Karl Popper Sözleri

Sayfa İçeriği: Karl Popper Sözleri, Karl Popper Sözleri 2020, Karl Popper Sözleri Kısa, Anlamlı Karl Popper Sözleri, Özlü Karl Popper Sözleri, Karl Popper Sözleri Facebook, Karl Popper Sözleri Etkileyici

1900'lü yıllarda yaşamış Avusturya asıllı ve Birleşik Krallık'ta dünyaya gözlerini yuman, en büyük bilim felsefecilerinden biri olan Karl Popper Sözlerini sizlere sunuyoruz. Sosyal medya hesaplarınızdan Özlü Karl Popper Sözlerini paylaşmayı esirgemeyin.

Karl Popper Sözleri

Editörün Seçimi: Bilgimizin önünde sonunda bir sonu vardır, ama cahilliğimizin asla sonu yoktur. (Karl Popper)


Medeniyetimizin ayakta kalmasını istiyorsak büyük adamların önünde eğilmeyi, diz çökmeyi bırakmalıyız.


“Gerçek cehalet bilginin yokluğu değil, onu elde etmeyi reddetmektir.”


"Hayat problem çözmektir."


Yanlış anlaşılma ihtimalinin olmadığı bir şekilde konuşmak mümkün değildir. Her zaman sizi yanlış anlayacak birileri olacaktır. / Karl Popper


Ben şahsen şiddet kullanmadan indirilebilen iktidar tipine 'demokrasi' indirilemeyenine ise 'zorbalık' rejimi diyorum. / Karl Popper


Bilimsel ilerleme asıl olarak, kuramların başka kuramlarca aşılması ve yerinden edilmesi sayesinde olur.


Sadece tecrübe ile test edilmiş bir sistemi ampirik ve bilimsel kabul edeceğim. Bir sistemin doğrulanabilirliği ya da yanlışlanabilirliği kriter olarak alınmalıdır.


Bütün karmaşık probIemIerin basit ve kestirme bir çözümü vardır ve yanIıştır. / Karl Popper


Bilgimizin önünde sonunda bir sonu vardır, ama cahilliğimizin asla sonu yoktur.


Bu uygarlık henüz kendi doğumunun şokunu büyülü güçlere teslim olduğu kabile toplumu ya da kapalı toplumdan insanın eleştirel güçlerini özgür bırakan açık topluma dönüşümünün şokunu tümüyle atlatmadı.


İnsan dilde, müzikte, şiirde ve bilimde yeni dünyalar yaratmıştır; bunların en önemlisi, eşitlik, özgürlük ve zayıflara yardım yolundaki ahlak istemlerinin dünyasıdır.


"Eğer Goethe, "yalnızca sefiller alçakgönüllüdür" diyorsa, benim yanıtım şu olacak: "Yalnızca entelektüel sefiller küstahtır."


Bence televizyon, insanlığın ahlaki yönden çürüme sürecini hızlandırıyor.


Düşünceler, yanlış olsalar da, dağları bile devirebilir.


"... başarısız olduğumuz yerde bile, başarısızlığa giden yolda kazandığımız ilginç ve beklemedik sonuçların sayısı her şeyden büyük değer taşıyabilir. "


... her hükümetin kendisine görev bilmesi gereken şey, hukukun üstünlüğünü tesis etmeye çalışmaktır.


Tutku olmadan hiçbir şey olmaz.


"Gelecek ardına kadar açık. Ve de bize bağlı, hepimize. Bizim ve diğer birçok insanın, bugün, yarın ve ertesi gün neler yaptığına ve yapacağına bağlı. Neler yaptığımız ve yapacağımız da yine düşüncemize bağlıdır; ve de dileklerimize, ümitlerimize ve korkularımıza. Dünyayı nasıl gördüğümüze bağlıdır; ve geleceğin ardına kadar açık olanaklarını nasıl yargıladığımıza."


Bize yeryüzünde cennet vaat edenler, cehennemden başka bir şey üretmediler.


Eğer Tanrı en başından beri her şeyi evrene yerleştirmek isteseydi, değişimin, organizmaların ve evrimin olmadığı, insanın ve insanın değişim deneyiminin olmadığı bir evren yaratırdı. Fakat Kendisinin bile beklemediği olayların yaşandığı canlı bir evrenin, ölü bir evrenden çok daha ilginç olacağını düşünmüş olmalı.


Akıl veya akılcılıktan söz ettiğim zaman, demek istediğim, hatalarımız ve kusurlarımızın eleştirilmesinden, özellikle de başkalarının yaptığı eleştirilerden ve nihayetinde öz eleştiriden ders çıkarabileceğimize olan inancımdır.


"Her şeyi hoş görmenin sonu,hoşgörünün büsbütün ortadan kalkmasıdır."


"Hiçbir şey bilmiyoruz,sadece tahmin edebiliriz.En sağlam bilgimiz,2500 yılda yaratmış olduğumuz büyük doğa bilimsel bilgimiz.Ama zaten doğa bilimleri de sadece tahminlerden,hipotezlerden oluşur."


"Geleceğe, geçmişte döşenmiş çelik raylar üzerinden ulaşılamaz."


