Okumak İle İlgili Sözler - Okuma Sözleri - Kipap Okuma Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Okumak İle İlgili Sözler

Okumak İle İlgili Sözler

Okumak sizi her zaman daha ileriye taşıyacaktır. En analmlı okumak ile alakalı sözleri bu sayfamızdan bulabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Okumak İle İlgili Sözler, Okuma Sözleri, Kitap Okuma Sözleri, Okumak ile alakalı Sözler, Okuma Sözleri Twitter, Okuma Sözleri 2019

Okumak size her zaman artı katar. Size hiç bir zaman geriye götürmez aksine sizi ileri götürür. Bu yazımızdan okumak ile ilgili sözlere göz gezdirebilirsiniz. Beğendiklerinizi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Okumak İle İlgili Sözleri

Editör Seçimi: Beden için spor neyse, zihin için okumak odur. (Richard Steele)


Kitaplar da dostlar gibi az, fakat iyi seçilmiş olmalıdırlar. (Jonerianna)


'' Ölünce unutulmak istemezseniz, ya okumaya değer eser yazın veya yazılmaya değer işler başarın.''


Okumadan geçen bir gün, yitirilmiş bir gündür. (J. P. Sartre)


Kitapsız yaşamak, kör, sağır, diIsiz yaşamaktır. Mustafa KemaI Atatürk


”Okuma, alışkanlıkların en asilidir.” (Antoine AlbaIat)


Okuma insanın zihinsel giysilerini dokuyan bir tezgahtır. Bayağı şeyler okumak hem beyine hem kalbe bayağı giysiler dokur.


Bizim; para pul, mevki, makam, siyaset, politika, kavga ve gürültüyle işimiz yok. İstisnasız her Müslümanın çocuğunu da okuturuz. Bir tek fert geri dönmüşse haber versinler.


Bir kitabı okumak onu kendiniz için baştan yazmak gibidir.


Kalem, acemi avcıların elinde hedefini şaşıran bir ok da olabilir.


En büyük üniversite, iyi kitaplardan oluşan bir koleksiyondur. (Charles Jones)


İnsanlar kötüydü, kitaplara sığındım. (Cemil MERİÇ)


Milletlerin aklı, kitapla büyür ve gelişir. Kimler fazla okuyorsa, az okuyanlara hükmeder. (Pressey)


"İyi kitaplar babalarını ebedîleştiren çocuklardır."


"İçinde iyi yanı bulunmayacak kadar kötü kitap yoktur."


"Ben kitaplarımı değil, kitaplarım beni ortaya çıkarmıştır."


"Ahlâk kurallarına uyan veya uymayan bir kitap diye bir şey yoktur, kitaplar ya iyi yazılmıştır ya kötü."


Tecrübelerle yirmi yılda öğreneceklerimizi, okuyarak bir yılda öğrenebiliriz.(W. Porter)


Beni rahat bırakın, kütüphanemde istediğim zaman, istediğim bilginle sohbet edeyim.


Okur yazarsa ahali, yapılmayacak ne var!.. (Mehmet Akif Ersoy)


Maksatsız okumak, vakit öldürmektir. (Süheyl Ünver)


Ben hep bilgili kişilerden bir şeyler öğrenmek için onlarla beraber olmak isterim. (Şekspir)


Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca artık sönmez. Victor Hugo


Okumasını biIirsen her insanın bir kitap oIduğunu göreceksin. W. E. Channing


Az biImek için, çok okumak gerekIidir. CharIes de Montesquieu


”Okumayı, hiçbir hazineye değişmem.” (Edward Gibbon)


”Egzersiz beden için neyse, okumak da zihin için odur.” (Anonim)


”Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin sonu hüsrandır.” (Ovidius)


”Okuma zevkini kazanmayanın öğrenimi, yarıda kalmıştır.” (P.Peacut)


Okuma, alışkanlıkların en asilidir.


Eğitim sadece okumak değildir, okudukları üzerinde düşünebilmek yeteneğidir.


Sen şimdi bunları birkaç saat içinde okuyacaksın; fakat inan bana, ben bu işi yapabilmek için saçlarım ağarıncaya kadar çalıştım.


