Liderlik Sözleri

Başlık: Liderlik Sözleri

Liderlik sözleri, liderlik etme sözlerini bu yazımızın altında siz değerli ziyaretçilerimiz için bir araya getirdik.

Sayfa İçeriği: Liderlik Sözleri, Anlamlı Liderlik Sözleri, Kısa Liderlik Sözleri, Liderlik Sözleri 2019, Anlamlı Liderlik Sözleri, Liderlik ile ilgili Sözler, Liderlik Etmek Sözleri

Liderlik vasfı her insanda olmaz Bazıları doğuktan lider doğar, bazıları ise sonradan lider olarak yetişir Liderlik ile alakalı olarak en anlamlı sözleri sizler için derledik Siz de beğendikleriniz sosyal hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Liderlik Sözleri

Editör Seçimi: Gelecek, bugün ne yaptığınıza göre şekillenir (Gandhi)


Lider dediğin önde yürüyen değiI, yoI gösteren oImaIıdır

Atatürk


“Doğru olan şeyi yapmak, bir şeyi doğru yapmaktan daha önemlidir.” Peter Drucker


Dünün yöntemlerini bugünün dünyasında kullanmakta ısrar eden kişi, yarının işinde olmayacaktır John C Maxwell


Liderlik, karşılıklı davranış ve fikir birliği ile yapıyı harekete geçirmek ve bu hareketi devam ettirmektir.


”Fatihler şansa inanmaz.” (Nietzsche)


Halkın lideri olmak isteyen biri, önce kendini ıslah etmeli, daha sonra başkalarını ıslah etmeye başlamalı ve söz ile diğerlerine edep öğretmeden önce, güzel davranışı ile onlara edep öğretmelidir. 


Baska birinin sizin kadar iyi yapabilecegi seyi, birakin ona, siz yapmayiniz.


İyi bir lider, halkına babalık şefkati ile hizmet edendir.


Âcizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir.


Hiçbir büyük yönetici veya Iider cennetten düşmemiştir.


Bir Iider, bir çoban gibidir Sürüsünü uçuruma doğru yürütmemeIidir NeIson MandeIa


VahşiIer dışında, bütün biIinen dünya kitapIarIa yönetiIir

VoItaire


“Hiç yapılmaması gereken bir şeyi etkili şekilde yapmak kadar işe yaramayan hiçbir şey yoktur.” Peter Drucker


“Organizasyonlar, sıradan insanların sıra dışı şeyler yapmasını sağlamak için var olurlar.” Theodore Levitt


“Şirketimizin sahip olduğu bir tek varlık bulunmaktadır; insanların düş gücü.” Bill Gates


Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin Platon


Eğer heyecan üretemezseniz, pek fazla şey üretemezsiniz John Willard Marriott


Arkadan önderlik edin… Bırakın diğerleri önde olduklarını sansınlar Nelson Mandela


Liderlik, konuşmaktan çok dinleyebilmek, ilgili kişilerin ne anladıklarını fark ederek iletişimi uyarlayabilme becerisidir Liderliğin özü, insanlara hizmet etmek, onların hayatlarını iyileştirmektir.


Yönetmek, insanlara yapılması gerekeni yaptırmaktır Liderlik insanların yapılması gerekeni yapmak istemelerini sağlamaktır

Yöneticiler iter Liderler ise çeker Yöneticiler emir verir Liderler iletişim kurar.Warren Bennis


Üstün lider işlerin yapılmasını çok küçük hareketlerle sağlar Emirlerini birçok kelimelerle değil, yaptığı birkaç işle yayar

Her şeyle bilgilenir, ancak nadiren karışır Bir katalizördür ve eğer orada olmazsa, işler o kadar da iyi gitmeyecekse bile, başardığında hiçbir övgüyü üstüne almaz Ve üstüne hiçbir övgü almadığı için övgü onu hiç terk etmez.Lao Tzu


Liderlik bir kişinin vizyonunu yükseklere çıkarmak, bir kişinin performansını daha yüksek standartlara yükseltmek, kişiliğini normal sınırlarının ötesinde geliştirmektir.Peter Drucker


”Liderlik pozisyon değil, aksiyondur.” (John Adair)


”Kendine güvenen herkes dünyayı yönetebilir.” (Voltaire)


”Yönetim sistem içinde çalışır, liderler sistem üzerinde çalışır.” (Stephen R Covey)


”Başkalarına hizmet etmemiş olan, diğerlerine hükmedemez.” (John Florian)


”Lider dediğin önde yürüyen değil, yol gösteren olmalıdır.” (M.K.Atatürk)


İnsanların her biri, ayrı ses çıkaran enstrümanlara benzer; lider, orkestra şefi gibi, bu topluluktan gürültü değil, melodi çıkaran kişidir. 


