Namaz Sözleri

Başlık: Namaz Sözleri

Allah ile aramızdaki en güçlü iletişim olan Namaz ile ilgili sözlere bu dini sözler sayfamızın altından bulabilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Namaz Sözleri, Namaz Sözleri Türkçe, Dini Namaz Sözleri, Namaz İle İlgili Sözler, Namaz İle İlgili Hadisler, Namaz Sözlerinin Anlamları, Namaz Sözleri 2019, En Güzel Namaz Sözleri

Yaradan Allah ile aramızda iletişim sağlayabildiğiniz, O'na karşı bir ibadetimiz olan Namaz Sözlerini bir araya getirdik Bu dini sözler sayfamızda yer alan Namaz İle İlgili Hadisleri sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın!

Namaz Sözleri

Editör Seçimi: Namaz kıldığında bir daha namaz kılmayacakmışsın gibi kıl (Hz Ubbade)


Ey kul etme dünya nazı, kıl namazını sonra kılarız diyenin dün kıldık namazını


Namaz, imanın aIâmeti, vücudun seIâmetidir AIi Tayyar


Namaz dinin direği, mü'minin miracıdır. 


"Alnını secde ile nikahlamazsan; Yüreğini hüzünden boşayamazsın..!"


"Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır

Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın"


Namaz, her hayrın, her iyiIiğin anahtarıdır –Taberani


Sabah namazını kılan kimse, Allah’ın himayesinde olur.


Benim niyazım, iki rekât namaza sığmaz M.İkbal


“Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.” (Bakara Sûresi 3)


Namazda, ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir râhatı vardır


“Seni Yaratan Rabbine sessizce, “Seni Seviyorum Allah’ım” demenin adıdır SECDE…“


“Bilerek kılmadığın namaza kaza deme, unutma; arabanın önüne atlayana da kaza geçirdi değil intihar etti diyorlar…“


Münafıklara en ağır gelen namaz, yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmaktır Bunlardaki ecri bilen, sürünerek de olsa, cemaate gelir - Buhari


Kalk namaz kıl, namaz elbette şifadır

- İ.Ahmed, İ.Mace


Namaz, müminin istirahatıdır Hz AIi


Bir farzı vaktinde yapmak, haIis niyetIe bin sene nafiIe ibadetten iyidir İmam GazaIi


Cennetin anahtarı namazdır Darimi


Her vakte bin bahane buIur, bînamaz oIan

Yazıcı Raşid


Namaz hasta ruhların tesirli ilacıdır


Namaz korur insanı çirkin kötü her işten.


Namaz münker ve nekirin cevaptır sualine.


Namaz serin gölgedir kıyamet sıcağında. 


"Sonra dedim ki! Namaz kılmayan yârdan kork! O Allah’ı terk etmiş, seni mi Terk etmeyecek?"


Sabah Ezanı Haykırıyor sanki; “Ey Gaflet uykusundaki insan! Sana bir şans daha kalk Rabbine ibadet et! Haydi namaza„ Haydi Kurtuluşa….”


"Her gün beş vakit NAMAZ kalbe iyi gelir."


"Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır Onun namazı ve mescide kadar yürümesi de fazladan kazanç sayılır."


"İşte onlar da abdestten dolayı yüzleri nurlu, el ve ayakları parlak olarak gelecekler Ben havzın başına onlardan önce varacağım"


"Sizden biriniz güzelce abdest alır -onu tastamam yapar- sonra da: Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh, derse, o kimseye cennetin sekiz kapısı açılır O da dilediği kapıdan girer."


En faziletli amel, vaktinde kılınan namazdır

-Ebu Davud


Allahü teâlâ buyuruyor ki, “Söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde, doğru olarak kılana azap etmem, onu sorgu-suale çekmeden Cennete koyarım” –Hâkim


Namazı kasten bırakanın ibadetleri kabul olmaz ve namaza başlayana kadar Allahü teâlânın himayesinden uzak kalır -Ebu Nuaym


Bizimle kâfir arasındaki fark namazdır Namazı terk eden kâfir olur -Nesai


Namazda, ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir râhatı vardır.
Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir.


İbâdet içinde en büyük namaz…
Onunla yapılır Allah’a niyaz.
Hem sevabı çoktur, hem de ucuzdur,
Kılmayan huzursuz, hem de nursuzdur.
Ahmet Tevfik PAKSU


Namazsızlık, İmansızlığa , oda <gayya-yi nar’a> sürükler.


Erkeklerin teşkil ettiği safların en hayırlısı, birinci saftır En kötüsü de son saftır

Kadınların teşkil ettikleri safların en hayırlısı, en son saftır En kötüsü de en öndekidir Hz.Muhammed


Mollanın namazında Hakk’ın ne celali vardır, ne de cemali Mollanın ezanı bize seher vaktini bile bildirmez M.İkbal


Namaz, seni yolun ortasına kadar götürür, oruç padişahın kapısını açar, sadakada padişahın huzuruna sokar

Ömer Bin Abdülaziz


“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.” (Bakara Sûresi 110)


“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır İşte bunlar, doğru olanlardır

İşte bunlar, Allah’a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.” (Bakara Sûresi 177)


“Daha önce kendilerine, “(savaşmaktan) ellerinizi çekin, namazı kılın, zekâtı verin” denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca, hemen içlerinden bir kısmı; insanlardan, Allah’tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve “Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya!” derler De ki: “Dünya geçimliği azdır Ahiret, Allah’a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır Size kıl kadar haksızlık edilmez.” (Nisâ Sûresi 77)


Kabrini, gece karanlıklarında namaz kılmak suretiyle nurlandır


"Namaz yarama ilaç, yanık yerime merhem 
Onsuz ebedi hayat benim olsa istemem"


Namaz kılanın rahattır canı,
Devamlı parlar anın îmanı.


