Matematik İle İlgili Sözler

Başlık: Matematik İle İlgili Sözler

Bu yazımızda, siz değerli ziyaretçilerimiz ile Matematik hakkında söylenmiş en güzel sözleri paylaştık.

Sayfa İçeriği: Matematik İle İlgili Sözler, Matematik Sözleri, Anlamlı Matematik Sözleri, Etkili Matematik Sözleri, Matematikle Alakalı Sözler, Matematik Sözleri 2019

Matematik aslında zekadan çok sabır işidir Eğer sabırlı bir şekilde kendini yoğunlaştırırsan tüm matematik problemlerinin üstesinden gelirsin Matematik ile alaklı paylaşmış olduğumuz sözleri sunuyoruz sizlere..

Matematik İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Matematikte zekâdan önce sabır gelir (Cahit Arf)


“İnsanlar sayılar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı ile ölçülür.”


“Kara delikler, Tanrının 0’a böldüğü yerlerdir.” Steven Wright


Matematik biIimIerin suItanıdır CarI Friedrich Gauss


Geometri, yaratıIış öncesi de vardı

PIato


Kainat dediğimiz kitap ,yazıldığı dil ve harfler öğrenilmedikçe anlaşılamaz O, matematik dilinde yazılmış;harfleri üçgen, daire ve diğer geometrik şekillerdir.Bu dil ve harfler olmaksızın kitabın bir tek sözcüğünü anlamaya olanak yoktur ~ Galileo Galilei


"Eğer mutsuzsam, matematikle uğraşıp mutlanırım Eğer mutlu isem; matematikle uğraşıp mutluluğumu muhafaza ederim."


Matematikte bir şeyleri asla anlamazsın, sadece onlara alışırsın.” M Kemal Atatürk


Akıllarımız sınırlı fakat bu sınırlılığın şartları içerisinde sonsuz olasılıklarla çevrilmişiz; işte hayatın gayesi bu sonsuzluktan kavrayabildiğimiz kadar çok şey kavramak.


“Dinsiz ilim topal, ilimsiz din kördür.” Albert Einstein


Matematikte de olur bazen

Değer verirsin yanlış çıkar. 


Aşkta matematik gibidir karma karışık ama aşkta mantık yoktur matematikte mantık vardır -M Cuma-  


Resim bir bilimdir ve tüm bilimler matematiğe dayanır İnsanın ortaya koyduğu hiçbir şey matematikte yerini bulmaksızın bilim olamaz. 


“Matematik bilimlerin sultanıdır.”


“Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın.”


“Algoritma şöyle diyor: Rabbimiz ve koruyucumuz olan Allah ‘a hamd ve senalar olsun“


Kainatın mimarı mükemmeI bir matematikçi oIsa gerek James Jeans


Bir güIün güzeIIiğindeki sır, onu yaratanın içine sakIadığı matenmatik sanatının ta kendisidir

Fibonacci


İnsanIar sayıIar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde buIunduğu sayı iIe öIçüIür Newton


Matematik aşk gibidir: Basit bir fikir, fakat her an karmaşıkIaşabiIir R Drabek


Başka her şey de oIduğu gibi matematiksel bir teori için de öyIedir; güzeIIik aIgıIanabiIir fakat açıkIanamaz CayIey Arthur


“…Evren her an gözlemlerimize açıktır; ama onun dilini ve bu dilin yazıldığı harfleri öğrenmeden ve kavramadan anlaşılamaz

Evren matematik diliyle yazılmıştır; harfleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik biçimlerdir Bunlar olmadan tek sözcüğü bile anlaşılamaz; bunlarsız ancak karanlık bir labirentte dolanılır.” GALILEO


Matematikte büyük olmanın iki yolu vardır: İlki herkesten zeki olmak, ikincisi de herkesten aptal, fakat sebatlı olmak Raoul Bott 


'Matematikle ifade edebiliyorsanız, bilginiz doyurucudur.” Lord KELVIN


"Matematik, insan zihninin idrak edebildiği bütün kavramların ve bu kavramlar arasındaki bütün ilişkilerin ifade edildiği dildir."


"Bir matematikçi sanmaz fakat bilir.ınandırmaya çalısmaz çünkü ispat eder.Güveninizi beklemez.Belki dikkat etmenizi ister."


Matematiği kullanmayan bilimler, ele aldıkları konularda ancak dış yapıyı inceleyebilirler; bu bağlantılar ise özle ilgili unsurlar arasında değil, dış görünüşle ilgili noktalar arasında olabileceğinden, bir varlığın özünü, onun aslında ne olduğunu bize vermekten acizdirler O halde matematik, tabiat bilimleri, tarih gibi kişiliğin içlerine nüfuz edip, onu derin bir sezgi ile kavrayabilen bir disiplinin önünde çok aşağı niteliktedirler. 


“Ben öğrenim devrimde matematik konusuna çok önem vermişimdir ve bundan hayatımın çeşitli safhalarında başarı elde etmek için faydalanmış olduğumu söyleyebilirim Onun için herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır.”M

Kemal Atatürk


Yeterli matematik çalışıncaya ve sayısız olası istisnaları görüp kafası karışıncaya kadar herkes bir eğrinin ne olduğunu bilir George Polya


Hata yapmaktan korkmak, ilerlemenin ölümüdür.


