Kanuni Sultan Süleyman Sözleri - Kanuni Sultan Süleyman'a Ait Sözler

header-ad

Güzel Sözler Ara


Kanuni Sultan Süleyman Sözleri

Kanuni Sultan Süleyman Sözleri

Osmanlı Devleti padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'a ait olan sözleri sizler için bir araya getirdik.

Sayfa İçeriği: Kanuni Sultan Süleyman Sözleri, 1. Süleyman Sözleri, Sultan Süleyman Sözleri, Süleymana Ait Sözler, Kanuni Sultan Süleyman Sözleri 2019, Kanuni Sultan Süleyman Sözleri Facebook

Uzun asırlarca dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti'nin önemli padişahlarından olan I. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman'ın söylediği, ona ait olan sözleri bu yazımızın altından bulabilirsiniz.

Kanunu Sultan Süleyman Sözleri

Editör Seçimi: Adalete hükmedersen, her günün ibadet sayılır. (Kanuni Sultan Süleyman)


Vicdanın senin kıblendir, kaybetme Süleyman.


Altın ver, altın ver ki görsünler hazinenin kudretini.


Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki padişah olan Süleyman bu dünyadan eli boş gitmiştir.


Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi!.


Bre Hasancan, devletin işi görmezden gelmek değildir. Elbet zulmedenler saptanıp cezasını çekecektir.


Düşman yardımıyla zafer kazanabileceğini düşünenler ne büyük gaflet içinde idiler.


Bana dildârın cefâsı hoş gelir
Nitekim gayre vefâsı hoş gelir


Kılıcın yapamadığını adalet yapar.


Mevkiler önce Allah’a sonra Devlet-i Aliyye’ye karşı sorumluluktur.


Eğer ben padişahım diye benim lehimde bir karar verseydin, seni bu kılıcımla öldürürdüm.


Bir sapkın Divanımıza gelir ve Peygamberimiz Hazretlerinin yüksek şânına gölge düşürür, saçma sapan konuşmaya cürret eder ve saçmaladığı delillerle is...


Sanatkarlar, sizler her biriniz benim için tıpkı bir yeniçeri gibisiniz. Onların kılıcı sizin ise kaleminiz bize güç üstüne güç katacaktır…


Ben 3 kıtaya hükmediyorum ama balonun belli bir çapı var. Bu çap doğrultusunda ilerler isek birşey olmaz ama fazla şişirirsek elbet patlayacaktır…


İnançlı tebaamıza yönelik süregiden soygunlar ve devletimize yönelik hakaretleriniz, bize Rodos adasını ve kalesini teslim etmenizi istemekten başka çare bırakmıyor. Eğer buna uyarsanız yedi kat göğü ve yeri yaratan Allah, altı ve yirmi bin peygamber ve göklerden gelen Hazreti Muhammed ve dört halife adına yemin ederiz ki; adadan serbestçe göçmenize müsaade edilecek ve orada kalmak isteyenlerin kılına zarar gelmeyecektir. Lakin emirlerimize derhal itimat gösterilmezse, hepiniz korkunç kılıcımızla paramparça edileceksiniz ve Rodos'un kuleleri, kalesi ve surları yer ile yeksan edilecek. Ne seni, ne de erlerini aklımdan çıkarmadığımdan kuşkunuz olmasın.


Devlet adalet üzerine inşa edilir.


Bu ne güzellik, bu ne yüz, bu ne kokudur? Aklım saçının kokusuyla doludur, Muhibbi (Kanuni) ansızın divane oldu, bu ne aşk, bu ne dert, bu ne huydur? (Hürrem Sultan’a atıf şiirlerinden biri)


Dünya kimseye payidar değildir.


Dünya bir hayaldir.


Kafirin tedbiri bizi yolumuzdan çeviremez. Rodos illa alınacaktır. Yiğitlik bu mudur? Niçin gayret göstermezsiniz? Rodos şiddetli topçu ateşi ve hücumlarımız karşısında hala ayakta sallanıyor da neden bir türlü düşmüyor?


