Lokman Hekim Sözleri - En Güzel Lokman Hekim Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Lokman Hekim Sözleri

Lokman Hekim Sözleri

Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen Lokman Hekim'in söylemiş olduğu sözler bu sayfamızda yer almaktadır.

Sayfa İçeriği: Lokman Hekim Sözleri, Anlamlı Lokman Hekim Sözleri, Lokman Hekim Sözleri Facebook, Kısa Lokman Hekim Sözleri, En Güzel Lokman Hekim Sözleri, Lokman Hekim Sözleri 2019

Sizler için hazırlamış olduğumuz Lokman Hekim'in söylemiş olduğu sözlere bu sayfamızdan göz gezdirebilirsiniz. Whatsapp, Twitter, Facebook gibi hesaplarınızdan Lokman Hekim sözlerini paylaşabilirsiniz.

Lokman Hekim Sözleri

Editör Seçimi: Ey oğul! Cahil kimseler ile dostluk kurma. Çünkü onunla dost olursan, kendi yaptıklarını senin hoş karşıladığını sanır. (Lokman Hekim)


 Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları unut amma senin onlara yaptığın fenalıkları asla unutma onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye çalış. Ey oğulcağızım, ciğerparem! Allah'ı tanı, ona hiçbir şeyi ortak koşma. 


Badet esnasında yahut günah işlemek arzusu anlarında kalbini vesveseden koru, müdaafasına kalkışma, hislerini hayra yönelt.


Geçmişte seninle düşmanlığı olmuş kimseye güvenme.


Bir gönüI yapmak geImiyorsa eIinden, bari bir gönüI yıkıImasın diIinden.


İbadet esnasında yahut günah işlemek arzusu anlarında kalbini vesveseden koru, Müdaafasına kalkışma, hislerini hayra yönelt.


Bir tedbir alacağın zaman ahlak ve bilgi sahibi kimseye akıl danış.


Sakın ola ki sonra tövbe ederim deme ,ölüm ansız gelir ,cahil kimselerle sadık olma ki yaptıkları yanlışları senin doğru bulduğunu düşünmesin.öğrendiklerini yaşamadıkça ve tam manasıyla gerekliliklerini yerine getirmediğin sürece başka şeyler öğrenmeye kalkışma. 


Lokman Hekim'e "Hikmeti kimden öğrendin?" diye sormuşlar. Söyle demiş:"Körlerden öğrendim; çünkü bir yeri değnekleriyle yoklayıp, iyice anlamayınca adım atmazlar."


Lokman Hekim’e “Hangi insan daha bilgilidir?” diye sorulunca, “İn­sanların ilminden alıp kendi bilgi dağarcığına ekleyendir.” diye cevap verdi ve “Beki sizce insanların en zengini kimdir?” diye ekledi. İnsanlar. “Malı çok olandır.” deyince “Hayır.” dedi. “Asıl zengin, kendisindeki bilgiye ihtiyaç duyulduğunda bulunabilen, ihtiyaç duyulmadığında ise kendi kendine yeten bilgi sahibidir.”


Başkasına nasihat vermeden önce kendin o tavsiye edeceğin şeyi önce kendin yap kendi ölçüne göre söz söyle herkesin hakkına riayet et. 


Ölümü hiçbir an unutma ve ondan korkma hayırlılar için ölüm üstün mükâfattır öyle ise ölüme hazırlan. 


Oğulcuğum! Konuştuğum için pişman olmuşumdur ama sustuğum için asla pişman olmadım. 


Bir cemaatta bulunduğun zaman dilini faydasız söz söylemekten sakındır çünkü dil insanı ipe götürür.


Lokman hekim'e: bilgeliğini kimlerden aldın? diye sorduklarında: körlerden, cevabını vermiş. Çünkü onlar, yoklamadan adım atmazlar.


Başkalarının evlerinde olduğun zaman gözlerini evlerindeki eşyalardan kapat, kapı pencereden sakın çünkü bu, kötü hisleri hane halkında veya sende uya...


HayırῘı işler uğrunda gayret sarf etmekten geri durma.


İyiῘiği tecrübe ediῘmiş insanῘar hakkında suizanda buῘunma.


BaşkaÎarının evÎerinde oÎduğun zaman gözÎerini evÎerindeki eşyaÎardan kapat, Kapı pencereden sakın Çünkü bu, kötü hisÎeri hane haÎkında veya sende uyarır, önüne geçemezsin


SoruImadan hiçbir şeye karışma.


