Noam Chomsky Sözleri - Özlü Noam Chomsky Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Noam Chomsky Sözleri

Noam Chomsky Sözleri

Amerikan asıllı aktivist, dil bilimci ve filozof olan Noam Chomsky Sözlerine bu içeriğimizden göz gezdirebilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Noam Chomsky Sözleri, Noam Chomsky Sözleri Umut, Özlü Noam Chomsky Sözleri, Noam Chomsky Sözleri 2020, Etkileyici Noam Chomsky Sözleri, Ünlü Noam Chomsky Sözleri

Rus göçmeni olan ve Amerika doğumlu dil bilimci, siyasi eleştirmen, filozof, tarihçi ve yazar olan Noam Chomsky Sözlerini derledik. Beğendiğiniz Özlü Noam Chomsky Sözlerini sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın.

Noam Chomsky Sözleri

Editörün Seçimi: Türkiye'de, Batı'da göremeyeceğiniz kadar direniş kültürü var. (Noam Chomsky)


Kahramanların değil, iyi fikirlerin arayışında olmalıyız.


"Ben sadece çok küçük bir gemiye sahip olduğum için korsan diye adlandırılıyorum sense aynı şeyi çok büyük bir donanmayla yaptığın için imparator olarak adlandırılıyorsun."


Bir toplum ne kadar özgür olursa güç kullanmak o kadar zorlaşır. / Noam Chomsky


Alışılmış zihinsel düzenler değiştiğinde devrim patlak verir.


Türkiye ve Kolombiya ya yaptığım bir dizi ziyaretten yeni döndüm ve orada ki insanların maruz kaldıkları tehditleri bizimkilerle kıyaslandığımızda, biz kesinlikle cennette yaşıyoruz.


“Toplumun genelinin neler döndüğünden haberi yoktur, hatta haberi olmadığından dahi haberi yoktur.”


Basit gerçekler; entelektüeller, hükümet temsilcileri ve medya işbirliğiyle 'ayak takımını' uzak tutmak için kullanılan anlaşılmaz bir dilin gerisinde gizlenmektedir.


Bir toplum ne kadar özgür olursa, orada güç kullanmak o kadar zorlaşır.


Demokrasi, içindeki insanların oyuncu değil izleyici olduğu bir sistemdir.


Bana uygun bir ordu ve sıradan insanın payına düşenden daha fazla para verin, ben de otuz yıl içinde, nüfusun büyük bir çoğunluğunu, iki artı ikinin beş olduğuna ve suyun ısıtıldığında donduğuna inandırayım.


Kendini adamış ve kararlı bir çabanın, bilinç ve anlayışta önemli değişiklikler meydana getirebileceğinin öğrenilmesi iyi değildir; bu, insanların sahip olmasına izin verilemeyecek kadar tehlikeli bir düşüncedir.


Türkiye'de Batı'da görebileceğimizden çok daha fazla direniş kültürü var.


Barış savaşa tercih edilir ama bu mutlak bir değer değildir. Eğer Hitler dünyayı fethetmiş olsaydı barış olurdu ama bu bizim görmek istediğimiz türden bir barış olmazdı.


Gerçek tarih kabul edilemez. Adanmış, baş konulmuş çabanın bilinç ve anlayış konularında önemli değişiklikler getirebileceğini öğrenmeniz düşünülemez. Bu çok tehlikeli bir fikir ve bu yüzden tarihten silinir.


Cehalet ve cehaletten çıkan hayranlık, medeni bağlılık ve itaatin babasıdır.


Tabi ki her devlet yeni norm yaratma imkan ve kabiliyetine sahip değildir.


Din, fakirler için değil de zenginler için çalıştığı sürece hiçbir sorun yoktur.


"... Köleleştirmek günahtır, köleliğe boyun eğmek de.”


Düşük maaş ve işçilere baskıya dayalı ekonomilere sahip Doğu Avrupa ülkelerinin sisteme erişimleri Batı Avrupa' daki sosyal standartları zayıflatmaya yardım edebilir. Bu Amerika' nın yararına olacaktır.


Halkın önemli konulara karışmasını engelleme süreci, seçimler halkın kendisi dışında hazırlanmış programlar arasında seçim yapmasını bile sağlayamadığı ve seçim yalnızca simgesel bir kişiliği seçme işleminden ibaret kaldığı zaman bir adım daha ileri gitmektedir.


Ve konuşmasını şöyle sürdürür: "Ben sadece çok küçük bir gemiye sahip olduğum için hırsız diye adlandırılıyorum sense aynı şeyi çok büyük bir donanmayla yaptığın için imparator olarak adlandırılıyorsun."