Bazıları yönetir ama yönlendiremez, bazıları ise yönetemez ama yönlendirir; gerçek lider, kendini ve etrafını yönetebilen ve kitleleri yönlendirebilen ender bir kişiliğe sahiptir. 


Doğruluk ve sorumluluk sahibi kimse, lider olmaya layıktır. 


Bir liderin başlıca fonksiyonu, ümitleri canlı tutmaktır. 


Başkalarının ardından gitmek, önde gitmekten çok daha kolay, çok daha hoştur; çizilmiş yoldan yürümek ve yalnız kendi hayatından sorumlu olmak, ruh için büyük bir rahatlıktır. 


Gençlerin yetismesine önem ver, çünkü bu yolda herhangi bir ihmal memleketin yapisini mahveder.


Haksizlik önünde egilmeyiniz, çünkü hakkinizla beraber serefinizi de kaybedersiniz.


Büyük bir lider, halka, onlarin sahsi menfaatlerinin zannettikleri gibi olmadigini söylemek cesaretini gösteren bir adamdir.


Cehalete cepheden saldirmak, püskürtülmeye mahkumdur Çünkü toplumlar sahip olduklari en kiymetli seyi, yani cehaleti savunmaya daima hazirdirlar.


Her şeyi kendisi yapmak veya bunu yaptığı için bütün takdiri kendisi toplamak isteyen, hiçbir insan büyük lider olamaz.


İnsanlar her biri ayrı ses çıkartan enstrümuılara benzerler, lider; orkestra şefi gibi, bu topluluktan gürültü değil, melodi çıkaran kişidir.


Birlikte çalıştığın insanlara iyi hisler besleyemezsen, hiçbir zaman başarılı bir lider olamazsın.


Toplumsal önderlerin nitelikleri rüzgardır, sıradan insanların nitelikleri ottur, otlar rüzgar önünde eğilir.


Bir lider başkalarına yapmak istemedikleri şeyleri yaptırıp bundan hoşlanmalarını sağlama yeteneğine sahip kişidir.


Bir millet, bir memleket için kurtuluş, esenlik ve muvaffakiyet istiyorsak bunu yalnız bir şahıstan hiçbir vakit istememeliyiz

Umumi kurtuluşu, gene umumi gayret temin eder ve bir millet, bir toplum yalnız bir ferdin gayretiyle bir adım bile atamaz.


Türk milleti, güzel her şeyi, her medenî şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder Fakat muhakkak ki her şeyin üstünde tapındığı bir şey varsa o da kahramanlıktır Bu sözlerim şüphesiz bugünkü uyanık Türk gençliğinin kulaklarında yüksek ve tesirli akisler yapacaktır Yüksek huylarına ehemmiyetle baktığım Türk çocuklarından daha az şey istemem.


LiderIerin kaIitesini anIamanın en kısa yoIu, etrafındaki kişiIere bakmaktır NicoIa MachiaveIIi


EtkiIi IiderIik, grup içindeki probIemIer kadar, görevIe iIgiIi probIemIeri de çözer

C E Bingaman


“İşinizde başarılı olmak için, sizin gördüğünüz şeyleri, başkalarının da görmesini sağlamanız gereklidir.” Aristotle Onassis


“Daima alan ve asla vermeyen kişi, bir lider değildir O bir parazittir.” Napoleon Hill


Sakin bir denizde, herkes kaptan kesilir John Ray


İnsanları yönetmezsiniz, işleri yönetirsiniz

İnsanlara liderlik edersiniz Grace Hopper


Bazıları yönetir, ama yönlendiremez Diğerleri yönetemez, ama yönlendirir Gerçek lider; kendini ve etrafını yönetebilen ve kitleleri yönlendirebilen ender bir kişiliğe sahiptir.Benjamin West


Olağanüstü liderler çalışanlarının kendilerine olan güvenlerini arttırmak için ellerinden geleni yapmalıdır İnsanlar kendi yeteneklerine güvendikleri zaman başaramayacakları iş yoktur.Sam Walton


Sürü tersine dönünce, uyuz keçi lider olur.İrlanda Atasözü


”Bir iş adamının kararları sahip olduğu bilgiden öteye gidemez.” (R.P.Lamont)


”En iyi liderler, kendilerini geçecek takipçiler yetiştirirler.” (Alan L.McGinnis)


Liderlerin kalitesini anlamanın en kısa yolu, etrafındaki kişilere bakmaktır. 


Buyruğu altında çalışan kimselerin başarılarından gerçek bir sevinç duymayan insan, büyük bir lider olamaz. 


Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır

Mirabeau


Akıllı görünme çabası, çoğu zaman akıllı olmayı engeller.


Yönetici ya da lider olarak geçmişten ders almalı; ama geçmişte yaşamamalısınız Gelecek için plan yapmalı; ama gelecekte yaşamamalısınız.


Başkalarının ardından gitmek, önde gitmekten çok daha kolay çok daha hoştur Çizilmiş bir yoldan yürümek ve yalnız kendi hayatından sorumlu olmak, ruh için büyük bir rahatlıktır.


LiderIik sanatı kitIeIerin dikkatini tek bir düşmana odakIamaya ve hiçbir şeyin bu dikkati dağıtmasını sağIamaya bağIıdır AdoIf HitIer


FazIa zeki ve çaIışkan değiIdi; fakat kentinden daha zeki ve çaIışkan insanIarı çaIıştırmayı biIirdi Andrew Carnegie


“Komuta etmek, hizmet etmektir; ne daha fazlası ne de daha azı.” André Malraux


“Yegane sınır, her zaman olduğu gibi vizyondur.” James Broughton


Bir liderin büyüklüğü; inançlarının derinliği, heveslerinin yüksekliği, görüşlerinin genişliğive sevgisinin menzili ile ölçülür

D N Jackson


Bir koyun tarafından komuta edilen aslan ordusundan korkmam; ama bir aslan tarafından komuta edilen koyun ordusundan korkarım Büyük İskender


Güçsüz halklar güçlü liderler çıkarır, güçlü halklarınsa lidere ihtiyacı yoktur.Emiliano Zapata


Eylemleriniz başkalarını daha fazlasını hayal etmeye, daha fazla öğrenmeye, daha fazlasını yapmaya ve daha fazlası olmaya teşvik ediyorsa mükemmel bir lidersinizdir.Dolly Parton


”Etkili liderlik, grup içindeki problemler kadar, görevle ilgili problemleri de çözer.” (C E

Bingaman)


”Buyruğu altında çalışan kimselerin başarılarından gerçek bir sevinç duymayan insan, büyük bir lider olamaz.” (W A Nonce)


”Sürüyü uçuran ve diğerlerinin sürüye katılmasını sağlayan yaban ördeği değil, uçuşudur.” (Çin Atasözü)


İşi doğru yapana yönetici, doğru işi yapana da lider denir. 


Alkış zayıfların amacı ve sonudur.


Bana arkadaşını söyle,sana kim olduğunu söyleyeyim.


Bende 1 yumurta var, sende 1 yumurta var Ben sana 1 yumurta versem, sen bana bir yumurta versen, bende 1 yumurta sende 1 yumurta olur.Bende 1 bilgi var, sende 1 bilgi var Ben sana 1 bilgi versem, sen bana 1 bilgi versen, bende 2 bilgi, sende de 2 bilgi olur.


Emretmeyi bilmek için itaat etmeyi bilmelidir deniliyor, bana kalırsa kırk yıl itaat eden bir insan, artık komuta etmeye kabiliyetli değildir.


Her sistem, kendine uygun lideri üretir.


İyi bir Iider, başarısızIığın payından kendi hissesine düşenden biraz fazIasını ve başarıdan hissesine düşenden de biraz azını kendisine ayırır

ArnoId GIashow


İşin şanını payIaşırsanız her şey mümkündür, başkaIarına kendine paye çıkarma fırsatını vermek, sonuca varmanın en koIay ve cn etkiIi yoIudur FrankIin D RooseveIt


“İş yaşamında kelimelerin kelime, açıklamaların açıklama, sözlerin söz; fakat sadece performansın gerçeklik olmasının değişmez bir kural olduğunu düşünüyorum.” Harold Geneen


Liderlik, yapılmasını arzu ettiği şeyi, sanki kendileri arzu ediyormuşcasına başkalarına yaptırabilmektir.  Dwight D Eisenhower


Liderlik, etkin iletişim becerilerine sahip olmak, geleceği sözlerle resmedebilmektir.


Yönetim başarı merdivenlerinin tırmanılmasındaki verimliliktir, merdivenin duvara dayalı olup olmadığını liderlik belirler.Stephen R Covey


”Bey adil olmalıdır

Ey hâkim, memlekette uzun müddet hüküm sürmek istersen, kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın.” (Yusuf Has Hacib)


Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak gerekir.


Bilgiyi elde ettikten sonra halka söylemeyen, belletmeyen kişi,zengin olup da yoksul doyurmayan kimseye benzer.


Liderlik güç kullanmak değildir, başkalarını güçlü kılmaktır.

SöZLER
YORUMLAR