Bir cemaatta buIunduğun zaman diIini faydasız söz söyIemekten sakındır. Çünkü diI insanı ipe götürür


Ey oğIum! Sükût etmekIe pişmân oImazsın. Söz gümüş ise sükût aItındır.


Küçüğünü hor görme; küçüklük ancak Allah huzurunda belli olur…


Allah ile ölüm hatırdan çıkmamalı.


Öfkelendiğin zaman sözünü tutarak söyle.


Dostunu iyilik veya kötülük zamanında sına.


Konuşurken sözlerine alay ve şaka cinsinden güldürücü laflar karıştırma.


Kar ve ziyan kaygısıyla kimseye yüz suyu dökme.


Sorulmadan hiçbir şeye karışma.


Yemekten sonra yürümek gereklidir.


" Üç şeyi üç şeyle anlarsın: halim kişi öfke anında, cesur kişi korku anında, arkadaş ise ihtiyaç anında belli olur"


Lokman Hekim'e hikmeti nasıl elde ettiğini sormuşlar. 'Gözümü harama kapattım, dilime sahip oldum, az yedim, sözümü tuttum ve beni ilgilendirmeyen şeylere karışmadım.' demiş.


Yeryüzünde ben ürettim veremi
Lokman Hekim bulamadı çaremi
Aslı için kül eyledim Keremi
İbrahim’in atıldığı kor benim


Sözün sonu, söz sahibinin aklını haber verir. Bundan dolayı haber veren kişi ne söylediğine bir baksın.


Lokman Hekim oğluna şöyle demiştir: “Biriyle arkadaş olmak istersen onu öfkelendir, öfkeli olmasına rağmen sana karşı insafı elden bırakmıyorsa ne güzel; aksi hâlde ondan uzak dur.”


“Sevgili oğlum! Merhameti yumuşak, iyiliği yakın, düşünmesi çok, hak söylemek dışında konuşması az, ağlaması fazla, sevinci az olan biri ol. Şakalaşma, bağrışma ve tartışma. Sustuğunda tefekkür üzere sus, konuştuğunda hikmet üzere söyle.’


Zikir ve duadan bir an olsun bile gafil kalma aksi takdirde etrafımızda dolaşan habis ruhlara mahkûm olursun. 


Arkadaşlarına yapmış olduğun iyilikleri unut onlardan teşekkür bekleme mükâfatı Allahtan bekle emellerini onun ihsanına bağla. 


İbadet esnasında yahut günah işÎemek arzusu anÎarında kaÎbini vesveseden koru, Müdaafasına kaÎkışma, hisÎerini hayra yöneÎt


Kaş göz işareti iÎe şunu bunu yere serecek veya küçük düşürecek hareketÎerde buÎunma.  


Parmaklarını ağzına burnuna sürüştürme.


Geçmişte seninle düşmanlığı olmuş kimseye güvenme.


Sağa soIa bakma daima önüne bak.


Ey oğIum! HeIâI Iokma ye ve işIerinde âIimIere danış, işIerini nasıI yapacağını onIara sor.


Bu hastaIığı dider ey insanIarın Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. ÖyIe şifa ver ki hiçbir hastaIık bırakmasın.


Evden evveI komşu, yoIdan önce de arkadaş edin.


Az yemeyi, az uykuyu, az konuşmayı kendine adet et.


Kendini kadınlar gibi süsleme.


Bir cemaatta bulunduğun zaman dilini faydasız söz söylemekten sakındır çünkü dil insanı ipe götürür.


Birinin evine misafir gittiğinde gözünü ve dilini sıkı tut,etrafa göz gezdirmekten ve gevezelikten sakın.


Kaş göz işareti ile şunu bunu yere serecek veya küçük düşürecek hareketlerde bulunma.


Mal biriktirenle ilmi saklayan bu dünyaya hasret gider.


Lokman Hekim- ''Dünyada bana ilimden daha iyi yardımcı yoktur. İlim hazineden ( daha) iyidir. Çünkü, sen hazineyi korumak zorundasın; ilim ise seni korur '' diyor.


Lokman Hekim'e, ''Güzel ahlâkı kimden öğrendin?'' diye sordular. O'da :
''Ahlâksızdan'' dedi.


“Sevgili oğlum! Allah’ın sana yakınlığı miktarınca ondan hayâ et. Allah’ın senin üzerindeki kudreti miktarınca ondan kork. Fazlasıyla lüzumsuz şeylerden seni sakındırırım; zira yarın hesabın uzun olur. Allah seni, sana yasakladığı şeylerin yanında görmesin; sana emrettiği işlerin yanında da seni bulamamış olmasın.”

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!