Güzel Sözler
Mobil uygulaması yayında
Ücretsiz

Müzik İle İlgili Sözler

Sayfa İçeriği: Müzik Sözleri, Müzikle Alakalı Sözler, Müzik ile ilgili Sözler, 2018 Müzik Sözleri, En Güzel Müzik Sözleri, En AnlamlıMüzik Sözleri, Paylaşmalık Müzik Sözleri

Manevi anlamda insanın yaşam kaynağıdır aslında müzik. Müziksiz insan düşünülemez. Sosyal medyada paylaşabileceğiniz en harika müzik ile alakalı olarak sözleri bir araya getirdik.

Müzik İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Müziğin olduğu yerde, kötülük barınmaz (Miguel de Cervantes)


Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevince ve her şeyidir. Atatürk


”Müzik aşkı besteler.” (Shakespeare)


Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. - Atatürk


Müzik yalnızca bizi rahatlatan ya da alıp götüren bir şey değil, bundan öte bir şey, bir ideoloji. Bir insanın ne tür müzik dinlediğine bak, nasıl biri olduğunu anlarsın.


Müziğin ruhunu, aşktan başka bir şeyle anlatamam. 


Eğer sanatta yalnız bir okul bir görüş olsaydı, yeni cüret ve tecrübelerin olmamasından dolayı o çabuk mahvolurdu... George Sand 


Bir memleketin ahlak bakımından nasıl idare edildiğini anlamak isterseniz, o ülkenin müziğini inceleyiniz.


Müzik, ruhu günlük hayatın tozlarından temizler. -Berthold Auerbach-


"Kelimelerin başarısız olduğu yerde,müzik konuşur."Hans Christian Andersen 


Müzik, duyguIarımızın en açık diIidir. EmiI Zeig


Müziği kim anarsa, başka insanIarın uğradığı tüm çöküntüIerden kurtuIur. Ludwig van Beethoven


”Müzik, ruhun gıdasıdır.” (Mendelson)


”Müzik bir başka seyyaredir.” (Daudet)


Ulusal; ince duyguları, düşünceleri anlatan; yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir an önce, modern müzik kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak böyle Türk müziği yükselip, evrensel olabilir.


Müzik, duygularımızın en açık dilidir.


Müzik lisanının öğrenilmesi diğer lisanlara benzer, bunu çocukluktan itibaren öğrenenler ona sahip olabilirler... Rubinstein 


Musiki öyle bir denizdir ki, ben paçaları sıvadım; ama hala içine giremedim.


Müziği kim anlarsa, başka insanların uğradığı tüm çöküntülerden kurtulur. –Beethoven-


Aynı dili bilmeyen iki insan sadece müzik sayesinde anlaşabilirler.


"Çünkü müzik,sözcüklerin ifade edebileceğinin,hissettirebileceğinin çok ötesinde şeyler hissettirir insana..."


"Eğer insanların hayatına müzik ve sevgi aşılarsan onları tedavi edebilirsin."Bob Marley

  
"Müzik olmasaydı,hayat bir hatadan ibaret olurdu."Friedrich Nietzsche 


İnsan her gün bir parça müzik dinIemeIi, iyi bir şiir okumaIı, güzeI bir tabIo görmeIi ve mümkünse birkaç mantıkIı cümIe söyIemeIidir. Goethe


”Müzik dünyaya hükmeder.” (Martin Luther)


”Müziksiz hayat bir hata olurdu.” (Nitzsche)


Müziğin amacı heyecandır, hiçbir sanat insan kalbinde, bu kadar yüce bir insanlık duygusu uyandıramaz.


Saz çalmayan tel, kadrini ne bilir.


Kültür müziği ruha hakiki bir kudret veriyor ve milletin terbiyesinde amil oluyor... François Guizot 


Müzik, insanlığın ortak dilidir.


Müzik herkese farklı hitap eder, Acısı olana acı, mutlu olana neşeli, durgun olana sakin.


Gerçek müziğin farkına varan ve onun ardındaki sırrı çözebilenler, bütün evren ile aynı frekansı titreşir ve her şeyle anlaşıp konuşabilirler.


"Hayat,ızdırap ve keder verirse,sükuneti muzikte arayınız."Konfüçyüs 


"Akılalmaz günlerden geçiyoruz.Aklı korumak için müzik,edebiyat ve insanlara sığınmak gerek."


Ağır ağır öIüyor yoIcuIuğa çıkmayanIar, okumayanIar, müzik dinIemeyenIer, gönIünde inceIik barındırmayanIar. PabIo Neruda


Müzik, en tehIikeIi hayvanı biIe durduracak güçtedir. James Bramston


Bir memIeketin ahIak bakımından nasıI idare ediIdiğini anIamak isterseniz, o üIkenin müziğini inceIeyiniz. Confucius


”Müzik, ancak hissedebiliyorsam gerçektir.” (Ray 2004)


”Kalpteki fazilet tohumları müzikle yeşerir.” (Luther)


İnsanların duygularını anlama/öğrenme çabamın bir parçası olarak sürekli müzik dinliyorum.


Müzik, insanların evrensel dilidir... Longfellow


Müzik, en tehlikeli hayvanı bile durduracak güçtedir.


