Pir Sultan Abdal Sözleri

Başlık: Pir Sultan Abdal Sözleri

1400'lü yıllarda doğan ünlü şairlerimizden olan Pir Sultan Abdal'a ait olan sözleri ve şiirleri sizlere sunduk.

Sayfa İçeriği: Pir Sultan Abdal Sözleri, Pir Sultan Abdal Şiirleri, Pir Sultan Abdal Sözleri 2019, Anlamlı Pir Sultan Abdal Sözleri, Pir Sultan Abdal Sözleri Twitter

1550'li yıllarda aramızdan ayrılan ünlü şairlerimizden Pir Sultan Abdal'ın yazmış olduğu şiirleri ve sözleri sizler için hazırladık Bu yazımızın altından anlamlı sözlere göz atabilirsiniz.

Pir Sultan Abdal Sözleri

Editör Seçimi: Eksikliğim çoktur ben de bilirim eksiklikle kabul eyle beni (Pir Sultan Abdal)


Herkese gönlünce ver deli gönül.


Abdal Pir Sultan’ım, böyle mi olur/Herkes ettiğini elbette bulur/Alıcı kuşların ömrü az olur/Akbaba zararsız yaşar mı yaşar.


Siz de "şah" diyeni öldürürlerse, açılın kapılar şah'a gidelim.


Bin kez kırdılar dallarımızı, bin kez budadılar Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz / Pir Sultan Abdal 


Demiri, demirle dövdüler; biri sıcak, biri soğuktu.
İnsanı, insanla kırdılar; biri aç, biri toktu.


Dostum beni ısmarlamıs, gel diye, / Gideçegim ama yol bozuk, bozuk.


Abdal Pir Sultan'ım, böyle mi olur/Herkes ettiğini elbette bulur/Alıcı kuşların ömrü az olur/Akbaba zararsız yaşar mı yaşar. 


Ben bülbülüm dersin, gülün var mıdır?


Ardınca kuyular kazar

En iyi dostundan sakın sen seni.


Hiç ellerin taşı bana değmez İlle dostun gülü yaralar beni.


Bir kişi Hakk’ın emrinde olmasa ona nesne gelmez, selamın almam.


Abdal Pir Sultan’ım, keremler kani/Nereden geliyor canımın canı/Sensin bu gönlümün şahı sultanı/Sensiz bu cesette bu can eylenmez.


Altından bir pula olur mu kail/Konuş ki ehl ile olasın ehil/Konuşma cahille olursun cahil/Kişi itibardan düşer mi düşer.


Cehennemde ateş yoktur, her insan kendi ateşini bu dünyadan götürür.


Pir sultan abdal’ım ey hızır paşa gör ki neler gelir sag olan başa hasret koydu bizi kavim kardaşa kâtip ahvalimi şah'a böyle yaz.


Bir halden anlamaz cahile, kul eyledi zaman bizi! / Pir Sultan Abdal 


Alem çiçek olsa arı ben olsam, Dost elinden tatlı bal bulamadım / Pir Sultan Abdal 


Cehennemde ateş yoktur, her insan kendi ateşini bu dünyadan götürür / Pir Sultan Abdal 


Abdal Pir Sultan’ım, keremler kani/Nereden geliyor canımın canı/Sensin bu gönlümün şahı sultanı/Sensiz bu cesette bu can eylenmez.


Cehennem dediğinde dal odun yoktur Herkes ateşini buradan götürür.


Ateş gibi birden parlayıp yanma/Yanıp yanıp çevre yanın yandırma/Kah karanlık kah aydınlık görünme/Meydanda mum gibi yan deli gönül.


Abdal Pir Sultan’ım, keremler kani/Nereden geliyor çanımın çanı/Sensin bu gönlümün sahı sultanı/Sensiz bu çesette bu çan eylenmez.


Altından bir pula olur mu kail/Konus ki ehl ile olasın ehil/Konusma çahille olursun çahil/Kisi itibardan düser mi düser.


Ardınca kuyular kazar

En iyi dostundan sakın sen seni.


Hiç ellerin taşı bana değmez İlle dostun gülü yaralar beni.


Bir kişi Hakk’ın emrinde olmasa ona nesne gelmez, selamın almam.


Bin kez kırdılar dallarımızı bin kez budadırlar Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz.


Cehennem dediğin dal odun yoktur Herkes ateşini kendi götürür.


Kara toprak gibi sakin ol otur Hak’tan ne gelirse kabul et getir bahar aylarının yemişin bitir.


Gönüldür cennet yapısı nur ile aydın kapısı kıldan incedir köprüsü geçebilirsen beri gel.


Benden selam söylen sofu canlara/Vücudun şehrini yuyanlar gelsin/Yedi kat göklerin yedi kat yerin/Kudret binasını kuranlar gelsin.


Bir su bir gölde çok durursa kokar/Azar azar çağla ak deli gönül/Bulanık akma ki içmezler seni/Çeşmenin gözünden çık deli gönül.


Dağlara taşlara lalesin verdi/Kafire hisarın kal’asın verdi/Arıya bal verdi belasın verdi/Arı ağlar bana, balımdan oldu.


Dertli olmayanlar derde yanar mı/Sâdık derviş ikrârından döner mi/Dertsiz bülbül gül dalına konar mı/Ben bülbülüm dersin, gülün var mıdır?


Gelir senin ile güler de oynar/Ardınca önünce ayıbın söyler/Bir vakit gelince önüne çıkar/En iyi dostundan sakın sen seni.