Eğer medya ve eğitim sistemi üstünde tam hâkimiyete sahipseniz, bilim adamları da konformist ise bunu başarabilirsiniz. Massachusetts Üniversitesi'nde son Körfez kriziyle ilgili davranışlar üstüne yapılan -televizyon izlemeyle ilgili düşünce ve davranışları araştıran- bir çalışmayla bu ortaya konuldu. Çalışmada sorulan sorulardan biri şöyleydi: Vietnam Savaşı sırasında sizce tahminen kaç Vietnamlı ölmüştür? Bugün Amerikalılar tarafından verilen ortalama rakam yüz bin. Resmi rakamlar ise iki milyon diyor. Gerçek sayı büyük olasılıkla üç-dört milyon arası.


Ve insanlar kendi çıkarlarını anlayamayacak kadar aptal ve bilgisiz olduklarından, bizler - büyük insanlar olduğumuz için'- onların çıkarlarını marjinalleştirmek ve kontrol etmek zorundayız.


Tartışma yasaklanamaz , kaldı ki düzgün biçimde işleyen bir propaganda sisteminde yasaklanmamalıdır , çünkü doğru sınırlar içerisinde yapılan tartışmaların sistemi pekiştiren bir niteliği vardır.Önemli olan , sınırları kesin çizgilerle belirlemektir.


Aşırı dini inançlar ve sanayileşme arasında genellikle ters bir bağıntı vardır: sanayileşme ne kadar gelişmişse, dini fanatizme olan bağlılık da o ölçüde azalır.


Tartışma yasaklanamaz , kaldı ki düzgün biçimde işleyen bir propaganda sisteminde yasaklanmamalıdır , çünkü doğru sınırlar içerisinde yapılan tartışmaların sistemi pekiştiren bir niteliği vardır.Önemli olan , sınırları kesin çizgilerle belirlemektir.


Bir toplum ne kadar özgür olursa güç kullanmak o kadar zorlaşır. / Noam Chomsky


Çocuk kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir, istediğince açmasına yardım edilecek bir çiçektir. / Noam Chomsky


Halk özgürleştikçe korku ve propagandaya daha çok başvurulur. / Noam Chomsky


Yönetim ne halkındır, ne halk tarafından yapılır, ne de halk içindir. / Noam Chomsky


Modern bir sanayi toplumunun görevi, şu anda teknik açıdan gerçekleştirilebilir olan bir şeye, yani gerçekten üretip yaratan, bizzat denetledikleri kurumlar içinde sınırlı hiyerarşik yapılarla, mümkünse hiyerarşiyi tamamen ortadan kaldırarak yaşamlarını özgürce sürdüren insanların özgür ve gönüllü katılımlarına dayanan bir topluma ulaşmaktır. / Noam Chomsky


Kanunları severim faydalıdırlar, ama uygulanmadıklarında ise yaramazlar. / Noam Chomsky


Alışılmış zihinsel düzenler değiştiğinde devrim patlak verir. / Noam Chomsky


Entelektüellerin binlerce yıldır süregelen görevi insanları pasif itaatkar cahil ve güdümlü hale getirmektir. / Noam Chomsky


Eşitlik olmadan demokrasi olmaz. / Noam Chomsky


Hiyerarşi ve baskının temel başarısı, insan yerine konmayanları, bunun doğal olduğuna inandırmalarıdır. / Noam Chomsky


Eşitlik olmadan demokrasi olmaz.


Halk özgürleştikçe korku ve propagandaya daha çok başvurulur.


Propaganda sanatı insanlara güçsüz, yalıtılmış, diğerlerinden kopmuş hissini vermekten ibarettir.


Bir toplum ne kadar özgür olursa güç kullanmak o kadar zorlaşır.


Kürtaj örneğinde ciddi çelişkiler söz konusudur. Bir görüşe göre belli bir zamana kadar bir çocuk annesinin vücudunun bir parçasıdır. Annenin ne yapacağına ilişkin karar verme hakkı olmalıdır. Ve bu doğrudur da. Başka bir bakış açısına göre, bu organizma potansiyel bir insandır ve belli hakları vardır.


Bunu da anlamıyorum. Diyalektik materyalizm hakkında yazılan her türlü şeyi okudum. Ne olduğu hakkında en ufak bir fikir edinemedim.


Toplumsal değişimi gerçekleştirmeye çalışmak, sosyalist basketbol oynamaya benzemez.Toplumsal değişimi gerçekleştirmeye çalışırken skor önemlidir. İyi ve arkadaşça oynamak, ama kaybetmek işe yaramaz.


“Demokrasi, içindeki insanların oyuncu değil izleyici olduğu bir sistemdir.”


“Gerçeği söylemek ve yalanları gözler önüne sermek aydınların sorumluluğudur.”


“Alışılmış zihinsel düzenler değiştiğinde devrim patlak verir.”


“Çocuk kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir, istediğince açmasına yardım edilecek bir çiçektir.”


“Her kaynağa şüpheci bir gözle bakmalısınız. Bana neye güvenmeleri gerektiğini soranlara cevabım her zaman ‘kendi zeka ve aklınıza’ olmuştur ve bu durum benim söylediklerimi okurken de geçerlidir.”


