Nankörlük Sözleri - Nankörlük İle Alakalı Sözler - Nankör İnsanlara Sözler

header-ad

Güzel Sözler Ara


Nankörlük Sözleri

Nankörlük Sözleri

Bazı insanlara ne yapsanız yaranamazsınız çünkü onlar nankördür. Böyle insanlara söylenecek an anlamlı sözler bu sayfamızda.

Sayfa İçeriği: Nankörlük Sözleri, Nankör İnsanlara Sözler, Nankörlük Sözleri 2019, Özlü Nankörlük Sözleri, Nankörlük ile Alakalı Sözleri, Anlamlı Nankörlük Sözleri

Nankörlük bazı insanlar için karakter haline gelmiş vaziyette. Onlara ne yaparsanız yapın "yapmasaydın" cevabını alırsınız. En anlamlı ve en ağır nankörlük sizleri sizlerle paylaştık.

Nankörlük Sözleri

Editör Seçimi: Menfaati bitenin, nankörlüğü başlar.


Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.


İnsanIara, kendiIerini nankörIüğe mecbur edecek kadar büyük hizmetIerde buIunmayınız. BaIzac


Çok şey beklemeyin hayattan. Hayat kısa, hayaller ağrılı ve insanlar nankördür!


NankörIük, sevginin mezarıdır. La RochefoucauId


En çirkin, en eski ve en çok bilinen nankörlük, çocukların ailelerine karşı gösterdikleri nankörlüktür.Vauvenargues


Abese Suresi, 17. ayet: Kahrolası insan, ne kadar nankördür.


Nankörlük, gururun kızıdır. Cervantes


Hiçbir nankörlük kalbimizi, yardım etmek için cürümler işlediğimiz insanların nankörlüğü kadar yaralamaz.


Seven ne kadar severse sevsin sevilen o kadar nankör olur ben sevdim sevildim ama asla nankör olmadım.


Bir nankörün, bütün zavallılara zararı dokunur. P.Syrus


Nankör arkadaşım olacağına, delikanlı düşmanım olsun. Düşmanın niyeti bellidir ama nankör arkadaşın ne yapacağı belli olmaz.


Hava biraz soğusun, gölge veren ağacı unutursun!


Nankörler düne değil, güne bakarlar ve onlar; kimden menfaatleri varsa onun yüreğine doğru akarlar.


Sefillere bakmaktansa, nankörlüğe hedef almak evlâdır. La Bruyére


İnsanlar kendilerinden daha yüksek olanların nankörlüğünden, söz etmeyi severler. Samuel Johnson


NankörIük, kusurIarın en büyüğüdür ve eğer insanIar unutkan oImasaIardı, hiçbir nankör oImazdı. Goethe


Her şey de bir kötüIük görmeyi, en çok nankörIer öğretir. P.Syrus


Nankör bir evIâda sahip oImak, yıIan dişinden daha acı verir. W.Shakespeare


İnsanIar kendiIerinden daha yüksek oIanIarın nankörIüğünden, söz etmeyi severIer. SamueI Johnson


Ben güvenimi, uğruna kendimi bile unuttuğum, derdini derdim bildiğim, hüznüne ortak olduğum, her türlü fedakarlığı gözümü kırpmadan yaptığım o insanların aslında umurlarında olmadığımı fark ettiğimde kaybettim


İnsanı ne sırtında, ne de omzunda taşıdıkları yorar. İnsanı asıl yoran şey yüreğinde taşıdıklarından göremediği vefadır


Arkamızdan kazılan kuyuları birleştirsek, belki petrolü bulurduk


NankörIük, zayıf insanIarın işidir, kudretIi insanIar içinde asIa nankör oIana rastIamadım. Goethe


Nankör bir evIâda sahip oImak, yıIan dişinden daha acı verir. W.Shakespeare


İnsanIar kendiIerinden daha yüksek oIanIarın nankörIüğünden, söz etmeyi severIer. SamueI Johnson


İyilik edecek hal ve mevkide olduğumuz müddetçe nankörlüklerle karşılaşmayız. La Rochefoucauld


Kuşku yok cahil kişi aldanır, şımarır ve nankörlük eder. Aklı başında tecrübeli kişiyse devleti ve mülkü ustaca ve esnek bir şekilde yönetir.


Yaptığın her iyiliğin karşılığında bir nankörlük alacaksın. Şimdiye kadar almadıysan sırası gelmediğindendir, hayatın seni çok sevdiğinden değil.


Dünya aynı anda hem yaratılmakta hem yok olmaktadır. Bir vakitler karşılaşmış olduğun insanlar yeniden zuhur edecek, gitmesine göz yumduklarınsa geri dönecektir. Sana ihsan edilen lütuflar karşısında asla nankörlük etme. Kendine ne olduğunu anladığın anda, bütün dünyada ne olduğunu anlamış olursun.


Aşkı ve Sevdayı iki öpücük zannedenlere kızıyorum, çünkü sevdiğini yarı yolda bırakmak, nankörlüğün ve namertliğin en adisi budur işte...


İddiacı ol ama haset seni yıkmasın
Hak doğruya yardımcı bu aklından çıkmasın
Yüksel başın dönmesin ihtirasla kör olma
Taş atana ekmek at Sakın ha nankör olma


Allah bir insanı senin elinle ayağa kaldıracaksa, sen nasıl elini uzatmazsın? Allah seni insanlara sevdirmek istiyor, Allah senin dağılmış parçalarını topluyor. Aşka nankörlük etme!


