İsraf İle İlgili Sözler - İsraf Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


İsraf İle İlgili Sözler

İsraf İle İlgili Sözler

İsraf ile ilgili sözlere bu sayfamızın altından ulaşabilirsiniz. En anlamlı israf sözlerini sizler için bir araya getirdik.

Sayfa İçeriği: İsraf İle İlgili Sözler, İsraf Sözleri, İsraf Etme Sözleri, İsraf İle İlgili Anlamlı Sözler, İsraf İle İlgili Güzel Sözler, İsraf İle İlgili Sözler 2019, İsraf İle İlgili Sözler Twitter, İsraf İle İlgili Etkili Sözler

İsraf ettiğimiz her madde geleceğimizden çalınan bir parça demektir. İsraf etmeyelim, ettirmeyelim. Bu sayfamızdaki İsraf ile ilgili sözleri siz de sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

İsraf İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: İsraf etmeyin; yaşamı, zamanı, sevgiyi, saygıyı.. Ve en çok da "iyi niyeti"


Zaten küçüklüğümden beri saadeti israf etmekten korkar, bir kısmını ilerisi için saklamak isterdim. Bu hal gerçi birçok fırsatları kaçırmama sebep olurdu, fakat fazlasını isteyerek talihimi ürkütmekten her zaman çekinirdim. 


Canın her istediğini yemek de israf cümlesindendir.Ebu Davud


Bir ulus ne kadar düşmüşse, süslü ve gösterişli şeylerle o kadar savurgandır.


Hesap yapmak ve planlı harcamak az olan parayı çoğaltır, saçarak harcamak ise çok olanı azaltır.


Herkese, israf oIarak canının her istediğini yemesi yeter! Hz. Ömer


Tutumlu olan muhtaç olmaz. Hz. Muhammed


İsraftan kurtulamamak bir hastalıktır ki kurtulmanın çarelerini aramak gerekir.


İktisat, az şeyi çoğaltır, israf, çok şeyi azaltır. Hz.ALİ ra.


Kim ifrat ve tefritten sakınır ve kanaat ederse nimeti baki kalır. Kim de savurgan olur ve israf ederse nimeti yok olur. 


Tabağına yiyebileceğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin kadar insan al. İsrafın lüzumu yok. 


Eğer evrende bizden başka uygarlık yok ise, büyük bir yer israfıyla karşı karşıyayız... 


İktisat eden zenginleşir, israf eden fakirleşir [Bezzar]


Bir Hadis-i Şerif’te ise şöyle buyurulur;
Canının çektiği ve arzu ettiğin her şeyi yemen, şüphesiz israftır!” (İbn-i Mâce, Et‘ime, 51)


Âyet-i kerîmede Allâh Teâlâ kâfirlerin yeme konusundaki tavrını, bir teşbihle şöyle anlatmaktadır:
“İnkâr edenler, dünyada sâdece zevk u safâ ederler ve hayvanların yediği gibi yerler! Onların varacağı yer cehennemdir.” (Muhammed 47/12)


Kendine lüzumlu olmayan şeyleri satın alırsan, çok geçmeden muhtaç olduğun lüzumlu şeyleri satarsın.


İhtiyatlı Hollandalının tutumlulukla ilgili özdeyişi, dokunabildiğin tüm parayı biriktirdin


İsraf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.


Bugünün centilmeni bol parası bulunduğu için, paralı her budalanın yaptığını yapar, üretmeden tüketir.


Küçük bir delik nasıl koca bir gemiyi batırırsa, küçük küçük tasarruflarda koca bir gemiyi yürütür.


İhtiyacın olmayan şeyleri satın alırsan, zamanla ihtiyacın olan şeyleri satın alamaz hale gelirsin.


Bugün parasını boşa harcayan yarın yeniden para kazanabilir ama bugün zamanını boşa geçiren o zamanı asla geri getiremez.


Tutumluluk gün geçtikçe insanı güldürür, israf ise gün geçtikçe insanı süründürür.