“Hiyerarşi ve baskının temel başarısı, insan yerine konulmayanları, bunun doğal olduğuna inandırmalarıdır.”


“Eşitlik olmadan demokrasi olmaz.”


“Yönetim ne halkındır, ne halk tarafından yapılır, ne de halk içindir.”


Her türlü otorite ve hiyerarşi sorgulanmalı ve bunların meşruiyeti ispatlanmalıdır. Meşruiyetini ispatlayamayan her türlü otorite gayrimeşrudur ve devrilmelidir.


Türk siyasi literatüründe birincil propaganda yöntemi kitlelerin seyirciye indirgenmesi ve her şeye rıza göstermelerinin sağlanmasıdır.


Her devletin en büyük riski kendi halkıdır.


Her kaynağa şüpheci bir gözle bakmalısınız. Bana neye güvenmeleri gerektiğini soranlara cevabım her zaman 'kendi zeka ve aklınıza' olmuştur ve bu durum benim söylediklerimi okurken de geçerlidir.


Bilim mucizeler yaratma işi değildir. Bundan ziyade, kavrayışımızı geliştirme işidir. Bu görünürde (çoğunlukla yanlış bir şekilde) en basit olduğu varsayılan sorular için bile kolay bir iş değil.


İskender korsana "Hangi cesaretle denizlerde saldırganlık yapabildin?" diye sorar. Korsan "Sen hangi cesaretle tüm dünyaya saldırabildin?" diye cevaplar.


Paralı askerler eğitimli katillerdir, ama sivil halka çok yakın olan insanlar, insan öldürme konusunda çok iyi olamazlar.


“İki yüzlülük yalnızca Tanrı’nın görebileceği bir kötülüktür”


Ne var ki güç odakları yanlarına kar kalacağına inandıklarında asla gerçekleri söylemezler çünkü halka güvenmezler.


Kısacası önemli olan , gündemi belirleme gücüne sahip olmaktır.


Binlerce yıldır, dil çalışmaları dilin özelliklerini bulmak için en azından ses-anlam ilişkilerini kullanmanız gerekti­ğini varsaydı. Bütün araştırmalar bunu varsayar. Ama biz şu anda tam da bu varsayımı sorguluyoruz. Yani okunabilirlik koşullarını anlamamız durumunda, ses-anlam ilişkilerinin bunların bir sonucu olduğunun düşünülebileceği olasılığını göz önüne alıyoruz.


Eğer Filistinliler Yahudi yerleşim birimlerini bütünüyle ortadan kaldırabilecek ya da Tel Aviv’i cehenneme çevirebilecek Kitle İmha Silahlarına sahip olsalardı, muhtemelen İsrail’i barış masasına oturtabilirlerdi.


Kolombiya ve Türkiye' deki insanlar devlet baskısından şüphesiz cok endişe ediyorlar, ama bu baskının bitmesine izin vermezler.


İyi işleyen bir beyin yıkama sisteminin yapması gereken çeşitli şeyler vardır ve bunlardan bazıları oldukça inceliklidir. Bu beyin yıkama sisteminin hedeflerinden biri ahmak ve cahil kitlelerdir: duygusal olarak etkili aşırı basitleştirmelerle aklı çelinmiş, marjinalleştirilmiş ve yalıtılmış bir halde, öylece, yani ahmak ve cahil olarak kalmalıdırlar. İyi işleyen bir beyin yıkama sisteminin yapması gereken çeşitli şeyler vardır. / Noam Chomsky


Barış savaşa tercih edilir ama bu mutlak bir değer değildir. Eğer Hitler dünyayı fethetmiş olsaydı barış olurdu ama bu bizim görmek istediğimiz türden bir barış olmazdı. / Noam Chomsky


Modern bir sanayi toplumunun görevi, şu anda teknik açıdan gerçekleştirilebilir olan bir şeye, yani gerçekten üretip yaratan, bizzat denetledikleri kurumlar içinde sınırlı hiyerarşik yapılarla, mümkünse hiyerarşiyi tamamen ortadan kaldırarak yaşamlarını özgürce sürdüren insanların özgür ve gönüllü katılımlarına dayanan bir topluma ulaşmaktır.


Ve insanlar kendi çıkarlarını anlayamayacak kadar aptal ve bilgisiz olduklarından, bizler - büyük insanlar olduğumuz için'- onların çıkarlarını marjinalleştirmek ve kontrol etmek zorundayız.


Tartışma yasaklanamaz , kaldı ki düzgün biçimde işleyen bir propaganda sisteminde yasaklanmamalıdır , çünkü doğru sınırlar içerisinde yapılan tartışmaların sistemi pekiştiren bir niteliği vardır.Önemli olan , sınırları kesin çizgilerle belirlemektir.

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!