Kültür İle İlgili Sözler - Kültür Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Kültür İle İlgili Sözler

Kültür İle İlgili Sözler

Kültür ile alakalı olarak en güzel ve en anlamlı sözler arıyorsanız sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sizler için kültür sözlerini hazırladık.

Sayfa İçeriği: Kültür İle İlgili Sözler, Milli Kültür İle İlgili Sözler, Atatürkün Kültür İle İlgili Sözler, Kültür Sözleri, Kültür Sözleri 2019, Popüler Kültür İle İlgili Sözler, Kültür İle İlgili Sözler Kısa

Kültür, bir millete ait olan gelenek ve göreneklere denir. Kültürsüz bir millet olamaz. Kültür ile ilgili sözlerin en harikaları bir araya getirdik. Facebook, Twitter, İnstagram hesaplarınızdan beğendiğiniz Kültür sözlerini paylaşmayı unutmayın!

Kültür İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir. (Mustafa Kemal Atatürk)


"Eğitim,kültür ve bilgi aydınlığa açılmış en büyük penceredir."Atatürk 


Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.


Bir milletin kültürü, kendine mal edebilmesi için ecnebi diller okuyup, kendi diliyle düşünmesi lâzımdır. A.Hamdi Tanpınar


Kültürlü bir kafa, bilgi kaynaklarına açık ve tahammül edilebilir bir derecede de yeteneklerini kullanabilmesini öğrenmiş bir kafadır.


KüItür, dosdoğru yoIIar çizer.  Dostoyevski


Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür


Bilmezliğin tarlasına bir küçük kültür fidanı diktim.   Fakir Baykurt


DiI gönIü yüzdüren gemidir, topIumun da gönIü var; topIumun gönIünün adı da küItürdür. Oktay SinanoğIu


Kendi kültürü ile ilgisi olmayan insan ülkesinin yabancısıdır.


"Kültür,okumak,anlamak,görebilmek,görebidiğinden mana çıkarmak,uyanık davranmak,düşünmek,zekayı terbiye etmektir."Atatürk 


"Medeniyet, birbiriyle kavga etmeden tartışabilme kültürüdür." 


"Bir toplumun kültür,sanat ve felsefesini öğrenmek için o toplumun kitaplarını okuyup öğrenmeliyiz." 


"Bir kültürü yok etmek için kitapları yakmak zorunda değilsiniz.Sadece insanların kitap okumasını durdurmanız yeterlidir."Ray Brandbury 


Buraya kadar anlatmak istediğimiz, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti çocukları kültürel insanlardır. Yani hem kendileri kültür sahibidirler, hem de bu özelliği çevrelerine ve bütün Türk milletine yaymakta olduklarına inanırlar.


Kültür, tabiatın yüksek verimleriyle mesut olmaktır. Bu ifade içinde çok şey saklıdır. Temizlik, saflık, yükseklik, insanlık v.s. Bunların hepsi insanlık vasıflarındandır. İşte kültür kelimesini mastar şekline soktuğumuz zaman, tabiatın insanlara verdiği yüksek vasıfları, kendi çocuklarına, torunlarına ve geleceğine vermesi demektir.


Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, uyanık davranmak, düşünmek, zekayı eğitmektir.


Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında kılavuz aramak gaflettir, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız ilmin ve fennin gelişmesini kavramak ve ilerlemelerini zamanında izlemek şarttır. Bin, iki bin, binlerce sene evvelki ilim ve fen dilinin çizdiği kuralları, şu kadar bin sene sonra bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir.


Kültür doğanın yüksek verimleriyle mutlu olmaktır.


Kendi kültürü ile ilgisi olmayan insan, ülkesinin yabancısıdır. Ludwig Tieck


Tapmadan sevmek, aşağılamadan eleştirmek gelişmiş bir kültürün davranışlarıdır.


Kültürün az olduğu toplumlarda, dev aynaları çok olur. R.Necdet Kestelli


Kültür, zengin ve sınai bir toplulukta, insanların bayağı ve alelade düşüncelerine set çekecek bir vasıtadır. O halde, ümit edilir ki kültür; yaşadığımız zamanın değilse bile geleceğin adileşmesini önleyecektir.


Zaten kültür kılıca hep galip gelmiştir. Milletleri yıkan, savaşta değil kültürdeki mağlubiyettir.


Ham adam, önünde olup bitenlere bakmakla yetinir, kültürlü adam hissetmek ister, düşünceye dalmaksa yalnız çok iyi yetişmiş adama zevk verir.


Bir millet, ya şarklı ya garplı olur. İki dinli bir fert olamadığı gibi, iki medeniyetli bir millet de olamaz.


