Güzel Sözler
Mobil uygulaması yayında
Ücretsiz

İyi Şanslar Mesajları

Sayfa İçeriği: İyi Şanslar Mesajları, Sevgiliye İyi Şanslar Mesajları, İyi Şanslar Sözleri, İçten İyi Şanslar Mesajları, İyi Şanslar Mesajları 2019, İyi Şanslar Mesajları Anlamlı, İyi Şanslar Mesajları Güzel

Yakınlarınıza özel günlerde şans dileyebileceğiniz en güzel ve içten olan İyi Şanslar Mesajlarını bir araya getirdik. Yüz yüze ya da sosyal medya hesaplarınız aracılığı ile İyi Şanslar Sözlerini sevdiğiniz insanlara gönderebilirsiniz.

İyi Şanslar Mesajları

Editör Seçimi: Yeni iş hayatında bol ve iyi şanslar diliyorum.


Şansın gökteki yıldızlar kadar parlak ve bol olsun! Umarım bu işin üstesinden de gelirsin. İyi şanslar, sevgiler.


Sana bir öpücük yoluyorum, bu öpücüğü sakın silme, çünkü o senin şansın olacak.


Yeni Başladığın iş hayatında Sana Başarı Mutluluk Güven Ve iyi şanslar diliyorum. 


Zar atmam şansa, oynamam ortada. Şans varsa onu da ben yaratırım.


Her insana Şans 1 Kere güler öenmLi oLan o Şansı iyi değerlendirmektir Yaşamında Bol Şanslar dilerim.


Sen bana böyIe keIime yaptın ya ; bundan sonraki hayatında sana ben iyi şansIar demekten başka birşey buIamıyorum.


Dört yapraklı yonca her zaman yanında olsun.


Elini uzatsan basarı yani basında, sadece sana yolladığım bu küçük şans öpücüğüne ihtiyacın var. Kalbim ve tüm iyi dileklerim seninle.


DuaIarımız hep seninIe, boI şans diIeriz.


Şans insana hayatta bir kere gülermiş, önemli olan o şansı iyi değerlendirmektir. Bol şanslar dilerim.


Şanslar senin Hayatında Olsun En büyük Şans iSe Seni gerçekten Seven biri Olsun Hayatında iyi şanslar.


Dört yapraklı yoncayı bulmak o kadar kolay değil biliyorum ama inandıktan sonra ve hele de dostlarının desteği varsa arkanda, sen zaten şansı yakalamışsın demektir. Bol şans!


Her insana şans bir kere güler, önemli olan o şansı iyi değerlendirmektir. Yaşamında bol şanslar dilerim.


Gireceğin yarışmada çok heyecanlanma olur mu? Sana şimdiden iyi şanslar diliyorum. Sana güveniyorum. Kazanacaksın!


Her zaman şans yanında olsun, iyi şanslar.


Sen bana böyle kelime yaptın ya; bundan sonraki hayatında sana ben iyi şanslar demekten başka bir şey bulamıyorum.


Dualarımız hep seninle, bol şans dileriz.


Dualarım sana en sıcak samimiyetimle içimden gelenleri söylüyorum ve sana iyi şanslar diliyorum bebeğim.


Şansın gökteki yıldızlar kadar parlak ve bol olsun! Umarım bu işin üstesinden de gelirsin. İyi şanslar, sevgiler.


ELiNi UZATSAN BASARI YANi BASINDA, SADECE SANA YOLLADIGIM BU KUCUK SANS OPUCUGUNE iHTiYACIN VAR! KALBiM VE TUM iYi DiLEKLERiM SENiNLE


Sen bana böyle kelime yaptın ya ; bundan sonraki hayatında sana ben iyi şanslar demekten başka birşey bulamıyorum


Her insana Şans 1 Kere güler öenmLi oLan o Şansı iyi değerlendirmektir Yaşamında Bol Şanslar dilerim


İyi şansIar diIiyorum hayatında sana, canım benim!


Gireceğin yarışmada çok heyecanIanma oIur mu? Sana şimdiden iyi şansIar diIiyorum. Sana güveniyorum, kazanacaksın!


Yeni Başladığın iş hayatında Sana Başarı Mutluluk Güven Ve iyi şanslar diliyorum…


Dört yɑprɑklı yoncɑyı bulmɑk o kɑdɑr kolɑy değil biliyorum ɑmɑ inɑndıktɑn sonrɑ ve hele de dostlɑrının desteği vɑrsɑ ɑrkɑndɑ, sen zɑten şɑnsı yɑkɑlɑmışsın demektir. Bol şɑns!


Duɑlɑrım sɑnɑ en sıcɑk sɑmimiyetimle içimden gelenleri söylüyorum ve sɑnɑ iyi şɑnslɑr diliyorum bebeğim.


Umarım Bu Sınavı Başarı Sevgi Ve özgüvenIe geçersin canım iyi şansIar.


SANSIN GOKTEKi YILDIZLAR KADAR PARLAK VE BOL OLSUN! UMARIM BU iSiN USTESiNDEN DE GELiRSiN. iYi SANSLAR, SEVGiLER.


Melekler hep yanında olsun canım arkadaşım.


Şansın hep yanında olsun canım dostum.


Bahtın hep açık, yüzün hep tebessümlü olsun.


Sana iyi şanslar diliyorum canım arkadaşım, kalbim her zaman seninle!


Zar atmam şansa, oynamam ortada. Şans varsa onu da ben yaratırım.


Haydi güIümse en güzeI şans diIekIerini sana yoIIuyorum.


Bu hayatta inşallah İstediğin her şey gönlüne göre olur, iyi şanslar canım.


Ummadık anda çıkan şans, beklenilen şanstan çok daha iyidir.


İnsanda şans varsa taşı kaldırsa altından hazine çıkar.


Şans, verimli ve azimli bir çalışmaya bağlıdır.


Yeni iŞ Hayatında Bol ve iyi Şanslar diliyorum


Şansın herzaman Gülmediği bu Acı Dolu Hayatta Sana iyi şanslar diliyorum gülüm


Hayatındaki bütün güzellikler sana şans getirsin iyi şanslar canım!


Önündeki bu engeIi aşman diIekIerimizIe, boI şans.


Senin başaracağına eminim, çünkü bu senin içinde var. BoI şansIar diIerim.


Umarım bu mülakatı başarı, sevgi ve özgüvenIe geçersin canım, iyi şansIar.


Sen de Yorum Yap veya Sözünü Yaz