Güzel Sözler
Mobil uygulaması yayında
Ücretsiz

Nimet İle İlgili Sözler

Sayfa İçeriği: Nimet İle İlgili Sözler, Nimet İle İlgili Güzel Sözler, Nimet İle İlgili Sözler 2019, Nimet Sözleri, Nimet İle İlgili Sözler Kısa, Nimet İle İlgili Sözler Anlamlı, Nimet Sözleri Özlü

Nimete asla saygısızlık yapmayın. Nimeti size veren Rabb, onu sizden almasını da muhakkak bilir. Nimet İle İlgili sözleri sizler ile buluşturmaktayız. Sosyal medya hesaplarınızdan Nimet Sözlerini paylaşabilirsiniz.

Nimet İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: İki büyük nimet vardır ki insanların çoğu bilmez; vücut sağlığı, vicdan rahatlığı.. (Hz. Mevlana)


 Açlığa ve yorgunluğa karşı en tatlı ilaç, bir parça arpa ekmeği, bir saman döşektir. Demokrites


SağIık, hiç kimsenin kesin oIarak güvenemeyeceği bir nimettir. Bertrand RusseII


Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır.


Kulların en iyisi, iyi iş yaptığında hoşnut olan, kötü iş yaptığında mağfiret dileyen, kendisine bir nimet verildiğinde şükreden, sıkıntıya düştüğünde sabreden ve sinirlendiğinde de affeden kimsedir. 


”Gerçek nimetler, ancak faziletlerdir.” (Tacitus)


Nimet içerisinde bulunduğunda (Allah’a) şükretmek, bir musibet gelip çattığında sabırlı olmak, şerri olmayan bir hayırdır. Hz Hasan ra.


Büyük nimetler isteyince, unutma ki onları elde etmek için şöyle böyle çalışmak yetmeyecek ve varlığından başka şeylerin bir parçasından tamamıyla vazgeçmen, bir parçasını başka bir zamana bırakman lazım gelecektir.


Allah dilediğine, sınırsız rızk verir. Fuzuli


Allah yeryüzü canlılarının rızkına kefil oldu. Mal ödünç alınmış gibidir, geldiği gibi gider. Hz.Ali


Allah’ın sana isyanına neden olabilecek ölçüde değil de, ancak yetecek ölçüde rızk vermesi, senin üzerinde nimetin tamamlılığını gösterir. Ataullah İskenderi


AIIah katında duadan makbuI ve kıymetIi hiçbir şey yoktur. Hz. Muhammed


AkıIdan büyük nimet, zekadan da ağır yük tanımıyorum. Necip FazıI Kısakürek


EIimizdeki nimetIeri sayaIım; ufak tefek çabaIarIa ortadan kaIkabiIecek sıkıntıIarı değiI. DaIe Carnegie


İçinizden biri, rızık talebini bırakıp da mescitte oturmasın. Kim böyle yapar ve «Allah'ım beni rızıklandır» derse, şüphesiz bu sünnete aykırıdır. Bilirsiniz ki, gökten ne altın yağar, ne de gümüş.


Yurttaşa sormuşlar; ekmek mi, özgürlük mü? İkisini de isterim, hem gramajı düşük hem de hamuru bozuk olmasın. 


Kim ifrat ve tefritten sakınır ve kanaat ederse nimeti baki kalır. Kim de savurgan olur ve israf ederse nimeti yok olur. 


Allah’ın, kendi kulunu istidracı gafil avlaması, ona bol nimet verip şükretmek hususunda başarısız kılmasıdır. Fırsatı elinden kaçıncaya kadar nimetle meşgul olup velinimetini hatırlamamasıdır. 


”Nimet, insana gaflet verir; şükür uyandırır.” (Mevlâna)


”Nimet verene karşı gelmek gibi küstahlık ve alçaklık olmaz.” (Hz.Ali)


”Sağlık, hiç kimsenin kesin olarak güvenemeyeceği bir nimettir.” (Bertrand Russell)


Suyun değeri kuyu kuruyunca anlaşılır. Thomas Fuller


Allah katında duadan makbul ve kıymetli hiçbir şey yoktur. Hz. Muhammed


Basit insanlar sahip oldukları nimetin kıymetini elden çıkmadıkça bilmezler. Sophokles


Dünya nimetleri insanı ruha ait zenginliklerden uzaklaştırır. Mikszath


Akıldan büyük nimet, zekadan da ağır yük tanımıyorum. Necip Fazıl Kısakürek


Nimet, şükrettiğin zaman baki kalır.


Nasıl bir at, üzerindeki zengin koşumların farkına varmazsa, insan da içinde yaşadığı nimetlerin öyle farkına varmaz.


Bedelsiz alınan nimetlerin ücreti; çok defa hürriyet, vicdan ve şeref gibi paha biçilmeyen kıymetlerle ödenir. Agah İzzet Yazgaç


Bil ki şu yeryüzünün sonsuz nimetlerini, tam, katıksız olarak tadan yok. Schiller


Bütün acılara dayanılır, yeter ki ekmeğin olsun. Cervantes


Ekmeğini terine banıp yiyeceksin. İncil


Her nimetin bir gamı vardır. MevIana


Dünyada başa geIen beIayı nimet, dünyanın rahatını da musibet saymayan, kamiI mümin değiIdir. Hadisi Şerif


Nimet, şükrettiğin zaman baki kaIır. Hz. Ömer


Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanın maskarası. 


Büyük nimetler isteyince, unutma ki onları eIde etmek için şöyIe böyIe çalışmak yetmeyecek ve varlığından başka şeylerin bir parçasından tamamıyla vazgeçmen, bir parçasını başka bir zamana bırakman lazım gelecektir. Epictetos


Tabiatın insanlara en adilce dağıttığı nimet akıldır derler; Çünkü hiç kimse akıl payından şikâyetçi değildir. Nasıl olsun? Aklını beğenememesi için aklının ötesini görmesi lazım. 


”Elimizdeki nimetleri sayalım; ufak tefek çabalarla ortadan kalkabilecek sıkıntıları değil.” (Dale Carnegie)


”Dünyada başa gelen belayı nimet, dünyanın rahatını da musibet saymayan, kamil mümin değildir.” (Hadisi Şerif)


”İki nimet vardır ki, insanların çoğu onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler: onlardan biri sıhhat, diğeri de boş vakittir.” (Hz. Muhammed)


Allah’ım sen ki, bize hayatta o kadar çok şey verdin, merhamet et de bir şey daha ver, bize bütün bu nimetlere karşı nimet ve şükran duygusu taşıyan bir kalp ihsan et. G. Herbert


Sen de Yorum Yap veya Sözünü Yaz