Namazın farz olduğuna inanıp, eksiksiz kılan, Cennete gider - Hâkim


Namaz, kötü huyları yenememişse, o namaz merduttur

- Ali Tayyar


Namazsızlık, İmansızlığa , oda sürükler - Ali Tayyar


Kur’an-ı Kerimde Allah emreder:
Günde beş vakite bir saat yeter
Yirmi saatten yalnız birini,
Hakk’a vermeyene insan denir mi? - Ahmet Tevfik Paksu


İbadet içinde en büyük namaz, onunIa yapıIır AIIah’a niyaz, hem sevabı çoktur, hem de ucuzdur KıImayan huzursuz, hem de nursuzdur Ahmet Tevfik Paksu


Her vakte bir bahane buIur bi-namaz oIan

Yazıcı Raşid


Sıcak şiddetIenince (öğIe) namazını soğutun, tehir edin (biraz) Çünkü sıcağın şiddeti, cehennemin hararetindendir Hz Muhammed


Namazdır mü'minler birbirine bağlayan. 


Namazdır küskünleri barıştırıp dost yapan.


Namazla geçer insan şimşek gibi sıratı.


Namazı kim beş vakit getirirse yerine.


Namaz ile kavuşur cennet nimetlerine.


"Günümüze sabah namazı nın huzuru ile başlamayı Ömrümüzden hiç eksik eylemesin Mevlâ. "


"Bir insanın namaz kılmasına vesile olmak, onu ateşten kurtarmak demektir..."


"İbâdetlerin hepsini kendinde toplayan ve insanı Allahü teâlâya en çok yaklaştıran şey namazdır."  İmam-ı Rabbani(k.s.)


"Sabah namazı; günün gidişatını belirler."  Gökleri sarsan uğultu; secdelerdeki yakarışlardan başlar

Mehmet Deveci


"Namaz için ezan okunduğu zaman, şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek kaçar Ezan bitince tekrar geri gelir Namaz için kamet edilince yine arkasını dönüp kaçar Kamet bittiğinde yine gelir ve kişi ile nefsi arasına sokulur ve ona: Filân şeyi hatırla, filân şeyi hatırla diyerek, namazdan önce aklında olmayan şeyleri hatırlatır da, neticede insan kaç rek'at namaz kıldığını bilemez olur."


"Güneş doğmadan ve batmadan önce namaz kılan bir kimse cehenneme girmeyecektir."


"Siz şu ayı güçlük çekmeden gördüğünüz gibi, Rabbinizi de açıkça göreceksiniz Güneş doğmadan ve batmadan önceki namazları kaçırmamak elinizden geliyorsa, kesinlikle kaçırmayıp kılınız."


Namazda, ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir râhatı vardır Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir -Said Nursî (RahA)


Mü’minin nûru, gece kıyâmdadır (Gece-Teheccüd) -Hz

ALİ (RA)


Namaz kılanın rahattır canı,Devamlı parlar anın îmanı.


Dünya ve ahreti çok seven adam! 
​İman et, namaz kıl, kurtul vesselâm…


Tabi kendileri için adil ve zalim bir imam bulunup da Cuma kılmak imkânı varsa, bilmiş olunuz ki o kimsenin başka namazı yoktur Hz.Muhammed


“Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır (Ey Muhammed!) Cephede sen de onların (mü’minlerin) arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun Silâhlarını da yanlarına alsınlar

Bunlar secdeye vardıklarında (bir rekât kıldıklarında) arkanıza (düşman karşısına) geçsinler Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silâhlarını yanlarına alsınlar İnkâr edenler arzu ederler ki, silâhlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar Yağmurdan zahmet çekerseniz, ya da hasta olursanız, silâhlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur Bununla birlikte ihtiyatlı olun (tedbirinizi alın)
Şüphesiz Allah, inkârcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.  Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah’ı anın Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın Çünkü namaz, mü’minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.” (Nisâ Sûresi 101-103)


“Andolsun, Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı Onlardan on iki temsilci -başkan- seçmiştik Allah, şöyle demişti: “Sizinle beraberim

Andolsun eğer namazı kılar, zekâtı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, (fakirlere gönülden yardımda bulunarak) Allah’a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi, içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım Ama bundan sonra sizden kim inkâr ederse, mutlaka o, dümdüz yoldan sapmıştır.” (Mâide Sûresi 12)


“İşte bu (Kur’an) da, bereket kaynağı, kendinden öncekileri (ilâhî kitapları) tasdik eden ve şehirler anasını (Mekke’yi) ve bütün çevresini (tüm insanlığı) uyarasın diye indirdiğimiz bir kitaptır.  Ahirete iman edenler, ona da inanırlar Onlar namazlarını vaktinde kılarlar.” (En’âm Sûresi 92)


Namaz, İslam dini’nin ruhu ve kişiyi İslam nizamına bağlayan en kuvvetli bir râbıtadır


İşin başı ibadettir, Allaha kulluktur Kulluğun başı da ihlasla namaz kılmaktır.


Namaz, Allahü teâlânın hoşnut olduğu bütün amellerin en faziletlisidir Rızkın bereketi, duanın kabulüdür

Kabirde ışıktır Sıratı yıldırım gibi geçiricidir Cennette başa taçtır İmanın başı, gözün nuru ve Cehennemden kurtarıcıdır [Miftah-ul-Cenne]

SöZLER
YORUMLAR