Kötülük İle İlgili Sözler

Başlık: Kötülük İle İlgili Sözler

Kötülüğe kötülük ile karşılık vermeyiniz. Kötülük ile ilgili sözleri sizler için sitemizde bir araya getirdik.

Sayfa İçeriği: Kötülük İle İlgili Sözler, Kötülük Sözleri, Mevlananın Kötülük İle İlgili Sözler, Kötülük Sözleri 2019, Kötülük Sözleri Kısa, Kötülük İle İlgili Sözler Tumblr, Kötülük İle İlgili Sözler Anlamlı

Yapılan kötülüğe kötülük ile cevap verirseniz siz de onlardan biri olursunuz Kötülük ile ilgili en özlü sözler bu sayfamızda! Kötülük Sözleri arasında beğendiklerinizi sosyal hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın!

Kötülük İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Kötülük etme kötü düşersin, kuyu kazma kendin düşersin.


KötüIüğün muzaffer oIabiImesi için biricik şart, iyi insanIarın hiçbir şey yapmamasıdır Edmund Burke


Kötülük yolunun çamuruna basma ki ayağını yıkamak zorunda kalmayasın


Allah seni, senin kötülüğünden korusun Ebül-Hasan Buşenci


Kötülüğü bilmeyen onun tuzağına düşer Hz

Ömer


Kötülük insanın ağzına girende değil, oradan çıkandadır.


"Kötülükten ancak kötülük çıkar Bayağılık insan ruhunu öldürür."Oğuz Atay 


Dinin özü iyilik yapmak, kötülükten kaçmaktır.


Kötülük kapısını aralık etmeye gelmez, ardına kadar açılır (Cenap Şehabettin)


İnsanlarda kötülük ararsanız, mutlaka bulursunuz.


Şayet iyilik etmeye gücün yetmiyorsa, hiç olmazsa kötülük etme Kötülük etmemek de, nefsin için verilmiş bir sadakadır Hadis-i Şerif


İki şeyi asIa unutma: AIIah’ı ve öIümü İki şeyi de unut: Yaptığın iyiIiği, gördüğün kötüIüğü

Lokman Hekim


İnsanIar çoğunIukIa kötü oIdukIarından, iyi yoIa ancak buna zorunIu kıIındıkIarı zaman dönerIer NicoIa MachiaveIIi


Dünyada neden bu kadar kötüIük var; çünkü çok az mutIuIuk var Frederic AmieI


Kimse biIe biIe kötü değiIdir, her kötüIük biIgi sanıIan bir biIgisizIikten geIir Socrates


Kötülük yapan kimse, kötülüğe uğrayandan daha talihsizdir.


İnsanları egemen oldukları zamanlarda denemelidir; çünkü kötünün kötülüğüyle, iyinin iyiliği o zaman ortaya çıkar.


Erdem kılığına girmemiş, ondan destek almamış kötülük var mı?


Benim başkalarına yapamayacağım bir kötülüğü, başkaları bana yapabilir Alfred de Musset


Bir kötülükten doğacak korku, insanı daha da kötüye sürükler

Boileau


Çoğu zaman iyilik yapmak isterken, daha kötü bir şey yaparız George Sand


Doğru olmayanı yapmak kötülüklerin en büyüğüdür Socrates


Kötülerden çekinmeli bir incelik gösterdiler mi ona da kapılmamalı.


En büyük kötülük zorluklara karşı koyamamak zafiyetinden gelir Wolfgang Van Goethe


Kötülük yaptın mı kork,
Çünkü o bir tohumdur,
Allah yeşertir karşına çıkartır.


"Ne kadar kötülük yaparsan o kadar güçlenirdin Ne kadar güçlenirsen o kadar kötülük yapardın."Jerzy Kosinski 


"Kendinde kötülük işlemek küstahlığını bulan;işlediği kötüğü inkar edecek kadar küstahlık bulamasın kendinde."William Shakespeare 


"Kimse 'nasıl olsa bana zararı dokunmaz' diyerekküçücük de olsa kötülük düşünmesin.Su damarlarının damlaya damlaya su kabını doldurması gibi,budala kimse de azar azar toplayarak kendini kötülüklerle doldurur." 


Bilen insan kötülük yapmaz.


Ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır.


İyi ve kötü insana aynı değeri vermek doğru değildir

Bu suretle birincisini iyilikten soğutur, ikincisini kötülük yolunda cesaretlendirirsin.


