Okul İle İlgili Sözler

Başlık: Okul İle İlgili Sözler

Bu güzel yazımızda sizlerle okul ile alakalı olarak söylenmiş ve yazılmış en anlamlı sözleri buluşturuyoruz.

Sayfa İçeriği: Okul Sözleri, Okul Sözleri 2019, Okul ie ilgili Sözler, Okul ie ilgili Güzel Sözler, Okul ie ilgili Özlü Sözler, Harika Okul Sözleri

Hayata başlangıçtır aslında okul Okula başladığınız andan itibaren hayatınız o andan itibaren başlamış demektir En harika okul sözlerini sizlerle bu yazımızda paylaştık.

Okul İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır (Albert Einstein)


 ”Okulların asıl amacı çocuklara hayal ede bilmeyi,sorgulamayı ve anlamayı öğretmek olmalıdır.Ezberlemek ve korkutmak değil…” (Sebuhi Quluzade)


”Okul için değil, yaşam için öğreniriz.” (Seneca)


Okul insana hayatı öğretmez Bir başkasına gidip hadi bana hayatı öğret diyemezsin

Öğrenmek için merak etmek gerekir (Burak Aksak)


"Tüm yaşam bir okuldur."Jan Amos Comenius


Okulları olan bir milletin, istikbali emniyettedir.


OkuI hayata hazırIanış değiI, hayatın kendisidir F ChateIain


Okul, eğitimin sonu değil başlangıcıdır LORD PROUGHAM


Okul insanı hayata hazırlamaz, okul hayatın kendisidir zaten.


”Çocuklarımızın ayaklarına gösterdiğimiz özen ve bakımı, kafalarına göstermiyoruz

Ayaklarına uygun olsun diye pabuçlarını ısmarlama yaptırıyoruz, acaba kafalarına uygun okulları, ne zaman yaptıracağız?” (Claparade)


”İnsana okul, dertlerinden kurtulması için verilmiştir.” (Lev Tolstoy)


”Okul, eğitimin sonu değil başlangıcıdır.” (Lord Prougham)


”Okulları olan bir milletin, istikbali emniyettedir.” (Bismark)


”Tüm yaşam bir okuldur.” (Jan Amos Comenius)


Bir okul açılırsa bir hapishane kapanır (Ralph W Emerson)


Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır (Albert Einstein)


Öyle derine işleyen bir şeydi ki okul numarası, insan ilkokul numarasını hiç unutmaz, unutamazdı (Ayfer Tunç)


Şanssızım diyemem ben kendi payıma oluyor böyle şeyler ara sıra

Sözgelimi okul kitaplarına girmez şiirim, bütün çocuklar anlar da (Cemal Süreya)


"Bence okullarda yapılan en büyük yanlış,çocukları korkuyla motive ederek bir şey öğretmeye çalışmaktır Not alma korkusu,sınıfta kalma korkusu gibi Bir konuyu ilgi duyarak öğrenmek ile,korku ile bir şeyi öğrenmek arasında,nükler bir patlama ile bir kıvılcım kadar fark vardır."Stanley Kubrick


"Elimden gelse,bütün dünya okullarının pfogramlarına insanın insanı sömürmemesi adlı bir ders koyardım."İsmail Hakkı Tonguç


"Okulları olan bir milletin,istikbali emniyettedir."Bismark


Okul için her şey yapabilirsiniz, eğer okulun bir kitaplığı yoksa hiçbir şey yapmamış olursunuz.


Okul, yarını içine alan bir dört duvardır.


Okulun amacı; her zaman delikanlıyı okuldan bir uzman olarak değil, uyumlu bir kişilik olarak çıkarmaktır. 


Eğitim, insanın okuIda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kaIandır AIbert Einstein


Bir okuI açıIırsa bir hapishane kapanır

RaIph WaIdo Emerson


OkuIIarın en verimIisi, zorIuk okuIudur SamueI SmiIes


Okul, yarını içine alan bir dört duvardır LON WATTERS


Çocuklarımızın ayaklarına gösterdığımız özen ve bakımı, kafalarına göstermıyoruz Ayaklarına uygun olsun dıye pabuçlarını ısmarlama yaptırıyoruz, acaba kafalarına uygun okulları, ne zaman yaptıracağız? Claparade


Okul öğrencileri geleceğe ve hayata hazırlayan, onların kendini başına kararlar alması ve kendi hayatına yön verebilecek bilgi ve davranışlar kazandırır.


Okul sadece dört tarafı duvarla çevrili üstünde damı olan yer değildir Okul bağdır, bahçedir, ormandır, her yerdir

Mahmut Hoca (Hababam Sınıfı Filmi)


Okulu seviyorum ama dersleri sevmiyorum Ha bir dersin hakkını yememek lazım Beden Eğitimi


”Okula başlayan bir öğrencinin öğrendiği ilk şey, arkadaşlarının ne kadar harçlık aldıklarıdır.” (Kathy)


”Okullar kapitalist toplumun üreme organlarıdır, çocuklar bu yerlerde, geleceğin tüketicileri olarak tasarlanırlar.” (Ivan Illich)


”Elimden gelse, bütün dünya okullarının programlarına insanın insanı sömürmemesi adlı bir ders koyardım.” (İsmail Hakkı Tonguç)


”Okul gençliğe; insanlığı, saygıyı, ulusu ve ülkeyi sevmeyi öğretir.”


