İnanç İle İlgili Sözleri - Dini İnanç Sözleri

header-ad

Güzel Sözler Ara


İnanç İle İlgili Sözleri

İnanç İle İlgili Sözleri

İnanç, inancınız ile ilgili olarak en güzel ve en dini sözlere sitemizin bu sayfasından göz gezdirebilirsiniz.

Sayfa İçeriği: İnanç İle İlgili Sözler, İnanç İle İlgili Sözler 2019, İnanç Sözleri, İman Sözleri, İman İle İlgili Sözler, İnanç İle İlgili Sözler Dini, İnanç İle İlgili Sözler Kısa, İnanç İle İlgili Sözler Anlamlı

Her insan farklı inanca sahip olabilir. Hangi dine inanırsanız inanın, her insanın inancına saygı duymak zorundasınız. İnanç İle İlgili sözler arasından hoşunuza gideneleri sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın.

İnanç İle İlgili Sözler

Editör Seçimi: İnanç kaybolduğunda, insan da kaybolur. (John Green)


”İman Allah ile kul arasında bir köprüdür.” (Blondel)


"Gerçek İslam, bana beyazlar hakkında siyahlar tarafından yapılan genelleme ithamların, beyazların siyahlara karşı yaptıkları genelleme ithamlar kadar yanlış olduğunu gösterdi."


Benim için gerçek inanç, gücümü en iyi kullandıran, değerlerimi en iyi eyleme geçiren inançtır.


İnanç, Tanrı’nın yüceliğine ve güzelliğine karşı duyulan güven duygusudur. Bu, öylesine kesin bir duygudur ki, insan bunun için hayatım binlerce kez tehlikeye atabilir. – Martin Luther


İman çıplaktır, onun örtüsü takvâdır. Vehb bin el-Mûnebbih (Rah.A.)


Güneşi sağ eIime, ayı soI eIime verseniz de davamdan vazgeçmem Hz. Muhammed (sav.)


Gönlüne belalar geldikçe gülerek karşıla. Şükrü ve sabrı öğreniyorsun, korkma rıza makamı yakın sana. / Mevlana


”İmanın cahili olan, neyin alimidir?” (Ali Suad)


”İman, insanın irade-i cüziyyesini sarf ettikten sonra, Allah’ın kalbine bıraktığı bir nurdur.” (Teftezani)


”İman insana, kendinden başkasını da sevmeyi öğretir.” (Ali Suad)


“Tıpkı bir mumun alevsiz yanamayacağı gibi, insan da ruhani bir hayat olmadan yaşayamaz."


"Politik, dini, felsefi düşüncelerdeki farkı asla bir arkadaşımdan kendimi uzaklaştırmak için bir sebep olarak görmedim." 


“İslam nefreti değil hoşgörüyü, düşmanlığı değil kardeşliği, şiddeti değil barışı öğretir."


Herkes, Cennet'e kendi yoluyla girer.


Ben şahsen büyük bir hakikati harp meydanlarında öğrendim, savaşta siper içinde bulunup da Allah'a inanmayan, tek kimse görmedim.


İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek, bir şeye inandırmaktan daha zordur.


Eğer kendi kendinize inanıyorsanız, diğer kimseler de size inanacaktır.” (Wolfgang Van Goethe)


İnanç, yeterli kanıtları bulmuş olan kalbin huzura ermesidir.” (Clark Pinnock)


Kainat Yaratıcısına olan inanç, ilmi araştırmanın en kuvvetli ve en asil muharrik gücüdür. – Albert Einstein


İnançsızlık büyük strestir, buna ancak güçlü insanlar dayanabilir. Friedrich Nietzsche


İman nedir ? diye akıldan sordum; Akıl, kalbimin kulağına söyleyerek, iman: Edeb’tir, dedi. MEVLÂNA Celâleddin Rûmî ( K.S.)


İman, yaratanla yaratılan, emir sahibiyle memur arasındaki bir teslimiyet anlaşmasıdır. Seyyid KUTUP


İman hem nur, hem kuvvettir. Saidi Nursî


İnançsızIık büyük strestir, buna ancak güçIü insanIar dayanabiIir. Friedrich Nietzsche


Hiçbir davayı, hiçbir inancı, bir katiIin kurşunIarı öIdüremez. John F. Kennedy


Hiçbir şeye inanmayan insan, bir bardak içindeki köksüz çiçeğe benzer. L. Borne


Dostun sana düşmanlık eder, haset ve kinini dışarı vurursa senden yüz çevirdi diye feryat etme. Kendini ahmak ve bilgisiz hale düşürme. Allah’a şükret, yoksullara ekmek ver ki onun çuvalında eskimedin, yıpranmadın. Ebedi dostun Allah’tır. / Mevlana