Bir ırmaktan abdest aIırken biIe, suyu israf etmeyiniz. Hz. Muhammed


İktisat eden zenginIeşir, israf eden fakirIeşir. Bezzar


Yiyiniz içiniz; fakat israf etmeyiniz! Çünkü AIIâh isrâf edenIeri sevmez. A’râf Suresi 7/31


Yakınına, düşküne, yoIcuya hakkını ver; eIindekiIeri saçıp savurma. Kur’an-ı Kerim


Herkese israf olarak canının her istediğini yemesi yeter! Hz. Ömer


Ülkeleri iflasa sürükleyen amillerin başında israf gelir. ll. Abdülhamid


Çünkü saçıp-savuranlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır şeytan ise Rabbine karşı nankördür. İsra Suresi / 27


Kendine lüzumlu olmayan şeyleri satın alırsan çok geçmeden muhtaç olduğun lüzumlu şeyleri satarsın. Benjamin Franklin


Aileler çocuklarına israf konusunda ayrı bir eğitim vermeli hatta bu eğitimi uygulamalı göstermelidir.


İsraf şeytanın ince bir oyunudur ki aldananları uyarmak gerekir.


Her bir yönetici elinin altındakileri israf konusunda takip etmeli ve gerekli uyarıları yapmalıdır.


İsraf edenleri uyarmak vatani ve insani bir görevdir.


Herkese, israf olarak canının her istediğini yemesi yeter! Hz. Ömer (ra)


Bir ulus ne kadar derin bir iktisadî bunalım içinde ise, ziynet ve süs eşyası ile o kadar savurgandır. A. Lous


Kişinin dostu, iktisadı; düşmanı da israfıdır. Hukemâ


Giderini, kazanç ve gelirine uyduran kimse muhtaç olmaz. İzzet Molla


Sen ‘peki’ dedikten sonra cevap vermeyen erkek niye yaşar ki? Tamamen oksijen israfı! 


Kâfirlerin bütün ihtimamları midelerine ve şehvetlerinedir. Âhirete dönüp bakmazlar bile. Dünyaya harîstirler ve âkibetten gâfildirler. Dolayısıyla mü’min, onlardan farklı olarak yeme içmede ölçülü olmalı, dünyaya ve nimetlerine karşı ihtiyaç nispetinde rağbet etmelidir.


Yine bir ayette; Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. (İsra Suresi -26) 


“Hâlık-ı Rahîm, nev-i beşere(insanoğluna) verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. İsraf ise şükre zıttır, nimete karşı hasâretli bir istihfaftır. İktisat ise, nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır.”


Tutumlu olan, muhtaç olmaz.


Yakınına, düşküne, yolcuya hakkını ver; eliııdekileri saçıp savurma.


Müsriflikten kurtulmanın tek çaresi, masrafları kısarak kendi kendinize borç vermektir.


Onlar sarf ettikleri zaman ne israf ederler ne de cimrilik, ikisi arasında orta bir yol tutarlar.


Eskilerin bizlere anlattığı eskiden kıtlık vardı şimdiki gibi bolluk mu vardır demeleri aslında o zamanlardaki insanların yaşamlarının ne kadar zor olduğunu anlatıyor. Şimdi her şey çok güzel, insanlar gönüllerince harcıyor, saçıyor savuruyor peki yarın ne olacak diye düşünen çok az insan var.  Bugün kredi kartları sayesinde cebinde parası olmasa da para harcanabiliyor ama düzenli kullanılmadığı zaman çok insanın ekonomik yönden sonunu hazırlıyor.


Üreten bir insan kolay kolay israf etmez. Çünkü bir ürünün ortaya çıkması için verilen emeği düşünür, geçen zamanı düşünür ve asla israf etmeden kullanır.


Parana şefkat eyIe, maIına acı, teIef etme ki, ayıptan ve borçtan kurtuIasın. Ebu’I Fethi’I-Büstî


Bir uIus ne kadar düşmüşse, süsIü ve gösterişIi şeyIerIe o kadar savurgandır. AdoIf Loon


Akrabaya hakkını ver, yoksuIa ve yoIda kaImışa da. İsraf ederek saçıp-savurma. İsra Suresi / 26


Ey Ademoğulları her mescit yanında ziynetlerinizi takının. Yiyin için ve israf etmeyin. Çünkü O israf edenleri sevmez. Araf Suresi / 31


Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler ne kısarlar ikisi arasında orta bir yoldur. Furkan Suresi / 67


Tüm ahalisi israfçı olan bir halkın iflas etmesi kaçınılmazdır. Günümüz Türk toplumunun gelmekte olduğu durum böyledir. İsraf edilen ekmekleri ve yiyecekleri durduramazsak sonumuzun ne olacağını düşünemiyorum.


İnsanlar,  dünya üzerinde bu kadar aç insanı gördükten sonra hala israf etmeleri ne kadar doğrudur.  Semih YAŞAR


İktisat etmesini bilmeyen kişilerin iflas etmesi çok yakındır. Semih YAŞAR

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!