Nezaket Sözleri

Başlık: Nezaket Sözleri

Nezaket sözlerini sizler için derleyip bir araya topladık. En etkileyici nezaket ile ilgili sözlere sitemizden ulaşabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Nezaket Sözleri, Nezaket Sözleri 2019, Anlamlı Nezaket Sözleri, Etkili Nezaket Sözleri, Nezaket İle İlgili Sözler, En Güzel Nezaket Sözleri, Nezaket Sözleri Kısa

Nezaket insanın ruhunda olur, insanın içinden gelir Yapmacık olmaz, olamaz Nezaket ile ilgili sözleri sizler ile buluşturuyoruz Siz de beğendiğiniz nezaket sözlerini Twitter, Facebook, İnstagram gibi hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Nezaket Sözleri

Editör Seçimi: İyi ahlak, insanlar arasında bir nezaket alışverişidir; bu alışverişte yer almayan değersizdir (François Voltaire)


”Baltayla nakış işlenmez.” (Malezya Atasözü)


Nezaket; fikir ve ahIak küItürünün bir simgesidir.


Kibarlık düşüncelerin kıyafetidir

Lord Chesterfield


Nezaket, aynı zamanda cömertlik ve sevginin bir şeklidir (Jorge Angel Livraga)


Nezaket, bir kişinin, kendisinin veya çevresindekilerin meziyetlerine ilişkin görüşlerine saygılı olma alışkanlığıdır.


Sevildiğinden emin olan bir kimse, daha normal hareket ettiği için incelik denilen niteliği daha kolay kazanır.


Ummadık yerden gelen iyilik ve nezaket insanları daha çok sarar ve sarsar.


”Kibarlık, düşüncelerin kıyafetidir.” (Lord Chesterfield)


”Nazik insan, nezaketi nezaketsizden öğrenir.” (Lord Halifax)


”Nezaket parayla alınmaz; ama her şeyi satın alır.” (Lady Mary Montagu)


”Nazik bir adam, anlatılan hikâyeyi her zaman ilk defa duyan kimsedir.” (Mark Twain)


”Bir şey verirken davranışımız, verdiğimiz hediyeden daha kıymetlidir.” (Pierre Corneille)


Siz kendi eIinizIe tesIim etmedikçe, kimse kendinize oIan saygınızı eIinizden aIamaz M.Gandhi


Saygı oIan yerde korku oIur ama korku oIan yerde her zaman saygı oImaz EfIatun


Bir dostunuz yemiş bahçesinde geziyorsa, daIgın görünmeniz en büyük nezakettir Japon Özdeyişi


Nezaket, ister iskarpin giysin ister çarık, bastığı yeri çamurIamaz

Cenap Şehabeddin


KibarIık hiçbir şeye maI oImadığı haIde, insana çok şey kazandırır Lady Mary Montagu


Kaba bir kimsenin elinden hayat suyu bile olsa içme Hz Ali


Hürmet çok kere bir korkunun şeklidir Cenap Şahabettin


Gerçek kibarlık kadar iyi bir savunma silahı yoktur

E W Lucas


Büyükleri ve geçmişte ki değerleri saygı ile ananlar saygıyla anılırlar İ Hakkı Balıkçızade


Ummadık yerden gelen iyilik ve nezaket insanları daha çok sarar ve sarsar

(Hüseyin Nihal Atsız)


Nezaket, ister iskarpin giysin ister çarık, bastığı yeri çamurlamaz.


Sevginin olmadığı yerde nezaket şarttır (Necib Mahfuz)


Benimle yasamak istiyorsan, güzellik diliyle ilişkide bulunmalısın Kimi insanlar baskı, tehdit, korku ve şiddetten; kimileri de nezaket ve yumuşaklıktan anlar Ben ikinci gruptanım! (Nevzat Tarhan)


Kötü mayalı bir insandaki terbiye ve nezaket sırf bir ciladır Ve cam üzerindeki boya gibidir

Satıhta kalır Mayaya ve öze asla işlemez.Ali  Fuad Başgil


İyi ahlak, insanlar arasında bir nezaket alışverişidir; bu alışverişte yer almayan değersizdir.Voltaire


Nazik bir adam, anlatılan hikayeyi her zaman ilk defa duyan bir kişidir.Mark Twain


Zihnini umut sözcükleri ile doldurduğunda umut dolu olursun Zihnini nezaket sözcükleri ile doldurursan, nazik olursun Zihnini cesaret sözcükleri ile doldurursan, cesur olursun Kelimeler güçlüdür.Robin Sharma


Nazik sözlerin söylenmesi çabuk ve kolay olabilir ama yankıları gerçekten sonsuzdur.Rahibe Teresa


İncelik, kanlarını kaynatmadan insanların altlarında ateş yakma sanatıdır.


Nezaket öyle bir oyundur ki herkes hile yapmaya çalışır, erkekler samimi, kadınlar ise iffetli görünerek...


Kibarlık, düşüncelerin kıyafetidir.


Uğraşacak gücü ve silahı olmayanlar, hiç olmazsa nazik olmalıdırlar.


Nezaket, başkaları için kendini unutmuş görünmekten başka bir şey değildir aziz çocuk.