"Tarih, katiller ve soyguncuların yüceltilmesinden başka bir şey değildir."


"Yalnızca entelektüel sefiller kustahtır."


"Gerçek aydınlanma düşünürü,gerçek rasyonalist hiç kimseye hiçbir konuda hükmünü geçirmeyi arzulamaz,asla,ikna etmek bile istemez,zira o her zaman,yanılıyor olabileceğinin farkındadır."


"Güce tapma; putperestliğin ve kölelik kişiliğin en alçakça biçimlerinden birisidir."


Gerçek aydınlanma düşünürü, gerçek rasyonalist hiç kimseye hiçbir konuda hükmünü geçirmeyi arzulamaz, asla, ikna etmek bile istemez, zira o her zaman, yanılıyor olabileceğinin farkındadır. / Karl Popper


Medeniyetimizin ayakta kalmasını istiyorsak büyük adamların önünde eğilmeyi, diz çökmeyi bırakmalıyız. / Karl Popper


Özgürlük eşitlikten önce gelir. / Karl Popper


Geleceğe, geçmişte döşenmiş çelik ɾaylaɾ üzeɾinden ulaşılmaz.


Gerçek ɑydınlɑnmɑ düşünürü, gerçek rɑsyonɑlist hiç kimseye hiçbir konudɑ hükmünü geçirmeyi ɑrzulɑmɑz, ɑslɑ, iknɑ etmek bile istemez, zirɑ o her zɑmɑn, yɑnılıyor olɑbileceğinin fɑrkındɑdır.


Felsefecilerin çoğu, kayda değer bir şey üretmedikleri için gerçekten derin bir ruhsal bunalım içerisindedirler.


"Kendini tanı!" der Sokrates, "kendini tanı ve ne kadar az şey bildigini itiraf et!"


Ne var ki doğruya yaklaşmak pek de kolay değil. Bunun için tek bir yol vardır; bu da, yanılgılarımızdan geçer. Yalnızca hatalarımızdan bir şeyler öğrenebiliriz; bunun koşulu da, başkalarının hatalarını, doğruya götüren adımlar olarak takdir etmeye hazır olmak ve kurtulmak için kendi hatalarımızı aramaktır.


Mutlak özgürlük, saçmalıktır.


Etrafınıza bakıp, kimlerin ezildiğini, kimlerin haksızlığa uğradığını anlamak zorundasınız. Ben çocukların günümüzde haksızlığa uğrayan en büyük sınıf olduğunu söylüyorum ısrarla.


Yıldızlar âleminin sonsuzluğunu izlediğimizde, bilgisizliğimizin ne kadar sonsuz olduğunu anlarız.


" Entelektüeller hiçbir şey bilmiyor. Mütevazı olmamaları, küstahlıkları, herhalde dünya üzerinde barışın en büyük engelidir. "


Bilim sorunlarla başlar, sorunlarla biter.


En iyi fikirler bile kuşkuludur.


Hem doğa bilimleri hem de sosyal bilimler hep problemlerden yola çıkar; Yunan filozoflarının dedikleri gibi bir şeylerin merakımızı uyandırmasından.


Düşünceler, yanlış olsalar bile dağları devirebilir.


Yaşamın anlamı, hayatımız boyunca arayıp bulacağımız gizli bir şey değildir, hayatımıza kendi elimizle katabileceğimiz bir şeydir.


Yaşam, sorun çözmektir.


Özgürlük eşitlikten daha önemlidir; eşitliği sağlama girişimi özgürlüğü tehlikeye atar ve eğer özgürlük kaybedilirse, özgür olmayanlar arasında eşitlik bile olmayacaktır.


adece güvenliği değil özgürlüğü de planlamalıyız, Özgürlüğün, güvenliği daha güvenli hâle getirebilmesi bile yeterli bir sebep bunun için.


Ama bilim, hataların sistematik bir şekilde eleştirildiği ve çoğu kez vaktinde düzeltildiği insan aktivitelerinden biri, belki de bu tür tek aktivitedir. İşte bu yüzden bilimde kendi hatalarımızdan ders çıkardığımızı söyleyebilir ve bu alanda açıkça ve mantıklı bir şekilde ilerlemeden söz edebiliriz.


Gerçekliğe dair doğru bir yaklaşım edinmesini sağlayacak fikirler ve bir mantık yürütme şekli bulmak için samimi bir arzu göstermiştir.


"Ben şahsen şiddet kullanmadan indirilebilen iktidar tipine 'demokrasi' indirileyemenine ise 'zorbalık' rejimi diyorum."


"Bu uygarlık henüz kendi doğumunun şokunu - büyülü güçlere teslim olduğu kabile toplumu ya da kapalı toplumdan insanın eleştirel güçlerini özgür bırakan açık topluma dönüşümünün şokunu tümüyle atlatmadı."


"Sosyal çevremizi,şiddetten uzak ve barışçıl bir biçimde yapılandırma arzusu,bir düş değildir. Bu,insanlık için ihtimal dahilinde olan ve biyolojik bakış açısından bakıldığında,kuşkusuz gerekli bir hedeftir."


Sen de Yorum Yap veya Sözünü Yaz