Namus Sözleri

Başlık: Namus Sözleri

En anlamlı ve en etkileyici namus ile ilgili sözleri bu özlü sözler sayfamızın altında sizler ile buluşturuyoruz.

Sayfa İçeriği: Namus Sözleri, Özlü Namus Sözleri, Namus Sözleri Kısa, Namus Sözleri 2019, Namus Sözleri Facebook, Namus Sözleri Tumblr, Anlamlı Namus Sözleri, Kısa Öz Namus Sözleri

Namus her zaman insanın kalbinde, içinde aranır ve bulunur Başka yerlerde aranmaz Namus ile ilgili sözleri bu sayfamızda derledik Whatsapp, Facebook, İnstagram hesaplarınızdan namus sözlerini paylaşabilirsiniz.

Namus Sözleri

Editör Seçimi: Hüsnû-zan ibadetin güzelliğindendir Allah, Müslüman'ın kanını, namus ve şerefini ve hakkında su-i zannı haram kılmıştır

(Hadis-i Şerif)


Namus sadece ailenin kadınlarıyla ilgili bir şey değildir; toplum içinde onur ve ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı yaşamaktır namus; doğru, dürüst, erdemli ve ahlaklı olmaktır.


Hiç bir şeyden çekmedik, namuslu gibi görünen namussuzlardan çektiğimiz kadar. 


Ayrı ayrı birer ahlaksız yaratık olan insanlar, toplu oldukları zaman namuslu kişiler olurlar Montesquieu


Ömrün dörtte üçünü okumakIa geçiren, muhakkak namusIu oIur Denis Diderot


İffet, güzelliğin zekâtıdır. 


Kadının bekçisi namusudur Ovidius


Ayrı ayrı birer ahlaksız yaratık olan insanlar, toplu oldukları zaman namuslu kişiler olurlar


Kaybedilen para bir şey değildir, ama kaybedilen namus çok şeydir.


Bir kadın, beş vakit namazını kılar, namusunu korur, kocası ile iyi geçinirse, dilediği kapıdan Cennete girer İbni Hibban


Bir memlekette namuslu insanlar en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memleket için kurtuluş yoktur.İsmet İnönü


Yalnız şunu bilmelisin ki, mutluluk ancak namus ve haysiyetini koruduğun sürece vardır

Bu sözümü sakın unutma! Cengiz Aytmatov


Vatan ve milletini satan dinden, imandan ve namustan bahsedemez.Atatürk


Namusunuz, sevildiğinizden daha çok sevmek ve hiçbir zaman ikinci olmamaktır Erkek, seven kadından korkmalı Kadın o zaman her şeyi feda eder ve başka her şey değersiz olur Erkek, kin besleyen kadından korkmalı Erkek, ruhunun derinliklerinde kötüdür sadece

Oysaki kadın felakettir.Friedrich Nietzsche


Aşk; güçlü, tutkulu olmalı… Yakıcı, yıkıcı olmalı… Aşk dünyada hiçbir engel tanımaz, her şeyi kırar geçirir Kanun, ilke, aile bağlılığı, namus, şeref, onur Her şeyi hiçe sayar, çiğner geçer.Guy De Maupassant


Hayat bir borçlar, kapatılacak hesaplar silsilesidir İster ayak oyunlarıyla kapat borcunu, ister namusunla, ama bunu yapmak zorundasın.Amin Maalouf


Namuslu adam erken evlenir, akıllı adam hiç evlenmez. 


Başkasının namusunu çalan kendi namusunu kaybeder. 


Murdar bir halden muhteşem bir maziye kanatlanıp uçmak gericilikse, her namuslu insan gericidir. 


Ancak acıya verdiğim değer kadar değer veriyorum hayata, onsuz edebilirim Ama namus, benden çocuklarıma kalacağı için, yalnız onu savunacağım ben. 


Bilmeyene sevmeyi öğretecek kadar büyük bir kalbim, gidenin ardından beddua edemeyen bir dilim var

Bu yüreği namussuz büyütmedim Sana en kötü sözüm git başkasıyla mutlu ol olurdu ama kusura bakma, bunu diyecek kadar da az sevmedim ben seni. 


Bir çocuğu eğitirken ilk düşüncem; onun namuslu bir adam olmasıdır Bunun için de önce iyi yürek, sonra zeki bir kafa gerekir.


Bir İtalyan şairi, kadınların namuskârlığı için, ‘’bu namuslu görünmek sanatından başka bir şey değildir’’ demişti Bütün er demlerimiz için aynı şeyi söyleyebiliriz La Rochefoucauld


Bir kimsenin faizden bir dirhem kazanması Allah katında 36 zina günahı işlemesinden daha büyüktür

Faizin en beteri, Müslüman kardeşinin namusuna göz dikmektir.


Evlat; babasından yalnız para mirası beklemez, en büyük intikal namustur H.Rahmi Gürpınar


Kadınların namusluluğu, çoğu kez ünlerine ve rahatlarına düşkün olmaları yüzündendir La Rochefoucauld


Namus; falan yada filan giysinin altında ne kaybolur, ne de kazanılır Alfred de Musset


Namus ve ahlâk, hiç umulmadık zamanda mükâfatını verir.