Hiç ellerin taşı bana değmez, ille dostun gülü yaralar beni.


Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu İnsanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu

Nasıl yar diyeyim ben böyle yare mecnun edip çöle sald...


Hiç ellerin taşı bana değmez, ille dostun gulu yaralar beni / Pir Sultan Abdal 


Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu / Pir Sultan Abdal 


Köyün beni hak aşkına yanayım, yolumdan dönüp, mahrum mu kalayım? Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan / Pir Sultan Abdal 

 

Geçti Dost Kervanı
Şu karşı yaylada göç katar katar
Bir güzel sevdası gözümde tüter
Bu ayrılık bize ölümden beter
Geçti dost kervanı eyleme beni
Şu benim sevdiğim başta oturur
Bir güzelin derdi beni bitirir
Bu ayrılık bize ölüm getirir
Geçti dost kervanı eyleme beni
Pir Sultan Abdal’ım kalkın aşalım
Aşıp yüce dağı engin düşelim
Çok nimetin yedik helallaşalım
Geçti dost kervanı eyleme beni


Ben dervişim dersin dava kılarsın/Hakk’ı zikretmeye dilin var mıdır/Kendini gör, elde sen ne ararsın/Hâlâ hâl etmeğe hâlin var mıdır?


Ben de su dünyaya geldim geleli/Kalsın benim davam divana kalsın/Yaradan Allah’tır benim vekilim/Kalsın benim davam divana kalsın.


Benden selam söylen sofu çanlara/Vüçudun sehrini yuyanlar gelsin/Yedi kat göklerin yedi kat yerin/Kudret binasını kuranlar gelsin.


Kara toprak gibi sakin ol otur Hak’tan ne gelirse kabul et getir bahar aylarının yemişin bitir.


Gönüldür cennet yapısı nur ile aydın kapısı kıldan incedir köprüsü geçebilirsen beri gel.


Oku asılanın yayı yasılır gaziler kılıcı Arş’a asılır gurur ile kahramanlar basılır nasihatim dinle, sakın gururdan.


Dağlara taşlara lalesin verdi kafire hisarın kal’asın verdi arıya bal verdi belasın verdi arı ağlar bana, balımdan oldu.


Gel ey zahit bizim ile çekişme Hakk’ın yarattığı kul bana n’eyler kendi kalbin arıt, bize ilişme bendeki küfr sendek’imana neyler?


Hak bizi yoktan var etti/Şükür yoktan vara geldim/Yedi kat arşa asılı/Kandildeki nura geldim.


İman eder, amel etmez/Hakk’ın buyruğuna gitmez/Kadılar yaş yere yatmaz/Hiç böyle bir şeytan var mı?


Pir Sultan Abdal’ım, bu sözüm haktır/Gaziler sözümün hatası yoktur/Aşıkın maşuktan dönmesi çoktur/Pirin eşiğine düş deli gönül.


Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş, akşam gelip konan sabah göç imiş

/ Pir Sultan Abdal 


Benden selam olsun ev külfetine/Çıkıp ele karşı ağlamasınlar.


Pir Sultan’ım yaratıldım kul deyi
Zalimlerin elinde mi öl deyi
Dost beni çağırmış durma gel deyi
Gideceğim amma yol bozuk bozuk


Bir ögüdüm vardır sana söyleyem/En iyi dostundan sakın sen seni/Ögüdüm dinlersen manası budur/En iyi dostundan sakın sen seni.


Hatırın yıkarlar hatır yıkınça/Gözyası yeglenmez tasıp akınça/El elden üstündür arsa erinçe/Nasihatim dinle, sakın gururdan.


İman eder, amel etmez Hakk’ın buyruğuna gitmez kadılar yaş yere yatmaz hiç böyle bir şeytan var mı?


Altından bir pula olur mu kail konuş ki ehl ile olasın ehil konuşma cahille olursun cahil kişi itibardan düşer mi düşer.


Ne kadar bilsen de bilire danışDanışan dağları aşar mı aşarDanışmadan yola gitse bir kişiYorulup yollardan şaşar mı şaşar.


Hünerin var ise kendini devşir söyleyecek sözü kalbinde pişir ululuk büyüklük Hakk’a yaraşır nasihatim dinle, sakın gururdan.


Bu dünya dediğin bir sınık yaydır evveli toy düğün, ahiri vaydır dört kapılı ulu hoş bir saraydır konan göçer imiş, kalan eylenmez.


Sekiz derler şol Cennet’in kapısı/Hakk’a doğru açılırmış hepisi/Korkusun çektiğin Sırat köprüsü/Onu doğru geçen insana n’eyler?


Varın görün irakipler kandedir/Hak ehli kardaşlar yolda demdedir/Bilin ayn el yakin Ali cemdedir/Cemiyet olmayan köyü n’eylersin?


Bir su bir gölde çok durursa kokar/Azar azar çağla ak deli gönül/Bulanık akma ki içmezler seni/Çeşmenin gözünden çık deli gönül.


Bu dünya dedigin bir sınık yaydır/Evveli toy dügün, ahiri vaydır/Dört kapılı ulu hos bir saraydır/Konan göçer imis, kalan eylenmez.


Benden selam söylen sofu canlara vücudun şehrini yuyanlar gelsin yedi kat göklerin yedi kat yerin kudret binasını kuranlar gelsin.

SöZLER
YORUMLAR