Güzel Sözler
Mobil uygulaması yayında
Ücretsiz

Mevlana'nın Hoşgörü İle İlgili Sözleri

Sayfa İçeriği: Mevlana sözleri, Mevlananın Hoşgörü Sözleri, Mevlananın Hoşgörü ile ilgili Sözler, Mevlananın Hoşgörü  ile alakalı Sözleri

Mevlana'ya ait olan, hoşgörü üzerine söylemiş olduğu en anlamlı sözleri bu sayfamızın altından bulabilirsiniz. Twitter, Facebook, İnstagram hesaplarınızdan bu sözleri paylaşabilirsiniz.

Mevlana'nın Hoşgorü İle İlgili Sözleri

Editör Seçimi: Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel..


Sevgide güneş gibi ol dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol hataları örtmede gece gibi 


Gel, gel, ne olursan ol yine gel İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel."


"Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol"


Ne insanlar gördüm üzerinde elbiseler yok, ne elbiseler gördüm içinde insandan kalıntı yok.


Çoban uyudu mu kurt emin olur. 


Nice insanIar gördüm, üzerinde eIbisesi yok, nice eIbiseIer gördüm, içinde insan yok.


Aşk altın değildir saklanmaz. Aşıkın bütün sırları meydandadır.. 


Nice insanlar gördüm üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm içinde insan yok. 


İsa'nın eşeğinden şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir. 


Kuzgun bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç? 


"Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol."


"Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız! Bizim mezarımız âriflerin gönüllerindedir."


Hz Mevlana der: Beni benden alan gözlerin nerde Yurdumu saran çiçeklerin nerde Onca memleketler gezdim Beni ahirete götüren yolun nerde Hz Mevlana söyler herkes onu dinler İşte derler: Gözlerimizi açan çiçek burda


Günler mesafeler uzaktan olsa dahi insanlara hoşgörü ile yaklaşın sizden göreceklerdir mutlaka anlatın onlara.


Dert daima insana Mevlana Sözleri yol gösterir.


Ayıpsız dost arayan, dostsuz kalır.


Sevgi, bilmekten doğar.


Sevgide güneş gibi oI, dostIuk ve kardeşIikte akarsu gibi oI, hataIarı örtmede gece gibi oI, tevazuda toprak gibi oI, öfkede öIü gibi oI, her ne oIursan oI, ya oIduğun gibi görün, ya göründüğün gibi oI.


Vazifesini tam yerine getirmemiş oIanın vicdan yarasına ne mazaretin devası ne iIacın şifası deva getirmiş.


AIIah iIe oIduktan sonra öIüm de ömür de hoştur.


Genişlik sabırdan doğar. 


Eşeğe katır boncuğuyla inci birdir. Zaten o eşek inciyle denizin varlığından da şüphe eder. 


Ayın geceye sabretmesi onu apaydın eder. Gülün dikene sabretmesi güle güzel bir koku verir. Arslanın sabredip pislik içinde beklemesi onu deve yavrusu ile doyurur. 


Sarhoş cinayeti yapar da sonra "özrüm vardı kendimde değildim"der. Kendinde olmayışkendiliğinden gelmedi sanaonu sen çağırdın. 


Hz Mevlana der: Beni benden alan gözlerin nerde? Yurdumu saran çiçeklerin nerde? Onca memleketler gezdim Beni ahirete götüren yolun nerde? Hz Mevlana söyler herkes onu dinler İşte derler: Gözlerimizi açan çiçek burda?


Güzellikler kapıdan çıkıp gitmeden önce bilgileri okuyarak anlamak lazımdır, iyilikleri kötülükleri öğrenerek anlayabiliriz. Çirkinliklere karşı mücadeleyi hep birlikte edebiliriz.


Sabır sevinç anahtarıdır.


Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.


Köpeklerin kardeşliği, aralarına kemik atılana kadardır.


Kabuğu kırıIan sedef üzüntü vermesin sana içinde inci vardır…


Ey aItın sırmaIarIa süsIü eIbiseIer giymeye kemer takmaya aIışmış kişi sonunda sana da dikişsiz eIbiseyi giydirecekIer…


İnsan gözdür görüştür gerisi ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa değeri o kadardır…


Her korkuda binlerce eminlik vardırgöz karasında onca aydınlık mevcut. 


Bülbüllerin güzel sesleri beğenilir de bu yüzden kafes çeker onları. Ama kuzgunla baykuşu kim kor kafese?


Bazı insanlar bize armağandır, bazıları ise ders.


Yok, dünyada hicrandan daha acı ne istiyorsan et de onu etme.


Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırIamıyor gama binIerce defa aferin…


Göz oIgunIaştı mı temeIi özü görür ama kişi şaşı oIdu mu parça buçuğu görür ancak…


YemekIe doIu karın şeytanın pazarıdır.


ÇayırIıktan çimenIikten esip geIen yeI küIhandan geIen yeIden ayırt ediIir.


Sen de Yorum Yap veya Sözünü Yaz