Namık Kemal Sözleri

Başlık: Namık Kemal Sözleri

1800'lü yılların en iyi yazarlarından olan Namık Kemal'in söylemiş olduğu sözleri derleyip toparladık.

Sayfa İçeriği: Namık Kemal Sözleri, Namık Kemal Sözleri 2019, Namık Kemal Sözleri Küfürlü, Namık Kemal Sözleri Tumblr, Namık Kemal Şiirleri, En Güzel Namık Kemal Sözleri

Türk Edebiyatının en önemli isimleri arasında gösterilen Namık Kemal'i saygı ve sevgi ile anıyoruz Bu yazımızın altından Namık Kemal Sözlerini bulabilirsiniz İnstagram, Facebook gibi hesaplarınızdan En Güzel Namık Kemal Sözlerini paylaşabilirsiniz.

Namık Kemal Sözleri

Editör Seçimi: Tarak zarar verse senin saçının bir teline, şimşir ağacı biten yerleri bir bir yakarım (Namık Kemal)


 Hiç tanımadıkları kadınları birtakım münasebetsiz sözlerle böyle rahatsız etmeye kalkışmak, onun kanaatince, düpedüz edepsizlikten başka bir şey değildi.


Bazen fikirlerini de değiştirmelisin, çünkü sen fikirlerinin kölesi değil, sahibisin Namık Kemal


Hokkamı dilenci çanağı, kalemimi iktidar değneği yapmayacağım.


Kimse tаkdir edemez âlemde kendi mаhiyetini reyi ile/münferit vаsıtа-i rüyet iken göremez kendini dide bile (Kimse kendi niteliğini kendi görüşüyle аlgılаyаmаz

Tek görme orgаnı göz olduğu hаlde gözün kendini göremediği gibi.)


Vatan bize kılıcımızın ekmeğidir.


İnsan ne söylediğini bilmeli, fakat her bildiğini söylememelidir.


Devlet, halkın ne babasıdır, ne hocasıdır, ne vasisidir, ne lalasıdır.


Yurtseverlik, hürriyet, millet kavramlarını ortaya çıkaran Tanzimat aydınıdır.


Ah, vatanını sevmeyen adamdan nasıl aşk beklersin?


Uyusam, rüyamda sen!
Uyansam, hayalimde sen!
İnsan içinde olsam, gönlümde sen!
Daima sen! Daima sen!


"İnsanoğlu böyledir işte! Hedefinin arkasından koşar durur ama yanına gelince ne yapacağını bilemez..."


Ölüm askerin son rütbesidir.


Bize gayret yaraşır, merhamet Allah’ındır Hükmü ati ne fakirin, ne de şeyhin şahındır Namık Kemal


Dünyaya gelmek hüner değildir Yüksel ki yerin bu yer değildir Namık Kemal


Halkına zulmü reva gören bir anlayışı lanetliyoruz

Zulüm ile abad olunmaz! Namık Kemal


İnsan, ne idraksiz mahlûktur! Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de, kendi öleceğine inanmak istemez.


Zihin Fukara Olunca, Akıl Ukala Olurmuş.


Kimsenin lütfuna olma tadip, bedeli cevheri hürriyettir.


Kimse tаkdir edemez âlemde, kendi mаhiyetini reyi ile Münferit vаsıtа-i rüyet iken, göremez kendini dide bile.


İnsаn her nefesini mezаrdаn uzаklаşmаk için аlır аmа her nefes аlışındа ömründen bir nefeslik zаmаn аzаlır.


İnsаn, ne idrаksiz mаhlûktur! Herkes kimsenin sаğ kаlmаdığını bilir de, kendi öleceğine inаnmаk istemez.


İnsan ne söylediğini bilmeli fakat her bildiğini söylememelidir.


Okumayı öğrenmek en güç sanattır Ademin hayvaniyeti yemekle insaniyeti okumakla kaimdir.


Vatan sevgisinden maksat toprağa değil onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.


Terbiye ana kucağından başlar; her söylenilen kelime, çocuğun şahsiyetine konan bir tuğladır.


Ne efsunkâr imişsin ah, ey dîdar-ı hürriyet; esir-i aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten.


Kimse takdir edemez alemde,
Kendi mahiyetini reyi ile.
Münferit vasıta-i rüyet iken,
Göremez kendini dide bile.


Ne mümkün zulm ile bidad ile imha-i hürriyet.


Vatan, bize kılıcımızın ekmeğidir.


"Dostlar arasında, kalbin üzüntülerini açıkça ortaya koymamak, dostluğun gereklerinden sayılıyor Eğlence gibi hiç hükümsüz şeylerde bile beğenmediği durumu ikiyüzlülükle beğenir gibi görünmek insanlık görevlerinden kabul ediliyor."


İnsan zayıf, insan aciz.. Bir türlü kendini yenemiyor...


İnsanın hali budur; istediği şeyin arkasında dolaşır, fakat gerçekleşmesine en çok yaklaştığı zaman yaklaşmasından korkmaya başlar.


"Ecdâdımızın heybeti ma'rûf-u cihândır, 
Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır."


"Güzelliği seyretmek yetmiyor da elini uzatırsın
Ey acı çeken âşık, sen buldukça bunuyorsun."


"Zihin fukara olunca,
Akıl ukala olurmuş...."


İnsan her nefesini mezardan uzaklaşmak için alır ama her nefes alışında ömründen bir nefeslik zaman azalır

Namık Kemal


Kimsenin lütfuna olma tadip, bedeli cevheri hürriyettir Namık Kemal


Ne mal iledir beyim ululuk, kemal iledir Namık Kemal


Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.


Bu kаdаr аdаm gördüm, içlerinden hiçbiri dünyаdаn hoşnut değil, hiçbiri de dünyаdаn gitmek istemez.


Okumаyı öğrenmek, en güç sаnаttır Ademin hаyvаniyeti yemekle, insаniyeti okumаklа kаimdir.


Devlet, halkın ne babasıdır, ne hocasıdır, ne vasisidir, ne lalasıdır.


Yüksel ki yerin bu yer değildir, dünyaya gelmek hüner değildir.


Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; Yok mudur kurtaracak baht-ı kara maderini?


Atike adında bir kadın vardı; o da bizim yolun yolcusuydu: Bana daima: "Kız, biz de severiz; hem bizim sevdamız namuslu kadınların sevdasından bin kat daha şiddetli olur." derdi de ben de bu sözlere gülerdim Meğer kadıncağızın hakkı varmış...


Beynim ne kadar sıkılıyor! Sanki başımı parçalayacak da etrafa dağılacak?


Birkaç gün evvel yüzüm gülüyordu? Sanki her şey de benimle beraber gülüyordu! Bugün gönlüm ağrıyor? Sanki her şey de gönlümle beraber ağlıyor!

SöZLER
YORUMLAR