Başka her şey de olduğu gibi matematiksel bir teori için de öyledir; güzellik algılanabilir fakat açıklanamaz.


“İnsanlar sayılar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı ile ölçülür.” Newton 


Sık sık “matematik, teoremleri ispatlamaktan ibarettir” sözünü işitiriz.Bir yazarın temel işi cümle yazmak değil midir?


“Matematiksel olarak gösterilemeyen hiçbir araştırma gerçek bilim sayılamaz.” Leonardo da Vinci


Matematik ne neden söz ettiğimizi, ne de söylediğimiz şeyin doğru olup olmadığını bildiğimiz bir konudur. 


En güzel şiir matematiktir Yeryüzünde şimdiye dek iki kere iki dört ederden daha güzel bir dize yazılmamıştır sanırım... 


İrili ufaklı sayılar gelir geçer hayatımızın bir köşesinden.Her birine yeni anlamlar yükleriz Onları gördüğümüzde bazen güler,bazen de yılların yorgunluğunu yüzümüze yansıtan karşılıklar daha belirgin bir hal alır.


Matematik bize x ile, y ile ,z ile uğraştırırken aslında hayat yolunda karşılaşacağımız problemlerin çözümünü öğretmektedir.


Matematik matematik sözleri ile ifade edilecek bir ders değildir, matematiğin dili sayılardır.

 

“Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir.”


Aritmetik, ayakkabıIarı çıkarmadan yirmiye kadar sayabiImektir Mickey Mouse


Matematik aşk gibidir: Basit bir fikir, fakat her an karmaşıkIaşabiIir

R Drabek


MatematikIe ifade edebiIiyorsanız, biIginiz doyurucudur Lord KeIvin


Matematikte karşıIaştığınız güçIükIer için endişe etmeyin Emin oIun benim karşıIaştıkIarım sizinkiIerden daha büyüktür AIbert Einstein


Çözümde görev aImayanIar, probIemin bir parçası oIurIar

Goethe


AIgoritma şöyIe diyor: Rabbimiz ve koruyucumuz oIan AIIah ‘a hamd ve senaIar oIsun Harezmi


Kara deIikIer, Tanrının 0’a böIdüğü yerIerdir Steven Wright


“Hayat sadece iki şey için güzel; matematiği keşfetme ve öğretme…” Simeon Poisson


Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür Albert Einstein


Allah kainatı matematik dilinde yaratmıştır

Galileo


Matematiksel olarak gösterilemeyen hiçbir araştırma gerçel bilim sayılamaz Leonardo da Vinci


İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettiğini Payda büyüdükçe kesin değeri küçülür.


Bir matematikçi sanmaz fakat bilir, inandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder, güveninizi beklemez, belki dikkat etmenizi ister.


İnsanlar sayılar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı ile ölçülür.


“Resim bir bilimdir ve tüm bilimler matematiğe dayanır İnsanın ortaya koyduğu hiçbir şey matematikte yerini bulmaksızın bilim olamaz.” Leonardo Da Vinci


“Eğer mutsuzsam, matematikle uğraşıp mutlanırım Eğer mutlu isem; matematikle uğraşıp mutluluğumu muhafaza ederim.” P

Turan


Geometri zekayı aydınlatır ve aklı doğru yola sokar Onun bütün kanıtları açık ve düzenlidir Çok iyi düzenlendiğinden geometrik mantık yürütmeye hata girmesi neredeyse imkansızdır Bu nedenle sürekli geometriye başvuran bir aklın hataya düşmesi çok nadirdir Buna göre de geometri bilen kişi zeka kazanır

Eflatun’un kapısında aşağıdaki sözlerin yazılı olduğu nakledilir: “Geometrici olmayan evimize giremez.” Ibn Haldun (1332-1406)


Doğulu önderler, milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar: iyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak Bu asil hareket Ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor.


Bir kasabın ekmeğe, bir fırıncının da ete ihtiyacı vardır Bu nedenle kasapla fırıncının birbirini sevmesi için mantıklı bir neden vardır Her ikisi de birbirine yararlı olur.


Dünyayı anlama ve reform isteği ilerlemenin iki büyük motorudur.


“Algoritma şöyle diyor: Rabbimiz ve koruyucumuz olan Allah ‘a hamd ve senalar olsun“ Harezmi


Açıklamak, matematikleştirmektir. 


Kadınlar matematiğe benzer, çözüm yolu çoktur ama tek bir sonuç vardır Mert Yaşlı 


Bir problemin çözüm yolunu bulduğunuz zaman gözünüzde büyüttüğünüz sayılar küçülüverir birden.


Eğer matematiğe yardımcı olacaksan sende bir problem olma, problemin çözümü için bir yol ol.


Matematikte gideceğin yol ve varacağın nokta bellidir, sağdan soldan gitmeyi kabul etmez.


"İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettigini, payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür.


"Bir matematik problemine dalıp gitmekten daha büyük mutluluk yoktur.


Matematikçiler aşıklar gibidir

Onlardan birine en küçük bir ilkeyi verin, o ondan bir sonuç (consequence) çıkaracaktır, tabi bu sonucu kabul etmeniz gerekecektir, o da bu sonuçtan başka bir sonuç çıkaracaktır.

SöZLER
YORUMLAR