İrade İle İlgili Sözler - İrade Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


İrade İle İlgili Sözler

İrade İle İlgili Sözler

Sizler ile bu özlü sözler sayfamızın altında İrade ile alakalı söylenmiş olan sözleri buluşturuyoruz.

Sayfa İçeriği: İrade İle İlgili Sözler, İrade İle İlgili Özlü Sözler, İrade İle İlgili Anlamlı Sözler, İrade Sözleri, İrade İle İlgili Sözler 2019, Milli İrade İle İlgili Sözler, Mevlananın İrade İle İlgili Sözleri

İradeli insanlar bu hayatta her zaman başarıyı elde etmiş, başarıya ulaşmış insanlardır. Sizler için hazırlamış olduğumuz İrade İle İlgili Sözleri Twitter, Whatsapp, Facebook gibi hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

İrade İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: Bütün iyiliklerimiz ve kötülerimiz irademizin eseridir.


”İrade,akla uygun olan şeyleri istemek zorunda olmama isteğidir.” (Dostoyevski)


"Eğer iraden demirkinden daha kuvvetliyse demiri istediğin şekilde bükebilirsin."Kevin Hearne 


Akıl kafaya, irade göğüse, haz ve arzu ise karnın altına aittir. Ayrıca bu yetilere denk düşen birer ideal ya da erdem söz konusudur. Akıl bilgelik peşinde koşmalı, irade cesaret göstermeli ve arzu da gemlenmelidir ki, insan ölçülü olabilsin.


İradesiz düşünce, zihne arız olan bir derttir. Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak demektir. Bu ise, rüzgarı zapt etmekte zordur.


İradene hakim, vicdanına esir ol.


İnsan iradesi özgür değiIdir. İşin doğrusu, bir amaca bağIanır bağIanmaz insan iradesi özgürIüğünü yitirecektir.


Kuvvetli insanlara has olan azimli irade, her hâl ve şartta yine de bir yol açıp geçmesini bilir. 


Hayvani itkilerin kendiliğindenliği azaldığında ve düşünce ortaya çıktığında, irade sorgulanır. 


İnsanı, büyük veya küçük, başarılı veya başarısız, mutlu veya mutsuz yapan kendi iradesidir. SCHILLER


Savaşta karar ve azim, yenilgide meydan okuma, zaferde bağışlayıcılık, barışta iyi niyet.


”İradesiz insan yoktur, kendini şarj etmeyi unutmuş insan vardır!” (Mümin Sekman)


”Zafer, iradedir.” (Napoleon Bonaparte)


”İradesi zayıf insanlar bir şeye kendiliklerinden son veremezler, bunun onun dışında oluşmasını beklerler.” (Turgenyev)


”Kendi idareniz içinizde başlasın ve bu idarenin temelini kendi ihtiraslarınıza olan hakimiyetiniz oluştursun.” (Plutarchus)


"Senin iraden güçlü değil hayatım,sadece tutkuların zayıf."Alper Canıgüz 


"Özgürlük vardır;irade de vardır.Fakat 'özgür irade' yoktur,çünkü özgürlüğe yönelik bir irade,boşlukla karşı karşıya kalır."Thomas Mann 


"Kendi iyilik ve kötülüğünü kendin yaratabilir misin?İradeni bir yasa gibi kendine egemen kılabilir misin?Kendi kendinin yargıcı ve kendi yasanın intikamcısı olabilir misin?"F. Nietzsche 


İnsan iradesi özgür değildir. İşin doğrusu, bir amaca bağlanır bağlanmaz insan iradesi özgürlüğünü yitirecektir.


Herkes başlayabilir; ama ancak güçlü irade sahipleri bitirebilir.


İradesiz insan yoktur, kendini şarj etmeyi unutmuş insan vardır!


İradesiz akıl, bir işe yaramadığı gibi akılsız irade de bir işe yaramaz.


Her şey doğanın eseridir, İrade sahibi yalnız insandır.


İrade, en kötü talihi yener.


Kendinize hakimiyeti yitirdiğiniz ölçüde, özgürlüğünüzü de yitirirsiniz.


Yalnız bacaklarımı zincire vurabilirsin, irademe gelince o her vakit hür kalacaktır.


İnsanlar arasındaki fark, kabiliyet ve bilgi farkından çok, irade farkıdır.


İradeyi eğitmek için seçilecek en uygun zaman, gençlik çağıdır.


Hiçbir şey, insan hayaI gücü kadar hür değiIdir.