Acele şeytan hilesidir, sabır ve tedbir Allah lütfu. / Mevlana


Aklım her gün tövbe eder. Nefsim her an tövbemi bozar. Arada kalmış bîçareyim. İyi ki Senin kapın var. / Mevlana


Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. / Mevlana


”İman insanı insan Eder belki insanı sultan dder!” (Abdulkerim Bayık)


”İman çıplaktır, onun örtüsü takvâdır.” (Vehb bin el-Mûnebbih)


”İman, yaratanla yaratılan, emir sahibiyle memur arasındaki bir teslimiyet anlaşmasıdır.” (Seyyid Kutup)


”Allah için seven, Allah için nefret eden, Allah için veren, Allah için tutumlu olan, imanını tamamlamıştır.”


“Bu benim basit dinim. Tapınaklara, karmaşık felsefelere ihtiyaç yok. Kendi beynimiz, keni kalbimiz bizim tapınağımızdir, felsefemiz iyiliktir."


"İnsanların konuştukları dil, ten rengi veya dinleri konusunda ayrımcılık yapılmamalıdır."


"Din insan ve Tanrı arasında bitmeyen bir diyalogtur. Sanat da bunun monologudur."


"Merhamet İslamın, Budizmin, Museviliğin ve Hıristiyanlığın kilit noktasıdır. Hepsi son derece benzerdir."


“Din bize gerçek manevi insan karakterini öğretmek içindir. Kendini dönüştürme içindir. Anksiyeteyi barışa, kibiri tevazuya çevirmek, kıskançlığı merhamete dönüştürmek, insanın saf ruhunu uyandırmak ve Tanrı'ya olan ve kaynağa duyduğu sevgiyi ifade etmek içindir."


Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz de davamdan vazgeçmem


İnançlı olan bir kişinin gücü, sadece ilgisi olan doksan dokuz kişinin gücüne eşittir.


İnsanlar genellikle olduklarına inandıkları kişi haline gelirler, eğer bir şeyi yapamayacağıma inanırsam, bu inanç onu yapma gücünü elimden alır. Yapabileceğime inanırsam, başlangıçta sahip olmasam bile, onu yapacak gücü kendimde bulurum.


İnançlı olan bir kişinin gücü, sadece ilgisi olan doksan dokuz kişinin gücüne eşittir. – John Stuart Mill


Batıl inanış, zayıf kafaların dinidir. – Eflatun


İnandığımız şeyin, bir yabancının ağzından tekrarlandığını duymak bize zevk verir. – Wolfgang Van Goethe


Hakîkî zevk, elemsiz lezzet, kedersiz sevinç ve hayattaki saâdet yalnız imandadır. Saidi Nursî


İnsana değer kazandıran imânıdır. Bu gün dört milyar insanın gecesini ışığa kavuşturan Edison bile eğer imansız gittiyse Cehennem’den ebediyyen paçasını kurtaramaz. Ali TÜRKMEN


İman Allah ile kul arasında bir köprüdür. BLONDEL


Sen imanla gidersen,kabir bir cennet olur, İmansızlık ne büyük, ne büyük cinnet olur.


Dünyada en çok korktuğum insanIar, her şeye inanan, inandıkIarına göre davranan ve her amaç için oy verenIerdir. P. B. SheIIey


Hepimiz için en büyük mutIuIuk, her çağda, inançIarı için direnecek kadar güçIü ve yürekIi kişiIerin yetişmesidir Robert G. IngersoI


Ben şahsen büyük bir hakikati harp meydanIarında öğrendim, savaşta siper içinde buIunup da AIIah’a inanmayan, tek kimse görmedim. Dwight Eisenhower


Namusun önemini öğrendim evde. Sonra yoksundan namus beklemenin namussuzluk olduğunu; gerçek namusun, günah elinin altındayken, günaha el sürmemek olduğunu öğrendim. / Mevlana


Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergahımız, umitsizlik dergahı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. / Mevlana


Duydum ki kapıma gelmiş, tokmak olmadığı için kapıya vurmadan geri dönmüşsün. Bilmez misin, kalp kapısının tokmağa ihtiyacı yoktur; o ancak içeriden açılır. / Mevlana


Nerede bir saray yaptırsam, yanında bir cami yaptırmasam Allah'tan utanırım.

Emoji ile Tepki Ver

0

0

0

0

0

Yorum Bırak

Güvenlik Kodu

Yorumlar


Henüz hiç yorum yapılmamış!