Kul Hakkı İle İlgili Sözler

Başlık: Kul Hakkı İle İlgili Sözler

En güzel kul hakkı, kul ile alakalı sözlere bu yazımızdan ulaşabilirsiniz. En güzellerini bu yazımızda derledik.

Sayfa İçeriği: Kul Hakkı İle İlgili Sözler, Kul Hakkı Sözleri, Dini Kul Hakkı Sözleri, Anlamlı Kul Hakkı Sözleri, Kul ile ilgili Sözler, Kul Hakkı Sözleri 2019

 

Hangi durumda olursanız olun bir başkasının hakkına girmeyin Bu affedilemeyen günahlar arasındadır En anlamlı kul hakkı ile alakalı sözleri bu yazımızda bir araya getirdik.

Kul Hakkı İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Üzerinde kul hakkı olan, ölmeden önce ödeyip helalleşin! Çünkü ahirette altının, malın değeri olmaz O gün, hak ödeninceye kadar, kendi sevaplarından alınır, sevapları olmazsa, hak sâhibinin günahları buna yüklenir (Buhari)


Onca nimet varken kul hakkı yemeyin.


“Şehîdin, kul hakkı dışındaki bütün günahlarını Allah Teâlâ mağfiret eder.” (Müslim, İmâre, 119)


Yiyeceğin içeceğin bu kadar bol olduğu bir zamanda helal gıdalardan için yiyin ama asla kul hakkı yemeyin.


Onca nimet varken kul hakkı yemeyin.


İftira atmak en büyük kul hakkıdır.


Kullukta, emeklilik yoktur

Ömer Sevinçgül


Beni kul hakkıyla karşına çıkartma ya Rabbim Amin.


“Aranızda mallarınızı bâtıl sebeplerle yemeyin İnsanların mallarından bir kısmını, bile bile haksız yere yemek için, mallarınızı hâkimlere rüşvet olarak vermeyin.” (el-Bakara, 188)


“–Yalan yemin ile bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah -celle celâlühû- Cenneti harâm eder ve Cehennemi farz kılar.” buyurmuştu.


“Bir kısım insanlar, Allâh’ın mülkünden haksız bir sûrette mal elde etmeye girişirler Hâlbuki bu, kıyâmet günü onlara bir ateştir, başka bir şey değil.” (Buhârî, Humus, 7)


Eğer üzerinizde kul hakkı olursa yapmış olduğunuz tüm ibadetlerin ve hayır hasanetlerin sevabını ortadan kaldırabilir.


Ne kadar çok ibadet yaparsan yap, ne kadar çok hayır yaparsan yap üzerinde bulunan kul hakkını affettiremezsin.


Kim bir kul hakkı yemişse derhal o kardeşi ile helalleşsin Çünkü (kıyamet günü) dirhem de geçmez dinar da Böyle olunca hak yiyen o kişinin sevapları alınır o adama yüklenir Eğer sevapları yoksa o hakkını yediği adamın günahları buna yüklenir –Buhari-


Bir kimse Peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa fakat üzerinde bir kuruş kul hakkı bulunsa, bu bir kuruşu ödemedikçe Cennete giremez.


Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder İmam Şafii


Arayan hakkı, en sonunda bulur

Tevfik Fikret


Hak kavinin demek, şerîrindir Tevfik Fikret


Az ateş çok odunu yaktığı gibi, az hak da çok ameli yok eder Hz.Ali


Allah’ın seni kulluğa ehil sayması, sana ödül olarak yeter.


Gönlü aydın bir kişiye kul olmak, padişahların başına tâc olmaktan iyidir.


“Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terâzi ile tartın Bu, hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir.” (el-İsrâ, 35)


“Sizler, önceki kavimleri helâk eden iki işi üzerinize almış bulunmaktasınız!” (Tirmizî, Büyû, 9/1217)


Bir kişi birçok ibadet ve hayır işlemesine rağmen, üzerinde bulunan kul hakları sebebiyle, bu amellerin sevabı hak sahiplerine verilince, kıyamet gününde eli boş kalıp cehenneme girmeyi hak edebilir.


Dedikodu, gıybet, kişinin malına veya canına zarar vermek kul hakkına girer Kişinin maddi veya manevi hayatını söylediğiniz veya yaptığınız davranışlar olumsuz yönde etkiler ve kişiye zarar verir ve bu kişi söylediklerinizden dolayı size karşı bir hak doğar.


Üzerinizde her kimin bir zerre kadar da hakkı varsa onu verin

Üzerinizde kul hakkı varken yapılan ibadetler kul hakkını affettirmez.


Cenab-ı Hak İsa (a.s)’a vahyetmiş ki: “Ya İsa, İsrailoğullarına bildir ki, ben üzerinde kul hakkı olan veya karnında haram lokma bulunan bir kimsenin bana dua etmesini sevmem.”


Asil ve şerefli insan, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutar Konfüçyus


Hak kuldan intikamını kul ile alır Din irfan bilmeyen bunu kul etti sanır Mevlana


Hak ve kuvvet, kılıçla kın gibidir; İçinde kılıç olmayan kına kimse hürmet etmez Cenap Şahabettin


Haklı olmak, haklı olduğunu bilmek, bir insanı bir ordu içinde bile güçlü yapar

A.Hamdi Tanpınar


Ey dost! Kul hakkı nedir bilir misin? Allah yarına bırakır ama yanına bırakmaz!


Elinden geldiği kadar kul ol, sultan olma Zahmet çek, top gibi ol, cevken olma.


Kulun kalbi Rabbi’ne erince, Rabbi onu kimseye muhtaç etmez Abdülkadir Geylani


Allah bir kulunu severse, o kulun yalvarmasını işitmek için, kendisini düşkünlüğe maruz bırakır.


Sen âh deyip de geçme öyle,
Bir âh’tadır celâl-i Zât’ı,
Bir âh, semâyı, Arş’ı sarsar,
Bir âh yıkar bu kâinâtı…


Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için, onları hâkimlere (rüşvet olarak) vermeyin Bakara suresi Ayet-188


Haklı olmak, haklı olduğunu bilmek, bir insanı bir ordu içinde bile güçlü yapar

A.Hamdi Tanpınar


Yatarken, kimsenin hakkı bugün de üzerime geçmedi diye düşünebiliyor musun? Ahmed Hulûsi


İşi adaletle yap, buna gayret et; hiçbir zaman zülüm etme; Allah’a kulluk et ve onun kapısına yüz sür.


Kulluk, her an Allah Teâla’ya muhtaç olduğunu bilmek ve O’nun Resûlüne tam tabi olmaktır.


Neler kaybetti insan kula kulluk uğruna Ah bir erebilseydik kul olmanın şuuruna Necip Fazıl Kısakürek


Toplumda yaptığımız tüm davranışlar; bir yerde sırada beklemeden bekleyen kimsenin önüne geçmek, trafikte başka birini tehlikeye düşürecek şekilde araba kullanmak, başkasını rahtsız edecek tüm davranışlar kul hakkına girer.


Hak yolunda gideni dünya değil, arşı ala tanır Bedeni toprak olsa, toprak o bedeni çürütmeye utanır.


Kim Allah’ın kullarının, kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse, ateşten bir eve hazırlansın Hz.Muhammed

SöZLER
YORUMLAR