”Bırakın olmasın mezar taşımız, bir okul bahçesine gömsünler bizi çocuklar koşsun üzerimizde.” (Aziz Nesin)


”Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyyatı, Türk şiir ve edebiyyatı bu güzelliklerle gelişir.” (Atatürk)


”Okulların asıl amacı çocuklara hayal ede bilmeyi,sorgulamayı ve anlamayı öğretmek olmalıdır.Ezberlemek ve korkutmak değil…” (Sebuhi Quluzade)


Ormanlar nasıl kuş cıvıltıları ile şenleniyorsa, okullar da çocuk sesleriyle güzelleşiyor.


Hiçbir masum çocuk, ‘yağ satarım bal satarım’la başlayan okul macerasının, vize ve final kâbuslarıyla sonuçlanacağını tahmin edemiyor (Ömer Faruk Dönmez)


Bu tatil burda biter, artık okul başlar ama tatil daha bitmedi Sekiz ay sonra kaldığımız yerden devam.


"Bırakın olmasın mezar  taşımız,bir okul bahçesine gömsünler bizi çocuklar koşsun üzerimizde.."Aziz Nesin


"Mektep bitirmek için mektep bitirilmez."Ahmet Hamdi Tanpınar


"Biz cahil dediğimiz zaman,mektepte okumuş olanları kastetmiyoruz.Kastettiğimiz ilim,hakikati bilmektir.Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi,hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir."Atatürk


Üniversiteler; öğrencilerin hem yeteneklerini, hem de yeteneksizliklerini ortaya çıkarır. 


OkuI biIgidir, biIgi geIecektir.


OkuIIar, demokrasinin kaIesidir.


Öğrenci öğretmek demek okuI demektir.


Ünıversıteler; öğrencılerın hem yeteneklerını, hem de yeteneksızlıklerını ortaya çıkarır

Anton Çehov


Mektepte okuduklarıyla ıktıfa edenler, ancak mürebbıyelerle konuşabılen çocuklara benzer.  Voltaire


İnsana okul, dertlerınden kurtulması ıçın verılmıştır Lev Tolstoy


Bizler çocuklarımızı okullara iyi bir eğitim ve öğretim alsın diye göndeririz ama eğitim her zaman evde başlar, okulda devam eder.


Bir yerde bir okul açılmışsa o yerde kültür rüzgarları esmeye başlar.


Eğitimi ve öğretimi tam olan okullarda, sorun oranı çok düşüktür Okul ile ilgili sözler yazımızı okumaktasınız.


”Hapishanelerin fabrikalara, okullara, kışlalara, hastanelere ve bütün bunların da hapishanelere benzemesi şaşırtıcı değil mi?” (Michel Foucault)


”Çocuklarımızın ayaklarına gösterdiğimiz özen ve bakımı, kafalarına göstermiyoruz Ayaklarına uygun olsun diye pabuçlarını ısmarlama yaptırıyoruz, acaba kafalarına uygun okulları, ne zaman yaptıracağız?” (Claparade)


”Bence okullarda yapılan en büyük yanlış, çocukları korkuyla motive ederek bir şey öğretmeye çalışmaktır Not alma korkusu,sınıfta kalma korkusu gibi

Bir konuyu ilgi duyarak öğrenmek ile, korku ile bir şeyi öğrenmek arasında, nükleer bir patlama ile bir kıvılcım kadar fark vardır.” (Stanley Kubrick)


Acaba herkesin aklına benim gibi Eylül denilince okul, haziran denilince tatil geliyor mu?


İnsanı insan yapan, ona bilim, teknik, sanat ve kültür veren, hep o bin yıllık okul, yani emek okuludur (M İlin)


Beyaz yakalıklı siyah önlüklerle oturduğumuz okul sıralarında, mini mini çocuklardık ve o siyah beyaz dünyada sürekli, renkli bir gelecekten bahsettiler Çocuktuk, saftık Bekleyecek kadar kandırdılar bizi

Maalesef inandık (Anonim)


"Okullarda çocuklara "Ne mutlu Türküm diyene" diye bağırtıyorlar,bu yanlış Türk böyle derse Kürdün de "Ne mutlu Kürdüm" deme hakkı doğar."Necmettin Erbakan


En önemIi ve feyizIi görevIerimiz, miIIi eğitim işIeridir MiIIi eğitim işIerinde mutIaka muzaffer oImak Iazımdır Bir miIIetin gerçek kurtuIuşu ancak bu suretIer oIur

Atatürk


ÇocukIarımızın ayakIarına gösterdiğimiz özen ve bakımı, kafaIarına göstermiyoruz AyakIarına uygun oIsun diye pabuçIarını ısmarIama yaptırıyoruz, acaba kafaIarına uygun okuIIarı, ne zaman yaptıracağız? CIaparade


İIim iIe uğraşanIar okuIdan çıkanIardır.


Okul ile aile her zaman işbirliği içerisinde olmalıdır ki, çocuğun eğitiminin bir ayağı aksamasın.


Okulda öğretilen bilgiler hayata uygulanmadıkça unutulmaya mahkumdur.


Bir okul arkadaşlığı unutulmaz, bir de asker arkadaşlığı.


Dinimiz okumaya ve ilim öğrenmeye büyük önem vermiştir Okumayı, araştırmayı ve sürekli kendimizi geliştirmeyi istemiştir Bir harfe bile kırk yıl köle olunan bir dinin mensuplarıyız.


Sorun ve sıkıntıIarın çözümü okuI iIe beraber geIir.


Okulları düzeltilmemiş bir dünya, düzeltilmemiş bir dünyadır (H.G.Wels)


Okulumun, eğitimime engel olmasına asla izin vermedim

(Mark Twain)

SöZLER
YORUMLAR