HikmetIi küItürIü insan, hayatını feda ederek kazanır.  Epiktetos


CanIı bir küItür, biIgi noksanIıkIarını süratIe teIafi eder.  Nevzat KöseoğIu


EnteIIektüeI başkaIarından daha çok şey biImediğini, daha çok sözcükIe anIatan kişidir. Dwight Eisenhower


Büyük davamız en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir.


Medeniyet öyle kuvvetli bir ışıktır ki, ona bigane olanları yakar, mahveder.


Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.


En küItürIü kişi, kendini en çok sayıda insanın yerine koyabiIendir. Jane Adams 


KüItür; mükemmeIIiğe uIaşmak, çaIışmak, faziIet ve idrak nuru peşinde gitmektir. Matthew ArnoId


KüItürün temeI direği; biImek, öğrenmek arzusu ve merakı değiI; bu yoIda sarfediIen büyük gayretIerdir. Matthew ArnoId 


KüItürün iIk basamağı, anadiIini iyi konuşmak ve iyi yazmaktır. Peyami Safa


KüItürün temeI direği; biImek, öğrenmek arzusu ve merakı değiI; bu yoIda sarfediIen büyük gayretIerdir. Matthew ArnoId


Türkiye Cumhuriyeti’nin temeIi küItürdür. KüItür, okumak, anIamak, görebiImek, görebiIdiğinden anIam çıkarmak, ders aImak, düşünmek, zekayı eğitmektir.  Atatürk


Kültürlü eğitimli kişi kendi türdeşlerine saygılı bir davranış içindedir.


Dil gönlü yüzdüren gemidir toplumun da gönlü var toplumun gönlünün adı da kültürdür.


Kültür insanı hürriyete çıkarmalıdır. Yapmak istediği şeyleri başarmada yardımcı olmalıdır onu istediği şeyleri iddiada ve yapmada kaadir kılmalıdır. Zira yalnız insan isteyebilir.


"Herhangi bir kültürü değerlendirirken kendi menfaatlerimizi bir yana itemiyoruz. Objektif bir hüküm yok."Cemil Meriç 


"Bak işin içine para,iktidar ve silah girdi mi,orada kitap,kültür biter,artık kan ve can konuşur."Buket Uzuner 


"Din,kültür,vatan,farklı siyasi veya ekonomik sistemler adına yapılan tüm kavgalara son vermeyi insanlara öğretmenin zamanı geldi.Savaşmak nafiledir.İntihardır." 


Kültürlü insanların ahlak çıkmazlarında yardımcı olmak, kültürsüzlere yardımcı olmaktan daha güçtür. Goethe


Kültürler, her şeyi unuttuktan sonra insanın aklında kalandır. Edovart Herriot


Kültür düşünce faaliyetine, güzellik ve insani hislerle kapıyı açık tutabilmektir.


Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluğa eriştirmek için iki orduya ihtiyaç vardır; biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran kültür ordusu.


Tapmadan sevmek, aşağıIamadan eIeştirmek geIişmiş bir küItürün davranışIarıdır.


Türkiye Cumhuriyeti’nin temeIi küItürdür. KüItür, okumak, anIamak, görebiImek, görebiIdiğinden anIam çıkarmak, ders aImak, düşünmek, zekayı eğitmektir.  Atatürk

 

Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur.


Bu millete gideceği yolu gösterirken Dünya’nın her türlü ilminden, keşfiyatından, terakkiyatından istifade edelim, lâkin unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz. Atatürk


Sonra kalemimi milletimin, devletimin va rliği-dirliği, yükselmesi için kullanmalıyim.Peki nasıl olur? Çok kolay! Bir kere birlik ve beraberlik içinde olmayan bir millet, ne devlet olabilir ne de zenginleşerek yükselebilir. yeni bir soru daha : Milletin birliği-dirliği neye bağlı? Cevap: Onu meydana getiren, yani, alabalıkları bir millet şuuru etrafında kenetleyen imanımızın, irfanımızın yani kültür köklerimizin yeşertilmesine, yaşatılmasına bağlı. Peki nedir o kültür köklerimiz, irfan temellerimiz? Şunlardır: 
Dilimizdir.
Dinimizdir. 


Geleneklerimiz ve göreneklerimizdir. Tarih şuurumuzdur. Güzel sanatlarımızdır. Doğru iktisat anlayışımızdır. 


En küItürIü kişi, kendini en çok sayıda insanın yerine koyabiIendir. Jane Adams


KüItürIü bir kafa, biIgi kaynakIarına açık ve tahammüI ediIebiIir bir derecede de yetenekIerini kuIIanabiImesini öğrenmiş bir kafadır. John Stuart MiII


İnsanların çalışarak öğrendiği birtakım sanatlar vardır bunların kökü görgüdür görgüye dayanarak yaşayanın hayatı bu bakımdan sanata uygun olur oysa görgüye uğraşmaya dayanmadı mı yaşayışın ne yön alacağı belli olmaz.

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!