Okumak, haz duymaya, zihnimizi süslemeye ve yetkimizi arttırmaya yarar. Haz duyurmak hususundaki faydası, insan bir köşeye çekilip tek başına kaldığı zaman kendini gösterir. Zihnimizi süslemesinin, konuşurken yetkimizi arttırmasının da bir iş hakkında hüküm verirken o işi başarırken faydası dokunur.


Yalanlamak ve reddetmek için okuma, inanmak ve her şeyi kabullenmek için de okuma, konuşmak ve nutuk çekmek için de okuma, tartmak, kıyaslamak ve düşünmek için oku.


Ömrünün dörtte üçünü okumakla geçiren, muhakkak namuslu olur.


Okuma hevesini, Hindistan'ın bütün hazinelerine değişmem


Genç insanları yaşlarına göre olgunlaştıran ve ihtiyarları gençleştiren şey, samimiyetle söyleyelim ki; Okumaya karşı gösterdikleri derin sevgidir. 


Okumasını bilirsen, her insanın bir kitap olduğunu göreceksiniz.


Kitapları yakmaktan daha büyük bir suç varsa o da onları okumamaktır.


Kitapların amacı insanlara sadece kendilerine ait sandıkları düşüncelerin aslında o kadar da yeni olmadığını göstermektir


Dünyanın ahlaksız olarak gösterdiği kitaplar, dünyaya kendi utancını gösteren kitaplardır.


Yaşayacak sadece bir hayatları olduğunu söyleyen insanlar bir kitap okumayı bilmeyen insanlardır.


Kitaplar benim sevgili dostlarım, gerçek yol gösterenlerimdir. Çünkü ikiyüzlülük etmeden, bana görevlerimi anımsatırlar.


“Bütün iyi kitapları okumak, geçmiş anıların o mükemmel kişileri ile konuşmaya benzer.”


Okuma, insanın zihinsel giysilerini dokuyan bir tezgahtır Bayağı şeyler okumak hem beyine hem kalbe bayağı giysiler dokur…


BazıIarı kitabı kaIınIığıyIa öIçer, sanki kafayı değiI de koIIarı çaIıştırmak için yazıImışçasına.


Okuduğunuz eser, sizi fikren yükseltir, içinizi asil duygularla doldurursa, o eser hakkında hüküm vermek için bu duygu kafidir.


Hiç solmayacak bitki mi arıyorsunuz? İşte kitap.Herrick


Ülkeleri yönetenler insanlar değil kitaplardır.Voltaire


Çocuklara yalnızca okumayı öğretmek marifet değildir. Asıl meziyet çocuklara düşünmeyi ve sorgulamayı öğretmektir. (George Carlin)


Okumanın bana ilk faydası, bilgisizliğimi açıkça göstermesi oldu. (Edward Bulwer)


Kızlarını okutmayan bir millet; oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum etmiş demektir. Hüsranına ağlasın! (Tevfik FİKRET)


İyi kitaplar okumak, geçmiş yüzyılların en iyi insanlarıyla sohbet etmek gibidir. (Descartes)


Yeni bir görüş ve duyuş mimarisinin toprak üstünde sarayını kuracak tek vasıta kitap. (Necip Fazıl KISAKÜREK)


"Bütün iyi kitapları okumak, geçmiş anıların o mükemmel kişileri ile konuşmaya benzer."


"Tek bir kitabın adamı olmaktan kendini koru."


"Kâmil odur ki; koya her yerde bir eser,
Eseri olmayan yerinde yeller eser."


En iyi kitapların okunması, geçmiş yüzyılların en büyük insanlarıyla konuşmak gibidir.


Gelecek, ihtiyacı olan şeyleri yapabilmek için neyi öğrenmesi gerektiğini bilenlerindir..