"Aklına hayaline bile gelmeyecek bir şey oluyor, içindeki ahlaksız kadın bu şekilde ortaya çıkıyordu sanki

Ayrıca ona göre kuvvet, kaba ve hayvani bir şeydi İdeal erkek güzelliğini hep nezaket ve kibarlıktan ibaret görmüştü."


Benimle yaşamak istiyorsan, güzellik diliyle ilişkide bulunmalısın Kimi insanlar baskı, tehdit, korku ve şiddetten; kimileri de nezaket ve yumuşaklıktan anlar Ben ikinci gruptanım!


Ben ne diyeyim? Tabiatındaki nezaket öyle bir derecede ki, yavaş yavaş dua etmek bile sana dokunuyor, ıstırap veriyor.


”İncelik, kanlarını kaynatmadan insanların altlarında ateş yakma sanatıdır.” (Franklin P Jones)


”Siz kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz.” (M.Gandhi)


”İnsanlar, bazen kırmızı bir güle koşarken; çiğnedikleri papatyaların farkına bile varmazlar.” (Anonim)


”Kurnazlığı zeka zannedenlerin topraklarında nezaketiniz sizi aptal gösteriyor olabilir

Aldırmayın.” (Ece Temelkuran)


”Zihnini umut sözcükleri ile doldurduğunda umut dolu olursun Zihnini nezaket sözcükleri ile doldurursan, nazik olursun Zihnini cesaret sözcükleri ile doldurursan, cesur olursun Kelimeler güçlüdür.” (Robin Sharma)


”Oğlum, onlar sana karşı kaba hareket etseler bile sen onlara karşı nazik ol Şunu unutma ki sen başkalarına onların bir centilmen oluşundan dolayı değil, kendin bir centilmen olduğundan dolayı nazik davranıyorsun.” (Lord Chesterfield)


Gerçek kibarIık kadar; iyi bir savunma siIahı yoktur

E W Lucas


Söz ağızdan çıkmadan önce üç kapıdan geçmeIidir; iyiIik, nezaket ve Iüzum Münir Üstün


Uğraşacak gücü ve siIahı oImayanIar, hiç oImazsa nazik oImaIıdırIar OIiver GoIdsmith


SıcakIık, baImumu için ne ise nezaket de insan için odur

Arthur Schopenhauer


Nezaket ister iskarpin giysin ister çarık bastığı yeri çamurlamaz Cenap Şehabeddin


Uğraşacak gücü ve silahı olmayanlar hiç olmazsa nazik olmalıdırlar Oliver Goldsmith


Nezaket insanın gerçek düşünceleri arasında seçim yapabilme sanatıdır Madame de Stael


Herkese karşı kibar davran pek az kişiyle samimi ol onlara da güvenmeden önce düşün George Washington


Oğlum onlar sana karşı kaba hareket etseler bile sen onlara karşı nazik ol

Şunu unutma ki sen başkalarına onların bir centilmen oluşundan dolayı değil kendin bir centilmen olduğundan dolayı nazik davranıyorsun Lord Chesterfield


Nezaket, insanın gerçek düşünceleri arasında seçim yapabilme sanatıdır (Madame de Stael)


Asalet; boyda değil soyda, incelik; belde değil dilde, Doğruluk; sözde değil özde, Güzellik; yüzde değil yürekte olur! (Hz Mevlana)


Kadınla erkek arasındaki o sahte nezaket kırılsa, her şey konuşulur artık (Melih Cevdet Anday)


Hayvanlara saygı göstermek, bir nezaket meselesi değildir, bir adalet meselesidir

(Tom Regan)


Zihnini umut sözcükleri ile doldurduğunda umut dolu olursun Zihnini nezaket sözcükleri ile doldurursan, nazik olursun Zihnini cesaret sözcükleri ile doldurursan, cesur olursun Kelimeler güçlüdür (Robin Sharma)


Hep nezaket gerekleri, kibarlık zorunlulukları içindeyiz; hep adetlere, kurallara uymaktayız

Hiç kendi ruhumuza uyduğumuz yok Kimse olduğu gibi görünmeye cesaret edemez olmuş.Jean-Jacques Rousseau


Herkese karşı kibar davran, pek az kişiyle samimi ol, onlara da güvenmeden önce düşün.George Washington


İncelik, kanlarını kaynatmadan insanların altlarında ateş yakma sanatıdır.Franklin Jones


İncelik, düşman yaratmadan sözünü söyleyebilme yanıtıdır Bedri Rahmi Eyüboğlu


Yanlış kişiye yöneltilen nezaket, sahibine dönen silah gibidir.


Acı ruhta sızıya, bedende ağrıya ve fakat içinde sevgi varsa merhamete, itina varsa şefkate, nezaket varsa hürmete dönüşür.Dücane Cündioğlu


Nezaket içten gelir; fakat her şeyi satın alır.


"Sevgi tükenip bezginliğe yüz tuttu mu,
Zoraki nezaket gösterileri başlar.”


Kişideki bir nezaket noksanı öncelikle kendisine zarar verir; ama toplumdaki nezaketsizlik dünyanın bedii direğini sarsar gitgide; güzelliğin ve iyiliğin koordinatlarını karalar.


Nezaket İnsaniyettendir
İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez.

SöZLER
YORUMLAR