Kadın Hakları İle İlgili Sözler - Kadın Hakları Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


Kadın Hakları İle İlgili Sözler

Kadın Hakları İle İlgili Sözler

Sizler bu sitemizin bu özel sayfasında Kadın Hakları İle İlgili Sözleri derleyip bir araya getirdik.

Sayfa İçeriği: Kadın Hakları İle İlgili Sözler, Kadın Hakları İle İlgili Sözler Atatürk, Kadın Hakları İle İlgili Sözler Kısa, Kadın Hakları İle İlgili Sözler 2019, Kadın Hakları Sözleri

Kadınlar bizim baştacımızdır. Her başarılı bireyin arkasında mutlaka bir kadın vardır. Kadın Hakları ile ilgili sözleri sizler için hazır ettik. Siz de Kadın Hakları sözlerini Twitter, Facebook gibi hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Kadın Hakları İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Daha emin ve daha doğru yürüyeceğimiz bir yol vardır; büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır. (Mustafa Kemal Atatürk)


Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadın Hakları Gününüz kutlu olsun


"Her zaman olduğu gibi,her aptal adamın arkasında mükemmel bir kadın vardır." - John Lennon


Bir topIum, bir miIIet erkek ve kadın deniIen iki cins insandan meydana geIir. Mümkün müdür ki, bir topIumun yarısı toprakIara zincirIerIe bağIı kaIdıkça, diğer kısmı gökIere yükseIebiIsin! Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Bir kadına doğru ayakkabıları verirseniz dünyayı bile fethedebilir. ( Marilyn Monroe)


5 Mart Dünya Kadın Hakları Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun


“Bugün, Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan biri, kadın ve erkek arasındaki yasal ve toplumsal eşitliği sağlamaktır. Kadının zorla köşeye çekilmesinin aile yaşamını mahvettiği yerde hiçbir ilerleme mümkün değildir "


“Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah’ın emrettigi şeyi kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür edinmeleridir. Kadın ve erkek, bu ilim ve kültürü aramak ve nerede olursa oraya gitmek ve onunla dolu olma zorundadır. İslam ve Türk tarihi tetkik edilirse görülür ki bugün kendimizi bir türlü kayıtları bağlı zannettiğimiz şeyler yoktur. Türk sosyal hayatında kadınlar ilim, kültür ve diğer hususlarda erkeklerden katiyen geri kalmamışlardır. Belki daha ileriye gitmişlerdir.”


Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun


Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.


Dürüst bir kadının güzeIIiği, ateşe benzer; yakIaşmayana hiçbir zararı dokunmaz. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


"Bir kadın hak ettiği yaştadır." - Coco Chanel


"Kadın olmak çok zor bir iştir çünkü erkeklerle uğraşmak zorundadırlar." - Joseph Conrad


"Dünyayı kadınlar yönetiyor olsaydı hiç savaş yaşanmazdı ancak 28 günde bir derin müzakereler yaşanırdı." - Robin Williams


KadınIar içtimai hayatta erkekIerIe birIikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi oIacakIardır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


KadınIarımızın geneI görev ve çaIışmaIarda payIarına düşen işIerden başka, en önemIi, en hayırIı, en faziIetIi bir ödevIeri de “iyi anne” oImaIarıdır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Bir topIuIuk, cinsinden yaInız birinin asrın icapIarını edinmesiyIe yetinirse o topIuIuk yarıdan fazIa güçsüzIük içinde kaIır. Bizim topIuIuğumuzun başarısızIığının sebebi kadınIarımıza karşı gösterdiğimiz kayıtsızIık ve kusurdan iIeri geImektedir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Bir kadının fikrini değiştirmek istiyorsan, onunla hemfikir ol. (Osho) 


Kadın eliyle açılan gönül yarasını yine bir kadın eli sarar. (Refik Halit Karay)


Hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için umudunu ikiyle çarp bu gün. Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine.. Gününüz mutlu, hayalleriniz tatlı olsun. Ellerinize güneş, gönlünüze bahar dolsun, Her şey gönlünüzce olsun.. 5 Mart'iniz kutlu olsun.


Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler. Kadınlar Günün Kutlu Olsun.


Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. 5 Mart Dünya Kadın Hakları Günün Kutlu Olsun. Seni çok seviyorum.


Kızlar doğmasa, doğarsa yaşamasa iyi olur. Kadınları her zaman evde koru. Kadının içi dışı gibi olmaz


“Kadınların eğitim görmelerine izin verirken yükseköğretimin kadınlara lâzım olmadığını, şeriat tarafından kendilerine bu kadar ayrıcalık verildikten sonra, İslam kadınlarının Avrupa kadınları gibi iş yaşamına girmelerine hiç gerek yoktur.”


“Bizim kadın hayatımızda kadının tarz-ı telebbüsünde teceddüt yapmak meselesi mevzu-u bahs değildir. Milletimizde bu hasatsa yeni şeyleri bellettirmek mecburiyeti karşısında değiliz. Belki ancak dînimizde, milletimizde, tarihimizde zaten mevcut olan âdât-ı mergûbeye intizâm-ı cereyan vermek, mevzu-u bahs olabilir. Biz bağlı başımıza, kendi arzumuza, kendi terbiye ve seviyemize göre istediğiniz kıyafeti ihtiyâr eyleyebiliriz. Ancak bütün milletin şâyân-i kabul göreceği şekilleri, bütün milletin hayatında kabiliyet-i tatbîkiyesi olan kıyafetlere her hâlde temâyülât-ı umûmiyede aramak ve o şekillerin muvaffâkiyetini temâyülât-ı umûmiyeye tevâfukta görmek lâzımdır.“


“Dünya’da hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.”


KadınIar bizi sevdikIeri zaman, her suçumuzu bağışIarIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


GüzeI bir kadın göze, iyi bir kadın da kaIbe hoş görünür, birincisi pırIanta, ikincisi hazinedir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili annecigim..


"Sadece iki kadın tipi vardır, tanrıçalar ve paspaslar." - Pablo Picasso


"Kadınların siyasal güçleri yoktur sözde; oysa akıllı kadınlar, aptal kocalarını hiç güçlük çekmeden parlamentoya sokar, hatta bakan koltuklarına oturturlar." - Bernard Shaw


"Erkeklerin tersine kadınlar, sevdikten sonra arzu etmeye başlarlar." - Henry de Montherland


KadınIarımız için asıI mücadeIe aIanı, asıI zafer kazanıIması gereken aIan, biçim ve kıIıkta başarıdan çok, ışıkIa, biIgi ve küItürIe, gerçek faziIetIe süsIenip donanmaktır. Ben muhterem hanımIarımızın Avrupa kadınIarının aşağısında kaImayacak, aksine pek çok yönden onIarın üstüne çıkacak şekiIde ışıkIa, biIgi ve küItürIe donanacakIarından asIa şüphe etmeyen ve buna kesinIikIe emin oIanIardanım. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Türk kadını dünyanın en münevver, en faziIetkâr ve en ağır kadını oImaIıdır. Ağır sıkIette değiI; ahIakta, faziIette ağır vakur oImaIıdır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.


Çiçeğin güzel kokması, kadının da akıllı olması gerek. (Victor Hugo) 


Bir kadın sizi milyoner yapabilir! Tabi trilyonerseniz. (Bob Dylan)


Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.


Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.


“Kadınlarımız, umacı gibi kalmamalıdır.”


“Kadının siyasal yetersizliğine mantıklı hiçbir neden yoktur.”


“İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?


“Sözün kısacası sonuç: Bu, kadın konusunda cesur olalım, kuşkuyu bırakalım. Açılsınlar. Onların dimağları gerçek bilgi ve sanat ile bezensin. İffeti, bilimi sağlıklı biçimde açıklayalım. Şeref ve haysiyet sahibi olmalarına birinci derecede önem verelim..”

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!