DerIer ki… Burada bir keIebek kanat çırpsa, AtIantik’te fırtınaya sebep oIabiIir… İşte biz, her birimiz tıpkı o keIebek gibiyiz; fakat bir farkIa. Bizim keIebeğimiz fırtınaya sebep oImaz! O, kanatIarını açar fırtınaya karşı koyar.


AceIe karar vermeyin. o zaman sizin de herkesten farkınız kaImaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar akIın durması haIidir, karar verdiniz mi, akıI düşünmeyi, doIayısı iIe geIişmeyi durdurur.


Güçlü irade olmadan güçlü yetenekten söz edilemez. 


Hastalık, beden için engeldir; irade zayıf olmadıkça irade için engel değildir. 


İraden, hayatta sahip olacağın en büyük gücündür. 


İyi bir davranış, iyi bir irade ve etkinlikle yapılır. 


Farz ibadetlerin ifası, sen onları erteleyip durmayasın diye belli vakitlerle sınırlandırılmış; senin irade payın olsun diye de genişçe bir zamana yayılmıştır.


Dünyada kesinlikle felaket yoktur, özellikle engeller vardır. Eğitim görmüş iradeler onları kolaylıkla aşarlar. VICTOR PHAUCHET


Yalnız bacaklarımı zincire vurabilirsin, irademe gelince, o her zaman özgür kalacaktır. EPİKTETOS


İradene hâkim, fakat vicdanına esir ol. ARİSTOTELES


”Her şey doğanın eseridir, İrade sahibi yalnız insandır.” (Schiller)


”İnsan iradesi özgür değildir. İşin doğrusu, bir amaca bağlanır bağlanmaz insan iradesi özgürlüğünü yitirecektir.” (Alfred Adler)


”Hayatta muvaffak olmak için her bakımdan beslenmiş, büyütülmüş bir irade kuvveti lazımdır.” (Peyami Safa)


”Sonu bilinmeyen ve tehlikeli bir yöne giderken bile, iradesi kuvvetli olanlar kalplerinde bir şevk, bir sevinç duyarlar.” (C.de Laclos)


"Kendimize ve halk kitlelerine çalışkanlık,azim ve disiplin,güçlü irade aşılayalım,bu özelliklere sahip nesiller yetiştirelim."Grigory Petrol 


"İktidar başkasına geçebilir,ama irade geçemez."Jean-Jacques Rousseau 


Tarihte şeref ve ün kazanmış şahsiyetlerin hepsi bunu, irade silahı ile kazanmıştır. Bu bir kaidedir ve istisnası yoktur.


İrade,akla uygun olan şeyleri istemek zorunda olmama isteğidir.

 

Gençlerin muhtaç oldukları şey yalnız bilgi değildir, şunu bunu öğrenmek değildir. İrade sahibi olmak ve bu sayede emanete sadık olmak, derhal harekete geçmek, enerjilerini bir başarı üzerinde toplamak ve yapılacak işi yapmaktır.


Yalnız ellerimi zincire vurabilirsin, irademe gelince, o her vakit hür kalacaktır.


İradesiz insanlar para sahibi olursa, bu hem kendileri hem de başkaları için bir tuzak ve bela olur. 


Güçlü irade, sadece zor işleri başarmak için değil, her gün karşılaşılan birçok güçlüğe anında, tüm gücümüzle ve vakarla karşı koyabilmek için gereklidir.


Bedenimiz bizim bahçemizdir, irademiz de onun bahçıvanı


Savaşta karar ve azim, yeniIgide meydan okuma, zaferde bağışIayıcıIık, barışta iyi niyet.


İnsanı büyük veya küçük yapan, kendi iradesidir. 


İradeyi arttırmak için en iyi yol, insanın her gün kendisine zor gelen bir şeyi yapmasıdır. 


Düşüncelerin şüphesiz güçleri vardır fakat iyi eğitilmiş bir akıldan yoksun kalırsak, onlar genelde zayıf olurlar ve iradenin desteklemesine her zaman ihtiyaç duyarlar. 


İradenin tatmini değildir zevkin sebebi. Tersine irade ileriye gitmek ister ve kendine engel olan her şeyin üstesinden gelmeye çalışır. Zevk hissi düpedüz iradenin tatminsizliğinden ortaya çıkar. Onun rakipsiz ve dirençsiz olarak yeterli doyuma ulaşamamasıdır. 


İnsanlığı yükseIten sadece düşünceler değıl, iş ve iradedir. Ahmet Emin Erişirgil


Zayıf iradeli kimseIer candan olamazIar. La Rochefoucauld

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!