Bir palamutta koskoca meşe ağacının bütün cevheri olduğu gibi, bir kitap da üstündeki yazıların sihriyle, bütün bir milleti düşündürmeye, hatta harekete geçirmeye muvaffak olabilir. (Zafer Dergisi)


Bilgiyi hiçbir zaman diplomayla kısıtlamayın. Eğer bilgimize yeni bilgiler eklemiyorsak, aslında bilgimizden azaltmış oluruz. (Karl Weber)


Bir kitabın bazen bir kişiyi bile etkilemiş olması yeterlidir. Milletlere bir kişinin yön verdiği çok görülmüştür. (İbrahim Ünal)


İnsanın gayesine ulaşabilmesi için bilgi ve hüner lazımdır. Bunun için de başını eğip okumak ister. Bu baş eğme insana altın taçtır. (Şeyh Galip)


Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatIeri, güzeI saatIerIe değiştirmektir. CharIes de Montesquieu


Ben çocukken fakirdim. İki kuruş eIime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyIr oImasaydı, bu yaptıkIarımın hiçbirini yapamazdım. Atatürk


Okuma insanın zihinseI giysiIerini dokuyan bir tezgahtır. Bayağı şeyIer okumak hem beyine hem kaIbe bayağı giysiIer dokur. A. P. Gouthey


Ne kadar çok okursanız o kadar çok öğrenir ve güç kazanır, yaşamınızın denetimini kendi eIIerinize aIırsınız. Roz Townsend


”Okumasını bilirsen her insanın bir kitap olduğunu göreceksin.” (W. E. Channing)


”Ancak okuyarak, insan ne kadar kitabı okumadan geçebileceğini anlar.” (Wilhelm Raabe)


”Okumak, geçen yüzyılların en namuslu adamlarıyla yapılan bir sohbettir.” (Descartes)


”İnsanlığa başlıca borcumuz; bıkmaksızın okumak, üşenmeksizin okumaktır.” (Şemsettin Sami)


Her okur bir lider değildir; fakat her lider bir okur olmalıdır.


Her gün tek bir cümle bile olsa birazcık okuyarak ilerleyin, eğer her gün on beş dakikanızı verirseniz, yılın sonunda bunun etkisini hissedersiniz.


Okuma ile ne kazanılabilir, basit bir okuma ile içinizdeki kabiliyetsizlik ile mücadele eder, başkalarının kabiliyetsizliğini daha tolerans ile karşılar, işinizde ilerler ve hayatta muvaffak olursunuz, kötü hastalıkların üstesinden gelebilirsiniz.


Kendimizden ne kadar habersiz olduğumuzu, yazdıklarımızı yeniden okurken anlarız.


Eğer bir insan bir kitabı okuduktan sonra, onu tekrar okumaktan zevk almıyorsa, o kitabı okumuş olmasının bile hiç bir değeri yoktur


Okumayı öğrenmek, en güç sanattır.


Çeyrek saatlik bir okumanın gideremediği, bir üzüntüm olmamıştır. 


Kitap okuyanlar ikiye ayrılır: hatırlamak için okuyanlar ve unutmak için okuyanlar.


Son sayfayı çevirince yakın arkadaşınızı kaybetmişsiniz gibi hissettiğiniz an iyi bir kitap okuduğunuzu anladığınız andır.


Her kitap avuçlarınızın içinde tuttuğunuz bir hayaldir.


Bir adama bir kitap sattığın zaman, ona yaInız yarım kiIo kağıt, mürekkep ve tutkaI satmış oImazsın, ona tamamıyIa yeni bir yaşam satmış oIursun… Sevgi, dostIuk, mizah ve geceIeyin denizde doIaşan gemiIer, eğer o kitap gerçekten benim anIadığım anIamda bir kitapsa, onun içinde bütün gökIer ve yer vardır.


Kitapsız büyüyen çocuk, susuz büyüyen ağaca benzer.


Gelecek, ihtiyacı olan şeyleri yapabilmek için neyi öğrenmesi gerektiğini bilenlerindir…


Biz zevk için harcadığımız paradan fazIa, kitap için sarf etmediğimiz müddetçe, bu üIke hiç bir zaman medeni bir üIke oIamayacaktır.


Kitaplar, en iyi dostlarım en sadık sevgililerimdir.-


“Hayatımda iki gece kitap okumadım; Evlendiğim gece ve babamın öldüğü gece.” (Razi) 

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!