Bre Hayrettin bir kulun ömrüne bu kadar az zamanda bu kadar çok fütuhat düşmez. Siz in misiniz yoksa cin misiniz? Bana ister manzum ister mensur bir eser yaz ben de haine-i amiremde saklayayım ki bizden sonra gelecek nesillere ibret ve ders olsun. (Barbaros Hayreddin Paşa’ya Gazavat-ı Hayrettin Paşa’yı yazdırmak için fermanı)


Onlar (Fatih Sultan Mehmed ve devlet erkanı) İstanbul’u fetheylemek gibi büyük bir erdeme ulaştılar. Onları kendimizle bir tutamayız.


Batılılar; “ Işık Doğu’dan gelir.”derlermiş.


Zekanın Hakim olmadığı kuvvet, sadece yıkmayı bilir...


...nurlu bir ejder olmak asanın değil, Musa’nın marifetiydi.


Derdi ile hoş geçer dil dilberin
Derd sanma kim devâsı hoş gelir


Yâreme merhem durur çün zahm-ı dost
Cânıma tîr-i belâsı hoş gelir


Buseye bir cân nedür bin cân virürdüm cân ile
Yarım ağız buse ikrar eylese yârum bana


Saf- kalp ol kimseye tutma sakın kalbinde kin Fahr-ı Alem didi sığmaz kin ile bir yerde din.


Eğer ben padişahım diye benim lehimde bir karar verseydin, seni bu kılıcımla öldürürdüm.


Saltanat dedikleri bir cihân kavgasıdır. Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi.


Komutan olmak iki kefeli terazidir. Bir kefesi cennet, bir kefesi cehennemdir.


Denizde savaşmadan, karada fetih olmaz.


Dünya ne kadar küçük. (haritayı ikiye bölerek) Biz Doğu tarafını elimizde tutacağız.


Dünyanın efendisi ben değil, reayadır ki, ziraat ve çiftçilik emrinde huzur ve rahatı terk ile iktisap ettikleri nimetle bizleri yaşatırlar.


Kılıcın yapamadığını adalet yapar.


Vicdanın senin kıblendir, kaybetme Süleyman.


Bir sapkın Divanımıza gelir ve Peygamberimiz Hazretlerinin yüksek şânına gölge düşürür, saçma sapan konuşmaya cürret eder ve saçmaladığı delillerle isbat edilip susturulamaz, çıkar gider. Buna sebep nedir?


Dünyanın efendisi ben değil, reayadır ki, ziraat ve çiftçilik emrinde huzur ve rahatı terk ile iktisap ettikleri nimetle bizleri yaşatırlar.


Güç ve yiğitliğin leoparı, cesaret ormanının kaplanı, iman gücüyle dolu bir yiğit, topraklarımızı geri alan aslan, tüm güçlerin okyanusunun paha biçilemez incisi, inancın savunucusu, vezir-i azamım, beylerbeyim İbrahim Paşa.


Mevkiler önce Allah’a sonra Devlet-i Aliyye’ye karşı sorumluluktur.


İçime kibir girdi. (Mohaç Savaşı sonrası söylediği rivayet olunur)


"İnsanların hayatlarında işledikleri hataların çoğu, düşünmesi gereken yerde hissetmekten, hissetmesi gereken yerde düşünmekten ileri gelir... "


Bir şey hakkında; “tamam kemalini buldu” denirse 
Yazık ki zevalini beklemenin başıdır, vakit tamamdır.


Cânı mı var kimsenün eyleye cânân ile bahs
Bendeye lâyık mıdur kim ide sultân ile bahs


Benim birlikte olduğum, sevgilim, parıldayan ayım,
Can dostum, en yakınım, güzellerin şahı sultanım.


Güzel saçlım, yay kaşlım, gözleri ışıl ışıl fitneler koparan sevgilim, hastayım!


Eğer ölürsem benim vebalim senin boynunadır, çünkü bana eza ederek kanıma sen girdin, bana imdad et, ey Müslüman olmayan güzel sevgilim.


Alemlerin Rabbi, günde yüz bin ayıbı örterken, sakın kimsenin ayıbını görüp aşikar etme. 


Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi.
Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.
Saltanat dedikleri bir cihân kavgasıdır.
Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!