Güzel Sözler
Mobil uygulaması yayında
Ücretsiz

İngilizce Kapak Sözler

Sayfa İçeriği: İngilizce Kapak Sözler, İngilizce Kapak Sözler 2019, İngilizce Kapak Sözler tumblr, İngilizce Kapak Sözler Kısa, İngilizce Kapak Sözler Özlü, İngilizce Laf Sokucu Sözler

Kapak etmek, laf sokmak istediğiniz kişiye söyleyebileceğiniz en etkili İngilizce Kapak Sözleri sizler için derledik. Sizler de İngilizce Laf Sokucu Sözleri sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

İngilizce Kapak Sözler

Editör Seçimi: Everything has beaty, but not everyone sees it.


 If you’re reading this, congrats you know how to read. (Eğer bunu okuyabiliyorsanız, tebrikler okumayı biliyorsunuz.)


It is easy to be brave from a safe distance.
Uzak bir mesafeden cesur olmak kolaydır.


Find yourself and be that (Kendini bul, kendin ol)


“If we put your brain into a bird, it would fly backwards.”
“Sendeki beyni kuşa taksak, ters uçar.”


You can’t please everyone, you’re not a Nutella jar. – Herkesi memnun edemezsiniz, Nutella kavanozu değilsiniz.


I Was Born Cool, Global Warming Made Me Hot. (Buz gibi doğdum, beni küresel alarm ısıttı.)


I’m jealous my parents, I’ll never have a kid as cool as theirs. (Ailemi çok kıskanıyorum. Asla onlarınki kadar cool bir çocuğa sahip olamayacağım.)


Pictures are worth a thousand words. ( Resimler bin söze değerdir.)


Happiness is to love and to be loved. (Mutluluk sevmek ve sevilmektir.)


A person starts dying when they stop dreaming. (Bir insan hayal kurmayı bıraktığı zaman ölmeye başlar)


A poem begins in delight and ends in wisdom.
Bir şiir haz ile başlar hikmet ile biter.


Chew before you swallow.
Yutmadan önce çiğneyin.


Brain cells come and brain cells go, but fat cells live forever.
(Beyin hücreleri gelip geçici, yağ hücreleri ise hep sizinledir…)


We become what we think about. (Üzerine düşündüğümüz şeyler oluyoruz.)


Silence is better than lies. (Sessizlik yalanlardan daha iyidir.)


If opportunity doesn’t knock, build a door. (İmkanlar kapıyı çalmana olanak tanımıyorsa, kapı inşa et.)


Before you judge me, Make sure that you’re perfect. (Beni yargılamadan önce mükemmel olduğundan emin ol.)


“If I had a face like yours, I’d sue my parents!”
“Seninki gibi bir suratım olsaydı, annem ve babamı dava ederdim!”


“If you’re gonna be two faced… At least try to make one pretty.”
“Eğer İki yüzlü olacaksan … En azından birini güzel yapmaya çalış.”


Square box, round pizza, triangle slices, now that’s confusing. – Kutusu kare, pizza yuvarlak, dilimler üçgen, şimdi bu biraz kafa karıştırıcı.


I walk around like everything is fine, but deep down inside my shoe, my sock is sliding off. – Her şey yolundaymış gibi yürüyorum, fakat derinlerde bir yerde ayakkabımın içinde, çorabım kayıyor.


I’m not lazy; I’m just on my energy-saving mode. – Ben tembel değilim; sadece güç tasarrufu modundayım.


You’re beautiful until your Photoshop 30 day trial has gone. (Fotoşopun 30 günlük deneme sürümü bitene kadar çok güzeldin.)


Nobody is perfect, but I’m nobody. (Hiç kimse mükemmel değildir, fakat ben hiç kimse değilim.)


I am only responsible for what I say, not for what you understand. (Sadece sana söylediklerimle sorumluyum, senin anladıklarınla değil.)


I didn’t change, I just woke up. (Değişmedim, sadece uyandım.)


My life my rules. (Benim hayatım, benim kurallarım.)


Pople are like ‘Music’ some say the ‘Truth’ and rest, Just noise.. (İnsanlar müzik gibi, bazıları doğruyu söylerken, geri kalan yalnızca gürültü!)


When you’re finished changing, you’re finished. (Değişmen bittiği zaman, sen de bitmişsin demektir.)


Everything has beauty, but not everyone sees it. (Herşeyde bir güzellik vardır, ama herkes bunu göremez.)


A smooth sea never made a skilled sailor. (Dalgasız deniz asla usta bir denizci yetiştiremez.)


Death is not the worst that can happen to men.
Ölüm insanın başına gelebilecek en kötü olay değildir.


Be content with your lot ; one cannot be first in everything.
Kısmetinize razı olun ; insan her şeyde birinci olamaz.


Having one child makes you a parent, having two makes you a referee. (Bir çocuğa sahip olmak seni aile yapar, iki çocuk ise hakem.)


Don’t steal, the government hates competition. (Çalma, hükümet rekabetten hoşlanmaz.)


Think twice before you speak, you’d be able to say something more Insulting. (Konuşmadan önce iki kez düşün, daha aşağılayıcı şeyler söyleyen olabilirsin. )


In today’s world, the key to success is to delete your Whatsapp account! (Günümüz dünyasında, başarının anahtarı Whatsapp hesabınızı silmektir.)


“Stupidity is not a crime, so you’re free to go.”
“Aptallık bir suç değildir, bu yüzden gitmekte özgürsün / serbestsin.”


“I like your approach, now let’s see your departure.”
“Yaklaşımın hoşuma gitti; şimdi bir de gidişini görelim.


When I die, I want my grave to offer free Wi-Fi so that people visit more often. – Öldüğüm zaman mezarımda bedava Wi-Fi hizmeti olmasını isterim, ki böylece insanlar daha sık ziyaret ederler.


Does anyone else have plastic bags full of plastic bags, or is it just me? – Benden başka içi poşetlerle dolu poşeti olan var mı, yoksa sadece ben miyim o?


I want to make a Facebook account and the name will be “Nobody” so when I see stupid stuff people post, I can like it. And it will say “Nobody likes this”. – Bir Facebook hesabı açmak istiyorum ve adı da “Hiç kimse” olacak. Böylece aptal insanların gönderilerini gördüğüm zaman onları beğenebilirim. Ve o zaman “Hiç kimse bunu beğenmedi.” yazar.


Happiness does not buy you money. (Mutluluğu parayla satın alamazsın.)


Sometimes you succeed and other times you learn. (Bazen başarırsın, başka o zaman ise öğrenirsin.)


I’m not lazy, I’m just on energy saving mode. (Tembel değilim, sadece enerji tasarruf modundayım.)


I’m cool but Summer made me hot! ( Normalde coolum, fakat yaz mevsimi beni ateşli yaptı.)


Life must go on (Hayat akıp gitmeli.)


Dreams are just the brain’s Screen-savers. (Hayaller beynin aldığı ekran fotolarıdır.)


All girls are my sisters except you. (Sen hariç tüm kızlar bacımdır.)


Sen de Yorum Yap veya Sözünü Yaz