Kötü kazanabilir.ama üstün gelemez JOSEPH ROUX


Kötülüğün içine kolayca girilir, ama güçlükle çıkılır MME.DE.MAİNTENON.


Kötülükle ancak kötülük uyuşabilir LİVY


Sevdiklerimizden gelen kötülük, sevmediklerimizden gelen iyilik kadar acıdır.


Kötülüğün muzaffer olabilmesi için biricik şart, iyi insanların hiçbir şey yapmamasıdır.


İyi adam olmak için, kimseye fenalık etmemek yetmez İyilik etmesini de bilmelidir.


Birliğin kederi, ayrılığın safasından daha hayırlıdır

(Yahya bin Muaz)


Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar (Mevlana)


Hayat, iman ve cihaddır (Hz Hüseyin (r.a))


Gecenin ne kadar uzun olduğunu ancak hastalar bilir (Sadi)


SevdikIerimizden geIen kötüIük, sevmedikIerimizden geIen iyiIik kadar acıdır

CemiI Sena Ongun


Doğru oImayanı yapmak, kötüIükIerin en büyüğüdür Socrates


Kötü insanIar, yeryüzüne serpiImiş bir avuç iyi insanı sınamaya yararIar VoItaire


Ne çok güImüşümdür, içinde binIerce kötüIük buIunan ama kendini iyi biri zanneden zayıfIara Nietzsche


İnsan kötüIük yapmak niyetindeyse, fırsat geImekte gecikmez WaIter Scott


Kimseden sana kötüIük geImesini istemiyorsan; fena söyIeyici, fena öğretici, fena düşünceIi oIma

MevIana


Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları unut; ama senin onlara yaptığın fenalıkları asla unutma, onu tekrar iyilik yapmakla, bertaraf etmeye çalış.


İnsanlar bize ya hınç ya da korku yüzünden, kötülük ederler.


Bir kötülüğü beğenen, onu işleyenden daha kötüdür.


Elinden geldiği kadar kötülüğe mani olmayan, onu teşvik ediyor demektir Latin Özdeyişi


Fenalıkların panzehiri, iyiliklerdir Pestalozzi


İnsanoğlunun başına gelen her türlü kötülük, bir odada sessizce oturmamasında kaynaklanır B.Pascal


Kötü insanlar yeryüzüne serpilmiş bir avuç iyi insanı sınamaya yararlar Voltaire


Güç olan ölümden kaçınmak değil kötülükten kaçınmaktır çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar

Socrates


Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları unut ama senin onlara yaptığın fenalıkları asla unutma onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye çalış Lokman Hekim


Kötülüklerin kanser gibi yayıldığı bu çağda iyiliklere inananların oyalanmaya hakkı yoktur.


Kötülük karşısında yapılabilecek iki şey vardı Birincisi uzaklaşmak ki bu en ilkeliydi, ikincisi savaşmak ki bu en zoruydu.


Kötülük taşıyan fikirlerin korkunç yanı şudur: Zihinler bu fikirlere zamanla alışır.


"Milyonlarca insanın aynı kötülükleri paylaşması o kötülükleri erdeme dönüştürmez;aynı hataları yapmaları,o hataları doğru kılmaz."Erich Fromm 


"Elinden geldiği halde kötülüğe engel olmayan,onu teşvik ediyor demektir."Latin atasözü 


İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur


Kendimden başka kimseye kötülük etmeden yaşamak istiyorum Tolstoy


Kendi iyiliğinizi isterseniz, iyi kimselerle dost olun Çünkü kötü bir arkadaş edinmektense yalnız kalmak daha iyidir.


Çamur atma; hedefini şaşırır, kirli ellerinle kalıverirsin.


Kötü insanları ahmaklara tercih ederim; çünkü hiç olmazsa ara sıra bir kötülüklerine ara verirler.


Tatlı suyun başı, kalabalık olur (Mevlana)


O size yalnızca kötülüğü çirkin-hayasızlığı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder (2/169)


Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz Biz ona şahdamarından daha yakınız (50/16)


Dünyayı kara gören insan, herkesi kendisi kadar kötü sanır ve bunun için herkesten nefret eder

Bernard Shaw


İnsanIar kötüIüğü, arzuIarının kuvvetIi oImasından çok vicdanIarının zayıf oIuşundan doIayı yaparIar John Stuart MiII


İnsanIar çoğunIukIa kötü oIdukIarından, iyi yoIa ancak buna zorunIu kıIındıkIarı zaman dönerIer NicoIa MachiaveIIi

SöZLER
YORUMLAR