En çirkin, en eski ve en çok bilinen nankörlük, çocukların ailelerine karşı gösterdikleri nankörlüktür. Vauvenarques


Nankör bir evlâda sahip olmak, yılan dişinden daha acı verir. W.Shakespeare


Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen; fakat hiçbir şeyin kıymetini bilmeyen kimsedir.


Nankör ve kibirli olma. Cleobul


Her şeyde bir kötülük görmeyi en çok nankörler öğretir (Publilius Syrus)


Siz siz olun insanlara, onları size nankörlük yapmaya mecbur bırakacak kadar büyük iyiliklerde bulunmayın.


Sadakanı kör dilenciye vermeyi tercih et, seni görmeyeceği için nankörlükten kurtulursun. Cenap Şahabettin


Bunca vefasızlıktan sonra, bazılarının ederi kalmadı artık gönlümde; kaça deseler hiçe sayarım. Özdemir Asaf


İnsanlar, onlar için ne yaptığınızı anlamazlar. Ta ki siz yapmayı bırakana kadar.


İyilik bilmez birisi de olsa, sen iyilik yap. Çünkü O, karşılığında teşekkür edene yapılan iyilikten, mahşer günündeki tartıda daha ağır basar. Hz. Ali


Hiçbir nankörlük kalbimizi yardım etmek için cürümler işlediğimiz insanların nankörlüğü kadar yaralamaz. H.Fielding


Bunca vefasızIıktan sonra, bazıIarının ederi kaImadı artık gönIümde; kaça deseIer hiçe sayarım. Özdemir Asaf


Kötü insanIar aynı zamanda nankördür de. Cervantes


Hava biraz soğusun, göIge veren ağacı unutursun! Japon Atasözü


İnsanlara aynı iyiliği düzenli olarak yapınca, onu artık senin görevin zannediyorlar. Muazzam bir nankörlük çeşidi!


Hayatta birçok kez vefasızlık ve nankörlük görmüş kişiler, önce insanları aramaktan, sonra yapılan haksızlıklara ağlamaktan, ondan sonra hatırlamaktan, en son da nefret etmekten vazgeçerler.


Nankörlük, kediden çok insan oğlunda var. Ama kedinin adı çıkmış bi kere.


VefaIı insan; birçok zararınızı görse de, bir iyiIiğinizi unutmaz. Nankör insan; bir tek zararınızı görse bütün iyiIikIerinizi unutur.


NasıI bir at, üzerindeki zengin koşumIarın farkına varmazsa, insan da içinde yaşadığı nimetIerin öyIe farkına varmaz. Shakespear


En çirkin, en eski ve en çok biIinen nankörIük, çocukIarın aiIeIerine karşı gösterdikIeri nankörIüktür. Vauvenargues


Nankör bir evlada sahip olmak, yılan dişinden daha acı verir. Shakespeare


Nankörlük, zayıf insanların işidir.Kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım. Goethe


Hayatta birçok kez vefasızlık ve nankörlük görmüş kişiler, önce insanları aramaktan, sonra yapılan haksızlıklara ağlamaktan, ondan sonra hatırlamaktan, en son da nefret etmekten vazgeçerler.


Nankör bir evlada sahip olmak, yılan dişinden daha acı verir.


İnsanlar kırmızı bir güle doğru koşarken çoğu zaman ayaklarının altında ezilen kır çiçeklerinden habersizdirler.


İnsanlar kendilerinden daha yüksek olanların nankörlüğünden söz etmeyi severler.


İnsanlara kendilerini nankörlüğe mecbur edecek kadar büyük hizmetlerde bulunmayız.


Kedi gibidir bağzı kadınlar, sevimli ve nankör; Kendilerine köpek kadar sağdık olsan da, ummadık zamanda cırmalarlar seni.


Yarı yolda bırakmışım. Nankör olma yarı yola kadar getiren benim.


Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.


Nasıl bir at üzerindeki zengin koşumların farkına varmazsa insan da içinde yaşadığı nimetlerin öyle farkına varmaz. Shakespear


Hiçbir nankörIük kaIbimizi, yardım etmek için cürümIer işIediğimiz insanIarın nankörIüğü kadar yaraIamaz. H.FieIding


NasıI bir at, üzerindeki zengin koşumIarın farkına varmazsa, insan da içinde yaşadığı nimetIerin öyIe farkına varmaz. Shakespear


Yaptığın her iyiliğin karşılığında bir nankörlük alacaksın. Şimdiye kadar almadıysan sırası gelmediğindendir, hayatın seni çok sevdiğinden değil. 


Küçük borçları yerine getirmekten hemen herkes zevk duyar, pek çok kimseler ehemmiyetsiz iyiliklere karşı minnet duyarlarsa da hemen hiç kimse yoktur ki büyük iyiliklere karşı nankör olmasın.


Allah bir insanı senin elinle ayağa kaldıracaksa, sen nasıl elini uzatmazsın ? Allah seni insanlara sevdirmek istiyor, Allah senin dağılmış parçalarını topluyor. Aşka nankörlük etme!!

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!