Öyle sanıyorum ki, her şeye ve her sanat duygusuna müzik duygusu eşlik etmelidir; iddiamı, teori ve deneyimlerimle desteklemek isterdim. Johann -Wolfgang von Goethe-


Müzik hatıraları canlandırır, hayalleri süsler.


"Müzik;ağlamak ve gülmekten sonra en evrensel anlaşma aracıdır hala."Servet Somuncuoğlu 


"Müzik her yerde.Duyabiliyorum;rüzgarda,havada,ışıkta. O her yerde... Tek yapmanız gereken onu duymaya çalışmak."August Rush 


Müzik, sesIerin mimarisidir. Madame de StaeI


Müziğin amacı heyecandır, hiçbir sanat insan kaIbinde, bu kadar yüce bir insanIık duygusu uyandıramaz. George Sand


”Müziği değiştirirseniz, sitenin duvarları yıkılır.” (Eflatun)


”Müzik; ses bileşimleriyle heyecan uyandırmadır.” (Fetis)


Hiçbir şekil ve hiçbir kelime kalbin derinliklerini ve özelliklerini müzik kadar anlatamaz. 


Müzik ile düşünmenin birbirine bu kadar benzediği daha önce hiç aklıma gelmemişti. Aslında müziğin de düşünmenin bir başka biçimi olduğu ya da düşünmenin, müziğin bir başka biçimi olduğu söylenebilir.


Müzik, altımızdaki cennettir... Addison


Dünya sahnesinde işler sarpa sarınca, orkestra devreye girer.


Duygularımı şiirle anlatamam, çünkü şair değilim. Kendimi gölgeler ve ışıkla ifade edemem, çünkü ressam değilim. Düşüncelerimi hareketlerde açıklayamam, çünkü dansçı değilim. Ama bunların hepsini müzikle yapabilirim, çünkü ben bir müzisyenim. –Mozart-


"Esnetilmiş ses müziktir.Esnetilmiş hareket danstır.Esnetilmiş zihin meditasyondur.Esnetilmiş hayat bir kutlamadır."Ravi Shankar 


"Kulağa gelen müzik tekse de onu oluşturan notalar farklıdır."Halil Cibran 


Müziğin vahşi hayvanIarı yatıştıracak, kayaIarı yumuşatacak ve yüzyıIIık çınarIarı eğecek, bir çekiciIiği vardır. WiIIiam Congreve


Bir üIkenin türküIerini yapanIar, kanunIarını yapanIardan daha değerIidir. ThaIes


”Müzik; insan ruhunun anlayabileceği yegâne dildir.” (Bennet)


”Müzik, notaların arasında sessizlik yaratır.” (Richard Wilkins)


”Müzikte var olanı tekrarlayanların şansı yoktur.” (Cahit Berkay)


Müziği sevmeyene insan dememeli, onu seven ancak yarım insandır; müzik yapansa, tam insan.


Müzik bedenle zihin arasında kimsenin henüz tam olarak açıklayamadığı bir bağ kurar.


Müzik; seslerin mimarisidir...  Madame de Stael 


Müzik erkeklerin kalbini alevlendirmeli, kadınların ise gözünü yaşartmalıdır.


Bir türkü yazmak bir milletin kültür mirasına bir eser bırakmaktır.


Müzik bize hoş ve eğlenceli bir zaman geçirme aracı gibi gözükse de, asıl önemi; insanı canlı tutan, kesintisizce akan bir özellik taşımasıdır. -Sufi İnayat Khan-


"Müzik,beraberinde bir şeylerin olacağına dair vaatler ve umutlar getiriyordu."Christy Brown


"Müzik ve ritim,yollarını ruhun gizli köşelerinde bulurlar."


"İnsan bilincindeki yarayı tedavi etmenin en iyi yolu müzik,resim,edebiyat ve en başda da felsefedir."


Bir piyanonun sesIerini duyurmak çok güçtür; çünkü bunIar ses değiI birtakım gürüItüIerdir. DuyuIanIarın hepsi yanIıştır; orkestrada oIsun, insan sesIerinde oIsun, hatta iyi dikkat ediIirse teIIi sazIardan meydana geImiş bir kuatuorda oIsun, her şey ısIıktır, gümbürtüdür. Müziğin yarattığı mucize de buradadır, işte hiç bir kuIağın duyamadığı, bununIa beraber bütün bu insan dışı gürüItüIere hakim oIan arık meIodiyi çıkarabiImek. AIain


”Müzik bir insanın para ödemesi gereken tek gürültüdür.” ( A. Dumas)


Bırakın, müzikle öleyim. (Mirabeau)


Sessizlikten daha büyük veya daha muhteşem müzik yoktur ama bu müziği anlamak ve hissetmek için fazla zayıfız. Aramızdan sessizliğe dalıp bunun inayetini alamayanların müziği vardır; müzik sessizliğin sözü gibidir çünkü sessizliğin büyüklüğünü ortaya çıkarır ve bize boş gevezelikler sunmaz.


Müzik, hissin uğultusudur... Oscar Wilde 


En tatlı şarkılar, en acı duyguları dile getirenlerdir.


Müzik birden fazla sesin bir ahenkle çalınmasıdır.


"Şiddetin seslerine tepkisiz kalan komşular müzik seslerine tepki gösterirler."Büşra Sanay 


Sen de Yorum Yap veya Sözünü Yaz