Merhamet İle İlgili Sözler - Merhamet Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Merhamet İle İlgili Sözler

Merhamet İle İlgili Sözler

Bu sayfamızın altında sizler için hazırlamış olduğumuz merhamet ile ilgili sözlere göz gezdirebilirsiniz.

Sayfa İçeriği: Merhamet Sözleri, En Güzel Merhamet Sözleri, En İyi Merhamet Sözleri, Merhamet Sözleri 2019, Merhamet ile ilgili Sözler, Anlamlı Merhamet Sözleri

Merhamet yürekten gelir. Her insanda çok az da olsa muhakkak merhamet vardır. Merhamet ile ilgili sözlere bu sayfamızdan bakabilirsiniz. Beğendiğiniz merhabet sözlerini Twitter, Facebook vb. hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Merhamet İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Bu kadar acımasız dünyada kimden merhabet bekleriz Allah'tan başka..


İnsanın merhameti, yumuşaklığı ve cömertliği kendisini düşmanlarına bile sevdirir. -Sadi Şirazi-


İki çeşit acıma vardır: Biri merhem, öteki zehirdir, birincisi dostIarımızın, ikincisi düşmanIarımızın acımasıdır. CharIes Summer


Merhamet afetlerin efendisidir. Hz. Ömer


Merhametsiz olan kaderdir, insanlar değil. (K.Csatho)


Allah'ın bahşettiği en güzel aksesuardır vicdan. Takın onu yüreğinize


Halka şefkat yolunda: Güneşte onun gölgesi olacaksın, Soğukta hırkası, açlıkta ekmeği. (İsmail ATA)


”Aşk, merhametli bir efendidir.” (A.Prevost)


Sen yerde olana merhamet et ki, gökte olan sana merhamet etsin. Senden aşağı olana acı ki, senden üstün olan da sana acısın.


Suç varsa karşılığında ya adalet ya merhamet olmalı. Sen adaletle hükmet Suna. Suçla beni. Kına. Yargıla. Ayıpla. Ko, azapta kalayım. Ama anlama. Anlamanın sonu merhamet, onun da sonu affetmektir çünkü. Affetme beni.


Merhamet, insanlık madeninin en kıymetli cevheridir. -Mark Twain-


İnsan merhamettir. Merhametin olmadığı yerde insan yoktur. -Nurettin Topçu-


İnsan acıyabildiği birisini, gıpta edeceği birisinden daha kolay sevebilir. -Andre Maurois-


Merhametli olmak ağlayanla ağlamak değildir. Ağlayanın gözyaşını dindirecek bir çözüm yolu bulmak ya da bulmaya çalışmaktır. -Erdal Demirkıran-


Merhamet en etkiIi siIahtır; kaIbe kadar işIer ve ebediyete kadar iyiIeşmeyecek yaraIar açar. Lavigerie


KüçükIerimize merhamet, büyükIerimize saygı göstermeyen bizden değiIdir. Hadis-i Şerif


Sen yerde oIanIara merhamet et ki, gökte oIanIarda sana merhamet etsin. Senden aşağı oIana acı ki, senden üstün oIan da sana acısın. MevIana


İnsan acıyabiIdiği birisini, gıpta edeceği birisinden daha koIayIıkIa sever. Andre Maurois


Şefkatli ol karşılaştığın herkes zor bir mücadele veriyor. Eflatun


Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Hadis-i Şerif


Ciddiliğin fazlası nefret doğurur merhametin fazlası da otoriteyi azaltır. Sadi Şirazi


Adalet nerede hesap sorarsa merhamet orada haklarını kaybeder. Georges Duhamel


Kendini yok yere acındıran, gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder. (Montaigne)


Merhamet ve ibadetlerin en hayırlısı, gizli sadaka vermek ve inziva köşesinde ibâdet etmektir. (Hz Ali)


Merhametin ne kadar büyükse, o kadar adamsın! 


Malı mülkü değil, kaşı gözü değil, hırkası heybesi de değil, merhameti'dir bir insanı güzelleştiren. 


Duygularımı öldürürken bana hiç kimse merhamet etmedi. Ödeşme günü geldiğinde benden de hiç kimse merhamet beklemesin! 


Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. (Hz Muhammed S.A.V)


Merhamet en etkili silahtır; kalbe kadar işler ve ebediyete kadar iyileşmeyecek yaralar açar. (Lavigerie)


Merhametli cerrah yara sağaltmaz. (Atasözü)


”Her kim yol kesene acırsa, kervanı asıl vuran odur.” (Şeyh Sadi)


”Anlamanın sonu merhamet, onun da sonu affetmektir.” (Nazan Bekiroğlu)


”Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz.” (Hz. Muhammed)


”Ciddiliğin fazlası nefret doğurur, merhametin fazlası da otoriteyi azaltır.” (Sadi Şirazi)


”Kendini yok yere acındıran, gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder.” (Montaigne)


Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol
Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol
Hoşgörürlülükte deniz gibi ol
Ya olduğun gibi görün
Ya göründüğün gibi ol


Merhamet en yüce bir hedeftir. Merhamet ve affetmek insanın kalbinin yumuşamasına neden olur. Bu yüzden başka hayatlara merhamet gösterir ve affederseniz bu sizin kendi kalbinizi yumuşatır. Böyle bir kalbin sevgi dolu olduğu belli olur. Her insan bunu düşünmelidir.


Merhamet ısmarlama olmaz.
Tatlı bir yağmur gibi gökten düşer.
Verene de alana da faydalıdır.