Bir kadın, beş vakit namazını kıIar, namusunu korur, kocası iIe iyi geçinirse, diIediği kapıdan Cennete girer İbni Hibban


Namus ve ahIak, hiç umuImadık zamanda ödüIünü verir

CharIes PerrauIt


NamusIu görünebiImek için, namusIu oImak gerekir C.PerrauIt


Namusun düşmanı, namussuzdur İ.Hakkı Bıçakçızade


Namuslu olamayan kimsenin kendisine saygısı olmaz; bir insanın kendisine saygısı, dinin dizgininden sonra bütün kötü huyların en başta gelen dizginidir. 


Dürüstlük ve namus, birlikte bulundukları bütün duyguları süslerler. 


Hayatta namusumuzla yaşamanın en gerçek yolu olduğumuz gibi görünmektir Sokrates


Namuslu kişiler ne aydınlıktan ne de karanlıktan korkarlar Thomas Fuller


Namuslu insanlar yasalarla sınırlanmadıkları zamanlarda bile namuslu olmak zorundadırlar

Dostoyevski


Kaybedilen para bir şey değildir, ama kaybedilen namus çok şeydir. 


Namus görünmez bir cevherdir, çok kere ona sahip olmayanlar sahipmiş gibi görünürler. 


Namuslu bir Tanrı, insanların en soylu eseridir.


Başkalarının kadınlarına karşı, namuslu ve iffetli olun ki sizin kadınlarınız da namuslu ve iffetli olsunlar.


Namuslu görünebilmek için, namuslu olmak gerekir.


Namus görünmez bir cevherdir, çok kere ona sahip olmayanlar sahipmiş gibi görünürler.


Günümüzde üçkağıtçılar öylesine namuslu görünüyor ki, namuslu insanlar üçkağıtçı görünümüne düştüler.Mümin Sekman


Namuslu görünebilmek için, namuslu olmak gerekir Nicolas Boileau


Namusluluk, insan vicdanı ile başbaşa kaldığı zaman ona verecek utandırıcı hesabı olmamak demektir.Ali Fuad Başgil


Namuslu bir kadın ve erkeği aşağılamak söz konusu olabilir, ama bir hırsıza hırsızsın demek aşağılamak değil, gerçeği tekrarlamaktır Tolstoy


Kimileri derler ki intihar bir irade işidir Ben buna inanmıyorum İntihar bir iradesizliktir

Dünyadaki güçlükleri yenebilen, o iradeyi gösterebilen kimse kolay kolay ölüme razı olmaz Ölüme razı olan, hiçbir şeyle cedelleşmeyen, bu savaşta bütün ümitlerini kaybeden kişidir O ümitleri kaybetmek için de, insanın, kendisini dünyaya bağlayacak hiçbir şeyi olmamalı Ne para, ne pul, ne aşk, ne muhabbet, ne şeref, ne namus Orhan Veli Kanık


Namus kavramı, zaman, din, iklim, gelenek ve bilhassa giyim şekline göre değişen kararsız bir erdemdir. 


Namusu hala kılıkta kıyafette yaşam tarzında arayanlar var

Namus zihninde, ruhunda Kılıfıyla uğraşma ya da zihnindekini örtmeye çalışma Kısa etek, dekolte görünce baştan çıkıyorsa biri bunun kaynağı kıyafet değil bakanın açlığı Kaldı ki ne görse adam aynı Kişi karşısındakini kendinden biliyor işte
Kendi kızı eve geç gelince kıyameti koparan nice babanın kendi kızından küçüklerle nasıl birlikte olduğuna, kız kardeşine laf atanı pataklayan abinin nasıl başkalarının kız kardeşine laf attığına defalarca tanık oldum Bunun adı iki yüzlülüktür Evdeki kadın sokaktaki kadın, eğlenilecek kadın evlenilecek kadın diyenlerin iki yüzlülüğü gibi Namus zihinde Namus sadece cinsellik değil
Namus yürekte. 


Namus iki bacak arasında değil kalpe, yürekte aranır.


Namuslu olamayan kimsenin, kendisine saygısı olmaz; bir insanın kendisine saygısı, dinden sonra bütün kötü huyların en başta gelen dizginidir F.Bacon


Namusluluk, erdem değil ama insanlıktır Dinç Tayanç


Takdir edilmeyi beklemeden, namuslu olmayanların namusuna inanmam Gogol


NamusIuIar da en azından namussuzIar kadar cesur oImadıkça, bir memIeket için kurtuIuş yoktur İsmet İnönü


Kadının bekçisi namusudur

Ovidius


Öyle zamanlar, öyle ülkeler vardır ki orada namuslu adama kalan tek yer, hapishanedir. 


Namuslular da en azından namussuzlar kadar cesur olmadıkça bir memleket için kurtuluş yoktur İsmet İnönü


Bir İtalyan şairi kadınların namuskârlığı için bu namuslu görünmek sanatından başka bir şey değildir demişti Bütün er demlerimiz için aynı şeyi söyleyebiliriz La Rochefoucauld


Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur


Irz ve namustan mahrum olanlar, millet ve vatan hissi taşımazlar; böylelerinden sakınılmalıdır Mevlana Celaleddin-i Rumi


Namus görünmez bir cevherdir, çok kere ona sahip olmayanlar sahipmiş gibi görünürler

Shakspeare


İnsanlar ne kadar namuslu olurlarsa, başkalarının namuslarından da o kadar zor şüphelenirler Çiçero

SöZLER
YORUMLAR