimi Rabbim!


Ey merhametlilerin en merhametlisi, çok bağışlayıp, çok acıyan Rabbim! Ey her görünende birliği gayet açık, zahir ve batın olan Rabbim! Ey her şeyi ayakta tutan, mutlaka adaletin sahibi, zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim! Ey Hay sıfatının sahibi! Sen teksin ve birsin. Senden başka bir ilah yoktur. Hay ve Kayyum olan Rabbim! Ey ilmiyle her şeyi kuşatan! Sen her şeyi bilen ve işitensin! Ey her şeyi gören, mutlak surette kulların her haline nigahban olan Rabbim! Ey yapılan bunca isyana karşı sabırlı olan, Rabbim! Çünkü Sen ilminle her şeyi bilir ve sabrınla bir müddet verirsin. Ey gerçek hükmün sahibi! Sen Azizsin ve gerçek hüküm ancak sendedir. Her şeye gücü yeten, öldükten sonra da diriltmeye ancak Sen muktedirsin.


Allah’ım! Bu günde emrini uygulamak için beni güçlendir; bu günde zikrinin güzel tadını bana tattır; kereminle beni bu günde şükrünü eda etmek için hazırla; bu günde hıfzın ve örtünle beni (günah ve beladan) koru; ey basiretlilerin en basiretli!


Allah'ım! Bu günde beni mağfiret dileyenlerden, sana itaat eden salih kullarından ve mukarreb velilerinden kıl; lütuf ve şefkatin hakkında ey merhametlilerin en merhametlisi!


Allah'ım! Sana karşı işlediğim günahtan ötürü bu günde beni yalnız bırakma; azap kırbacınla beni cezalandırma; bu günde gazabına vesile olacak şeylerden beni uzaklaştır; -sonsuz- lütfün ve nimetlerin hakkına, ey şevkli insanların en büyük arzusu!


Rabbim! Bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme.


Ayetlerinin yüzü suyu hürmetine; bu mübarek günde, onun da kalbini bana ısındır rabbim. Amin.


Yatağa abdestli girene, o gece bir melek sabaha kadar, ‘ya rabbi bu kulunu affet!’ diye dua eder. bana.


Allah’ım hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda ver. Rezzak ismin ile rızkımızı arttır, kimseye muhtaç etme!


Ey tövbeleri, yakarmaları kabul eden rabbim! Karşılıksız veren ancak sensin. Ey Yüce olan Rabbim! Celal ve ikram sahibi sensin. Ey güzeller güzeli Rabbim! Her hususta bizi güzel sabredenlerden eyle. Ey her şeyin dayanağı Allah’ım! Dayanak olarak sen bize kâfisin. Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin rızkını vermeye ancak sen kefilsin. Ey bakıp gözeten Allah’ım Savaşta müminleri gözetip muvaffak kılan sensin. Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek dost sensin.


Mekke ufuklarında Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur peygamberin selamı şefaatı üzerinize olsun. Amin…


Allah’ım; önce komşuma ver sonra da bana. Razıyım bana kalan paydan çoğa da aza da. Şükürler olsun verdiğine de aldığına da.

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!