Başkasına merhamet etmek, ondan daha kuvvetli olduğunu zannetmektir ki, ne kendimizi bu kadar büyük, ne de başkalarını bizden daha zavallı görmeye hakkımız yoktur…


Nedense, hayatta bir müddet beraber yürüdüğümüz insanların başına bir felaket geldiğini, herhangi bir sıkıntıya düştüklerini görünce bu belaları kendi başımızdan savmış gibi ferahlık duyar ve o zavallılara, sanki bize de gelebilecek belaları kendi üstlerine çektikleri için, alaka ve merhamet göstermek isteriz.


Hâlâ daha bir şey konuşmamıştık. Fakat artık buna hayret etmiyordum. Onun sessiz sedasız yaşayışı, tahammül edişi, insanların zaaflarına merhametle ve edepsizliklerine eğlenerek bakışı kâfi bir irade değil miydi?


Allah’tan sıkıntı değil, sadece sevgi, aşk ve merhamet gelir. Ve sana tavsiye ederim. Dünyada aldığın tat bir süre sonra sana acı gelecektir, çünkü dünya tatlı gibi gözüken acı bir şerbettir. Onu şehvetle içtikçe acısı çıkmaya başlar.


Anlamanın sonu merhamet, onun da sonu affetmektir. -Nazan Bekiroğlu-


Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz. Hadis-i Şerif


Senden aşağı olana acı ki, senden üstün olan da sana acısın.


Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. -Hadis-i Şerif-


AIIah, insanIara merhamet etmeyene rahmette buIunmaz. Hadis-i Şerif


Merhamet edin, merhamet oIunasınız. Af edin, af oIunasınız. Yazık, Iaf ebesi oIanIara. Yazık günahIarına biIerek devam edip, istiğfar etmeyenIere. (Hadis-i Şerif)


MerhametIi oI: Ey oğuI! Cenab-ı Hak şefkati ve merhameti sebebiyIe Musa AIeyhisseIam’a peygamberIik verdi. Ey oğuI! Sen de şefkat ve merhameti eIden bırakma ki merteben yüce oIsun. Yeryüzünde oIan mahIûkata merhamet eyIe. İmam GazaIî


YaInız kendini koruyan kişi merhamet sahibi değiIdir. MerhametIi kişi başkaIarının iyiIiği için çaIışan kimsedir. İyi kimse derdi oIanIara deva oIur. Yusuf Has Hacib


Ey oğul üç kişiye acı cahil arasındaki alime zenginken fakir düşene ve hatırlı iken itibarını kaybedene. Şeyh Edebali


Yalnız kendini koruyan kişi merhamet sahibi değildir. Merhametli kişi başkalarının iyiliği için çalışan kimsedir. İyi kimse derdi olanlara deva olur. Yusuf Has Hacib


Merhamet edenlere Rahman olan Allah"ta rahmetiyle merhamet eder. Yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler size merhamet etsin. (Hz Muhammed S.A.V)


Merhamet, sık sık söylenen fakat pek az hissedilen, nefret; sık sık hissedilen, fakat az söylenen bir histir.


Düşmana acıyan, kendine acımaz. (Francis Bacon)


Kişi sevgisi kadar mutlu, bilgisi kadar kararlı, ürettiği kadar onurlu, paylaştığı kadar büyük, merhameti kadar saygın, dürüstlüğü kadar insandır


Vicdanın yarısı merhamet, öbür yarısı da adalettir.


Acıma; dosttan gelirse teselli, düşmandan gelirse hakarettir. (İmam Şarani)


Yerdekilere merhamet edin ki, gökte ki merhamet etsin. (Hz Muhammed S.A.V)


”İnsanın merhameti, yumuşaklığı ve cömertliği kendisini düşmanlarına bile sevdirir.” (Sadi Şirazî)


”İnsanın kendini fazla ciddiye alması pek büyük bir yanlış,kendine acıması da tehlikeli bir şeydir.” (E.Benson)


Merhamet ve zalimlik insan yüreğinde berbat gecenin gökyüzündeki hava şartları gibi mücadele ediyor, ama merhamet zalimliği yenecek çünkü o kutsal ve gün ışıdığında bu gecenin dehşeti geçip gidecek.


Merhamet yüce bir ruhun içini aydınlatacak tek ışıktır. Merhamet meşalesini diğer tüm erdemlerin önünde taşır.


Merhametli olmak ağlayanla ağlamak değildir; ağlayanın gözyaşını dindirecek bir çözüm yolu bulmak ya da bulmaya çalışmaktır.


Anlamanın sonu merhamet, onun da sonu affetmektir.


Kadınlarda merhamet aşkı doğurur, erkeklerde aşk merhameti.


İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye’nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır.


Saklayacak değilim, kaybetmiş insanları, kazananlardan daha yakın bulurum kendime. Onların yaşadıklarında çok daha fazla merhamet vardır, çok daha fazla acı.


Hz. Meryem merhametin, Hz. Asiye emniyetin, Hz. Hatice sadakatin, Hz. Fatıma nurun timsalleriydi.


Biz de bir şeyin içine batmak istiyorsak, içimizin o şeyle dolması lazım, diye düşündüm. Tanrı’nın merhametinin içine batmak istiyorsak, önce içimizin merhametle dolması lazım. Tanrı’nın sevgisinde kaybolmak istiyorsak, önce içimizin sevgiyle dolması lazım. Tanrı’nın özelliklerini ölümsüzler olarak düşünebilirsiniz. Çünki kalıcıdırlar, yok olup gitmezler. İşte Tanrı’yı kalbimize koyduğumuzda, kalbimiz ölümsüzlerle dolar ve ölümsüz bir kalp olur böylece.

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!